Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7047

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
8/2/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7047 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 8 februari 2013 :

1)    Alle stappen om het label AnySurfer voor de website www.milquet.belgium.be te verkrijgen, zijn op dit ogenblik aan de gang. Wij staan sedert meerdere maanden in dit verband in contact met de Kanselarij van de eerste minister en AnySurfer. 

2)

De portaalsite van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken (www.ibz.be) beschikt niet over het AnySurfer-label en het vorige label was geldig tot de maand juli jongstleden. 

De websites van de Algemene Directie Civiele Veiligheid (www.civieleveiligheid.be en www.sos112.be) hebben geen AnySurfer-label. 

De website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (www.besafe.be) beschikt niet over het AnySurfer-label. 

De website van de Algemene Directie Crisiscentrum (www.crisiscentrum.be) verwierf op 2 januari 2007 het label AnySurfer+. Omdat ondertussen echter overgeschakeld werd op een ander CMS, moet in principe een nieuwe audit gevraagd worden (het label wordt dus ook niet meer vermeld). 

De website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (www.ibz.rrn.fgov.be) beschikte tot juli 2012 over het AnySurfer-label. 

3)

Nog niet, de FOD Binnenlandse Zaken wil een nieuwe portaalsite creëren en zal dus wachten totdat deze site online is om opnieuw een audit te laten uitvoeren. De website van de FOD Binnenlandse Zaken had het AnySurfer-label, dat geldig was tot juli 2012. 

De websites van de Algemene Directie Civiele Veiligheid zullen vernieuwd worden. Zodra een van deze websites online is, zal een AnySurfer-audit aangevraagd worden. 

Toen de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie op SharePoint werkte, werd een betalende audit aangevraagd. Jammer genoeg bleek het onmogelijk om op SharePoint toegankelijke websites te kunnen maken. Nu de website op Drupal werkt, is er goede hoop op dat het label behaald kan worden. De algemene directie wil echter alle toepassingen laten valideren en die zijn nog niet allemaal klaar. 

Voor de website van de Algemene Directie Crisiscentrum wordt geen nieuwe audit gevraagd. 

Voor de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking is geen nieuwe audit aangevraagd omdat er wordt gewerkt aan een nieuwe site. 

4)

De websites van de Algemene Directie Civiele Veiligheid  zullen vernieuwd worden. www.civieleveiligheid.be zal vernieuwd worden via een kadercontract van Fedict en hierbij zal rekening gehouden worden met de vereisten voor het AnySurfer-label. 

Wat de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie betreft, worden nieuwe toepassingen getest door een blinde collega, wordt geen Flash meer gebruikt voor banners en wordt in elke offerte geëist dat de nieuwe toepassing volledig voldoet aan de internetstandaarden.

De huidige site van de Algemene Directie Crisiscentrum wordt verder uitgewerkt volgens de AnySurfer-principes (niet volgens de criteria voor AnySurfer+, maar dus gewoon AnySurfer). 

5)

Zodra de nieuwe site van de FOD Binnenlandse Zaken online is, in de loop van 2013, zal een audit door AnySurfer aangevraagd worden.  

Bij de vernieuwing van de websites van de Algemene Directie Civiele Veiligheid zal er samengewerkt worden met Fedict. 

Voor de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie: het AnySurfer-label aanvragen en behalen.