Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7055

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
21/2/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7055 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2013 :

Voor wat Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit betreft : 

1 en 2/ De huidige website (www.mobilit.fgov.be) van de FOD Mobiliteit en Vervoer beschikt niet over een AnySurfer-label. De federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wil haar informatie echter zo aanbieden dat ze ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking. Daarom probeert de FOD er op zijn huidige website (www.mobilit.fgov.be) voor te zorgen dat de informatie vlot toegankelijk is voor alle gebruikers. De inhoud is bijvoorbeeld perfect toegankelijk voor wie geen kleuren kan onderscheiden. De tekengrootte is gemakkelijk aanpasbaar. Bij de grafische elementen staat steeds een betekenisvolle tekst. We gebruiken geen audio en video. 

3/ Zie antwoord nr. 4 

4/ De FOD werkt aan een nieuwe website (www.mobilit.belgium.be ) die volledig AnySurfer compatibel zal zijn. De nieuwe website wordt gehost door Fedict en wordt opgebouwd in een content management systeem, Tridion, dat in al zijn functionaliteiten AnySurfer ondersteunt. Dit wil zeggen dat de resulterende website zou moeten slagen in een AnySurfer audit en zonder verdere ontwikkeling het AnySurfer kwaliteitslabel zou moeten krijgen. Het project zit in de laatste fase, dus de nieuwe website zal binnen enkele maanden operationeel zijn. 

5/ Zie antwoord nr. 4 

Voor wat FOD Volksgezondheid en Leefmilieu betreft : 

1/ In 2006 haalde de Portaalsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (als één van de eerste overheidssites) het Blindsurfer-label na een audit van de VZW Blindenzorg, Licht en Liefde.

Dit label (later Anysurfer geworden) werd behouden tot 2008. Tijdens de ontwikkeling van de tweede versie van het Portaal werd veel aandacht besteed aan alle toegankelijkheidsaspecten, namelijk in het bestek voor de ontwikkeling van de grafische elementen (templates) voor het nieuwe portal. Die werden dan ook Anysurfer-compliant bevonden en gevalideerd.

Een tweede validatie was oorspronkelijk gepland voor begin 2010 na de migratie van de inhoud van het Portaal maar kon niet plaatsvinden omwille van de grote moeilijkheden als gevolg van het gebruik van een nieuwe technologie en de fine tuning van het content management systeem (CMS). Een factor die ook de tweede fase validatie hinderde, was de dringende lancering van de website voor het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie op dit nieuwe platform.

Ondertussen waren veel richtlijnen van de instelling die dit label uitreikt zodanig geëvolueerd dat, na een pre-audit uitgevoerd in oktober 2010, het portaal niet langer bleek te voldoen aan de specificaties voor het verkrijgen van het label.

Vanuit een strategisch oogpunt werd dan besloten om zoveel mogelijk te werken rond het vaststellen van normen voor alle Anysurfer-aspecten waar communicatoren (als content contributors) een invloed op konden hebben, rekening houdend met de aanbevelingen van de pre-audit. Die aanbevelingen zijn ook opgenomen in de interne procedures voor content management.

Wegens technische redenen is het volledig Anysurfer compliant maken van het Portaal onmogelijk geworden. Er werd dan ook beslist om in de toekomst de strategie te volgen die uitgestippeld werd op het niveau van het ComNetKern Portal (federaal online- communicatorennetwerk), dit wil zeggen overgaan tot een toegankelijkheidsevaluatiemethode die op de criteria van “Web Content Accessibility Guidelines” van het Web Accessibility Initiative (WAI) van het W3C berust. Dit zou met het niveau voor de Anysurfer label moeten overeenkomen en de toegankelijkheid van het Portaal in alle opzichten waarborgen.

2/ Sinds 2010 werkt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu samen met FEDICT voor alle campagne-websites. Deze worden ontwikkeld op het FEDIMBO-platform (Drupal-distributie geoptimaliseerd voor de behoeften van de overheidsdiensten). Dit platform houdt rekening met de verschillende webstandaarden, waaronder ook toegankelijkheid.

Bovendien werden al die campagne-sites geauditeerd door de firma Anysurfer en werden aanpassingen uitgevoerd om alle richtlijnen na te komen.

Geen van deze sites heeft echter het label verkregen.

3/ zie onder 1 en 2

4/ zie onder 1 en 2

5/ Om de toegankelijkheid van federale websites uit te breiden, is er bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu intern een proces van zelf-controle uitgevoerd. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd en wordt telkens opgenomen in de bestekken voor nieuwe online publicatieplatformen. Daarnaast zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de federale richtlijnen qua certificatie volgen, bijvoorbeeld voor de toegankelijkheidscriteria van het WAI van W3C beschreven onder punt 1.

Voor wat FOD Economie betreft : 

1 en 2/ De websites van FOD Economie (economie.fgov.be en statbel.fgov.be) beschikken niet over het anysurfer-label. 

3/ Deze audit werd via de FOD Kanselarij aangevraagd op 1 juli 2010 voor de websites www.economie.fgov.be en www.statbel.fgov.be.

De audit formuleerde 21 opmerkingen en suggesties. Waar mogelijk werden de nodige aanpassingen aangebracht. Een aantal opmerkingen behandelden evenwel de core-business van de FOD Economie (bijvoorbeeld in verband met complexe tabellen en grafieken) en konden niet worden opgelost. 

4/ De website volgt waar mogelijk de anysurfer-richtlijnen. Voor een aantal elementen is het voor de FOD Economie echter zeer moeilijk om te voldoen aan alle richtlijnen. Zo omvat een groot luik van de site complexe tabellen en grafieken waartegen opmerkingen werden geformuleerd. Deze grafieken behoren echter tot de kerntaken van de FOD Economie en kunnen moeilijk worden aangepast. 

5/ De websites van de FOD Economie blijven waar mogelijk de anysurfer-richtlijnen opvolgen om een maximale toegankelijkheid te waarborgen. Momenteel voert de FOD Economie in samenwerking met Fedict een technologische upgrade uit van de websites www.economie.fgov.be en www.statbel.fgov.be. Na deze operatie zal de administratie een nieuwe audit aanvragen.