Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7046

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de vice-eersteminister en minister van Pensioenen

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
14/11/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7046 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 14 november 2012 :

In antwoord op haar vragen kan ik het geachte lid het volgende antwoorden.

A. Rijksdienst voor Pensioenen.(RVP)

1. Op dit ogenblik beschikt minister De Croo nog niet over een beleidswebsite.

2. De huidige website van de Rijksdienst voor Pensioenen, www.rvp.fgov.be, beschikt nog niet over het label van Anysurfer.

3. De RVP is op dit ogenblik een nieuwe versie van zijn Content Management Systeem (CMS of content-beheerssysteem) aan het installeren. Zodra deze operatie achter de rug is, zal de aanvraag via de gratis Anysurfer-audit van de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij gebeuren. De audit zal dus eind 2012 of begin 2013 plaats vinden.

4. De RVP maakt zijn gepersonaliseerde online toepassingen toegankelijk voor zowel personen die in België wonen als zij die in het buitenland verblijven.

5. Op dit ogenblik beschikt minister De Croo nog niet over een beleidswebsite.

B. Pensioendienst voor de Overheidsdiensten.(PDOS)

Hoewel de PDOS volledig achter het idee staat om websites voor iedereen bruikbaar te maken, beschikt de eigen website (pdos-sdpsp.fgov.be) vandaag niet over het label “AnySurfer”.

In februari 2003 is, op basis van de toen bestaande checklist van “Blindsurfer”, de website van de PDOS door een evaluator van “BlindSurfer” doorgelicht. Binnen de technische mogelijkheden van de PDOS zijn toen aanpassingen uitgevoerd aan de website om tegemoet te komen aan de geformuleerde opmerkingen. Daarna is geen nieuwe doorlichting meer aangevraagd.

De PDOS zal voorlopig het kwaliteitslabel niet aanvragen. We overwegen momenteel om, samen met de andere pensioeninstellingen, een vernieuwd communicatiekanaal op te zetten, gebaseerd op een uitbreiding van de huidige site “MyPension” van RVP. Deze oplossing vergt evenwel structurele ingrepen die samenhangen met andere IT-projecten die een niet onaanzienlijke financiële en menselijke investering vergen. Na de implementatie van een vernieuwde versie van de Internetsite kan een audit en een validatie van de richtlijnen “Anysurfer” (het basislabel) en/of “AnySurfer Plus” (de striktere variant) worden aangevraagd.