BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
20 september 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7045

de Cindy Franssen (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits
________
internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit
________
20/9/2012Verzending vraag
14/11/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7049
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7045 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 14 november 2012 :

1) Zowel voor mijn officiële beleidswebsite als mijn persoonlijke website is toegankelijkheid een continu streven. Er werden in het verleden reeds een aantal maatregelen genomen om deze toegankelijkheid te vergroten. Het Anysurfer label is echter nog niet aangevraagd. Ik heb aan de beheerders van de beide websites wel opdracht gegeven te bekijken wat er nog kan verbeterd worden aan de toegankelijkheid. Indien het technisch en financieel haalbaar is kan dit uiteindelijk leiden tot het aanvragen van het door u genoemde label.

2) De websites van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie (economie.fgov.be en statbel.fgov.be) beschikken niet over het anysurfer-label.

3) Deze audit werd via de FOD Kanselarij aangevraagd op 1 juli 2010 voor de websites economie.fgov.be en statbel.fgov.be .

De audit formuleerde 21 opmerkingen en suggesties. Waar mogelijk werden de nodige aanpassingen aangebracht. Een aantal opmerkingen behandelden evenwel de core-business van de FOD Economie (bijvoorbeeld in verband met complexe tabellen en grafieken) en konden niet worden opgelost.

4) De website volgt waar mogelijk de anysurfer-richtlijnen. Voor een aantal elementen is het voor de FOD Economie echter zeer moeilijk om te voldoen aan alle richtlijnen. Zo omvat een groot luik van de site complexe tabellen en grafieken waartegen opmerkingen werden geformuleerd. Deze grafieken behoren echter tot de kerntaken van de FOD Economie en kunnen moeilijk worden aangepast.

5) De websites van de FOD Economie blijven waar mogelijk de anysurfer-richtlijnen opvolgen om een maximale toegankelijkheid te waarborgen. Momenteel voert de FOD Economie in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatie Technologie (FEDICT) een technologische upgrade uit van de websites economie.fgov.be en statbel.fgov.be. Na deze operatie zal de administratie een nieuwe audit aanvragen.