Auteurs- en sprekersregister betreffende "Jansegers Nele" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanbieden van vervalste rijbewijzen in het kader van omruiling - Melding aan de procureur des Konings - Aantallen (4-2886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2886
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-2057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-2057
Achtergelaten baby's - Aantallen (4-1639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1639
Achtergelaten baby's - Aantallen (4-2552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2552
Actualiteitendebat : de opvangcrisis      
  Debat
4-96
p. 27-38 4-96 p. 27-38 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Aanspraak op kinderbijslag (4-3673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3673
Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Aanspraak op kinderbijslag (4-5564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5564
Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Maatregelen (4-3668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3668
Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Maatregelen (4-3669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3669
Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Maatregelen (4-5374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5374
Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen (4-2199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2199
Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen (4-2200)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2200
Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen (4-2416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2416
Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen (4-2703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2703
Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen (4-5361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5361
Asielprocedure - Aanvragen zonder reisdocumenten, met verkeerde of vervalse documenten en met geldige documenten - Aantallen - Invloed op de ontvankelijkheid (4-3463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3463
Asielprocedure - Aanvragen zonder reisdocumenten, met verkeerde of vervalse documenten en met geldige documenten - Aantallen - Invloed op de ontvankelijkheid (4-6121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6121
Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen (4-2035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2035
Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen (4-2036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2036
Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen (4-2629)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2629
Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen (4-2699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2699
Asielzoekers - Opvang van personen afkomstig uit landen van de Europese Unie - Redenen (4-3237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3237
Asielzoekers - Opvang van personen afkomstig uit landen van de Europese Unie - Redenen (4-6116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6116
Asielzoekers - Opvangcentra - Aantallen - Medische behandelingen (4-7260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7260
Asielzoekers - Opvangcentra - Incidenten - Aard en aantallen (4-3426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3426
Brussel - Criminaliteit - Bendes - Bestrijding (4-2937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2937
Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis) (4-2509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2509
Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis) (4-261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-261
Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis) (4-31)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-31
Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis) (4-679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-679
Buitenlandse rijbewijzen - Inwisseling tegen binnenlandse rijbewijzen - Gegevens 2007 en 2008 per gemeente - Percentage valse rijbewijzen (4-2904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2904
Buitenlandse rijbewijzen - Inwisseling tegen een binnenlands rijbewijs - Gegevens 2008 - Terug inwisselen tegen een buitenlands rijbewijs (4-2903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2903
Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen (4-2195)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2195
Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen (4-2737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2737
Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen (4-5926)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5926
Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Opzegging van bilaterale akkoorden (4-2204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-2204
Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Opzegging van bilaterale akkoorden (4-2742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2742
Bureau voor Normalisatie - Ontbreken van geldige taalkaders - Maatregelen (4-7030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-7030
Bureau voor Normalisatie - Taalkaders (4-7507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7507
Bureau voor Normalisatie - Taalkaders (4-7508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7508
Controle van identiteitsdocumenten - Webstek www.checkdoc.be - Aantal opgespoorde gevallen van identiteitsfraude (4-7256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7256
Controledienst voor de Ziekenfondsen - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen (4-4697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4697
Controledienst voor de Ziekenfondsen - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen (4-5297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5297
De Post - Arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak T-388/03 - Gevolgen voor het bedrijf - Gevolgen voor de overheidsaandelen (4-3098)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3098
De Post - Inrichting van postpunten - Gemeentebesturen (4-4699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4699
De Post - PostPunten - Uitbating door gemeentebesturen - Beperkte rol (4-7126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-7126
De administratieve vereenvoudiging voor de registratie van aannemers (4-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 70-74 4-26 p. 70-74 (PDF)
De beschikbaarheid van volmachtformulieren voor de komende verkiezingen bij de gemeentelijke diensten (4-640)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 65-66 4-57 p. 65-66 (PDF)
De bezetting van gebouwen en hongerstakingen door illegalen sinds 1999 (Overzicht) (4-997)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 29-32 4-84 p. 29-32 (PDF)
De beŽindiging van de laatste hongerstaking van illegalen in de Begijnhofkerk (Toegevingen die gedaan zouden zijn : oranje kaart, arbeidskaart - Tijdelijke regularisatie om medische redenen) (4-837)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-81
p. 30-32 4-81 p. 30-32 (PDF)
De brandstofprijzen (bereiken een absolute recordhoogte - Toepassing van het cliquetsysteem - Maatregel van lopende zaken) (4-17)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 4-5 4-2 COM p. 4-5 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De dienstverlening van de NMBS voor personen met beperkte mobiliteit (Toegankelijkheid van de spoorwegen voor het woon- werkverkeer of het woon- schoolverkeer - Station Brussel-Centraal) (4-88)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 22-25 4-13 p. 22-25 (PDF)
De gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof aangaande discriminatie van kinderen uit polygamie (Vernietiging van een gedeelte van artikel 10 van de vreemdelingenwet omdat kinderen op grond van geboorte uit polygamie ongelijk zouden worden behandeld - Vernietiging van een bepaling uit dezelfde wet waardoor ook echtgenotes van een polygame vreemdeling niet kunnen worden uitgesloten van gezinshereniging) (4-418)      
  Mondeling vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-38
p. 15-16 4-38 p. 15-16 (PDF)
De hervorming van de procedure tot het verstrekken van dringende medische hulp aan illegalen (Verschillen tussen de gewesten - Stijging van de uitgaven) (4-559)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 63-66 4-50 p. 63-66 (PDF)
De investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen (Verwarmingsapparatuur) (4-393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-37
p. 47-48 4-37 p. 47-48 (PDF)
De inwisseling van buitenlandse rijbewijzen tegen Belgische rijbewijzen (Noodzakelijkheid om misbruiken aan banden te leggen - Internationale verdragen en bilaterale akkoorden) (4-581)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 40-43 4-60 p. 40-43 (PDF)
De keuze van het Sint-Pietersziekenhuis als noodcentrum voor de behandeling van de Mexicaanse griep (Gebrek aan Nederlandstalig personeel) (4-782)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-77
p. 15-16 4-77 p. 15-16 (PDF)
De motie van Ronse waarin de afschaffing van de taalfaciliteiten wordt gevraagd (4-444)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-47
p. 26-27 4-47 p. 26-27 (PDF)
De numerus clausus en het kadaster van medische beroepen (4-1098)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-112
p. 13-19 4-112 p. 13-19 (PDF)
De onduidelijke regelgeving aangaande praalwagens (Problemen op het vlak van verzekeringen - Dekking van de aansprakelijkheid tijdens proefritten - Verplichte gemeentelijke machtiging) (4-206)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-24
p. 35-37 4-24 p. 35-37 (PDF)
De onevenwichtige oordelen binnen de Raad voor vreemdelingenbetwistingen tussen de Nederlandstalige en Franstalige procedures wat de erkeniing van vluchtelingen aangaat (4-1038)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met Migratie- en asielbeleid, aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-108
p. 35-37 4-108 p. 35-37 (PDF)
De precieze voorwaarden voor de terugbetaling van Tysabri voor MS-patiŽnten (4-478)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 65-70 4-46 p. 65-70 (PDF)
De rechtsgeldigheid van de bouwkalender (Financiering van ziekenhuisprojecten - Rechtsgeldigheid van het protocolakkoord - Advies Raad van State - Verdeling tussen gewesten en gemeenschappen) (4-545)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 60-63 4-50 p. 60-63 (PDF)
De regeringsinitiatieven rond schijnsamenwonen en gezinshereniging (4-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-112
p. 31-33 4-112 p. 31-33 (PDF)
De regularisatie van illegalen en de controle van de voorgelegde documenten (4-1124)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 70-72 4-93 p. 70-72 (PDF)
De regularisatie van overtallige kandidaat-artsen (4-300)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-29
p. 24-27 4-29 p. 24-27 (PDF)
De resultaten van de externe audit van de NMBS (4-301)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-29
p. 30-32 4-29 p. 30-32 (PDF)
De stand van zaken omtrent de regularisaties (van illegale vreemdelingen - "Individuele" regularisatieaanvragen : discretionaire bevoegdheid van de minister in geval van buitengewone omstandigheden - Artikelen 9 en 9bis Vreemdelingenwet) (4-1496)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-113
p. 68-70 4-113 p. 68-70 (PDF)
De stofwisselingsziekte MLD (Beschikbaarheid, nut en toepasbaarheid van het geneesmiddel Metazym - Financiering door het bijzonder Solidariteitsfonds - Chronische ziekten) (4-551)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-57
p. 14-17 4-57 p. 14-17 (PDF)
De terugbetaling door het RIZIV van Tysabri voor multiple-sclerosepatiŽnten (4-329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-32
p. 55-58 4-32 p. 55-58 (PDF)
De uiterst gevaarlijke zones in Brussel (Criminaliteit - Problematische veiligheidssituatie in Brussel - Allochtone jongeren) (4-450)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-47
p. 35-38 4-47 p. 35-38 (PDF)
De veralgemeende inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV-virus - Cofinanciering door de federale overheid en de gemeenschappen - Weigering van de Franse Gemeenschap om te participeren - Asymmetrisch beleid) (4-536)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-54
p. 13-16 4-54 p. 13-16 (PDF)
De verklaringen van Waals minister Donfut in verband met het spoedprogramma voor de modernisering van de Waalse ziekenhuizen (Investeringen) (4-354)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-34
p. 9-14 4-34 p. 9-14 (PDF)
De versoepeling van artsenquota (en het probleem van de kinesistenquota's)      
  Debat
4-27
p. 16-28 4-27 p. 16-28 (PDF)
De ziekenhuisinfrastructuur en het Waalse programma in het kader van de bouwkalender (Financiering van het bouwprogramma van het Waalse Gewest) (4-544)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 46-49 4-50 p. 46-49 (PDF)
Departement Volksgezondheid - Beheer van de activa - Procedureregels (4-6620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6620
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomitť - Voorzitters en leden (4-385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-385
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomitť - Voorzitters en leden (4-386)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-386
Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomitť - Voorzitters en leden (4-552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-552
Dienstencheques - Activiteiten - Registratie - Administratieve last (4-3753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3753
Dienstencheques - Controlecyclus - Aanwerving van bijkomend personeel - Duur (4-3752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3752
Dienstencheques - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Fiscale administratie - Uitwisseling van informatie (4-3750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3750
Dienstencheques - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Uitwisselen van informatie (4-3751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3751
Dienstenchequesondernemingen - Administratieve sancties - Uitsplitsing per gewest (4-3749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3749
Dimona en Dťclaration multifonctionnelle/Multifunctionele Aangifte (DMFA) - Werkgeversrepertorium - Tegenstrijdigheden (4-3670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3670
Dimona en Dťclaration multifonctionnelle/Multifunctionele Aangifte (DMFA) - Werkgeversrepertorium - Tegenstrijdigheden (4-3671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3671
Dimona en Dťclaration multifonctionnelle/Multifunctionele Aangifte (DMFA) - Werkgeversrepertorium - Tegenstrijdigheden (4-5459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5459
Diplomatieke voertuigen - Ongevallen - Aantallen (4-1735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1735
Diplomatieke voertuigen - Ongevallen - Aantallen (4-1736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1736
Diplomatieke voertuigen - Ongevallen - Aantallen (4-2198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2198
Diplomatieke voertuigen - Ongevallen - Aantallen (4-2415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2415
Dossiers van asielzoekers - Taal van behandeling - Verdeling - Criteria (4-6625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6625
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3727
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3728
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3729
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3730
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3731
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3732)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3732
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3733
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3734
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3735
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-3736
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-3737
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3738
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-3739
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
SV 4-3740
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3741
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3742
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3743
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-3744
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3745
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3746
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3747
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3748
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-5385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5385
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-5460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5460
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-5565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5565
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-5645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5645
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-5740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-5740
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-6217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6217
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-6218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6218
Dringende medische hulp - Illegalen - Kosten voor 2007 - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) (4-3021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3021
Dringende medische hulp aan illegalen - Hervorming - Stand van zaken (4-3022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3022
Dringende medische hulp aan illegalen - Hervorming - Stand van zaken (4-5551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5551
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Nele Jansegers, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eiceldonoren - Tekort - Werving (Terugbetaling door het RIZIV) (4-384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-384
Eiceldonoren - Tekort - Werving (Terugbetaling door het RIZIV) (4-551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-551
Energiebesparende maatregelen - Investeringsaftrek - Limitatieve opsomming van verwarmingstoestellen (4-1729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1729
Energiebesparende maatregelen - Investeringsaftrek - Limitatieve opsomming van verwarmingstoestellen (4-1749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1749
Energiebesparende maatregelen - Investeringsaftrek - Limitatieve opsomming van verwarmingstoestellen (4-2257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2257
Erkende buitenlandse rijbewijzen - Inruiling - Controle van de werkelijke vaardigheden - Herzien van internationale conventies (4-2203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-2203
Erkende buitenlandse rijbewijzen - Inruiling - Controle van de werkelijke vaardigheden - Herzien van internationale conventies (4-2741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2741
Erkende buitenlandse rijbewijzen - Inruiling - Equivalentie - Controle van de werkelijke vaardigheden (4-1778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1778
Evaluatie van de nieuwe asielprocedure (4-1204)      
  Bespreking
4-100
p. 26-32 4-100 p. 26-32 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Evaluatie van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (4-1114)      
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen (4-1292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1292
FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen (4-1293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1293
FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen (4-2603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2603
FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen (4-2776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2776
FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen (4-6195)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6195
FEDASIL - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3330)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3330
FOD Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen (4-257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-257
FOD Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen (4-592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-592
FOD Binnenlandse Zaken - Personeel - Indelen in niveau A en B - Vergissingen (4-256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-256
FOD Binnenlandse Zaken - Personeel - Indelen in niveau A en B - Vergissingen (4-591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-591
FOD Sociale Zekerheid - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen (4-254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-254
FOD Sociale Zekerheid - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen (4-4560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4560
FOD Sociale zekerheid - Directie-generaal Oorlogsslachtoffers - Actiedomeinen (4-407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-407
FOD Sociale zekerheid - Directie-generaal Oorlogsslachtoffers - Actiedomeinen (4-555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-555
Fedasil - Boekhouding - Documenten - Tweetaligheid (4-259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-259
Fedasil - Boekhouding - Documenten - Tweetaligheid (4-726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-726
Fedasil - Controles - Procedures (4-258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-258
Fedasil - Controles - Procedures (4-725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-725
Fedasil - Functies in de human resources (HR) - Hoog aantal door decentralisatie - Maatregelen (4-6314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6314
Fedasil - Human resources - Beleid - Nadelen van decentralisatie (4-4449)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4449
Fedasil - Human resources - Beleid - Nadelen van decentralisatie (4-4839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4839
Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedure - Screening van de curricula vitae - Afwijking van de diplomavereisten (4-6316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6316
Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Controle en motivering - Maatregelen (4-4450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4450
Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Controle en motivering - Maatregelen (4-4840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4840
Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Screening van de curriculum vitae - Afwijken van de diplomavereisten (4-4451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4451
Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Screening van de curriculum vitae - Afwijken van de diplomavereisten (4-4841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4841
Fedasil - Selectie- en aanwervingsprocedures - Controle - Motivering (4-6315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6315
Fedcom - Toepassing - Omzendbrief van 2†maart 2009 - Aanpassing van de richtlijnen - Rechtsonzekerheid (4-7258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7258
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Personeel - Aanwerving van tweetaligen (4-4612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4612
Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Interne taakverdeling (4-6799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6799
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Onbekende operatoren in de voedselketen - Identificatie - Databank BOOD (4-6797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6797
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Werking van het directoraat-generaal - Controle (4-6798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6798
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling - Studie over toegankelijkheid van producten en diensten - Resultaten en evaluatie (4-4778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4778
Federale Overheidsdienst (FOD) Begroting en Beheerscontrole - Dragen van een hoofddoek - Vorming betreffende het deontologisch kader - Standpunt (4-7282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7282
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst (4-2799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2799
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst (4-5928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5928
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Dragen van een hoofddoek - Overzicht - Vorming betreffende het deontologische kader (4-7259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7259
Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Dragen van een hoofddoek - Nota van de dienst Diversiteit - Conclusies (4-7283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7283
Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie - Managementfuncties N-1 - Invulling (4-3677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3677
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Beheer van de activa - Procedureregels - Maatregelen (4-6619)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6619
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Doorzenden van gegevens naar het Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat - Achterstand (4-6621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6621
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Fedcom - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten (4-7255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7255
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - EnquÍte van de Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat - Ontbreken van gegevens (4-6692)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6692
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Dragen van een hoofddoek - Gemeenschappelijk standpunt van het College van voorzitters - Stand van zaken (4-7279)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-7279
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister - Dragen van een hoofddoek - Aanpassing van het arbeidsreglement - Stand van zaken (4-7254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-7254
Federale Politie - Bureau voor normalisatie - Taalkaders (4-4611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4611
Federale Politie - Bureau voor normalisatie - Taalkaders (4-6013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6013
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4747
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4748
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4749
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4750
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4751
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4752
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4753
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-4754
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4755
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4756
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4757
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4758
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-4759
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4760
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4761
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4762
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4763)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4763
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   dossier afgesloten
SV 4-4764
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4765
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4766
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4767
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4768
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-5305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5305
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-5409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-5409
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-5508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5508
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-5540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5540
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-5571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5571
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-5755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-5755
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-5892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5892
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-6029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6029
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-6094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-6094
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-6097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6097
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-6157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6157
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-6260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6260
Federale overheidsdiensten - Functies N-2 en N-3 - Invulling - Opschorting (4-3676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3676
Federale wetenschappelijke instellingen - In bruikleen gegeven kunstwerken - Kosten van het restaureren (4-382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-382
Federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken (4-383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-383
Fraudebestrijding - Gegevens betreffende werkloosheid en ziekteverzekering - Kruising van gegevensbanken - Resultaten (4-6623)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6623
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-2515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2515
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-2708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2708
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-378
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-379
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-612
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-690
Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek (4-3035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3035
Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek (4-3036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3036
Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven (4-4746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4746
Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven (4-5702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5702
Gevangenisstraffen - Land ver herkomst - Vrijwillig uitzitten van de straf (4-3464)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3464
Gezinshereniging - Kinderen uit polygame huwelijken (4-1579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1579
Gezinshereniging - Kinderen uit polygame huwelijken (4-2689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2689
Gezinshereniging - Kinderen uit polygame huwelijken (4-6106)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6106
Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3į, en 69, 3į van de Grondwet (Verlaging van de verkiesbaarheidsvoorwaarde voor Senaat en Kamer tot 18 jaar) (4-1435)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Hugo Coveliers en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1435/1
p. 1-2 4-1435/1 p. 1-2 (PDF)
Het Europees noodnummer 112 (Bereikbaarheid - Mobiele telefoons - Taalgebruik - Lokalisatie van de oproepen) (4-340)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
4-33
p. 23-25 4-33 p. 23-25 (PDF)
Het afbouwen en schrappen van bepaalde hulpprojecten omtrent drugs (door Justitie, hoewel de projecten deel uitmaken van de gerechtelijke alternatieve maatregelen - Overleg met Volksgezondheid - Nood aan globale oplossing voor financiering en criteria) (4-853)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-82
p. 21-23 4-82 p. 21-23 (PDF)
Het dragen van de hoofddoek in de diensten en beleidscellen (van Defensie) (4-1379)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 83-84 4-109 p. 83-84 (PDF)
Het dragen van een hoofddoek in het federaal openbaar ambt (4-1162)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-116
p. 33-35 4-116 p. 33-35 (PDF)
Het gebrek aan opvangcapaciteit in de jeugdinstellingen (4-173)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-18
p. 24-25 4-18 p. 24-25 (PDF)
Het project 'open huizen' voor uitgewezen gezinnen (Evaluatie - Coaches - Aantal gezinnen dat onderdook in de illegaliteit - Opvolging van de dossiers) (4-645)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-64
p. 37-39 4-64 p. 37-39 (PDF)
Het statuut van pleegouders (Rechten van pleegouders) (4-550)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familiewerk betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 68-69 4-50 p. 68-69 (PDF)
Het stijgende aantal jongeren met psychische problemen (en het probleem van de zelfmoord bij kinderen - Keuzevrijheid tussen werken of kinderen opvoeden - Toekenning van een opvoedersloon) (4-235)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-25
p. 21-23 4-25 p. 21-23 (PDF)
Het taalgebruik door Infrabel bij de verspreiding van folders (Bezorging van tweetalige folders in eentalige Vlaamse gemeenten - Naleving van de taalwetgeving) (4-998)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 64-65 4-82 p. 64-65 (PDF)
Het vaccin tegen het HPV-virus (Maatregelen tegen baarmoederhalskanker) (4-450)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-46
p. 51-53 4-46 p. 51-53 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Het zogenaamde asielgerelateerd extremisme (Gewelddadig verzet tegen het asielbeleid) (4-1123)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 67-69 4-93 p. 67-69 (PDF)
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4698
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-5298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5298
Huwelijksmigratie - Minimumleeftijd - Herziening van bilaterale akkoorden (4-5047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-5047
Huwelijksmigratie - Minimumleeftijd - Herziening van bilaterale akkoorden (4-5048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-5048
Huwelijksmigratie - Minimumleeftijd - Herziening van bilaterale akkoorden (4-5422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5422
Huwelijksmigratie - Minimumleeftijd - Herziening van bilaterale akkoorden (4-6169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6169
Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek (4-2868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2868
Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek (4-2869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2869
Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen (4-3507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3507
Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen (4-3508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3508
Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen (4-5955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5955
Illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen - Uitwijzingen - Aantallen (4-7051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7051
Illegalen - Acties in 2007 (4-4848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4848
Illegalen - Acties in 2007 (4-4849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4849
Illegalen - Acties in 2007 (4-5515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5515
Illegalen - Acties in 2007 (4-6163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6163
Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008 (4-4852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4852
Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008 (4-4853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4853
Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008 (4-5517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5517
Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008 (4-6165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6165
Illegalen - Bezetting van de Begijnhofkerk - BeŽindiging (4-3757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3757
Illegalen - Bezetting van de Begijnhofkerk - BeŽindiging (4-6137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6137
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Begijnhofkerk in 2008 - Gevolgen (4-4505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4505
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Begijnhofkerk in 2008 - Gevolgen (4-4506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4506
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Begijnhofkerk in 2008 - Gevolgen (4-5490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5490
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2003 - Gevolgen (4-4519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4519
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2003 - Gevolgen (4-4520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4520
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2003 - Gevolgen (4-5497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5497
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2003 - Gevolgen (4-6150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6150
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2005 - Gevolgen (4-4503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4503
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2005 - Gevolgen (4-4504)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4504
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2005 - Gevolgen (4-5489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5489
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2005 - Gevolgen (4-6144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6144
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2007 - Gevolgen (4-4511)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4511
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2007 - Gevolgen (4-4512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4512
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2007 - Gevolgen (4-5493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5493
Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2007 - Gevolgen (4-6147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6147
Illegalen - Bezetting van de Heilig Kruiskerk te Elsene in 2003 - Gevolgen (4-4513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4513
Illegalen - Bezetting van de Heilig Kruiskerk te Elsene in 2003 - Gevolgen (4-4514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4514
Illegalen - Bezetting van de Heilig Kruiskerk te Elsene in 2003 - Gevolgen (4-5494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5494
Illegalen - Bezetting van de Leuvense Sint-Michielskerk in 2006 - Gevolgen (4-4521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4521
Illegalen - Bezetting van de Leuvense Sint-Michielskerk in 2006 - Gevolgen (4-4522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4522
Illegalen - Bezetting van de Leuvense Sint-Michielskerk in 2006 - Gevolgen (4-5498)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5498
Illegalen - Bezetting van de Leuvense Sint-Michielskerk in 2006 - Gevolgen (4-6151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6151
Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005 (4-4846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4846
Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005 (4-4847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4847
Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005 (4-5514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5514
Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005 (4-6162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6162
Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008 (4-4842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4842
Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008 (4-4843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4843
Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008 (4-5512)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5512
Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008 (4-6160)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6160
Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003 (4-4854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4854
Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003 (4-4855)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4855
Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003 (4-5518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5518
Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003 (4-6166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6166
Illegalen - Bezetting van de de campus van de VUB in 2009 - Gevolgen (4-4507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4507
Illegalen - Bezetting van de de campus van de VUB in 2009 - Gevolgen (4-4508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4508
Illegalen - Bezetting van de de campus van de VUB in 2009 - Gevolgen (4-5491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5491
Illegalen - Bezetting van de de campus van de VUB in 2009 - Gevolgen (4-6145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6145
Illegalen - Bezetting van de kerk Saint-Christophe in 2006 - Gevolgen (4-4517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4517
Illegalen - Bezetting van de kerk Saint-Christophe in 2006 - Gevolgen (4-4518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4518
Illegalen - Bezetting van de kerk Saint-Christophe in 2006 - Gevolgen (4-5496)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5496
Illegalen - Bezetting van de kerk Saint-Christophe in 2006 - Gevolgen (4-6149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6149
Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005 (4-4844)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4844
Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005 (4-4845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4845
Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005 (4-5513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5513
Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005 (4-6161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6161
Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugbetalingen - Overzicht voor 2007 (4-3029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3029
Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugbetalingen - Overzicht voor 2007 (4-3030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3030
Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugbetalingen - Overzicht voor 2007 (4-5243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5243
Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugvorderingen - Overzicht - Uitsplitsing van de gegevens (4-3667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3667
Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugvorderingen - Overzicht - Uitsplitsing van de gegevens (4-5563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5563
Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugvorderingen - Overzicht - Uitsplitsing van de gegevens (4-7491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7491
Illegalen - Hongerstaking - Onderzoek van de gezondheidstoestand - Artsen (4-3756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3756
Illegalen - Hongerstaking - Onderzoek van de gezondheidstoestand - Artsen (4-6136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6136
Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006 (4-4850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4850
Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006 (4-4851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4851
Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006 (4-5516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5516
Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006 (4-6164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6164
Illegalen - Kerkbezetting van de Heilige Pastoor van Ars te Vorst in 2008 - Gevolgen (4-4515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4515
Illegalen - Kerkbezetting van de Heilige Pastoor van Ars te Vorst in 2008 - Gevolgen (4-4516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4516
Illegalen - Kerkbezetting van de Heilige Pastoor van Ars te Vorst in 2008 - Gevolgen (4-5495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5495
Illegalen - Kerkbezetting van de Heilige Pastoor van Ars te Vorst in 2008 - Gevolgen (4-6148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6148
Illegalen - Kerkbezettingen en hongerstakingen - Overzicht - Opvolging (4-4509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4509
Illegalen - Kerkbezettingen en hongerstakingen - Overzicht - Opvolging (4-4510)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 4-4510
Illegalen - Kerkbezettingen en hongerstakingen - Overzicht - Opvolging (4-5492)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5492
Illegalen - Kerkbezettingen en hongerstakingen - Overzicht - Opvolging (4-6146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6146
Illegalen - OCMW's - Dringende medische hulp - Uitgaven (4-1766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1766
Internationale Organisatie voor Migratie - Terugkeerpremie - Integratievergoeding (4-432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-432
Internationale Organisatie voor Migratie - Terugkeerpremie - Integratievergoeding (4-637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-637
Interne audit - Uitvoering van de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 - EnquÍte van het Rekenhof (4-3675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3675
IsraŽlisch-Palestijns conflict - Oorlog in Irak - Betogingen in ons land - Schade - Vervolgingen (4-2870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2870
IsraŽlisch-Palestijns conflict - Oorlog in Irak - Betogingen in ons land - Schade - Vervolgingen (4-2871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2871
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1829
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1830
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1831
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1832
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1833
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1834
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1835
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1836
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1837
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1838
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1839
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 4-1840
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1841
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-1842
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1843
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1844)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1844
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1845
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1846
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1847
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1848
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1849
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1850
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2321
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2441
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2476)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2476
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2560
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2621
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2639
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-2653
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2658)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-2658
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2694
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2748
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2765
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-2779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2779
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-5433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5433
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-5762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5762
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-6188)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6188
Kandidaat politieagenten - Vooropleiding voor specifieke doelgroepen (Allochtonen) - Resultaten (4-377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-377
Kandidaat politieagenten - Vooropleiding voor specifieke doelgroepen (Allochtonen) - Resultaten (4-611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-611
Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen (4-376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-376
Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen (4-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-610
Kinderbijslagen - Uitbetaling - Administratiekosten - Doorrekenen naar de instellingen (4-3672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3672
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden - Toelichting (4-3275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3275
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden in de activiteitengroepen - Toelichting (4-3274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3274
Labeling van elektrische huishoudapparaten - CO2-uitstoot - Geraamde effecten (4-4779)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4779
Luchtverkeersleiders - Overuren - Aantallen - Maatregelen (4-7284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7284
Marokkaanse instanties - Controleactiviteiten - Rol van de Veiligheid van de Staat (4-7440)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7440
Medisch toerisme - Misbruik van de dringende medische hulp - Illegalen - Inspecteurs (4-3019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3019
Medische kosten bij dringende medische hulp - Illegalen - Optimalisatie - Controle (4-3020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3020
Mensen zonder papieren - Bezettingen van gebouwen - Hongerstakingen - Aantallen sinds 1999 (4-2813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2813
Mensen zonder papieren - Bezettingen van gebouwen - Hongerstakingen - Aantallen sinds 1999 (4-2814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2814
Mexicaanse griep - Keuze van het Sint-Pietersziekenhuis als noodcentrum - Taalproblematiek (4-3501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3501
Misbruik van het evocatierecht      
  4-40
p. 17-18 4-40 p. 17-18 (PDF)
Multiple sclerose - Behandeling - Indicatiestelling - Studies (4-1960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1960
Multiple sclerose - Behandeling - Indicatiestelling - Studies (4-2334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2334
Multiple sclerose - Tysabri - Terugbetaling - Rol van de magnetic resonance imaging (MRI) onderzoeken (4-1961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1961
Multiple sclerose - Tysabri - Terugbetaling - Rol van de magnetic resonance imaging (MRI) onderzoeken (4-2335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2335
Multiple sclerose - Tysabri - Terugbetaling - Rol van de magnetic resonance imaging (MRI) onderzoeken (4-5224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5224
NMBS - Individueel vervoersplan voor gehandicapte reizigers - Stations die assistentie verlenen (4-1640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1640
NMBS - Individueel vervoersplan voor gehandicapte reizigers - Stations die assistentie verlenen (4-2430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2430
NMBS - Reizigers met een handicap - Brussel Centraal - Oplossingen (4-1641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1641
NMBS - Reizigers met een handicap - Brussel Centraal - Oplossingen (4-2431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2431
NMBS - Reizigers met een handicap - Communicatie over mogelijke vervoersmodaliteiten (4-1637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1637
NMBS - Station Lebbeke - Renovatie van de perrons (4-1552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1552
Nationale veiligheidsmonitor - Mededeling van criminaliteitscijfers - Lokale politiezones - Uitsplitsing per gemeente (4-7050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7050
Nomenclatuur - Terugbetaling - Botdensitometrie (4-1121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1121
Omruiling van rijbewijzen - Akkoorden en conventies - Ontbrekende gebieden (4-2238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2238
Omruiling van rijbewijzen - Belgen met een buitenlands rijbewijs - Mogelijkheden (4-2237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2237
Onleesbare nummerplaten - Controles - Inbreuken - Aantallen (4-3238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3238
Onleesbare nummerplaten - Controles - Inbreuken - Aantallen (4-6800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6800
Onleesbare nummerplaten - Keuringscentra - Controle - Gevolgen (4-3239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3239
Onleesbare nummerplaten - Vervolging - Veroordelingen (4-3229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3229
Onleesbare nummerplaten - Vervolging - Veroordelingen (4-5631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5631
Onrechtmatige hechtenissen - Onwerkzame hechtenissen - Aantallen - Schadevergoedingen (4-1793)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1793
Onrechtmatige hechtenissen - Onwerkzame hechtenissen - Aantallen - Schadevergoedingen (4-2557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2557
Onrechtmatige hechtenissen - Onwerkzame hechtenissen - Aantallen - Schadevergoedingen (4-5606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5606
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3327)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3327
Overheidsdiensten - Contractuele aanwervingen - Niet-Belgen (4-1553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1553
Overheidsopdracht - Promťthťe-software - Beslissingen - Motivering (Federale politie - Toewijzing van overheidsopdrachten) (4-946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-946
Overheidspersoneel - Bijzondere graden - Weddeschalen (4-260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-260
Overmatig drankgebruik - Comadrinken - Minderjarigen (4-3465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3465
PDOS - Voorleggen van de rekeningen aan het rekenhof (4-3331)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3331
Politiediensten - OfficiŽle documenten - Controle op de echtheid (4-7257)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7257
Politierechtbanken - Brussel - Achterstand (4-1580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1580
Pro deo- advocaten - Tolken - Illegalen en asielzoekers -Vergoedingen (4-3102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3102
Pro deo- advocaten - Tolken - Illegalen en asielzoekers -Vergoedingen (4-5627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5627
Processen - Familie - Kosten voor opvang en verblijf (Assisenprocessen) (4-1737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1737
Processen - Familie - Kosten voor opvang en verblijf (Assisenprocessen) (4-2555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2555
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie - Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat - EnquÍte - Waardeinventaris (4-6693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6693
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie - Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat - EnquÍte - Waardeinventaris (4-6694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6694
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie - Fotoapparatuur en computers - Oneigenlijk gebruik - Sancties en maatregelen (4-6551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6551
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - Fedcom - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten (4-7261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7261
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - Ontbreken van meerdere inventarissen - Maatregelen (4-6627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6627
Promťthťe-software - Interne controles - Richtlijnen (Federale politie - Toewijzing van overheidsopdrachten) (4-947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-947
RIZIV - Algemeen Beheerscomitť - Thesaurierapport - Onvolledigheden (4-6904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6904
RIZIV - Betaling van administratiekosten door Luxemburg aan BelgiŽ - Verrekening (4-6906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6906
RIZIV - Buitenlandse patiŽnten - Financiering - Structurele maatregelen en oprichting van een taskforce (4-6909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6909
RIZIV - Buitenlandse uitgaven en inkomsten - Rapportering over de internationale overeenkomsten (4-6908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6908
RIZIV - Contractuele personeelsleden - Vaststelling van de lonen - Vergissingen (4-253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-253
RIZIV - Directie Internationale Relaties - Beheer van de ontvangsten en uitgaven - Nieuwe informaticatoepassing (4-6907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6907
RIZIV - Directie Internationale Relaties - FinanciŽle dienst - Samenwerking (4-6910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6910
RIZIV - Gebouw in Hasselt - Renovatiewerken - Voorstudie - Naleving van de regelgeving betreffende overheidsopdrachten (4-6905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6905
RIZIV - Onrechtmatige gunning van een opdracht - Procedures opgestart door benadeelde bedrijven Ė Onderzoek (4-6911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6911
RIZIV - Onregelmatige gunningen -Systeem voor follow-up en rapportering - Andere maatregelen (4-6901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6901
RIZIV - Renovatiewerken aan een gebouw - Gebrekkige follow-up van de facturatie - Onderzoek en maatregelen (4-6900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6900
RIZIV - Tijdelijk personeel - Interne controlemaatregelen - Bevoegdheidsbeperking (4-6902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6902
RIZIV - Uitgaven - Geneeskundige verzorging zoals geregeld in internationale verdragen - Tekortkomingen in de boeking (4-6903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6903
Raad voor vreemdelingenbetwistingen - Annulatieberoepen en beroepen in volle rechtsmacht - Behandelingstermijn - Verschil tussen zaken in het Nederlands en in het Frans (4-6624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6624
Raad voor vreemdelingenbetwistingen - Eenheid van rechtspraak - Taal van de dossiers - Projecten en criteria (4-6626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6626
Regularisatieaanvragen - Controle van de documenten - Fraude - Inlichting van het parket en gevolgen (4-7128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7128
Regularisatieaanvragen - Voorleggen van een identiteitsdocument - Ontvankelijkheidscriterium - Situatie (4-7133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-7133
Rekenhof - BK1 - Laattijdige overzending van de rekeningen (Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en lossingsondernemingen) (4-1175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1175
Rekenhof - BK1 - Laattijdige overzending van de rekeningen (Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door de Ladings- en lossingsondernemingen) (4-1176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1176
Rekenhof - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen (4-6916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6916
Rekenhof - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Laattijdige overzending van de rekeningen (4-1179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1179
Rekenhof - Opmerkingen betreffende de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Laattijdige reactie van de bevoegde ministers (4-6914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6914
Rekenhof - Opmerkingen betreffende de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Laattijdige reactie van de bevoegde ministers (4-6915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6915
Rekenhof - Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Laattijdig overzenden van de rekeningen (4-1181)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1181
Rekenhof - Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) - Systeem van automatische herinneringen - Herinvoering (4-1180)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1180
Rekenhof - RIZIV - Aanbevelingen - Aankoopprocedure en overheidsopdrachten (4-6899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6899
Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling (4-3111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3111
Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling (4-3112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3112
Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling (4-3113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-3113
Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling (4-5939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5939
Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Taalkaders - Geldigheid - Verdeelsleutels (4-4700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4700
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Voorschotten aan uitbetalingsinstellingen- Boekhoudkundige verwerking (4-6912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6912
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Voorschotten aan uitbetalingsinstellingen- Boekhoudkundige verwerking (4-6913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6913
Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Contractuele personeelsleden - Berekening van de lonen - Vergissingen (4-252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-252
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Registratie - Werknemers in het kader van de dienstencheques (4-3754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3754
Rijksdienst voor de Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4608
Rijksdienst voor de Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4609
Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie (RJV) - Taalkaders - Evenwichtsverstoringen - Maatregelen (4-6317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6317
Rijksdienst voor sociale zekerheid - Dragen van een hoofddoek - Bespreking door het Directiecomitť - Stand van zaken (4-7280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7280
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Dienst voor Klachtenbeheer - Aantal klachten en behandelingtermijn - Verbetering van de dienstverlening (4-6622)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6622
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Multiple Sclerose-patiŽnten - Tysabri - Terugbetaling (4-1962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1962
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Multiple Sclerose-patiŽnten - Tysabri - Terugbetaling (4-2336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2336
Sint-Pietersziekenhuis te Brussel - Taalproblematiek - Personeel - Bewijs van kennis van de tweede taal (Selor) (4-4559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4559
Sint-Pietersziekenhuis te Brussel - Taalproblematiek - Personeel - Bewijs van kennis van de tweede taal (Selor) (4-5291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5291
Sociale Maribel - Dienstencheques - Cumulatieverbod (4-3755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3755
Stelsel van overzeese sociale zekerheid - Aansluiting - Ontbreken van nationaliteitsvoorwaarde (4-255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-255
Term "openbare dienst" - Onterecht gebruik - Maatregelen FOD Personeel en Organisatie (4-461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-461
Term "openbare dienst" - Onterecht gebruik - Maatregelen FOD Personeel en Organisatie (4-716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-716
Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen (4-2809)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2809
Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen (4-5546)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-5546
Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen (4-7490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7490
Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - Verlaten van ons land - Aantallen (4-3462)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3462
Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - Verlaten van ons land - Aantallen (4-6120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6120
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Behandeling van taalklachten - Evocatierecht van de bevoegde minister (4-1632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1632
Verkiezingen - Stemmen bij volmacht - Procedure te volgen door de voorzitters (4-3588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3588
Voertuigen met diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen en ongevallen - Instructies voor politiemanschappen (4-2196)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2196
Voertuigen met diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen en ongevallen - Instructies voor politiemanschappen (4-2738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2738
Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal (4-2197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2197
Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal (4-2584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-2584
Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal (4-5615)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5615
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat betreft de inning van "kosten" bij niet-gesyndiceerde werknemers door de Fondsen voor Bestaanszekerheid (Sector Bouw, Bewakingsdiensten, Zeevisserij en Schoonmaak) (4-802)      
  Voorstel van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-802/1
p. 1-8 4-802/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten (Wijzigingen van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de gewone wet van 16 april 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, van het Kieswetboek, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese parlement, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, van de provinciewet, van de provinciekieswet, van de nieuwe gemeentewet, van de gemeentekieswet, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren) (Zie ook doc. 4-1018 en 4-1020) (4-1019)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1019/1
p. 1-9 4-1019/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten (Wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van het Kieswetboek, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, van de nieuwe gemeentewet, van de gemeentekieswet, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het koninklijk besluit van 26 september 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren) (Zie ook doc. 4-1018 en 4-1019) (4-1020)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1020/1
p. 1-7 4-1020/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ (Zie ook doc. 4-1019 en 4-1020) (4-1018)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1018/1
p. 1-13 4-1018/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (4-1024)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1024/1
p. 1-3 4-1024/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren (De schorsingsbesluiten van de vicegouverneur kunnen enkel worden opgeheven bij een met redenen omkleed besluit van, al naargelang het geval, de Brusselse Hoofdstedelijke regering of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Zie ook doc. Senaat 4-1299) (4-1300)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1300/1
p. 1-3 4-1300/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen (4-1156)      
  Voorstel van mevrouw Nele Jansegers
4-1156/1
p. 1-5 4-1156/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas (4-155)      
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nele Jansegers en Isabelle Durant
4-78
p. 52-54 4-78 p. 52-54 (PDF)
  4-78
p. 72-73 4-78 p. 72-73 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Louis Ide en mevrouw Nele Jansegers
4-109
p. 69-70 4-109 p. 69-70 (PDF)
  4-109
p. 110 4-109 p. 110 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (4-172)      
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de wettelijke betaalde feestdag van 21 juli te schrappen en te vervangen door 11 juli voor de Vlaamse Gemeenschap, 27 september voor de Franse Gemeenschap en 15 november voor de Duitstalige Gemeenschap (4-1445)      
  Voorstel van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-1445/1
p. 1-5 4-1445/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-860/1
p. 1-4 4-860/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (4-1772)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1772/1
p. 1-18 4-1772/1 p. 1-18 (PDF)
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) - Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) - Beheer door twee rechtspersonen - Transparantie van de financiering, kostenverdeling en financiŽle rapportering (4-3095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3095
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4606
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4607
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-5293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5293
Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid - Inventaris van de activa - Ontbreken (4-6618)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6618
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Amendementen nrs 18 tot 20 van mevrouw Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-1392/6
p. 1-2 4-1392/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het e-Health-platform (Openbare instelling van sociale zekerheid, belast met een elektronische dienstverlening en een onderlinge elektronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren uit de gezondheidszorg) (4-863)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 14-20 4-40 p. 14-20 (PDF)
   Mevrouw Nele Jansegers vraagt de terugzending naar commissie
4-40
p. 17 4-40 p. 17 (PDF)
   Misbruik van het evocatierecht
4-40
p. 17-18 4-40 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Regionale verkiezingen : de digitale transmissie van de processen-verbaal; het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus; de nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming; de inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - Federale verkiezingen : de aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau, de door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen, de versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven en de organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus - De schorsing van het kiesrecht na een strafwettelijke veroordeling) (4-1253)      
  Amendement nr 1 van de heer Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1253/2
p. 1-2 4-1253/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (4-309)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-309/2
p. 1-6 4-309/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van het kraken van gebouwen (Wederrechtelijk betrekken van andermans leegstaand of ongebruikt onroerend goed - Wijziging strafwetboek) (4-1648)      
  Voorstel van de heer Hugo Coveliers en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1648/1
p. 1-3 4-1648/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-1141/2
p. 1-3 4-1141/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (Mobiele bewakingscamera's geplaatst door de politiediensten - Advies van de korpschef betreffende de plaatsing van camera's in niet-besloten plaatsen) (4-1149)      
  Algemene bespreking
4-81
p. 38-45 4-81 p. 38-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, ß 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen (Terugdringen van de jeugdcriminaliteit) (4-1413)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1413/1
p. 1-3 4-1413/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een aritkel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen (Gelaatverhullende gewaden) (4-1304)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1304/1
p. 1-4 4-1304/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, houdende regeling van de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad (Burgemeersters en schepenen - Bewijs van de kennis van beide landstalen) (4-653)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-653/1
p. 1-8 4-653/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers (Opheffing van het onderscheid tussen werklieden en bedienden - Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende arbeidsovereenkomsten, wet 20 september 1948 houdende organisatie van de economie en artikelen 81, 104 en 728 Gerechtelijk Wetboek - Instelling Commissie voor de voltooiing van het eenheidsstatuut van de werknemers) (4-933)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-933/1
p. 1-31 4-933/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een gezinseffectenrapport (bij wetsontwerpen) (4-1422)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1422/1
p. 1-6 4-1422/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (4-1023)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1023/1
p. 1-43 4-1023/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ß 2, vierde lid, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van de leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezciht betreft af te schaffen (4-671)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-671/1
p. 1-2 4-671/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein (Enkel talen van de Europese Unie) (4-1415)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1415/1
p. 1-4 4-1415/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden ("Individuele" regularisatieaanvragen - Discretionaire bevoegdheid van de minister in geval van buitengewone omstandigheden - Aanvraag bij de burgemeester - Illegale vreemdelingen) (4-1632)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1632/1
p. 1-6 4-1632/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (4-197)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Freddy Van Gaever, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-197/1
p. 1-15 4-197/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (4-243)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire, Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-243/1
p. 1-6 4-243/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis (4-1430)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-1430/1
p. 1-6 4-1430/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof (Wijziging van het KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van loopbaanonderbreking, het KB van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand aan een ziek gezins- of familielid, artikel 100bis van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en het KB van 2 januari 1991 betreffende toekenning van onderbrekingsuitkeringen) (4-654)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Jurgen Ceder
4-654/1
p. 1-7 4-654/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder (4-586)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-586/1
p. 1-9 4-586/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoŲrdineerd op 19 december 1939, inzake de afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten (Ondersteuning van initiatieven inzake kinderopvang : communautaire bevoegdheid - Opheffing artikelen 23en 24 wet 3 april 1995 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling) (4-1440)      
  Voorstel van de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch en de heer Jurgen Ceder
4-1440/1
p. 1-6 4-1440/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft (4-1285)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1285/1
p. 1-7 4-1285/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden voor de gezinshereniging (4-666)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-666/1
p. 1-17 4-666/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wat de organisatie van sociale verkiezingen betreft (Drempel : aantal leden - Doorbreken van het monopolie van de 3 traditionele vakbonden - Representativiteit op het niveau van de onderneming - Schrappen van de bepaling die aan een vakbond toelaat een verkozen werknemer zijn mandaat in de ondernemingsraad te ontnemen indien hij geen lid meer is van die vakbond) (4-987)      
  Voorstel van de heer Jurgen Ceder en mevrouw Nele Jansegers
4-987/1
p. 1-6 4-987/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde (18 jaar) (4-1433)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Nele Jansegers
4-1433/1
p. 1-2 4-1433/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1229)      
  Voorstel van mevrouw Nele Jansegers en de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem
4-1229/1
p. 1-6 4-1229/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft (4-1284)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1284/1
p. 1-11 4-1284/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren (Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tweetaligheidsvereiste - Uitbreiding toepassing van de wetten : ziekenhuisverenigingen, politiezones, OCMW, contractueel personeel en private ziekenvervoer - Verscherping van het toezicht op de naleving van de taalwetten : strafrechtelijke sanctie, verplichte doorsturing van de besluiten die het gebruik van talen betreffen en uitbreiding van de voogdijbevoegdheid van de vice-gouverneur en van zijn schorsende bevoegdheid) (4-1299)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1299/1
p. 1-15 4-1299/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt (Nieuwe verdeelsleutel) (4-959)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-959/1
p. 1-9 4-959/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Eentaligheid van de taalgebieden - met uitzondering van Brussel-Hoofdstad - ook op het vlak van de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt) (4-616)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-616/1
p. 1-7 4-616/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen (Functionele tweetaligheid van de ambtenaren) (4-1754)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1754/1
p. 1-5 4-1754/1 p. 1-5 (PDF)
Ziekenhuisinfrastructuur - Bouwkalender - Waals programma - Verdeelsleutels (4-2793)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2793
Ziekenhuisinvesteringen - Financiering - Beschikbaarheid van gegevens (4-2083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2083
Ziekenhuisinvesteringen - Financiering - Beschikbaarheid van gegevens (4-2344)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2344
Ziekenhuisinvesteringen - Rapporten - Cijfers uitgesplitst per gewest - Stand van zaken (4-3674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3674
Ziekenhuizen - Financiering (4-1638)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1638
Ziekenhuizen - Financiering - Stand van zaken (4-1307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1307
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999