S. 4-483 Dossierfiche K. 52-517

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)
Regering G. Verhofstadt II  

levensmiddelenadditief
Dienst Vreemdelingenzaken
vormingsverlof
Keuringsdienst van waren
financieel instrument
zegelrecht
delegatie van bevoegdheid
overzees gebiedsdeel
financiering
pensioenregeling
BTW
gegevensbank
schuld
sociale integratie
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
toegang tot de rechtspleging
inspectie van geneesmiddelen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
farmaceutische industrie
aandeel
begrotingscontrole
programmawet
vennootschapsrecht
belastingontheffing
geldmarkt
politiek asiel
boekhoudsysteem
gecombineerd vervoer
begrotingsfonds
betaalde vakantie
thuisverzorging
schadeverzekering
toepassing van informatica
Rekenhof (BelgiŽ)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
gerechtskosten
immigratie
binnenvaart
obligatie
aardolieproduct
dierenarts
effecten
jeugdwerkloosheid
jeugdige werknemer
veterinair product
Europese coŲperatie
asielzoeker
particuliere verzekering
aftrek vooraf
strategische reserve
sociale bijdrage
asbest
energievoorziening
ondernemer
geneesmiddel
sociale zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
politie
opslag van koolwaterstoffen
militair personeel
migratiebeleid van de EU
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
nationale boekhouding
elektrische energie
accijns
energieprijs
ziekteverzekering
apotheker
rechtsbijstand
aardgas
migratiebeleid
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
CREG
overheidsboekhouding
toegang tot de rechter
minimumvoorraad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 52-517/1 Wetsontwerp 10/12/2007
K. 52-517/2 Amendementen ingediend in de commissie 11/12/2007
K. 52-517/3 Amendementen ingediend in de commissie 11/12/2007
K. 52-517/4 Amendement ingediend in de commissie 13/12/2007
K. 52-517/5 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2007
K. 52-517/6 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2007
K. 52-517/7 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2007
K. 52-517/8 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/9 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/10 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/11 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/12 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/13 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/14 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/15 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/16 Verslag namens de commissie 17/12/2007
K. 52-517/17 Tekst aangenomen door de commissies 17/12/2007
K. 52-517/18 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 18/12/2007
4-483/1 4-483/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/12/2007
K. 52-517/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 19/12/2007
4-483/2 4-483/2 (PDF) Amendementen 20/12/2007
4-483/3 4-483/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-483/4 4-483/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-483/5 4-483/5 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-483/6 4-483/6 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-483/7 4-483/7 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2007
4-483/8 4-483/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen 20/12/2007
4-483/9 4-483/9 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/12/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/12/2007   Indiening Doc. K. 52-517/1
17/12/2007   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 52-517/17
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
19/12/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 11, p. 5-15 + p. 23-26
19/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-17/o17)
Integraal verslag nr. 11, p. 26-27
Doc. K. 52-517/19
19/12/2007   Aanneming na amendering door commissie
12/12/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 4-82/3 4-82/3 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/12/2007   Inschrijving op agenda
19/12/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/12/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 4-483/1 4-483/1 (PDF)
19/12/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie: Justitie
19/12/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 4-483/8 4-483/8 (PDF)
20/12/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 4-483/2 4-483/2 (PDF)
20/12/2007   Algemene bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-7/o3) Hand. 4-9 Hand. 4-9 (PDF)
Doc. 4-483/9 4-483/9 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
18/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Didier Reynders,
vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
18/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Freya Van den Bossche,
vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
18/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Marc Verwilghen,
minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
18/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Renaat Landuyt,
minister van Mobiliteit
18/12/2007   Bespreking
18/12/2007   Einde behandeling
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2007   Inschrijving op agenda
18/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Patrick Dewael,
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
18/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Christian Dupont,
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
18/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
18/12/2007   Bespreking
18/12/2007   Einde behandeling
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2007   Inschrijving op agenda
18/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants du Vivier
18/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Andrť Flahaut,
minister van Landsverdediging
18/12/2007   Bespreking
18/12/2007   Einde behandeling
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2007   Inschrijving op agenda
18/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
18/12/2007   Bespreking
18/12/2007   Einde behandeling
18/12/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
19/12/2007   Inschrijving op agenda
19/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-HťlŤne Crombť-Berton
19/12/2007   Inleidende uiteenzetting door Laurette Onkelinx,
minister van Justitie
19/12/2007   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-483/6 4-483/6 (PDF)
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-483/4 4-483/4 (PDF)
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-HťlŤne Crombť-Berton
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-483/5 4-483/5 (PDF)
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Els Schelfhout
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o1)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-483/3 4-483/3 (PDF)
19/12/2007   Verzending naar commissie
20/12/2007   Inschrijving op agenda
20/12/2007   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants du Vivier
20/12/2007   Bespreking
20/12/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/12/2007   Aanneming zonder amendering
20/12/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-483/7 4-483/7 (PDF)
20/12/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/12/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/12/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2007   Bekendmaking (66163-66172)
15/1/2008   Erratum (1162)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/12/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 18/12/2007
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2007
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 19/12/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/12/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2007 15 21/1/2008
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 20/12/2007 60 4/3/2008
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/12/2007 31/12/2007, blz 66163-66172
Errata
Op 15/1/2008, blz 1162