BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 september 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7060

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
________
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits
________
internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit
________
20/9/2012Verzending vraag
23/11/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7060 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 23 november 2012 :

Als antwoord op de door het geachte lid gestelde vragen, heb ik de eer volgende inlichtingen mee te delen:

Op uw eerste vraag kan ik u meedelen dat er reeds een rapport is opgesteld door “anysurfer” voor wat betreft de beleidswebsite www.crombez.belgium.be. In navolging van het rapport worden momenteel de nodige aanpassingen aan de website uitgevoerd.

Voor wat uw andere vragen betreft, is op het sociale vlak alleen de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst onder mijn gezag geplaatst, dit in toepassing van artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 2012 (Belgisch Staatsblad van 12 januari 2012).

Op het administratieve vlak is de SIOD verbonden met de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en bevindt zijn website zich binnen de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Deze laatste beschikt sedert bijna twee jaar over het label “Anysurfer”.