Auteurs- en sprekersregister betreffende "Schelfhout Els" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen (4-1892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1892
Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen (4-1926)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1926
Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen (4-2723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2723
Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen (4-5917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5917
Algemene beleidsnota inzake armoedebestrijding (Versterking van de koopkracht en verhoging van de sociale uitkeringen en van de laagste pensioenen - Aanvullende hulp die de leefloontrekkers kunnen krijgen - Versterking van het woonaanbod en evenwichtige voorstellen waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd - Daklozenproblematiek - Vrouwen, armoede en het probleem van de storting van het onderhoudsgeld - Senioren, armoede en relatiearmoede - Coherente weg naar sociale en professionele herinschakeling - Verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg - Problemen van de energiekosten en van de toegang tot de verwarmingsmiddelen - De strijd tegen de overmatige schuldenlast - Kinderarmoede - Europese afspraak) (4-721)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-721/1
p. 1-14 4-721/1 p. 1-14 (PDF)
Algemene beleidsnota inzake maatschappelijke integratie en pensioenen (Maatschappelijke integratie : voldoende inkomen [Nieuwe verhoging van het leefloon en de laagste sociale uitkeringen - Welvaartskoppeling van de laagste sociale uitkeringen] - Beleid inzake professionele inschakeling - Maatschappelijke integratie van mensen uit armoedesituaties - Energie [Tussenkomsten om het hoofd te bieden aan de sterk stijgende prijzen] - Digitale kloof [Opleiding, begeleiding en sensibilisering - Recyclage van computers - Prijsregulering] - Sociale economie [Samenwerkingsakkoord met de Gewesten]; Pensioenen : verhoging van het budget - Inspanningen inzake informatie en communicatie - Integratie van de welvaartsbonus in het maandbedrag van de pensioenen - Verbetering van de koopkracht van de gepensioneerden [Verhoging van de minimumpensioenen - Verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen - Structurele welvaartsaanpassingen - Toegelaten beroepsactiviteit van de gepensioneerden - Vermindering van de solidariteitsbijdrage] - Bijzondere maatregelen in de overheidssector [Perequatie van de pensioenen - Aanvullende pensioenen voor de contractuele ambtenaren van de overheidsdiensten] - Pensioenen en Europa) (4-720)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-720/1
p. 1-17 4-720/1 p. 1-17 (PDF)
Apotheken Ė Wet van 25†september†1974 Ė Interpretatie en toepassing (Vestigingscommissie - Commissie van Beroep) (4-63)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-63
BelgiŽ - Rwanda - Militaire samenwerking (4-5089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-5089
Burundi, Democratische Republiek Congo (DRC) en Rwanda - Begrotingshulp - Bedragen (4-3536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3536
Burundi, Democratische Republiek Congo (DRC) en Rwanda - Begrotingshulp - Bedragen (4-3537)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3537
Cumulregeling pensioen - Inkomen uit arbeid - Sanctionering (4-3039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3039
De "export" van kinderen uit Tsjaad naar Frankrijk en BelgiŽ (Initiatief van de humanitaire vereniging "Arche de Zoť") (4-12)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 18-19 4-3 COM p. 18-19 (PDF)
De Belgische bijdrage aan vrije en transparante verkiezingen in 2010 in Rwanda (4-1004)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 62-64 4-82 p. 62-64 (PDF)
De Belgische hulp aan Burundi na de strafbaarstelling van homoseksualiteit (Voorwaarden met betrekking tot respecteren van mensenrechten die aan ontwikkelingshulp verbonden worden) (4-794)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-78
p. 28-29 4-78 p. 28-29 (PDF)
De adoptieproblematiek (Internationale adopties : klachten over werking Federale Centrale Autoriteit) (4-778)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-77
p. 26-29 4-77 p. 26-29 (PDF)
De bevoegdheid van de federale centrale autoriteit in het kader van een adoptieprocedure (4-957)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-96
p. 16-17 4-96 p. 16-17 (PDF)
De evaluatie van het verbod tot het weigeren van een aansluiting van chronisch zieken en personen met een handicap bij hospitalisatieverzekeringen (Privť-hospitalisatieverzekering [wet van 20 juli 2007] en hospitalisatieverzekering van de ziekenfondsen [wet van 11 mei 2007] - Groep van de ouderen) (4-214)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 30-33 4-25 p. 30-33 (PDF)
De financiŽle leefbaarheid van de dagcentra voor palliatieve patiŽnten (4-22)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Didier Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 23-25 4-5 COM p. 23-25 (PDF)
De impact van de militaire operaties op de humanitaire situatie in Congo (Catastrofe voor de bevolking - Initiatieven van BelgiŽ om de humanitaire hulp te herstellen en om een echte dialoog tot stand te brengen tussen de DRC, Rwanda en de FDLR) (4-827)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-80
p. 12-15 4-80 p. 12-15 (PDF)
De kosten voor de bemiddeling van een immobiliŽnkantoor (Verhuren van een woning) (4-401)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 52-53 4-37 p. 52-53 (PDF)
De leefomstandigheden in instellingen voor wezen en gehandicapte kinderen in Bulgarije (4-333)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-33
p. 83-85 4-33 p. 83-85 (PDF)
De opvangmogelijkheden voor asielzoekers (Schaarste op de woningmarkt - Hulp van de OCMW's) (4-497)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-50
p. 28-30 4-50 p. 28-30 (PDF)
De organisatie van een conventie tegen seksuele terreur (Internationale conferentie voor het opstellen van een conventie tegen sexueel geweld in conflictgebieden) (4-429)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-46
p. 17-18 4-46 p. 17-18 (PDF)
De organisatie van vrije en transparante verkiezingen in 2011 in de DRC (Toezicht - Financiering - Behoud van de MONUC) (4-1156)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-116
p. 13-16 4-116 p. 13-16 (PDF)
De referentiecentra voor patiŽnten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom (Evaluatie van de werking van de referentiecentra - Ontwikkeling van een getrapte zorgorganisatie waarin de centra de eerste lijn ondersteunen) (4-541)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 60-61 4-49 p. 60-61 (PDF)
De relaties tussen Frankrijk en de Democratische Republiek Congo (Houding van de minister tegenover het Franse beleid dat erin bestaat de eigen financiŽle belangen te verdedigen i.p.v. de problematische aspecten van het Kabilaregime aan te kaarten) (4-722)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-71
p. 15-17 4-71 p. 15-17 (PDF)
De resultaten van het bezoek van de minister aan de regio van de Grote Meren (Situatie van de politieke oppositie, de mensenrechtenactivisten en de journalisten in Rwanda in het licht van de presidentsverkiezingen - EU-observatiemissie - Invloed van Rwanda in Oost-Congo) (4-1129)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-114
p. 7-10 4-114 p. 7-10 (PDF)
De rol van BelgiŽ in de EU-missie 'EUSEC' in de Democratische Republiek Congo (EU-Missie waarvan de kerntaak bestaat uit het bijstaan van de Congolese autoriteiten bij de modernisering van het personeels- en financieel beheer van het leger - Verlenging van de missie - Bijdrage van BelgiŽ) (4-850)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 24-26 4-82 p. 24-26 (PDF)
De rol van Rwanda in het conflict in Oost-DRC en mogelijke maatregelen van BelgiŽ, Europa en de internationale gemeenschap (MONUC - Humanitair drama - Europese militaire opdracht - Rol van de illegale exploitatie van natuurlijke rijkdommen in het bestendigen van het conflict) (4-461)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-48
p. 8-14 4-48 p. 8-14 (PDF)
De schendingen van de mensenrechten in Tibet (Situatie een jaar na de Olympische Spelen - Houding van BelgiŽ - Uitvloeisels van resolutie Senaat - Hervatting van de dialoog China-Tibet - Meer coherente aanpak en actieve bemiddelingsrol van de EU) (4-675)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-66
p. 17-20 4-66 p. 17-20 (PDF)
De sluiting van de dispatching van Fedasil (Totale verzadiging van het opvangnetwerk - Oplossing voor nieuwkomers) (4-861)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-83
p. 29-33 4-83 p. 29-33 (PDF)
De steun van de internationale gemeenschap in het kader van het conflict in Oost-Congo (Rol van Rwanda - Uitbreiding MONUC - Europese interventie - Noodhulp) (4-587)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-60
p. 11-13 4-60 p. 11-13 (PDF)
De terugkeer van asielzoekers en illegalen naar de Democratische Republiek Congo (4-195)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-20
p. 23-24 4-20 p. 23-24 (PDF)
De toekenning van tijdelijke verblijfsvergunningen (Verplichting om werk te hebben) (4-612)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-62
p. 40-41 4-62 p. 40-41 (PDF)
De uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vluchtelingen in medische behandeling (4-25)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 19-21 4-5 COM p. 19-21 (PDF)
De voorbereidingfase van de gemengde commissie BelgiŽ- DRC (Beperkt tijdsbestek waarbinnen de indirecte actoren aan de onderhandelingen moeten deelnemen - Noodzaak om rekening te houden met de Verklaring van Parijs, de Accra-agenda for Action en het akkoord van 4 mei tussen de minister en de ngo's - Uitsluiten van de gezondheidszorg uit de prioritaire sectoren) (4-1005)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 73-75 4-82 p. 73-75 (PDF)
De vuile oorlog in Oost-Congo en het gebrek aan internationale aandacht en daadkracht (Uitbreiding van de MONUC-troepenmacht - Initiatieven van de VN en de EU - Noodzaak om de DRC, Rwanda en de FDCR aan te zetten tot vredesonderhandelingen) (4-876)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-86
p. 9-12 4-86 p. 9-12 (PDF)
Democratische Republiek Congo (DRC) - Conflicten - Economische motieven - Task Force Mineral Resources in Central Africa (4-3251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3251
Democratische Republiek Congo (DRC) - Verkiezingen in 2011 - Ondersteuning - United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC) (4-7361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7361
Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi - Schuld aan BelgiŽ - Bedragen - Kwijtscheldingen (4-3503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3503
Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi - Schuld aan BelgiŽ - Bedragen - Kwijtscheldingen (4-3504)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3504
Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) - Identificatie - Andere documenten dan een paspoort (4-4821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4821
Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) - Identificatie - Andere documenten dan een paspoort (4-6159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6159
Dringende medische hulp aan mensen zonder papieren die een hongerstaking stopzetten (4-399)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Marie Erena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-37
p. 27-28 4-37 p. 27-28 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Els Schelfhout, gecoŲpteerd senator
4-3
p. 6-7 4-3 p. 6-7 (PDF)
Exploitatie en handel van bodemrijkdommen in Oost-Congo (4-1629)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1629/1
p. 1-63 4-1629/1 p. 1-63 (PDF)
Geneesmiddelen - Levering aan rusthuizen - Verpakking - Concurrentie tussen kleine apothekers en ketens (4-6478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6478
Gezondheidszorg in gesloten centra (4-218)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 53-56 4-25 p. 53-56 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake de bescherming van mensenrechtenactivisten en de hervorming van het rechtssysteem in de DRC (4-1016)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 72-75 4-83 p. 72-75 (PDF)
Het beleid inzake landsverdediging (De situatie inzake veiligheid - Antwoord van de internationale samenleving - Politieke OriŽntatienota van juni 2008 - Kwalitatieve ambities - Militaire operaties voor vrede en veiligheid - Begroting - Personeel - Welzijn - Investeringen in materieel - Organisatie - Rechtvaardigheidsagenda : vrouwen, clustermunitie, piraterij) (4-1215)      
  Verslag van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux en mevrouw Els Schelfhout
4-1215/1
p. 1-19 4-1215/1 p. 1-19 (PDF)
Het financieren van aanspreekpunten gezondheid (Dringende medische hulp ook aan mensen zonder papieren - Ovenrame van de dienstverlening in Brussel door Dokters van de wereld - Bijstand door de OCMW's) (4-92)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie
4-13
p. 17-19 4-13 p. 17-19 (PDF)
Het hinderen van artsen bij de uitoefening van hun beroep (Weigering door een moslim zijn vrouw te laten behandelen door een mannelijke arts - Rechten van de patiŽnt) (4-16)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Didier Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 6-7 4-2 COM p. 6-7 (PDF)
Het innen van geldboetes en het niet-toestaan van betalingsfaciliteiten door de Ontvangkantoren der Domeinen en Penale Boeten (Sancties bij niet-betaling van door de strafrechter opgelegde geldboete) (4-780)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 48-49 4-66 p. 48-49 (PDF)
Het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen BelgiŽ en Congo rond volksgezondheid (4-1497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-113
p. 53-56 4-113 p. 53-56 (PDF)
Het schrappen van de People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) van de lijst van terroristische organisaties van de Europese Unie (4-349)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-34
p. 26-28 4-34 p. 26-28 (PDF)
Het weigeren van buitenlandse hulp aan de slachtoffers van de cycloon in Myanmar (Belgisch standpunt inzake schending van het internationaal recht door de militaire junta) (4-311)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-30
p. 17-19 4-30 p. 17-19 (PDF)
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering (4-1396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1396
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering (4-349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-349
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering (4-606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-606
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht (4-1889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1889
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht (4-1890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1890
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht (4-2565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2565
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht (4-2722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2722
International Monetary Fund (IMF) - Wereldbank - Hervorming van de raden van bestuur - Standpunt van BelgiŽ (4-6292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6292
International Monetary Fund (IMF) - Wereldbank - Hervorming van de raden van bestuur - Standpunt van BelgiŽ (4-6365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6365
Kinderen zonder papieren (Asielzoekers - Gerichte zoekacties door de dienst Vreemdelingenzaken - Opsluiting in gesloten centra) (4-417)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-38
p. 35-37 4-38 p. 35-37 (PDF)
Kinderen zonder wettig verblijf - Leerplicht - Controle - Sancties (4-2098)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2098
Kinderen zonder wettig verblijf - Leerplicht - Controle - Sancties (4-2580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2580
Mali - Toeareg-minderheid - Belgisch beleid (4-3532)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3532
Mensen zonder papieren - Dringende medische hulp - Reikwijdte (4-2118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2118
Mensen zonder papieren - Dringende medische hulp - Reikwijdte (4-2634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2634
Multilaterale ontwikkelingsbanken - Vertegenwoordiging van BelgiŽ (4-3840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3840
Multilaterale ontwikkelingsbanken - Vertegenwoordiging van BelgiŽ (4-3853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3853
Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ (4-2115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2115
Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ (4-2116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-2116
Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ (4-2654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2654
Onthaalouders - Statuut - Stand van zaken (4-6939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6939
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Opvangcrisis - Gevolgen voor minderjarigen - Afbouwen van opvang in hotels (4-7116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7116
Ouderschapsverlof - Adoptiekinderen - Optrekken van de leeftijd (4-3277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3277
Ouderschapsverlof - Adoptiekinderen - Optrekken van de leeftijd (4-5451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5451
Overlevingspensioen - Inkomen uit arbeid - Cumulregeling - Sancties (4-4413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4413
Pensioenstelsels Ė Studies (4-85)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten
SV 4-85
Provinciale Raad van de Orde der apothekers - Inbreuken op de Code van de plichtenleer - Bevoegdheid (4-6477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6477
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 30 4-45 p. 30 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Rampzalige toestand in de Democratische Republiek Congo
4-56
p. 35-36 4-56 p. 35-36 (PDF)
   Sociaal-economisch beleid
4-56
p. 34-35 4-56 p. 34-35 (PDF)
Regularisatieprocedure - Voorleggen van identiteitsdocumenten - Uitzonderingen - Aantallen (4-5087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5087
Somaliland - Onafhankelijkheidsverzuchting -Belgisch standpunt (4-3820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3820
Somaliland - Onafhankelijkheidsverzuchting -Belgisch standpunt (4-5387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5387
Stop het geweld tegen kinderen in het Zuiden (4-1349)      
  Verslag van de dames Els Schelfhout (S) en Olga Zrihen (S) en de heren Georges Dallemagne (K) en Bruno Tuybens (K)
4-1349/1
p. 1-20 4-1349/1 p. 1-20 (PDF)
Tibetaanse asielzoekers (Probleem van de erkenning en van het bewijs van de identiteit) (4-226)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 56-58 4-25 p. 56-58 (PDF)
Visa - Kort verblijf - Toekenning - Duurtijd (4-6417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6417
Visa - Kort verblijf - Toekenning - Duurtijd (4-6418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6418
Visa - Uitreiking - Termijnen (4-6961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6961
Visumaanvraag - Duur van de procedure (4-6782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6782
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1216/3
p. 1-3 4-1216/3 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-79
p. 27 4-79 p. 27 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran (4-842)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans en Els Schelfhout, de heer FranÁois Roelants du Vivier en de dames Olga Zrihen, Marleen Temmerman en Freya Piryns
4-842/1
p. 1-4 4-842/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 van mevrouw Els Schelfhout c.s.
4-842/2
p. 2-3 4-842/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (4-1159)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1159/1
p. 1-6 4-1159/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Philippe Fontaine, Jean-Paul Procureur en Pol Van Den Driessche
4-1676/1
p. 1-4 4-1676/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames Els Schelfhout en Sabine de Bethune
4-1676/2
p. 1-2 4-1676/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 8 van mevrouw Els Schelfhout
4-1676/2
p. 2-3 4-1676/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Olga Zrihen en Els Schelfhout en de heren Philippe Fontaine, Paul Wille en Benoit Hellings
4-1485/1
p. 1-7 4-1485/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van sociale en milieunormen in het kader van de globalisering (4-1329)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
4-1329/1
p. 1-11 4-1329/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia (4-1403)      
  Amendements nrs 1 tot 5 van mevrouw Els Schelfhout c.s.
4-1403/2
p. 1-3 4-1403/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-679/3
p. 1-9 4-679/3 p. 1-9 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Els Schelfhout en de heer Pol Van Den Driessche, na terugzending door de plenaire vergadering
4-679/6
p. 1-11 4-679/6 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
4-34
p. 46-61 4-34 p. 46-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de top rond het zestigjarige bestaan van de NAVO (3 en 4 april 2009) (4-1233)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
4-1233/2
p. 1-4 4-1233/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verdere terugdringing van de wereldwijde leprabesmetting (4-1157)      
  Voorstel van mevrouw Els Schelfhout en de heer Pol Van Den Driessche c.s.
4-1157/1
p. 1-4 4-1157/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1373/2
p. 1-3 4-1373/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-83
p. 34-35 4-83 p. 34-35 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (4-827)      
  Amendementen nrs 4, 5 en 7 van de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
4-827/2
p. 2-3 4-827/2 p. 2-3 (PDF)
  4-827/2
p. 3 4-827/2 p. 3 (PDF)
  Verslag van de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Els Schelfhout
4-827/4
p. 1-8 4-827/4 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (4-1651)      
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
4-1651/2
p. 2-3 4-1651/2 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1651/3
p. 1-6 4-1651/3 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 96-99 4-116 p. 96-99 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (4-319)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-319/1
p. 1-11 4-319/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (4-386)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Els Schelfout, Nahima Lanjri en Sabine de Bethune
4-386/1
p. 1-3 4-386/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere preventie van osteoporose (4-1103)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen, Els Schelfhout, Margriet Hermans en Marleen Temmerman en de heer Louis Ide
4-1103/1
p. 1-4 4-1103/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis (4-1136)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Els Schelfhout, Elke Tindemans en Nahima Lanjri
4-1136/1
p. 1-3 4-1136/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Verslag van de dames Els Schelfout en Sfia Bouarfa
4-378/1
p. 1-34 4-378/1 p. 1-34 (PDF)
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1111/2
p. 1-5 4-1111/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-61
p. 34-36 4-61 p. 34-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Philippe Mahoux, Jean-Paul Procureur, Yves Leterme en Pol Van Den Driessche
4-1372/1
p. 1-6 4-1372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het krachtdadig ondersteunen door BelgiŽ en de EU van de VN-vredesmacht in Oost-Congo (4-992)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-992/1
p. 1-22 4-992/1 p. 1-22 (PDF)
  Bespreking
4-47
p. 50-54 4-47 p. 50-54 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1537/3
p. 1-4 4-1537/3 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Milleniumdoelstellingen voor ontwikkeling (4-773)      
  Verslag van de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Els Schelfhout
4-773/3
p. 1-5 4-773/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Els Schelfhout
4-1475/2
p. 1-3 4-1475/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een snelle ratificatie van het Verdrag over clustermunitie, ondertekend te Oslo op 2, 3 en 4 december 2008 (4-1101)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Els Schelfhout c.s.
4-1101/2
p. 1 4-1101/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de erkenning van de Holodomor, de hongersnood in OekraÔne tussen 1932 en 1933 (Gedwongen collectivisatie van de landbouw - Genocide) (4-1625)      
  Voorstel van de heren Pol Van Den Driessche en Jan Durnez en mevrouw Els Schelfhout
4-1625/1
p. 1-7 4-1625/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (Belang van de statistieken uitgesplitst naar geslacht) (4-233)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-233/1
p. 1-4 4-233/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe, mevrouw Sabine de Bethune, de heer Josť Daras, de dames Marie-HťlŤne Crombť-Berton en Els Schelfhout, de heer Philippe Monfils en mevrouw Elke Tindemans
4-1416/1
p. 1-3 4-1416/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1703)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1703/1
p. 1-5 4-1703/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Amendement nr 13 van mevrouw Els Schelfhout c.s.
4-829/3
p. 4 4-829/3 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-533/5
p. 1-11 4-533/5 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
4-77
p. 36-39 4-77 p. 36-39 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ (Overheidsondersteuning om de ICT in de zorg een snelle opmars te laten kennen) (4-317)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-317/1
p. 1-7 4-317/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Els Schelfhout c.s.
4-114/3
p. 2-3 4-114/3 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Dominique Tilmans, Olga Zrihen en Els Schelfhout
4-1675/1
p. 1-8 4-1675/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot herziening van de vergoedingsvoorwaarden voor een betere bestrijding van hepatitis C (4-1747)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1747/1
p. 1-6 4-1747/1 p. 1-6 (PDF)
Vreemdelingen - Gesloten centra 127 en 127bis - Verblijf van kinderen (4-3430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3430
Vreemdelingen - Gesloten centra 127 en 127bis - Verblijf van kinderen (4-6119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6119
Vreemdelingen - Regularisatieaanvraag - Gebrek van identiteitsdocumenten - Weigering van verblijfspapieren - Aantal dossiers (4-4409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4409
Vreemdelingen - Regularisatieaanvraag - Gebrek van identiteitsdocumenten - Weigering van verblijfspapieren - Aantal dossiers (4-6142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6142
Wereldbank - Internationaal Monetair Fonds (IMF) - Vertegenwoordiging van BelgiŽ - Verslaggeving van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn (4-6407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6407
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1553)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1553/6
p. 1-5 4-1553/6 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-483/3
p. 1-10 4-483/3 p. 1-10 (PDF)
   Alternatieve financiering van de verhoging van de minimumpensioenen voor zelfstandigen
4-483/3
p. 8 4-483/3 p. 8 (PDF)
   Alternatieve financiering van het educatief verlof via een voorafname op de BTW-ontvangsten
4-483/3
p. 4 4-483/3 p. 4 (PDF)
   Bekrachtiging van de KB's genomen krachtens artikel 159 van de programmawet van 27 december 2005 houdende regeling van de overname door de Staat van de pensioenen van het statutair personeel van de NMBS-Holding
4-483/3
p. 2 4-483/3 p. 2 (PDF)
   Bekrachtiging van de KB's houdende uitvoering van artikel 51bis van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid
4-483/3
p. 2 4-483/3 p. 2 (PDF)
  4-483/3
p. 8 4-483/3 p. 8 (PDF)
  4-483/3
p. 9 4-483/3 p. 9 (PDF)
   De indexering van de heffingen en retributies
4-483/3
p. 7 4-483/3 p. 7 (PDF)
   Financiering van de start- en stagebonus
4-483/3
p. 3 4-483/3 p. 3 (PDF)
   Financiering van het Asbestfonds - Voorafname op de BTW-ontvangsten
4-483/3
p. 4-5 4-483/3 p. 4-5 (PDF)
   Financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
4-483/3
p. 5-6 4-483/3 p. 5-6 (PDF)
   Heffing ten laste van officina-apothekers tengevolge de uitbreiding van de bevoegdheden van de FAGG
4-483/3
p. 7 4-483/3 p. 7 (PDF)
   Inkomsten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : verbetering van de inning van de bijdrage op de verpakkingen van de (veterinaire) geneesmiddelen
4-483/3
p. 6 4-483/3 p. 6 (PDF)
   Overname van de verplichting van het wettelijk kapitalisatiestelsel voor de pensioenen door de RSZ en het Globaal Beheer van de sociale zekerheid
4-483/3
p. 3 4-483/3 p. 3 (PDF)
   Overname van pensioenfondsen
4-483/3
p. 8 4-483/3 p. 8 (PDF)
  4-483/3
p. 8 4-483/3 p. 8 (PDF)
   Retributies voor de registraties en de vergunningen tot het in de handel brengen van geneesmiddelen
4-483/3
p. 7 4-483/3 p. 7 (PDF)
   Uitbreiding van de bevoegdheden van de FAGG tot de voedingssupplementen
4-483/3
p. 7 4-483/3 p. 7 (PDF)
   Verhoging van de forfaits B en C voor de thuisverpleging van de zwaarst hulpbehoevende patiŽnten
4-483/3
p. 7-8 4-483/3 p. 7-8 (PDF)
   Wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 teneinde de bijdragen op de omzet van de geneesmiddelen te hernieuwen
4-483/3
p. 5 4-483/3 p. 5 (PDF)
   Wijziging van de wet van 10 juni 2006 tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten : verlenging van de uiterlijke datum voor terugbetaling
4-483/3
p. 5 4-483/3 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-739/4
p. 1-9 4-739/4 p. 1-9 (PDF)
   A posteriori controle van het voorschrijven van geneesmiddelen - Vergoeding door de ziekteverzekering
4-739/4
p. 3 4-739/4 p. 3 (PDF)
   Aanvullend pensioen voor zelfstandigen
4-739/4
p. 4 4-739/4 p. 4 (PDF)
   Arbeidsongevallen - Definitie van "belangrijkste kostwinner"
4-739/4
p. 5 4-739/4 p. 5 (PDF)
   Beroepsherinschakeling van arbeidsongeschikten - Verlenging van de aan de Koning toegekende machtigingen
4-739/4
p. 4 4-739/4 p. 4 (PDF)
   Betere inning van de socialezekerheidsbijdragen van de werknemers - Mechanisme van de sociale kennisgeving dat aan de optredende notarissen en gerechtsdeurwaarders oplegt vragen te stellen aan de instellingen die de bijdragen innen als ze goederen verkopen - Akten van vervreemding die tot rangregeling leiden
4-739/4
p. 3 4-739/4 p. 3 (PDF)
   Betere inning van de socialezekerheidsbijdragen van de zelfstandigen - Mechanisme van de sociale kennisgeving - Kennisgeving van sociale schulden en verlijden van een notariŽle akte van vervreemding die tot een rangregeling leidt - Verzet tegen de prijs
4-739/4
p. 4 4-739/4 p. 4 (PDF)
   Fondsen voor bestaanszekerheid - Elke afhouding t.l.v. de rechthebbende voor "administratiekosten" is strijdig met het beginsel van de kosteloosheid van de toegekende voordelen : kosteloosheid van de voordelen voor alle rechthebbenden, ongeacht of ze al dan niet lid zijn van een vakbond - Strafsancties
4-739/4
p. 5 4-739/4 p. 5 (PDF)
   Geneeskundige commissies
4-739/4
p. 2-3 4-739/4 p. 2-3 (PDF)
   Kinderbijslag - In geval van toepassing van het systeem waarbij een derde de socialezekerheidsbijdragen betaalt, stelt deze derde zich in de plaats van de werkgever wat zijn verplichting betreft om aan te sluiten bij een kinderbijslagfonds
4-739/4
p. 4 4-739/4 p. 4 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage t.l.v. de werkgever op de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die de werknemer worden uitbetaald
4-739/4
p. 3 4-739/4 p. 3 (PDF)
   Terugbetaling van medische zuurstof
4-739/4
p. 3 4-739/4 p. 3 (PDF)
   Wet van 4 juni 2007 betreffende de bevordering van de patiŽntenmobiliteit - Uitstellen van het in werking treden van de wet
4-739/4
p. 2 4-739/4 p. 2 (PDF)
   Wijziging wet 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid - Definitie van het begrip "werkdag" - Sancties jegens ondernemingen die de bepalingen inzake indienstnemingsquota voor jonge werknemers niet in acht nemen
4-739/4
p. 5 4-739/4 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Betere inning van de socialezekerheidsbijdragen van de zelfstandigen - Mechanisme van de sociale kennisgeving - Kennisgeving van sociale schulden en verlijden van een notariŽle akte van vervreemding die tot een rangregeling leidt - Verzet tegen de prijs
4-31
p. 17 4-31 p. 17 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Volksgezondheid (Verhoogde ZIV-tegemoetkoming voor gezinnen met een laag inkomen - Opheffing van de verplichting om het persoonlijk aandeel aan te geven op publieksverpakkingen van geneesmiddelen - Maatregelen in het kader van de strijd tegen de sociale fraude : organen van de dienst voor administratieve controle, administratieve sancties, verplichtingen apothekers, sociaal inspecteurs en controleurs van het RIZIV - Bewijskracht van gegevens) (4-1763)      
  Verslag van de dames Els Schelfhout en Zakia Khattabi
4-1763/2
p. 1-8 4-1763/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (4-1010)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Els Schelfhout
4-1010/2
p. 1-25 4-1010/2 p. 1-25 (PDF)
  4-1010/2
p. 2 4-1010/2 p. 2 (PDF)
  4-1010/2
p. 2-3 4-1010/2 p. 2-3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3 4-1010/2 p. 3 (PDF)
  4-1010/2
p. 3-4 4-1010/2 p. 3-4 (PDF)
  4-1010/2
p. 4 4-1010/2 p. 4 (PDF)
  4-1010/2
p. 4 4-1010/2 p. 4 (PDF)
  4-1010/2
p. 4-5 4-1010/2 p. 4-5 (PDF)
  4-1010/2
p. 6 4-1010/2 p. 6 (PDF)
  4-1010/2
p. 6 4-1010/2 p. 6 (PDF)
  4-1010/2
p. 6 4-1010/2 p. 6 (PDF)
  4-1010/2
p. 6-7 4-1010/2 p. 6-7 (PDF)
  4-1010/2
p. 7 4-1010/2 p. 7 (PDF)
  4-1010/2
p. 7 4-1010/2 p. 7 (PDF)
  4-1010/2
p. 7 4-1010/2 p. 7 (PDF)
  4-1010/2
p. 8-9 4-1010/2 p. 8-9 (PDF)
  4-1010/2
p. 9 4-1010/2 p. 9 (PDF)
  4-1010/2
p. 9-10 4-1010/2 p. 9-10 (PDF)
  4-1010/2
p. 10 4-1010/2 p. 10 (PDF)
  4-1010/2
p. 10-11 4-1010/2 p. 10-11 (PDF)
  4-1010/2
p. 11 4-1010/2 p. 11 (PDF)
  4-1010/2
p. 11-12 4-1010/2 p. 11-12 (PDF)
  4-1010/2
p. 12 4-1010/2 p. 12 (PDF)
  4-1010/2
p. 12 4-1010/2 p. 12 (PDF)
  4-1010/2
p. 13 4-1010/2 p. 13 (PDF)
  4-1010/2
p. 13 4-1010/2 p. 13 (PDF)
  4-1010/2
p. 14 4-1010/2 p. 14 (PDF)
  4-1010/2
p. 14-16 4-1010/2 p. 14-16 (PDF)
  4-1010/2
p. 16-17 4-1010/2 p. 16-17 (PDF)
  4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
  4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
  4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
  4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
  4-1010/2
p. 21 4-1010/2 p. 21 (PDF)
  4-1010/2
p. 21 4-1010/2 p. 21 (PDF)
  4-1010/2
p. 21 4-1010/2 p. 21 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
  4-1010/2
p. 22-23 4-1010/2 p. 22-23 (PDF)
  4-1010/2
p. 23 4-1010/2 p. 23 (PDF)
  4-1010/2
p. 23-24 4-1010/2 p. 23-24 (PDF)
  4-1010/2
p. 24-25 4-1010/2 p. 24-25 (PDF)
   Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : onderwerping van reclame aan een controlesysteem; bevoegdheidsdelegatie aan de Koning
4-1010/2
p. 21 4-1010/2 p. 21 (PDF)
   OMNIO-statuut
4-1010/2
p. 23-24 4-1010/2 p. 23-24 (PDF)
   Opheffing van de verplichting om een bijdrage te betalen voor patiŽnten die zich aanmelden in een spoedgevallendienst
4-1010/2
p. 18 4-1010/2 p. 18 (PDF)
   Toegang van de adviserend geneesheren bij een ziekenfonds tot medische gegevens via het e-Health platform
4-1010/2
p. 19 4-1010/2 p. 19 (PDF)
  4-1010/2
p. 22 4-1010/2 p. 22 (PDF)
   Toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor de hele bevolking
4-1010/2
p. 2-3 4-1010/2 p. 2-3 (PDF)
   Vervanging van het "nationale" kankerplan door het "federale" kankerplan
4-1010/2
p. 20 4-1010/2 p. 20 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Peru inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 24 juni 2008 (4-1308)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1308/2
p. 1-4 4-1308/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven en de financiering van het terrorisme, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 (4-1292)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1292/2
p. 1-5 4-1292/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring, gedaan te Ottawa op 28 mei 1988 (Financieringstechniek voor ondernemingen - Technieken inzake overdracht van schuldvorderingen) (4-1158)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1158/2
p. 1-2 4-1158/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Sociale economie - Bedrag dat de federale overheid voorziet ter cofinanciering van gezamenlijke inspanningen, te leveren met de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap) (4-766)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-766/2
p. 1 4-766/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 8 november 2001 (4-943)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-943/2
p. 1-4 4-943/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS), gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000 (4-897)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-897/2
p. 1-3 4-897/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-1563/3
p. 1-10 4-1563/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Toekenning van het voordeel van het uitstel aan de zorgverlener, veroordeeld tot betaling van administratieve geldboetes) (4-1011)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Els Schelfhout
4-1011/2
p. 1 4-1011/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (4-476)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-476/2
p. 1 4-476/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen (4-1583)      
  Voorstel van mevrouw Els Schelfhout en de heren Pol Van Den Driessche en Wouter Beke
4-1583/1
p. 1-17 4-1583/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (4-1610)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1610/2
p. 1-2 4-1610/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-221/1
p. 1-10 4-221/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (Toetsing van elk bij een Wetgevende Kamer ingediend wetsontwerp op zijn impact op gezinnen) (4-226)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-226/1
p. 1-4 4-226/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is (Invoeging artikel 559, 2į, in het Strafwetboek - Wijziging artikel 119bis Nieuwe Gemeentewet) (4-1427)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Tony Van Parys en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1427/1
p. 1-3 4-1427/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers (Onbetaald vrijwilligersverlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie) (4-316)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-316/1
p. 1-3 4-316/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen (Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut zelfstandigen - Sociale bijstand - Wijziging KB nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, KB 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering, wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, wetten betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, arbeidsongevallenwet 10 april 1971, KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, wet 29 maart 1976 betreffende gezinsbijslag voor zelfstandigen, KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering t.v.v. de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, KB 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en wet 20 juli 1971 tot instelling gewaarborgde gezinsbijslag) (4-532)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-532/1
p. 1-15 4-532/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Ethisch of sociaal verantwoord ondernemen) (4-224)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-224/1
p. 1-16 4-224/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (Loongegevens opnemen in de sociale balans - Thema voor de sociale partners) (4-1146)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Nahima Lanjri, Elke Tindemans en Els Schelfhout
4-1146/1
p. 1-8 4-1146/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (Reservataire erfgenamen) (4-1362)      
  Voorstel van de heren Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Schelfhout
4-1362/1
p. 1-7 4-1362/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een vastgoedmakelaar aan de huurder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder) (Wijziging Burgerlijk Wetboek) (4-1047)      
  Voorstel van mevrouw Els Schelfhout c.s.
4-1047/1
p. 1-3 4-1047/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Els Schelfhout c.s.
4-1047/2
p. 1-2 4-1047/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-72
p. 36-38 4-72 p. 36-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop (Ziekenhuisfinanciering) (4-318)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-318/1
p. 1-10 4-318/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (4-222)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans
4-222/1
p. 1-4 4-222/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (Veelheid aan samenlevingsvormen - Meer nieuw samengestelde gezinnen die zullen instaan voor de opvoeding van de kinderen - Wettelijke bescherming van de nieuw opgebouwde affectieve band tussen de niet-biologische zorgouder en het kind) (4-670)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-670/1
p. 1-8 4-670/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (Aanvulling artikel 45, wet 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid : opnemen van gegevens betreffende tewerkstelling van allochtonen in de sociale balans - Jaarlijks verslag van de minister van Ambtenarenzaken over de diversiteit in de verschillende federale overheidsdiensten en andere federale instellingen) (4-695)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-695/1
p. 1-6 4-695/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot de inrichting van een transparant systeem inzake de Civiele Lijst en de Koninklijke Schenking (Transparantie m.b.t. alle uitgaven gedaan t.b.v. de monarchie : opname van een verslag bij de algemene toelichting bij de begroting - Koninklijke Schenking : dubbele boekhouding ; jaarrekening en jaarverslag ; controle door het Rekenhof ; samenstelling van de raad van beheer - Overzenden door het Rekenhof van een rapport aan de Wetgevende Kamers - Wijziging artikel 10 gecoŲrdineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit - Opheffing KB 9 april 1930 inzake reorganisatie en juridisch statuut van het beheer van de Koninklijke Schenking) (4-1482)      
  Voorstel van de heer Pol Van Den Driessche en Els Schelfhout
4-1482/1
p. 1-15 4-1482/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een onderafdeling IIquater decies in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor de uitgaven gemaakt voor een opleiding in het hoger onderwijs (4-1375)      
  Voorstel van de heer Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Schelfhout
4-1375/1
p. 1-22 4-1375/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de beperking van het toepassingsgebied van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgevers voor de sociale en fiscale schulden van de (onder)aannemers (Sociale en fiscale fraude - Koppelbazen - Alle sectoren) (4-1681)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Cindy Franssen en Els Schelfhout en de heer Dirk Claes
4-1681/1
p. 1-7 4-1681/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" (Deelname van mannen aan de zorg voor gezinnen, kinderen en de samenleving - Verhogen van het aandeel mannen in de "zorgberoepen" - Ouderschapsverlof) (4-227)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-227/1
p. 1-11 4-227/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen (4-1280)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1280/1
p. 1-4 4-1280/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Louis Ide en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-572/1
p. 1-39 4-572/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden (4-504)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-504/1
p. 1-5 4-504/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd (4-511)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-511/1
p. 1-3 4-511/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen) ("Vulture funds" - Hefboomfondsen die tegen lage prijzen obligaties van arme landen opkopen om die landen vervolgens via uitputtingsslag voor rechtbanken te dwingen tot uitbetaling van de nominale waarde, vermeerderd met intresten - Niet-vatbaarheid voor beslag en overdracht van de leningsbedragen) (4-482)      
  Verslag van mevrouw Els Schelfhout
4-482/3
p. 1-7 4-482/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (Opstellen van een gendernota - Uitgaven ter bevordering van gelijke kansen voor mannen en vrouwen) (4-235)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Els Schelfout, Helga Stevens, Miet Smet en Nahima Lanjri
4-235/1
p. 1-12 4-235/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken (4-223)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke, Etienne Schouppe en Luc Van den Brande
4-223/1
p. 1-4 4-223/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (Opheffing van de begrenzing van de toegelaten arbeid voor de langstlevende echtgenoot) (4-236)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-236/1
p. 1-4 4-236/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden (Opmaken van een verklaring van overlijden door een arts - Overhandiging van deze verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door getuigen - Wettelijke waarborgen d.m.v. steekproeven door wetsgeneesheren - Vermelding van plaats, datum en uur van het overlijden in de overlijdensakte - Euthanasie - Onnatuurlijk overlijden - Strafbepalingen - Wijzigingen artikelen 77 tot 84 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 76bis in hetzelfde Wetboek - Wijziging artikelen 43 en 44 Wetboek van strafvordering : wetsgeneesheren) (4-427)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-427/1
p. 1-10 4-427/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs en de immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel (Bevoegdheid van de officier van de gerechtelijke politie) (4-1226)      
  Voorstel van de heren Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Els Schelfhout
4-1226/1
p. 1-11 4-1226/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen (Opheffing van de verplichting voor beroepsorganisaties om zich te richten tot huisartsen ťn specialisten maar met behoud van de mogelijkheid - De organisatie moet een minimumpercentage geneesheren bereiken om te mogen deelnemen aan de verkiezingen) (4-315)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-315/1
p. 1-2 4-315/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering (4-948)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Pol Van Den Driessche
4-948/1
p. 1-5 4-948/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering (Afschaffing inkomensplafond voor het bekomen van een voorschot) (4-1379)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout en Sabine de Bethune et de heer Pol Van Den Driessche
4-1379/1
p. 1-10 4-1379/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (4-338)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-338/1
p. 1-15 4-338/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (4-669)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfhout en Elke Tindemans en de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys
4-669/1
p. 1-15 4-669/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reÔntegratie van prostituees) (4-234)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-234/1
p. 1-4 4-234/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1594/1
p. 1-9 4-1594/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (4-503)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-503/1
p. 1-4 4-503/1 p. 1-4 (PDF)
Ziekte-uitkeringen - Berekening - Problematiek in het geval van gedeeltelijke werkhervatting (4-3250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3250
Ziekte-uitkeringen - Berekening - Problematiek in het geval van gedeeltelijke werkhervatting (4-5245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5245
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999