Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7056

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
17/4/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7056 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 17 april 2013 :

In antwoord op uw vraag overde Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD Sociale Zekerheid), de Rijkdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO), deel ik u de volgende inlichtingen mede.

1.De officiële site www.courard.belgium.be draagt het Anysurferlabel.

• Wat betreft de FOD Sociale Zekerheid.

2.Op dit moment beschikken www.socialsecurity.fgov.been www.handicap.fgov.be niet meer over het Anysurferlabel. Ze droegen het label van april 2006 tot juli 2012. De verplichte en betalende hernieuwing van het label in juli 2012 viel ongelukkig samen met de volledige technische en inhoudelijke vernieuwing van bovenstaande sites. Daarom werd besloten het label voorlopig niet te hernieuwen. Van zodra de nieuwe versie van de bovenstaande sites zal beschikbaar zijn (www.handicap.fgov.be werd op 07 januari 2013 opnieuw gelanceerd (de Anysurfer-audit is nog lopende) en www.socialsecurity.fgov.be eind 2013) zullen zij opnieuw het Anysurferlabel dragen. De aanvragen zitten vervat in de Fast2Web-dienst van Fedict waarvan gebruik gemaakt wordt om de sites te bouwen.

3.De Anysurfer-audit voor de vernieuwde site www.handicap.fgov.be is nog lopende en valt onder de Fast2Web-dienst van Fedict in samenwerking met de Kanselarij.

4. De sites van de FOD zullen niet alleen technisch toegankelijker gemaakt worden, maar ook inhoudelijk zullen ze meer afgestemd worden op de gebruikers waarbij een gebruiksvriendelijke informatiearchitectuur voorop staat. De vernieuwde website www.handicap.fgov.be is daar het meest recente voorbeeld van.

5.De volledige herwerking van www.socialsecurity.fgov.be en www.handicap.fgov.be tussen eind 2012 en eind 2013 zal de toegankelijkheid van de sites nog vergroten tegenover de oude versies. Dit zowel op technisch vlak, door de toepassing van de nieuwste technologieën, als op inhoudelijk vlak, door een gebruikersgerichte informatiearchitectuur.

• Wat betreft de RKW.

De website van de RKW – www.rkw.be – beschikt niet over het AnySurferlabel.

Uit de voorbereidende analyse voor het verkrijgen van het AnySurferlabel bleek dat ingrijpende, informaticatechnische aanpassingen aan de actuele website noodzakelijk waren.

Alleen via het bouwen van een compleet nieuwe website konden de vereisten voor het label gerealiseerd worden.

• Wat betreft het RIZIV.

2. Het RIZIV is verantwoordelijk voor een aantal websites. Er worden inspanningen gedaan om bepaalde “AnySurfer”-standaarden te implementeren, maar er werd nooit een externe audit gedaan of een certificatie aangevraagd.

Er valt op te merken dat de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV enkel aan de website http://www.riziv.fgov.be. meewerkt.

3. Er is momenteel nog geen audit aangevraagd. Er zal wel een audit voorzien worden in het kader van de volledige vernieuwing van de verschillende websites van het RIZIV.

4 en 5. Er is op dit ogenblik een project lopende voor een herziening en integratie van de verschillende websites. De vernieuwde website wordt opgeleverd eind juni 2013. Hij zal worden ontworpen met de bedoeling zo goed als mogelijk de “Anysurfer”- en W3C- standaarden te volgen.

• Wat betreft het FBZ.

2.Het FBZ beschikt momenteel nog niet over het AnySurfer-label, maar drukt de wens uit om dit in de toekomst te behalen.

3. Het FBZ heeft op 16 april 2012 een nieuwe website gelanceerd. Deze website is nog in opbouw en er ontbreekt nog een belangrijk luik. Aangezien het belangrijk is om een audit uit te voeren voor de gehele website, is deze aanvraag momenteel nog niet gebeurd.

4. Het FBZ heeft op 16 april 2012 een nieuwe website gelanceerd. Alle bestaande pagina’s van de voorgaande website werden herschreven en alle nieuwe pagina’s werden aangemaakt, met het oog op het verhogen van de leesbaarheid. De nieuwe website is eenvoudiger en toegankelijker dan zijn voorganger, en dit zowel op het vlak van inhoud, lay-out en structuur. Bij het opstarten van onze nieuwe website kan de bezoeker een keuze maken uit drie doelgroepen (burger, arts en werkgever). Wie voor burger kiest, vindt informatie terug op zijn maat geschreven.

5. Het FBZ is bezig met zijn website te evalueren en te verbeteren. Regelmatig worden initiatieven genomen om de toegankelijkheid en leesbaarheid van de website nog meer te verbeteren.

• Wat betreft het FAO.

Het voornemen het label AnySurfer te bekomen is een van verbintenissen van de bestuursovereenkomst.

Het is de bedoeling dit label in 2015 te bekomen. Er worden ondertussen voortdurend inspanningen geleverd om de site toegankelijk te houden.