S. 1-312 Dossierfiche K. 49-1018

Wetsontwerp betreffende de valutadatum van bankverrichtingen
Francis Poty    Lydia Maximus    Jacques Santkin   

rente
bankactiviteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-312/1 1-312/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/4/1996
1-312/2 1-312/2 (PDF) Amendementen 19/2/1997
1-312/3 1-312/3 (PDF) Amendementen 4/3/1997
1-312/4 1-312/4 (PDF) Verslag namens de commissie 15/4/1997
1-312/5 1-312/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 15/4/1997
1-312/6 1-312/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 24/4/1997
K. 49-1018/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/4/1997
K. 49-1018/2 Niet bestaand 20/6/1997
K. 49-1018/3 Verslag namens de commissie 20/6/1997
K. 49-1018/4 Tekst verbeterd in plenaire vergadering 26/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
5/4/1996   Indiening voorstel Doc. 1-312/1 1-312/1 (PDF)
9/5/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
9/5/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/4/1997   Inschrijving op agenda plenaire
24/4/1997   Algemene bespreking Hand. 1-104 Hand. 1-104 (PDF)
24/4/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-104 Hand. 1-104 (PDF)
24/4/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-104 Hand. 1-104 (PDF)
Doc. 1-312/6 1-312/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/5/1996   Verzending naar commissie
5/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
5/6/1996   Inleidende uiteenzetting
De indiener van het wetsvoorstel
5/6/1996   Bespreking
19/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
19/6/1996   Hoorzitting gedachtewisseling
met de h. J. L. Duplat, Voorzitter van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de h. Martin, Directeur van het departement economie en studie van de Belgische Vereniging van Banken
20/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
20/11/1996   Uitgesteld
8/1/1997   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1997   Hoorzitting gedachtewisseling
met de hh. Ravoet en Van den Nieuwenhove van de Belgische Vereniging van Banken
8/1/1997   Hoorzitting gedachtewisseling
met de hh. Mechels en Coteur van Test-Aankoop
5/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1997   Hoorzitting gedachtewisseling
met de h. Ravoet, directeur-generaal van de Belgische Vereniging van Banken, over de deontologische code van de vereniging
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Bespreking
19/2/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
19/2/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-312/2 1-312/2 (PDF)
4/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
4/3/1997   Bespreking
4/3/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
4/3/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-312/3 1-312/3 (PDF)
18/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
18/3/1997   Artikelsgewijze bespreking
18/3/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o2)
18/3/1997   Beslissing schriftelijk verslag
15/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/4/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
25/4/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1018/1
25/6/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6244-6247
26/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+136/-0/o1)
Handelingen, p. 6274 (verbeterd)
Doc. K. 49-1018/4
26/6/1997   Aanneming zonder amendering
26/6/1997   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/7/1997   Bekrachtiging en afkondiging
8/8/1997   Bekendmaking (20236)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 24/4/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/6/1996, 19/2/1997, 4/3/1997, 18/3/1997, 15/4/1997
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen zonder nieuwe amendementen 25/6/1997, 26/6/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 26/4/1997 60 24/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/7/1997 8/8/1997, blz 20236