Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7051

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
5/11/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7051 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 5 november 2012 :

Het geachte lid vindt hierna het antwoord op haar vraag.

Het Federaal Wetenschapsbeleid, te weten de Programmatorische Overheidsdienst (POD) (www.belspo.be), en de Staatsdiensten met afzonderlijk beheer (de federale wetenschappelijke instellingen (FWI’s), het Belgische nationaal netwerk voor het onderzoek (Belnet) en de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie (DWTI), is bewust van de problemen die visuele gehandicapten ondervinden bij het surfen.

Geen huidige websites bezitten echter het Anysurfer-label.Sommige websites zijn al enkele jaren oud zoals de twee websites van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): www.natuurwetenschappen.be(zeven jaar) en www.mumm.ac.be(tien jaar). De website “mmm” werd ontwikkeld uit de tijd dat dit label niet bestaat. Wat betreft de website “natuurwetenschappen”, heeft het KBIN gewerkt om het Blindsurfer-label (nu Anysurfer-label)te behalen maar is niet in staat geweest om alle vereiste voorwaarden te vervullen.

Voor de hernieuwing van hun websites zullen de FWI’s (KBIN, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (RA), …)zoveel mogelijk bij de design als de bij de ontwikkeling rekening houden met de “Anysurfer checklist” en met W3C rijtlijnen: informatie is voor iedereen toegankelijk via het toetsenbord; de belangrijkste elementen van Flash- of Java-objecten zijn een toegankelijk alternatief in HTLM beschikbaar; het gebruik van stijlbladzijden zodat de gebruiker de size van de karakters kan veranderen; het omschrijven van de grafische elementen (foto’s of tabellen), ...Op de eerste versie van de website van het RA werd aan slechtzienden de mogelijkheid geboden om de statische pagina’s te beluisteren. Bij de huidige website is deze functionaliteit niet meer beschikbaar. Bij de ontwikkeling van de nieuwe website van het RA kan de vraag gesteld worden in welke mate het zinvol is om de nieuwe zoeksystemen ook uit te rusten met deze functionaliteit, meer bepaald voor wat de digitale beelden van historische documenten betreft.

Op 12 december 2011 werd Belspo, via de Kanselarij, een gratis Anysurfer audit aangevraagd. Toen Belspo op 19 januari 2012 het audit rapport ontving werd er besloten geen verdere stappen in deze richting te ondernemen. De redenen zijn tweeërlei: