Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7053

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
7/12/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7053 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 7 december 2012 :

1) Mijn website zal zeer binnenkort het label AnySurfer verkrijgen. 

2) De website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole beschikt thans niet over een het label AnySurfer.

De websites www.kafka.be en www.vereenvoudiging.be / www.simplification.be dateren van 2003 en 2004 en beschikken niet over het Anysurfer-label. 

3) De FOD Budget en Beheerscontrole heeft bij de FOD Kanselarij niet gevraagd om een AnySurfer audit.

Er zijn nog geen Anysurfer-audits aangevraagd bij de FOD Kanselarij. 

4) De FOD Budget en Beheerscontrole zal zich inspannen om de basisprincipes van AnySurfer na te leven bij de uitbouw van zijn nieuwe website.

Een nieuwe versie van de website www.vereenvoudiging.be / www.simplification.be zal in november 2012 gelanceerd worden. Deze website wordt gerealiseerd in samenwerking met het webteam van de directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging behoort tot deze FOD en de Anysurfer-audit is dan ook in het project voorzien.   

5) De FOD Budget en Beheerscontrole noteert het belang van deze vraag bij de uitbouw van zijn website om tegemoet te komen aan de vereisten van de AnySurfer audit om de communicatie tussen de Staat en de burger te verbeteren.

In het Federaal Actieplan Administratieve vereenvoudiging is een herlancering en modernisering van het Kafka-meldpunt via de website www.kafka.be ingeschreven met realisatiedatum 1 januari 2013. Bij deze modernisering wordt ook een Anysurfer-audit via de FOD Kanselarij voorzien.