Auteurs- en sprekersregister betreffende "Weyts Johan" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen voor groepsverzekeringen - Overeenstemming met de Europese regels (1-1129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4059 1-78 p. 4059 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4280-4281 1-81 p. 4280-4281 (PDF)
Afwezigheid van de staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu in openbare commissievergadering      
  1-21 COM
p. 156-157 1-21 COM p. 156-157 (PDF)
Beleid van de minister van Landbouw en van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (1-217)      
  Verslag van de heer Weyts
1-217/1
p. 1-23 1-217/1 p. 1-23 (PDF)
De achteruitgang van de sector verkoop en onderhoud in de auto-industrie      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Regeling van werkzaamheden
1-37 COM
p. 254-255 1-37 COM p. 254-255 (PDF)
De belasting op bits (Cyberheffing)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-51
p. 1181-1182 1-51 p. 1181-1182 (PDF)
De belastinginspecties (PB : tekenen en indiciŽn ; te verstrekken inlichtingen) (1-923)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-198
p. 5717-5718 1-198 p. 5717-5718 (PDF)
De falende bescherming van de volksgezondheid door het beperken van het aantal keuringsuren in de vissector en door het gebrek aan leiding van het IVK (1-395)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3991-3994 1-151 p. 3991-3994 (PDF)
De files op de autosnelwegen      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-98
p. 2601-2602 1-98 p. 2601-2602 (PDF)
De financiering van de nieuwe Maribel-operatie (Loonkostenverlaging en scheppen van werkgelegenheid - KMO)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-100
p. 2654 1-100 p. 2654 (PDF)
De gespannen relatie tussen India en Pakistan      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-98
p. 2599-2600 1-98 p. 2599-2600 (PDF)
De heffing van belastingen op Vlaamse visserijpremies (Slopingspremies) (1-801)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-169
p. 5026-5027 1-169 p. 5026-5027 (PDF)
De invoering van de euro en de gevolgen voor de ondernemerswereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-41 COM
p. 290-296 1-41 COM p. 290-296 (PDF)
De invordering van belastingschulden bij overdracht van een handelsfonds      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-102
p. 2763 1-102 p. 2763 (PDF)
De modernisering van de Belgische telecommunicatiesector      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-115
p. 3070-3071 1-115 p. 3070-3071 (PDF)
De toekomst van de paardenrennen in BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Ph. Charlier aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-92 COM
p. 722-724 1-92 COM p. 722-724 (PDF)
De toepassing van de wet op de havenarbeid (Beroep op erkende havenarbeiders) (1-793)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-167
p. 4444-4445 1-167 p. 4444-4445 (PDF)
De uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-28 COM
p. 200-203 1-28 COM p. 200-203 (PDF)
De vermindering van het aantal keururen in de vismijnen aan de kust (1-402)      
  Vraag om uitleg van de heer Weyts aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-151
p. 3991-3994 1-151 p. 3991-3994 (PDF)
De verspreiding van fiscale documentatie langs Internet (door het ministerie van FinanciŽn) (1-1014)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-222
p. 6426-6427 1-222 p. 6426-6427 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Weyts, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Fiscale discriminatie van gehuwden t.o.v. samenwonenden (1-537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3049 1-60 p. 3049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3407-3408 1-66 p. 3407-3408 (PDF)
Het "eigen vervoer" van goederen over de weg      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-123
p. 3267-3268 1-123 p. 3267-3268 (PDF)
Het cumulverbod voor IVK-keurders      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-25
p. 559-561 1-25 p. 559-561 (PDF)
Het monopolie van Banksys (1-775)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-164
p. 4358-4359 1-164 p. 4358-4359 (PDF)
Het ontbreken van deontologische regels voor het beroep van syndicus      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-88 COM
p. 692-695 1-88 COM p. 692-695 (PDF)
Het stimuleren van risicodragende investeringen      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-10
p. 214 1-10 p. 214 (PDF)
Het voorstel van een Europese heffing op energie      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-109
p. 2953-2954 1-109 p. 2953-2954 (PDF)
Hypothecaire leningen - Belastingvermindering voor woningkredieten bij verkoop van een bestaande woning en aankoop van een andere woning (1-817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3493-3494 1-68 p. 3493-3494 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3764-3765 1-72 p. 3764-3765 (PDF)
Hypothecaire leningen - Huisvestingskrediet voor personeel tegen vaste rentevoet (1-819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3494-3495 1-68 p. 3494-3495 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4040-4041 1-77 p. 4040-4041 (PDF)
Hypothecaire leningen - Huisvestingskrediet voor personeel tegen veranderlijke rentevoet en met korte veranderlijkheidsperioden (1-818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3494 1-68 p. 3494 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4380-4381 1-83 p. 4380-4381 (PDF)
Keuring van het IVK in de vismijnen - Budgettering (1-659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3215 1-63 p. 3215 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3358-3359 1-65 p. 3358-3359 (PDF)
Ongeoorloofde praktijken binnen de belastinginspecties (Administratie van Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit - Ongeoorloofde vragenlijsten) (1-1054)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-237
p. 6931 1-237 p. 6931 (PDF)
Openbaarheid van bestuur - Inschrijven van en inzage in een juridisch advies aangevraagd door een schepencollege (1-1325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-85
p. 4504 1-85 p. 4504 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Successierechten - Familiale ondernemingen - Aandeelhouderssyndicaten (1-1545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-91
p. 4787 1-91 p. 4787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4952 1-94 p. 4952 (PDF)
Tegenvoorstel van de Zeebrugse IVK-viskeurders inzake uurregeling (1-885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3622-3623 1-70 p. 3622-3623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-75
p. 3913-3914 1-75 p. 3913-3914 (PDF)
Toekomst van de Belgische visserij (1-1365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-86
p. 4545 1-86 p. 4545 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-87
p. 4631-4632 1-87 p. 4631-4632 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek (1-546)      
  Algemene beraadslaging
1-171
p. 5075-5081 1-171 p. 5075-5081 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenstelling van het Controlecomitť voor de Elektriciteit en het Gas (Vertegenwoordiging van de residentiŽle gebruikers) (1-1146)      
  Verslag van de heer Weyts
1-1146/2
p. 1 1-1146/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7617-7618 1-262 p. 7617-7618 (PDF)
Wens dat de vragen om uitleg voortaan worden gesteld in plenaire vergadering i.p.v. in openbare commissievergadering      
  Regeling van werkzaamheden
1-37 COM
p. 254-255 1-37 COM p. 254-255 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Instituut van de accountants en de belastingconsulenten) (1-1302)      
  Verslag van de heer Weyts
1-1302/2
p. 1-50 1-1302/2 p. 1-50 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7549-7553 1-259 p. 7549-7553 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendement nr 2 van de heer Weyts
1-966/3
p. 1-2 1-966/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 36 van de heren Delcroix en Weyts
1-966/5
p. 16 1-966/5 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 127 van de heren Delcroix en Weyts
1-966/9
p. 3 1-966/9 p. 3 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en aanvullend verslag
1-238
p. 6957-6964 1-238 p. 6957-6964 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Amendementen nrs 56 tot 58 van de heer Weyts c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-362/9
p. 1-3 1-362/9 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (1-1205)      
  Verslag van de heer Weyts
1-1205/3
p. 1-7 1-1205/3 p. 1-7 (PDF)
  1-1205/8
p. 1-7 1-1205/8 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging van de tekst geamendeerd door de Senaat
1-238
p. 6969 1-238 p. 6969 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-257
p. 7427-7428 1-257 p. 7427-7428 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting EG-richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt - Openstelling voor de mededinging van de elektriciteitsmarkt - Elektriciteitsproductie - Bescherming van de huishoudelijke verbruikers - Tarifering - Beheer van het transmissienet - Openbare dienstverplichtingen - Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit - Bescherming leefmilieu) (1-1308)      
  Verslag van de heer Weyts
1-1308/4
p. 1-78 1-1308/4 p. 1-78 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-262
p. 7617-7624 1-262 p. 7617-7624 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Beslechting van fiscale geschillen - Gerechtelijk Wetboek) (1-967)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Weyts
1-967/3
p. 1-3 1-967/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heren Delcroix en Weyts
1-967/5
p. 7 1-967/5 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 32 van de heren Delcroix en Weyts
1-967/9
p. 1 1-967/9 p. 1 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging en aanvullend verslag van het geamendeerde ontwerp
1-238
p. 6957-6964 1-238 p. 6957-6964 (PDF)
Wetsontwerp houdende afwijkende bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de uitvoering van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Groep van Staten in Afrika, het CaraÔbisch gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 (1-813)      
  Verslag van de heer Weyts
1-813/3
p. 1-8 1-813/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-166
p. 4423-4424 1-166 p. 4423-4424 (PDF)
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 april 1995 met betrekking tot de commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden (Ruling) (1-869)      
  Verslag van de heer Weyts
1-869/2
p. 1-15 1-869/2 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, en Bijlagen A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D en E, gedaan te Istanboel op 26 juni 1990 (1-422)      
  Verslag van de heer Weyts
1-422/2
p. 1-2 1-422/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek IJsland inzake de wederzijdse erkenning van rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 17 maart en 15 april 1994 (1-427)      
  Verslag van de heer Weyts
1-427/2
p. 1-2 1-427/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Verslag van de heer Weyts (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Aangifte buitenlandse bankrekeningen
1-612/7
p. 18-19 1-612/7 p. 18-19 (PDF)
   Activiteiten bouwsector
1-612/7
p. 25 1-612/7 p. 25 (PDF)
   Belasting op de werkelijke huurinkomsten
1-612/7
p. 26 1-612/7 p. 26 (PDF)
  1-612/7
p. 28 1-612/7 p. 28 (PDF)
  1-612/7
p. 36-39 1-612/7 p. 36-39 (PDF)
   Definitief belaste inkomsten
1-612/7
p. 13-15 1-612/7 p. 13-15 (PDF)
  1-612/7
p. 16 1-612/7 p. 16 (PDF)
  1-612/7
p. 17 1-612/7 p. 17 (PDF)
   Fiscaal statuut van vennootschapsmandatarissen
1-612/7
p. 3-12 1-612/7 p. 3-12 (PDF)
  1-612/7
p. 17 1-612/7 p. 17 (PDF)
  1-612/7
p. 20-21 1-612/7 p. 20-21 (PDF)
   Herschatting KI - Procedure
1-612/7
p. 27 1-612/7 p. 27 (PDF)
  1-612/7
p. 28-31 1-612/7 p. 28-31 (PDF)
   Indexering belastingschalen
1-612/7
p. 18 1-612/7 p. 18 (PDF)
   Kadastrale perekwatie
1-612/7
p. 26 1-612/7 p. 26 (PDF)
  1-612/7
p. 27 1-612/7 p. 27 (PDF)
  1-612/7
p. 31 1-612/7 p. 31 (PDF)
   Meerwaarden op gebouwen
1-612/7
p. 12-13 1-612/7 p. 12-13 (PDF)
  1-612/7
p. 22-26 1-612/7 p. 22-26 (PDF)
   Niet-nummering van KB's
1-612/7
p. 15-16 1-612/7 p. 15-16 (PDF)
   Ondernemingsfiscaliteit
1-612/7
p. 16-17 1-612/7 p. 16-17 (PDF)
   Opheffing bankgeheim
1-612/7
p. 18-19 1-612/7 p. 18-19 (PDF)
   Vergunningsrecht
1-612/7
p. 20 1-612/7 p. 20 (PDF)
  1-612/7
p. 21-22 1-612/7 p. 21-22 (PDF)
   VerhogingscoŽfficiŽnt van in de PB belastbare KI's
1-612/7
p. 26-27 1-612/7 p. 26-27 (PDF)
  1-612/7
p. 28 1-612/7 p. 28 (PDF)
   Wetsontwerp fiscale procedure
1-612/7
p. 20 1-612/7 p. 20 (PDF)
  Algemene bespreking van het verslag uitgebracht namens de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Opportuniteit van een evocatie door de Senaat - Overzicht van het commissieverslag
1-116
p. 3106-3107 1-116 p. 3106-3107 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikel 2 en over de amendementen
1-24
p. 522-528 1-24 p. 522-528 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Bijlagen bij het verslag van de heren Weyts en Bock (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
1-386/4
p. 2-6 1-386/4 p. 2-6 (PDF)
  Verslag van de heren Weyts en Bock (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Bijzondere machten
1-386/4
p. 8-9 1-386/4 p. 8-9 (PDF)
  1-386/4
p. 40-41 1-386/4 p. 40-41 (PDF)
   Deeltijdse arbeid - Statistische gegevens
1-386/4
p. 73 1-386/4 p. 73 (PDF)
  1-386/4
p. 80 1-386/4 p. 80 (PDF)
  1-386/4
p. 86 1-386/4 p. 86 (PDF)
   Economisch beleid
1-386/4
p. 38-39 1-386/4 p. 38-39 (PDF)
  1-386/4
p. 54-55 1-386/4 p. 54-55 (PDF)
  1-386/4
p. 55 1-386/4 p. 55 (PDF)
  1-386/4
p. 58-59 1-386/4 p. 58-59 (PDF)
  1-386/4
p. 60 1-386/4 p. 60 (PDF)
  1-386/4
p. 72-74 1-386/4 p. 72-74 (PDF)
  1-386/4
p. 82 1-386/4 p. 82 (PDF)
  1-386/4
p. 83 1-386/4 p. 83 (PDF)
  1-386/4
p. 86-87 1-386/4 p. 86-87 (PDF)
  1-386/4
p. 89-92 1-386/4 p. 89-92 (PDF)
   Economische groei
1-386/4
p. 21 1-386/4 p. 21 (PDF)
  1-386/4
p. 24 1-386/4 p. 24 (PDF)
  1-386/4
p. 25-26 1-386/4 p. 25-26 (PDF)
  1-386/4
p. 39 1-386/4 p. 39 (PDF)
  1-386/4
p. 53 1-386/4 p. 53 (PDF)
  1-386/4
p. 55 1-386/4 p. 55 (PDF)
  1-386/4
p. 59 1-386/4 p. 59 (PDF)
  1-386/4
p. 72 1-386/4 p. 72 (PDF)
  1-386/4
p. 80 1-386/4 p. 80 (PDF)
  1-386/4
p. 86 1-386/4 p. 86 (PDF)
  1-386/4
p. 92 1-386/4 p. 92 (PDF)
   Fiscaal beleid
1-386/4
p. 88 1-386/4 p. 88 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
1-386/4
p. 39 1-386/4 p. 39 (PDF)
  1-386/4
p. 58 1-386/4 p. 58 (PDF)
  1-386/4
p. 59 1-386/4 p. 59 (PDF)
  1-386/4
p. 80 1-386/4 p. 80 (PDF)
   Inflatiebeheersing
1-386/4
p. 10 1-386/4 p. 10 (PDF)
  1-386/4
p. 14-15 1-386/4 p. 14-15 (PDF)
  1-386/4
p. 15 1-386/4 p. 15 (PDF)
  1-386/4
p. 17 1-386/4 p. 17 (PDF)
  1-386/4
p. 42 1-386/4 p. 42 (PDF)
  1-386/4
p. 55 1-386/4 p. 55 (PDF)
  1-386/4
p. 72 1-386/4 p. 72 (PDF)
  1-386/4
p. 77-78 1-386/4 p. 77-78 (PDF)
   Loonindexering
1-386/4
p. 12 1-386/4 p. 12 (PDF)
  1-386/4
p. 13 1-386/4 p. 13 (PDF)
  1-386/4
p. 14 1-386/4 p. 14 (PDF)
  1-386/4
p. 17 1-386/4 p. 17 (PDF)
  1-386/4
p. 41-43 1-386/4 p. 41-43 (PDF)
  1-386/4
p. 47-48 1-386/4 p. 47-48 (PDF)
  1-386/4
p. 52 1-386/4 p. 52 (PDF)
  1-386/4
p. 61 1-386/4 p. 61 (PDF)
  1-386/4
p. 65 1-386/4 p. 65 (PDF)
  1-386/4
p. 74 1-386/4 p. 74 (PDF)
  1-386/4
p. 75 1-386/4 p. 75 (PDF)
  1-386/4
p. 75-76 1-386/4 p. 75-76 (PDF)
   Macro-economische toestand
1-386/4
p. 38-39 1-386/4 p. 38-39 (PDF)
  1-386/4
p. 53 1-386/4 p. 53 (PDF)
  1-386/4
p. 55 1-386/4 p. 55 (PDF)
  1-386/4
p. 56-57 1-386/4 p. 56-57 (PDF)
  1-386/4
p. 60 1-386/4 p. 60 (PDF)
  1-386/4
p. 75 1-386/4 p. 75 (PDF)
  1-386/4
p. 77-78 1-386/4 p. 77-78 (PDF)
   Matiging van andere dan looninkomsten
1-386/4
p. 7 1-386/4 p. 7 (PDF)
   Monetair beleid
1-386/4
p. 4-5 1-386/4 p. 4-5 (PDF)
  1-386/4
p. 15-16 1-386/4 p. 15-16 (PDF)
  1-386/4
p. 18 1-386/4 p. 18 (PDF)
  1-386/4
p. 18-19 1-386/4 p. 18-19 (PDF)
  1-386/4
p. 21 1-386/4 p. 21 (PDF)
  1-386/4
p. 22-23 1-386/4 p. 22-23 (PDF)
  1-386/4
p. 34 1-386/4 p. 34 (PDF)
  1-386/4
p. 36-37 1-386/4 p. 36-37 (PDF)
  1-386/4
p. 46 1-386/4 p. 46 (PDF)
  1-386/4
p. 47 1-386/4 p. 47 (PDF)
  1-386/4
p. 51-52 1-386/4 p. 51-52 (PDF)
  1-386/4
p. 63-64 1-386/4 p. 63-64 (PDF)
  1-386/4
p. 76-77 1-386/4 p. 76-77 (PDF)
  1-386/4
p. 83 1-386/4 p. 83 (PDF)
   Operatie Maribel
1-386/4
p. 38 1-386/4 p. 38 (PDF)
  1-386/4
p. 54 1-386/4 p. 54 (PDF)
   Regeringsoptreden bij de loonvorming
1-386/4
p. 41-50 1-386/4 p. 41-50 (PDF)
  1-386/4
p. 73-74 1-386/4 p. 73-74 (PDF)
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-386/4
p. 42 1-386/4 p. 42 (PDF)
  1-386/4
p. 47 1-386/4 p. 47 (PDF)
  1-386/4
p. 55 1-386/4 p. 55 (PDF)
  1-386/4
p. 55 1-386/4 p. 55 (PDF)
  1-386/4
p. 89 1-386/4 p. 89 (PDF)
  1-386/4
p. 94 1-386/4 p. 94 (PDF)
   Schending van de IAO-overeenkomsten inzake collectief overleg
1-386/4
p. 40-41 1-386/4 p. 40-41 (PDF)
  1-386/4
p. 71-72 1-386/4 p. 71-72 (PDF)
  1-386/4
p. 83 1-386/4 p. 83 (PDF)
  1-386/4
p. 84 1-386/4 p. 84 (PDF)
  1-386/4
p. 8-9 1-386/4 p. 8-9 (PDF)
   Sociale balans op te stellen door de ondernemingen
1-386/4
p. 60 1-386/4 p. 60 (PDF)
   Taak van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
1-386/4
p. 60 1-386/4 p. 60 (PDF)
   Toetreding van BelgiŽ tot de EMU - Maastrichtnormen
1-386/4
p. 12-13 1-386/4 p. 12-13 (PDF)
  1-386/4
p. 14 1-386/4 p. 14 (PDF)
  1-386/4
p. 16 1-386/4 p. 16 (PDF)
  1-386/4
p. 20-21 1-386/4 p. 20-21 (PDF)
  1-386/4
p. 22 1-386/4 p. 22 (PDF)
  1-386/4
p. 23-24 1-386/4 p. 23-24 (PDF)
  1-386/4
p. 26-27 1-386/4 p. 26-27 (PDF)
  1-386/4
p. 34 1-386/4 p. 34 (PDF)
  1-386/4
p. 39-40 1-386/4 p. 39-40 (PDF)
  1-386/4
p. 46 1-386/4 p. 46 (PDF)
  1-386/4
p. 94 1-386/4 p. 94 (PDF)
   Verslagen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het concurrentievermogen
1-386/4
p. 3-4 1-386/4 p. 3-4 (PDF)
  1-386/4
p. 3-4 1-386/4 p. 3-4 (PDF)
  1-386/4
p. 4-7 1-386/4 p. 4-7 (PDF)
  1-386/4
p. 4-7 1-386/4 p. 4-7 (PDF)
  1-386/4
p. 18 1-386/4 p. 18 (PDF)
  1-386/4
p. 33 1-386/4 p. 33 (PDF)
  1-386/4
p. 33 1-386/4 p. 33 (PDF)
  1-386/4
p. 35 1-386/4 p. 35 (PDF)
  1-386/4
p. 43 1-386/4 p. 43 (PDF)
  1-386/4
p. 44-45 1-386/4 p. 44-45 (PDF)
  1-386/4
p. 46-47 1-386/4 p. 46-47 (PDF)
  1-386/4
p. 46-47 1-386/4 p. 46-47 (PDF)
  1-386/4
p. 49-51 1-386/4 p. 49-51 (PDF)
   Vrijwaring van het concurrentievermogen - Loonmatiging - Werkgelegenheidsbeleid - Collectieve loononderhandelingen
1-386/4
p. 1-216 1-386/4 p. 1-216 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
1-386/4
p. 5 1-386/4 p. 5 (PDF)
  1-386/4
p. 5 1-386/4 p. 5 (PDF)
  1-386/4
p. 6 1-386/4 p. 6 (PDF)
  1-386/4
p. 17 1-386/4 p. 17 (PDF)
  1-386/4
p. 19-20 1-386/4 p. 19-20 (PDF)
  1-386/4
p. 21-22 1-386/4 p. 21-22 (PDF)
  1-386/4
p. 24 1-386/4 p. 24 (PDF)
  1-386/4
p. 25 1-386/4 p. 25 (PDF)
  1-386/4
p. 35-36 1-386/4 p. 35-36 (PDF)
  1-386/4
p. 38-39 1-386/4 p. 38-39 (PDF)
  1-386/4
p. 47 1-386/4 p. 47 (PDF)
  1-386/4
p. 54 1-386/4 p. 54 (PDF)
  1-386/4
p. 56 1-386/4 p. 56 (PDF)
  1-386/4
p. 59-62 1-386/4 p. 59-62 (PDF)
  1-386/4
p. 64-65 1-386/4 p. 64-65 (PDF)
  1-386/4
p. 78-80 1-386/4 p. 78-80 (PDF)
  1-386/4
p. 81 1-386/4 p. 81 (PDF)
  1-386/4
p. 82-83 1-386/4 p. 82-83 (PDF)
  1-386/4
p. 85-88 1-386/4 p. 85-88 (PDF)
  1-386/4
p. 89 1-386/4 p. 89 (PDF)
  1-386/4
p. 92-94 1-386/4 p. 92-94 (PDF)
   Winstdeelnemingen
1-386/4
p. 6-7 1-386/4 p. 6-7 (PDF)
  1-386/4
p. 15 1-386/4 p. 15 (PDF)
  1-386/4
p. 27 1-386/4 p. 27 (PDF)
  1-386/4
p. 30 1-386/4 p. 30 (PDF)
  1-386/4
p. 34 1-386/4 p. 34 (PDF)
  1-386/4
p. 50 1-386/4 p. 50 (PDF)
  1-386/4
p. 51 1-386/4 p. 51 (PDF)
  1-386/4
p. 51 1-386/4 p. 51 (PDF)
  1-386/4
p. 66 1-386/4 p. 66 (PDF)
  1-386/4
p. 67-68 1-386/4 p. 67-68 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Titels I en II)
   Overzicht van het verslag van de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden - Behoud van het concurrentievermogen : loonkosten - Bevordering van de werkgelegenheid
1-64
p. 1590-1592 1-64 p. 1590-1592 (PDF)
  1-64
p. 1603-1604 1-64 p. 1603-1604 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Administratieve rechtscolleges : Vestigingsraad, Kamers van beroep van de beroepsinstituten, Raden van erkenning en Provinciale Raden van de Orde van Architecten) (1-827)      
  Verslag van de heer Weyts
1-827/5
p. 1-46 1-827/5 p. 1-46 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Sociaal statuut der zelfstandigen - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Toegelaten arbeid na pensionering : concurrentie van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten
1-63
p. 1538 1-63 p. 1538 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (1-707)      
  Verslag van de heer Weyts
1-707/3
p. 1-49 1-707/3 p. 1-49 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-161
p. 4303-4306 1-161 p. 4303-4306 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek ("Kleine Franchimont") (1-704)      
  Amendement nr 176 van de heer Weyts
1-704/3
p. 17-18 1-704/3 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen (Procedure voor het onderzoek van een klacht) (1-1077)      
  Verslag van de heer Weyts
1-1077/2
p. 1-3 1-1077/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-218
p. 6334-6335 1-218 p. 6334-6335 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (Sociaalrechtelijke bescherming van agenten van kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) (1-1204)      
  Amendement nr 16 van de heer Weyts en mevrouw Willame-Boonen
1-1204/4
p. 3 1-1204/4 p. 3 (PDF)
  Verslag van de heer Weyts
1-1204/5
p. 1-64 1-1204/5 p. 1-64 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7537-7539 1-259 p. 7537-7539 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Milieuheffing op papier en op wegwerpscheerapparaten) (1-618)      
  Amendement nr 5 van de heer Weyts c.s.
1-618/3
p. 1 1-618/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht met het oog op de instelling van een college van arbiters (Heffingsgrondslag : KI - Bezwaarprocedure) (1-1160)      
  Verslag van de heer Weyts
1-1160/2
p. 1-5 1-1160/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten (Zeevisserij : exclusieve bevoegdheid correctionele rechtbank Brugge) (1-1211)      
  Verslag van de heer Weyts
1-1211/2
p. 1-4 1-1211/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en tot wijziging van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet (Rentevoeten en ristorno's) (1-693)      
  Amendementen nrs 14 tot 19 van de heer Weyts c.s.
1-693/2
p. 9-13 1-693/2 p. 9-13 (PDF)
  Verslag van de heer Weyts
1-693/4
p. 1-75 1-693/4 p. 1-75 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4071-4076 1-154 p. 4071-4076 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs wat betreft de administratieve geldboeten die kunnen worden opgelegd door de tuchtcommissie van de markt en de marktautoriteiten (Overtreding van het beurs- en marktreglement : opleggen van administratieve geldboeten met strafrechtelijk karakter door de tuchtcommissie van de markt, opgericht binnen de beurs van Brussel, en door de marktautoriteiten van de andere gereglementeerde markten - Koersmanipulatie en misbruik van voorkennis) (1-1286)      
  Verslag van de heer Weyts
1-1286/2
p. 1-3 1-1286/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de levering aan het openbare net van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (1-144)      
  Verslag van de heer Weyts
1-144/3
p. 1-15 1-144/3 p. 1-15 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7617-7618 1-262 p. 7617-7618 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-312)      
  Amendementen nrs 15, 16 en 18 van de heer Weyts
1-312/3
p. 3 1-312/3 p. 3 (PDF)
  1-312/3
p. 4 1-312/3 p. 4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Toezicht op overheidsmededelingen - Gemeenschaps- en gewestregeringen) (1-1089)      
  Voorstel van de heer Weyts
1-1089/1
p. 1-4 1-1089/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Voorstel van de heer Weyts
1-419/1
p. 1-36 1-419/1 p. 1-36 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 34 van de heer Weyts
1-419/3
p. 1-16 1-419/3 p. 1-16 (PDF)
  Amendementen nrs 40 tot 47 van de heer Weyts
1-419/5
p. 1-6 1-419/5 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 128 van de heer Weyts
   Witwassen van kapitalen
1-419/12
p. 1 1-419/12 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 147 tot 152 van de heren Weyts en D'Hooghe
1-419/15
p. 2-4 1-419/15 p. 2-4 (PDF)
  Alendementen nrs 166 tot 171 van de heer Weyts c.s.
1-419/16
p. 4-7 1-419/16 p. 4-7 (PDF)
  Amendementen nrs 159 en 160 van de heer Weyts c.s.
1-419/16
p. 1-2 1-419/16 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 175 tot 180 van de heer Weyts
1-419/23
p. 1-4 1-419/23 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de tewerkstelling in de horecasector (Vrijstelling van werkgeversbijdragen - Zwartwerk) (1-138)      
  Voorstel van de heer Weyts
1-138/1
p. 1-3 1-138/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter consolidatie van de Belgische economie en ter vermindering van de openbare schuld (Fiscale amnestie - Strijd tegen de fiscale fraude en de kapitaalvlucht) (1-547)      
  Voorstel van de heer Weyts
1-547/1
p. 1-2 1-547/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Weyts
1-547/2
p. 1-3 1-547/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 350, tweede lid, 6į, van het Strafwetboek (Schadevergoeding voor mislukte abortus) (1-299)      
  Voorstel van de heer Weyts
1-299/1
p. 1-3 1-299/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen (Voormalig Fytopharmaceutisch Fonds - Bestrijdingsmiddelen, grondstoffen en gemedicineerde dierenvoeders) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en tot wijziging van artikel 25 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) (1-1338)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren Delcroix en Weyts
1-1338/2
p. 1-2 1-1338/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Weyts
1-1338/3
p. 1-4 1-1338/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-262
p. 7633-7634 1-262 p. 7633-7634 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Amendementen nrs 48 en 49 van de heer Weyts c.s., ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-417/15
p. 2-3 1-417/15 p. 2-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening)      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over de artikelen en stemming over artikel 1
1-28
p. 640-643 1-28 p. 640-643 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen (Lening afgesloten bij een instelling gevestigd binnen de EU) (1-728)      
  Voorstel van de heren Weyts en Vandenberghe
1-728/1
p. 1-2 1-728/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 12 en 253 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vrijstelling van de onroerende voorheffing (Onroerende goederen aangewend voor diensten van algemeen nut - Vrijzinnigheid - Rusthuizen - Bibliotheken en mediatheken) (1-137)      
  Voorstel van de heer Weyts c.s.
1-137/1
p. 1-4 1-137/1 p. 1-4 (PDF)
   Intrekking
1-29
p. 654 1-29 p. 654 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-614)      
  Amendement nr 68 van de heren D'Hooghe en Weyts
1-614/4
p. 8 1-614/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen 62 tot 66 van de heren D'Hooghe en Weyts
1-614/4
p. 5-7 1-614/4 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 189 en 190 van de heer Weyts c.s., ingediend na de terugzending doior de plenaire vergadering
1-614/13
p. 4-6 1-614/13 p. 4-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector : uitbreiding van de maatregel) (1-308)      
  Verslag van de heer Weyts
1-308/3
p. 1-10 1-308/3 p. 1-10 (PDF)
Zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van rally's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Onderzoek van de motie en van het amendement
1-21 COM
p. 156-159 1-21 COM p. 156-159 (PDF)
   Stemverklaringen van de dames Lizin en Bribosia-Picard en de heren Foret, Weyts, Boutmans en Loones en stemming over het amendement en over de motie
1-25
p. 561-563 1-25 p. 561-563 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999