Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7059

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
audit
ministerie
faciliteiten voor gehandicapten

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
25/10/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7059 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 25 oktober 2012 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

1. De site www.hendrikbogaert.be beschikt niet over het AnySurfer label..

2. en 3.

A. Voor wat Fedict – de Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie - betreft: www.fedict.be werd succesvol gevalideerd en draagt het label. Er werd hiervoor een gratis AnySurfer audit aangevraagd bij de Kanselarij. Voor wat de overige sites van Fedict betreft werd eveneens een gratis AnySurfer audit bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij aangevraagd en is de situatie als volgt:

a. http://eid.belgium.be werd op 20 februari 2012 geauditeerd met als resultaat “Bijna goedgekeurd”. De gerapporteerde issues werden opgelost en validatie werd aangevraagd op 3 augustus 2012 en uitgevoerd op 21 augustus 2012, met hetzelfde resultaat “ Bijna goedgekeurd”. De site bevat dus nog enkele kleinere, voornamelijk inhoudelijke, issues die opgelost moeten worden voor de site gelabeld kan worden. De correcties staan op de planning voor de komende weken.

b. www.fedictselect.be werd op 24 mei 2012 geauditeerd, met als resultaat “Nog niet goedgekeurd”. De rapporten werden aan de leverancier overhandigd voor correctie en het is nu wachten op feedback rond een datum waarop de gecorrigeerde versie wordt ter beschikking gesteld.

B. Voor wat de FOD Personeel en Organisatie betreft : De FOD P&0 beheert een vijftiental verschillende sites en applicaties.

a. Momenteel beschikken enkel de sites www.fedweb.belgium.be (met daarin geïntegreerd www.p-o.be, www.voordiversiteit.be, www.klantgerichtheid.belgium.be en www.ofoifa.be) en de website van het personeelsblad Fedra (www.fedra.belgium.be) over het AnySurfer-label.

b. Op 10 oktober 2012 werd het AnySurfer-label van de websites www.pdata.be en www.bib.belgium.be voor twee jaar verlengd. Het label van de websites www.fedplus.be en www.publicquality.be is vervallen. Voor www.fedplus.be is bij de FOD Kanselarij van de eerste minister een auditaanvraag ingediend, maar de audit in kwestie heeft nog niet plaatsgehad. Voor www.publicquality.be is voorlopig nog geen nieuwe aanvraag ingediend. Deze site wordt momenteel immers geherstructureerd, zodat een aanvraag indienen geen enkele zin heeft.

c. Een reeks andere sites en tools zijn bestemd voor een beperkte doelgroep. Het gaat daarbij vooral om de websites en applicaties voor overheidsopdrachten en de federale cartografie. De eventuele technische problemen worden opgevangen door persoonlijke assistentie aan gebruikers die dat nodig hebben. Het gaat om de volgende sites :www.publicprocurement.be , https://enot.publicprocurement.be/ , https://eten.publicprocurement.be/ , https://ecat.publicprocurement.be/, http://forcms.p-o.be, http://cpaba.p-o.be, www.federalecartografie.be.

d. Daarnaast zijn er tools en sites voor intern gebruik, zoals het intranet, de tool voor de ontwikkelcirkels Crescendo, een tool voor kennismanagement in teams. Voor al deze sites wordt het AnySurfer-label niet expliciet nagestreefd, maar worden de richtlijnen voor toegankelijkheid wel maximaal in acht genomen.

C. Voor wat Selor betreft : Selor heeft in 2011 een AnySurfer audit besteld maar behaalde het label echter niet. Selor heeft derhalve beslist ervoor te zorgen dat alle toekomstige ontwikkelingen (het ontwikkelen van nieuwe applicaties of het updaten van bestaande applicaties) de criteria van het AnySurfer-label in aanmerking nemen. Deze parameter is sindsdien opgenomen in alle contracten en wordt, voor de applicaties die intern ontwikkeld worden, eveneens nageleefd.

D. Wat het OFO betreft: de operationele webinterfaces die de inschrijvingen aan opleidingen en de tests op kennisniveau toelaten beschikken niet over het Anysurfer-label. In de toekomst zullen al deze verschillende webtoepassingen geconsolideerd worden tot één unieke interface. De ontwikkeling van deze interface zal rekening houden met de Anysurfer-richtlijnen. De site Campus van het OFO beschikt wel over het AnySurfer-label voor de publieke delen (versie 1.6 die tot op heden gebruikt wordt). De overgang naar versie 1.8 is gepland voor binnenkort. De beheerders van de Campus zullen een AnySurfer-opleiding volgen met het oog op deze overgang en om ervoor te zorgen dat de nieuwe versie aan de criteria van het label voldoet.

4. De criteria om het AnySurfer label te verkrijgen zijn zo grondig, dat parallelle initiatieven niet zinvol zijn.

5. Via de COMMnetkernportaal, die de websiteverantwoordelijken van de federale overheidsdiensten verenigt, wordt gewezen op het belang om het AnySurfer label te behalen.