Auteurs- en sprekersregister betreffende "Remans Jan" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Artsen - Reisvergoeding - Kantonnale indeling - Werkgroep (2-887)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1263 2-27 p. 1263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1491-1492 2-30 p. 1491-1492 (PDF)
Asielaanvragen - Verzoekschriften bij de Raad van State - Evolutie (Inroeping gezondheidsredenen - Beperking controle Raad van State tot cassatieberoep) (2-1774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2449-2450 2-47 p. 2449-2450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2785 2-52 p. 2785 (PDF)
De Belgische subsidie voor de voorbereiding van een toekomstig programma voor georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-957)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De aangekondigde verdwijning van de prestatienummers 355390 - 355401, namelijk de gewrichtspunctie met of zonder inspuiting van geneesmiddelen (Niet-terugbetaling van een technische prestatie uitgevoerd door reumatologen) (2-869)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-182
p. 23-25 2-182 p. 23-25 (PDF)
De afschaffing van de bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-829)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De autoverzekeringen, het indexeringsverbod en de impact van de indicatieve tabel (Bedrag en indexering van de premies - Overeenstemming met het Europees recht van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen - Schadevergoeding) (2-795)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-208
p. 53-56 2-208 p. 53-56 (PDF)
De banken met stamcellen uit navelstrengen (Regelgeving - Opvang van patiŽnten met zware pathologie - Ethische normen - Parallelle markt van cel- of weefselproducenten) (2-621)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 56-58 2-164 p. 56-58 (PDF)
De bijzondere tegemoetkoming voor de terugbetaling van kinesitherapie (Evaluatie van de limitatieve lijst van aandoeningen opgenomen in het koninklijk besluit van 23 maart 1982) (2-654)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 25-26 2-128 p. 25-26 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De erkenning van beroepsziekten (Procedure - Toegang tot het Fonds voor Beroepsziekten - Erkenning beroepskanker) (2-821)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-214
p. 20-24 2-214 p. 20-24 (PDF)
De erkenning van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-828)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De erkenning van de fibromyalgie (Beroep op specifieke programma's inzake terugbetaling van chronisch zieken en inzake pijnbestrijding - Erkenning van het invaliderende karakter van de ziekte) (2-456)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 63-68 2-119 p. 63-68 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De herschatting van de kadastrale inkomens (Te koop aangeboden bescheiden woningen) (2-709)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-193
p. 62-64 2-193 p. 62-64 (PDF)
De medische zorg voor buitenlandse patiŽnten (2-909)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-190
p. 18-20 2-190 p. 18-20 (PDF)
De mensen zonder papieren (Inroepen van gezondheidsredenen om het verblijf te verlengen) (2-592)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 76-78 2-161 p. 76-78 (PDF)
De ontwapening in de Straat van Taiwan (Bezorgdheid om de wapenwedloop tussen China en Taiwan) (2-1081)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 15-16 2-235 p. 15-16 (PDF)
De opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-962)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De organisatie en de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker (Europese onderzoekssubsidie in het gedrang - Onderscreening in de lagere sociale klassen - Federale en communautaire bevoegdheden) (2-968)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-9 COM
p. 4-15 2-9 COM p. 4-15 (PDF)
De overschrijding van de RIZIV-begroting voor het jaar 2000 (2-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-119
p. 68-71 2-119 p. 68-71 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de hartkatheterisatie en de hartchirurgie (2-63)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-29
p. 25-29 2-29 p. 25-29 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De proceduretermijnen voor de uitkeringen aan gehandicapten (Termijnen voor inzage van de dossiers bij het Bestuur van de Maatschappelijke Integratie) (2-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-134
p. 21-22 2-134 p. 21-22 (PDF)
De relatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan (Militaire dreigementen van China jegens Taiwan) (2-93)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 28-32 2-31 p. 28-32 (PDF)
De speciale parkeerkaarten (Toekenningscriteria) (2-655)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-128
p. 24-25 2-128 p. 24-25 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-90)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (Mammografie) (2-96)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-31
p. 35-44 2-31 p. 35-44 (PDF)
De terugbetaalbaarheid van bepaalde geneesmiddelen voor Crohn-patiŽnten (Medicament Remicade anti-TNF - PatiŽnten met reumatoÔde artritis) (2-585)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-156
p. 31-33 2-156 p. 31-33 (PDF)
De terugbetaling van anti-TNF-medicatie voor reumatoÔde artritis (Geneesmiddelen Remicade en Enbrel) (2-1029)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-214
p. 12-14 2-214 p. 12-14 (PDF)
De terugbetaling van de botdensitometrie als sleutel tot een correcte diagnose en behandeling van osteoporose (2-137)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-29
p. 23-25 2-29 p. 23-25 (PDF)
De toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patiŽnten (Engelse en Nederlandse patiŽnten - Kosten ten laste van die patiŽnten) (2-1227)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-267
p. 8-12 2-267 p. 8-12 (PDF)
De toegankelijkheid van de Belgische gezondheidszorg voor buitenlandse patiŽnten (Engelse en Nederlandse patiŽnten - Kosten ten laste van die patiŽnten) (2-1235)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-267
p. 8-12 2-267 p. 8-12 (PDF)
De uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere medische hulpverleners (o.a. geneesheren, kinesisten, thuisverpleegkundigen) (2-94)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-24
p. 10-11 2-24 p. 10-11 (PDF)
De uitbreiding van het gebruik van de SIS-kaart naar andere zorgverleners buiten de sector van de ziekenhuizen en de apothekers (Uitreiking van de zogenaamde SAM-kaart nodig om de SIS-kaart te kunnen lezen) (2-475)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-92
p. 25-26 2-92 p. 25-26 (PDF)
De verdere evolutie van ons gezondheidszorgsysteem (Samenhang tussen de evolutie in de behoeften van onze gezondheidszorg en onze budgettaire mogelijkheden - Ontwikkeling van aanvullende en privť-verzekeringen - Rol van Europa - Keuzes inzake huisartsgeneeskunde) (2-757)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 39-45 2-199 p. 39-45 (PDF)
De verzorging van buitenlandse patiŽnten in Belgische ziekenhuizen (Kostprijs - Overeenkomsten tussen ziekenhuizen en buitenlandse verzekeringsmaatschappijen) (2-764)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 48-51 2-199 p. 48-51 (PDF)
De wettelijk verplichte verzekeringen en sportongevallen (2-756)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 30-32 2-199 p. 30-32 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2001, begroting voor het dienstjaar 2002 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2003      
  Bespreking
   Bestrijding van ongedierte
2-253
p. 49 2-253 p. 49 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Remans, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Een persmededeling over zijn oorlog met de artsen (Reactie ingevolge een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 2 mei 2002 inzake BVAS versus RIZIV - Besparingen gezondheidszorg) (2-969)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 20-22 2-202 p. 20-22 (PDF)
Een vakantiebaan als spermadonor (Publiciteit in kranten - Donatie tegen uitbetaling van een loon versus niet-commercialisering van het menselijk lichaam - Spermabank - Gebruik van de sperma) (2-490)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-122
p. 34-37 2-122 p. 34-37 (PDF)
Een vermindering van de werkgeversbijdragen voor opleidingsinitiatieven voor ongeschoolde jonge werkzoekenden (Bouwsector : alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren) (2-74)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-29
p. 46-47 2-29 p. 46-47 (PDF)
Graffitikunstwerken en de wet op het auteursrecht (2-735)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-157
p. 7-8 2-157 p. 7-8 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het programma rond informatiebeheer, informatieverspreiding en kwaliteitsevaluatie van de medische praktijken (Bevordering van de doelmatigheid van de geneeskundige verzorging - Rol van de ziekenfondsen) (2-327)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-92
p. 73-78 2-92 p. 73-78 (PDF)
Het sociaal statuut van de kunstenaars en de problematiek van de schijnzelfstandigen (2-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-163
p. 17-20 2-163 p. 17-20 (PDF)
Het tekort aan bepaalde geneesheren-specialisten (Pediatrie, psychiatrie, reumatologie en geriatrie - Te nemen maatregelen) (2-830)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 60-64 2-216 p. 60-64 (PDF)
Het vonnis van de Raad van State tot vernietiging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van forfaitaire honoraria inzake klinische biologie (Toekenning forfaitaire honoraria voor verstrekkingen inzake klinische biologie aan geneesheren, specialisten in de klinische biologie versus aan connexisten) (2-789)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-164
p. 11-13 2-164 p. 11-13 (PDF)
Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming - Duur - Aantal - Budget (Personen met een handicap) (2-946)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1256 2-27 p. 1256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1355-1356 2-28 p. 1355-1356 (PDF)
Lokale politie - Arbeidsgeneeskundig toezicht (2-1482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048 2-41 p. 2048 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector (Nieuwe berekeningswijze van de bijdrage van de deelgebieden voor de financiering van de rustpensioenen van hun gewezen personeelsleden) (2-1571)      
  Verslag van de heer Remans + Bijlage
2-1571/2
p. 1-5 2-1571/2 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Verslag van de heer Remans
2-1566/3
p. 1-20 2-1566/3 p. 1-20 (PDF)
   Aanbevelingen van goede praktijk i.v.m. de administratie van het bloed (Wijziging wet van 5 juli 1994)
2-1566/3
p. 13 2-1566/3 p. 13 (PDF)
  2-1566/3
p. 13-14 2-1566/3 p. 13-14 (PDF)
   Baarmoederhalskanker : onderzoek en screening - Begrotingsmiddelen
2-1566/3
p. 13 2-1566/3 p. 13 (PDF)
  2-1566/3
p. 14 2-1566/3 p. 14 (PDF)
   Beroep door het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg op de Maatschappij voor mechanographie
2-1566/3
p. 8 2-1566/3 p. 8 (PDF)
   Betaald educatief verlof voor werknemers van minstens 45 jaar en aan werknemers betrokken bij sluiting van een onderneming (Toevoeging bij art. 114 van de herstelwet van 22 januari 1985)
2-1566/3
p. 4 2-1566/3 p. 4 (PDF)
  2-1566/3
p. 11 2-1566/3 p. 11 (PDF)
   Harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale-zekerheidsbijdragen : technische verbetering van de bepalingen inzake vereenvoudiging van de banenplannen
2-1566/3
p. 6 2-1566/3 p. 6 (PDF)
   Herstructurering van ondernemingen : oprichting van een ondersteuningscel bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; financiŽle sanctie bij niet-naleving door de werkgever van de informatie- en raadplegingsprocedures bij collectief ontslag
2-1566/3
p. 2-3 2-1566/3 p. 2-3 (PDF)
  2-1566/3
p. 10-11 2-1566/3 p. 10-11 (PDF)
  2-1566/3
p. 12 2-1566/3 p. 12 (PDF)
   Oprichting, door de Federale Investeringsmaatschappij van het Kringloopfonds : ethische beleggingen
2-1566/3
p. 7-8 2-1566/3 p. 7-8 (PDF)
   Overeenkomst tewerkstelling-opleiding : houders van een diploma hoger onderwijs (Wijziging K.B. nr 495 van 31 december 1986)
2-1566/3
p. 5-6 2-1566/3 p. 5-6 (PDF)
  2-1566/3
p. 12 2-1566/3 p. 12 (PDF)
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen : aanvulling art. 8 besluitwet van 28 december 1944
2-1566/3
p. 6 2-1566/3 p. 6 (PDF)
   Pool van de zeelieden ter koopvaardij : begeleidingsmaatregelen in het kader van de herstructurering van de Regie voor Maritiem Transport en stopzetting van de uitbating van de ferryverbinding Oostende-Dover
2-1566/3
p. 7 2-1566/3 p. 7 (PDF)
   SIS-kaart
2-1566/3
p. 8 2-1566/3 p. 8 (PDF)
  2-1566/3
p. 12-13 2-1566/3 p. 12-13 (PDF)
   Sociale en omgevingsgerelateerde voorkeuren in overheidsopdrachten (Sociale economie, duurzame ontwikkeling, ethische overwegingen - Wijziging wet 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten)
2-1566/3
p. 8 2-1566/3 p. 8 (PDF)
  2-1566/3
p. 10 2-1566/3 p. 10 (PDF)
   Uitvoering van de begrotingscontrole
2-1566/3
p. 10 2-1566/3 p. 10 (PDF)
  2-1566/3
p. 11-12 2-1566/3 p. 11-12 (PDF)
   Uitvoering van het sociaal luik van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie over het faillissement van Sabena : bijstand door de curator aan de werknemers voor de vaststelling van hun schuldvordering; aanvullende vergoeding van het brugpensioen als bevoorrechte schuldvordering; wijziging faillissementswet van 8 augustus 1997 en hypotheekwet van 16 december 1851; Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
2-1566/3
p. 5 2-1566/3 p. 5 (PDF)
  2-1566/3
p. 12 2-1566/3 p. 12 (PDF)
   Wachtuitkeringen voor genieters van een individuele beroepsopleiding in een onderneming (K.B. van 25 november 1991 en K.B. nr 181 van 30 december 1982)
2-1566/3
p. 3-4 2-1566/3 p. 3-4 (PDF)
  2-1566/3
p. 11 2-1566/3 p. 11 (PDF)
  2-1566/3
p. 11 2-1566/3 p. 11 (PDF)
   Wetgeving inzake startbaanovereenkomsten : jongeren van buitenlandse afkomst die bruggepensioneerden vervangen (Wijziging wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid)
2-1566/3
p. 6 2-1566/3 p. 6 (PDF)
   Wijziging wet 1 april 2003 houdende uitvoering interprofessioneel akkoord 2003-2004 : brugpensioen
2-1566/3
p. 7 2-1566/3 p. 7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Verslag van de heer Remans
2-800/3
p. 1-6 2-800/3 p. 1-6 (PDF)
   Aanpassing van het indexeringsmechanisme voor sommige sociale uitkeringen
2-800/3
p. 4-6 2-800/3 p. 4-6 (PDF)
   Beheer van de financiŽle middelen die dienen voor de financiering van de kinderbijslagen in de lokale besturen
2-800/3
p. 3 2-800/3 p. 3 (PDF)
  2-800/3
p. 3 2-800/3 p. 3 (PDF)
   Financiering van het educatief verlof
2-800/3
p. 2 2-800/3 p. 2 (PDF)
  2-800/3
p. 2 2-800/3 p. 2 (PDF)
   Responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid (positieve en negatieve sancties)
2-800/3
p. 3 2-800/3 p. 3 (PDF)
  2-800/3
p. 3 2-800/3 p. 3 (PDF)
   Uitbreiding van de toegangsvoorwaarden van de startlening van het Participatiefonds tot de werklozen die zich als zelfstandige willen vestigen
2-800/3
p. 2 2-800/3 p. 2 (PDF)
  2-800/3
p. 2 2-800/3 p. 2 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Verslag van de heer Remans
2-989/5
p. 1-28 2-989/5 p. 1-28 (PDF)
  2-989/5
p. 25-28 2-989/5 p. 25-28 (PDF)
   Aanpassing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen aan de Lambertmontakkoorden : uitbreiding van de bevoegdheid tot de problematiek inzake gezondheid van dieren en planten
2-989/5
p. 8 2-989/5 p. 8 (PDF)
  2-989/5
p. 9 2-989/5 p. 9 (PDF)
  2-989/5
p. 10 2-989/5 p. 10 (PDF)
   Afhoudingen op brugpensioen
2-989/5
p. 2-3 2-989/5 p. 2-3 (PDF)
   Afschaffing van de vervangingsplicht bij loopbaanonderbreking
2-989/5
p. 5 2-989/5 p. 5 (PDF)
  2-989/5
p. 6 2-989/5 p. 6 (PDF)
  2-989/5
p. 7-8 2-989/5 p. 7-8 (PDF)
   Alternatieve financiering van de stelsels werknemers en zelfstandigen
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Beroepsopleidingen die recht geven op educatief verlof : competentiebalans
2-989/5
p. 4 2-989/5 p. 4 (PDF)
   Bestraffen van systematische overscores van zorgafhankelijkheid
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Cumulregeling inkomensvervangende tegemoetkoming met inkomensgarantie voor ouderen
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Elektronische aangifte van mededelingen door de werkgever aan de RVA
2-989/5
p. 5 2-989/5 p. 5 (PDF)
   Evenwicht in de RSVZ-begroting - Alternatieve financiering
2-989/5
p. 12 2-989/5 p. 12 (PDF)
   Financiering van de BSE-testen
2-989/5
p. 8 2-989/5 p. 8 (PDF)
  2-989/5
p. 9 2-989/5 p. 9 (PDF)
  2-989/5
p. 9-10 2-989/5 p. 9-10 (PDF)
   Financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring
2-989/5
p. 8 2-989/5 p. 8 (PDF)
   Financiering van het Riziv (Globaal beheer - Voorschotten)
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Financiering van huisartsenkringen
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Fiscale franchise (Wijziging artikel 33, programmawet van 24 december 1993)
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Fonds voor overlevingspensioenen
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Hervorming van het statuut van de meewerkende echtgenoot
2-989/5
p. 12 2-989/5 p. 12 (PDF)
   Inentingen
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Oprichting van het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Plus 1, plus 2, plus 3-plan : vermindering werkgeversbijdragen
2-989/5
p. 3 2-989/5 p. 3 (PDF)
   Pool van de zeelieden ter koopvaardij
2-989/5
p. 4 2-989/5 p. 4 (PDF)
   Responsabilisering van de instellingen van sociale zekerheid : personeelsstatuut
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Sociaal statuut zelfstandigen
2-989/5
p. 11-12 2-989/5 p. 11-12 (PDF)
   Sociale Maribel : openbare sector en non-profitsector ; wet 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen ; begrotingsfondsen - Terugvordering bij de bedrijven van de Maribel bis en ter-steun
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Startbaanovereenkomst (Rosetta-plan)
2-989/5
p. 4 2-989/5 p. 4 (PDF)
  2-989/5
p. 6 2-989/5 p. 6 (PDF)
  2-989/5
p. 6 2-989/5 p. 6 (PDF)
  2-989/5
p. 6 2-989/5 p. 6 (PDF)
  2-989/5
p. 7 2-989/5 p. 7 (PDF)
  2-989/5
p. 25-28 2-989/5 p. 25-28 (PDF)
   Statuut meewerkende echtgenoot : verzekeringscontract voor aanvullend pensioen
2-989/5
p. 11 2-989/5 p. 11 (PDF)
   Stelsel van jaarlijkse vakantie voor handarbeiders : verjaringstermijnen
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Technische aanpassing van artikel 12bis van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden : termijn voor storting van bepaalde afhoudingen
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Terugbetaling van de lasten van de indexering van de renten (kapitalisatiestelsel)
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Voorkeurregeling voor de rechthebbenden op de inkomensgarantie voor ouderen
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Vrijstelling van de belastbare winst per aangenomen werknemer
2-989/5
p. 12 2-989/5 p. 12 (PDF)
   Werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen
2-989/5
p. 3 2-989/5 p. 3 (PDF)
  2-989/5
p. 6 2-989/5 p. 6 (PDF)
  2-989/5
p. 7 2-989/5 p. 7 (PDF)
   Werking van de Algemene Farmaceutische Inspectie - Wijziging wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen
2-989/5
p. 8 2-989/5 p. 8 (PDF)
  2-989/5
p. 9 2-989/5 p. 9 (PDF)
  2-989/5
p. 9 2-989/5 p. 9 (PDF)
   Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur - Europese richtlijnen i.v.m. goede laboratoriumpraktijken
2-989/5
p. 8 2-989/5 p. 8 (PDF)
  2-989/5
p. 8 2-989/5 p. 8 (PDF)
  2-989/5
p. 9 2-989/5 p. 9 (PDF)
   Wijziging van de globale begrotingsdoelstelling in de loop van een jaar
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
   Wijziging wetten op de kinderbijslag : ingevolge arbeidsongeschiktheid voortijdig op pensioen gestelde ambtenaren ; verjaring ; validering van de indieningsdatum van een aanvraag
2-989/5
p. 10-11 2-989/5 p. 10-11 (PDF)
Parkeerkaart voor gehandicapten - Toekenning - Duur - Aantal positieve en negatieve beslissingen (2-948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1256 2-27 p. 1256 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1356-1357 2-28 p. 1356-1357 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 61-65 2-73 p. 61-65 (PDF)
   Geneesmiddelenbeleid
2-73
p. 54 2-73 p. 54 (PDF)
   Gezondheidsbeleid
2-73
p. 53-54 2-73 p. 53-54 (PDF)
  2-73
p. 54 2-73 p. 54 (PDF)
  2-73
p. 64 2-73 p. 64 (PDF)
   Herwaardering van de intellectuele prestaties van artsen
2-73
p. 54 2-73 p. 54 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-146
p. 32-36 2-146 p. 32-36 (PDF)
  2-146
p. 47 2-146 p. 47 (PDF)
Rolstoelen - Toekenning en tenlasteneming (2-1483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2049-2050 2-41 p. 2049-2050 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2136-2138 2-42 p. 2136-2138 (PDF)
Verhoogde gezinsbijslag - Duur - Aantal positieve en negatieve beslissingen (2-947)      
  Schriftelijke vraag van de heer Remans aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1263 2-27 p. 1263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1422-1424 2-29 p. 1422-1424 (PDF)
Vijfde programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005) (2-645)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de heer Remans
2-645/1
p. 1-30 2-645/1 p. 1-30 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
Voorstel van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende beroepen) (Zie ook doc. 2-1562) (2-1289)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Remans
2-284
p. 34 2-284 p. 34 (PDF)
  2-284
p. 54 2-284 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erelonen van door de arbeidsgerechten aangewezen artsen-experten bij de evaluatie van menselijke schade (2-1608)      
  Voorstel van de heer Remans
2-1608/1
p. 1-3 2-1608/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de Chinese raketten die aan de Straat van Taiwan opgesteld zijn (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de bewapening die aan beide kanten van de Straat van Taiwan opgesteld zijn) (2-1456)      
  Bespreking
2-288
p. 26-27 2-288 p. 26-27 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in BelgiŽ (2-956)      
  Bespreking
2-219
p. 38-39 2-219 p. 38-39 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel (2-1300)      
  Voorstel van de heer Remans c.s.
2-1300/1
p. 1-6 2-1300/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
2-253
p. 46-47 2-253 p. 46-47 (PDF)
Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (2-1503)      
  Verslag van de heer Remans
2-1503/3
p. 1-4 2-1503/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen (Betwisting : arbeidsrechtbank - Wijziging artt. 580 en 1410 Gerechtelijk Wetboek en art. 21 wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen [zie ook doc. 2-636]) (2-637)      
  Verslag van de heer Remans
2-637/2
p. 1-2 2-637/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-99
p. 9-13 2-99 p. 9-13 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging (FinanciŽle toegankelijkheid van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging - Maximumfactuur naargelang het inkomen van het gezin of naargelang de sociale categorie waar men deel van uitmaakt) (2-1117)      
  Verslag van de heer Remans
2-1117/3
p. 1-16 2-1117/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-208
p. 30-35 2-208 p. 30-35 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Verslag van de heer Remans en mevrouw De Roeck
2-1250/3
p. 1-117 2-1250/3 p. 1-117 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsontwerp houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering (Toepassing van de derde richtlijn "schadeverzekering" 92/49/CEE op de sector van de arbeidsongevallen - FinanciŽle controle door de Controledienst der Verzekeringen en technische en medische controle door het Fonds voor Arbeidsongevallen - Verplichte bijkantoor of vertegenwoordiger in BelgiŽ voor de buitenlandse verzekeringsonderneming - Verplichting voor de verzekeringsondernemingen een bankgarantie te geven op het eerste verzoek van het Fonds - Wijzigingen in de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken) (2-849)      
  Verslag van de heer Remans
2-849/2
p. 1-5 2-849/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-142
p. 35-37 2-142 p. 35-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie (Bevordering van de socio-professionele inschakeling van kansengroepen en van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap - Ontwikkeling van nabijheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van de lokale dienstenwerkgelegenheid) (2-670)      
  Verslag van de heer Remans
2-670/2
p. 1-5 2-670/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-119
p. 27 2-119 p. 27 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Verslag van de heren Remans en Barbeaux
2-1245/3
p. 1-33 2-1245/3 p. 1-33 (PDF)
   Administratiekosten mutualiteiten
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
   Administratieve geldboeten voor artsen die zich niet houden aan de maximum honoraria en- prijzen en voor de farmaceutische bedrijven
2-1245/3
p. 6-7 2-1245/3 p. 6-7 (PDF)
  2-1245/3
p. 15-16 2-1245/3 p. 15-16 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 21 2-1245/3 p. 21 (PDF)
   Beperking van de indexering van de honoraria en prijzen bij beduidende overschrijding van het budget
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
   Beschikbaarheidshonorarium voor wachtdiensten
2-1245/3
p. 3 2-1245/3 p. 3 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
   Besluitvorming in de Technische Geneeskundige Raad
2-1245/3
p. 2-3 2-1245/3 p. 2-3 (PDF)
  2-1245/3
p. 11 2-1245/3 p. 11 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Buitenlandse patiŽnten die zich in BelgiŽ laten verzorgen
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 22 2-1245/3 p. 22 (PDF)
   Controle door de adviserende geneesheren van de doelmatigheid van gezondheidszorg in de ziekenhuizen (Minimale klinische gegevens)
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 15 2-1245/3 p. 15 (PDF)
  2-1245/3
p. 22 2-1245/3 p. 22 (PDF)
  2-1245/3
p. 23 2-1245/3 p. 23 (PDF)
   Echelonnering gezondheidszorg
2-1245/3
p. 11 2-1245/3 p. 11 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 16 2-1245/3 p. 16 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Erkenning diŽtisten en podologen als paramedische medewerkers bij specifieke zorgen voor diabetici
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 23 2-1245/3 p. 23 (PDF)
   Experimenten in het voorschrijfgedrag
2-1245/3
p. 6 2-1245/3 p. 6 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 21 2-1245/3 p. 21 (PDF)
   Financiering van de verzorgingsinstellingen voor bejaarden
2-1245/3
p. 7-8 2-1245/3 p. 7-8 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 15 2-1245/3 p. 15 (PDF)
  2-1245/3
p. 22 2-1245/3 p. 22 (PDF)
   Forfaitaire bijdrage van patiŽnten die zich aanbieden op een spoedgevallendienst
2-1245/3
p. 9 2-1245/3 p. 9 (PDF)
  2-1245/3
p. 13-14 2-1245/3 p. 13-14 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 18 2-1245/3 p. 18 (PDF)
  2-1245/3
p. 26 2-1245/3 p. 26 (PDF)
   Gekwalificeerde stemprocedures voor bepaalde aangelegenheden voorzien in de akkoorden tussen ziekenfondsen en geneesheren
2-1245/3
p. 3 2-1245/3 p. 3 (PDF)
  2-1245/3
p. 15 2-1245/3 p. 15 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Heffing verschuldigd door de farmaceutische bedrijven
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
  2-1245/3
p. 14 2-1245/3 p. 14 (PDF)
   Instelling van lokale colleges voor adviserende geneesheren
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
   Maximale normgroei
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 21-22 2-1245/3 p. 21-22 (PDF)
   Oprichting in elk ziekenhuis van een commissie van financiŽle doorzichtigheid
2-1245/3
p. 9 2-1245/3 p. 9 (PDF)
  2-1245/3
p. 18 2-1245/3 p. 18 (PDF)
  2-1245/3
p. 26 2-1245/3 p. 26 (PDF)
   Referentiebedragen voor verstrekkingen bij standaardprocedures
2-1245/3
p. 4-6 2-1245/3 p. 4-6 (PDF)
  2-1245/3
p. 11 2-1245/3 p. 11 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 20-21 2-1245/3 p. 20-21 (PDF)
  2-1245/3
p. 23 2-1245/3 p. 23 (PDF)
   Technische bepalingen betreffende de ziekenhuizen
2-1245/3
p. 7 2-1245/3 p. 7 (PDF)
   Tegemoetkomingen voor bepaalde dialyses
2-1245/3
p. 4 2-1245/3 p. 4 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 20 2-1245/3 p. 20 (PDF)
   Terugbetaling van de ziekenhuiskosten
2-1245/3
p. 15 2-1245/3 p. 15 (PDF)
   Toekenning voordeel aan artsen die beantwoorden aan vereisten van goede medische praktijkvorming
2-1245/3
p. 3 2-1245/3 p. 3 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Vergoeding voor het elektronisch beheer van de medische dossiers - Honorarium voor het beheer van het globaal medisch dossier
2-1245/3
p. 3 2-1245/3 p. 3 (PDF)
  2-1245/3
p. 13 2-1245/3 p. 13 (PDF)
  2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
   Verstrekkingen in klinische biologie voor patiŽnten in daghospitalisatie
2-1245/3
p. 3-4 2-1245/3 p. 3-4 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 19-20 2-1245/3 p. 19-20 (PDF)
   Vertegenwoordiging in de RIZIV-organen
2-1245/3
p. 8 2-1245/3 p. 8 (PDF)
   Wachtdiensten van huisartsen
2-1245/3
p. 19 2-1245/3 p. 19 (PDF)
  2-1245/3
p. 26 2-1245/3 p. 26 (PDF)
   Werking en samenstelling van de multipartite structuur betreffende het ziekenhuisbeleid
2-1245/3
p. 9-11 2-1245/3 p. 9-11 (PDF)
  2-1245/3
p. 12 2-1245/3 p. 12 (PDF)
  2-1245/3
p. 18 2-1245/3 p. 18 (PDF)
  2-1245/3
p. 18 2-1245/3 p. 18 (PDF)
  2-1245/3
p. 22-23 2-1245/3 p. 22-23 (PDF)
  2-1245/3
p. 27 2-1245/3 p. 27 (PDF)
   Ziekenhuizen beschouwd als universitair ziekenhuis - Ziekenhuizen Mont-Godinne en Brugman
2-1245/3
p. 14-15 2-1245/3 p. 14-15 (PDF)
  2-1245/3
p. 16 2-1245/3 p. 16 (PDF)
  2-1245/3
p. 17 2-1245/3 p. 17 (PDF)
  2-1245/3
p. 23-25 2-1245/3 p. 23-25 (PDF)
  Algemene bespreking
   Forfaitaire bijdrage van patiŽnten voor spoedgevallen
2-221
p. 17 2-221 p. 17 (PDF)
   Herwaardering van de rol van de huisarts
2-221
p. 17 2-221 p. 17 (PDF)
   Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen
2-221
p. 19-20 2-221 p. 19-20 (PDF)
   Oprichting van een commissie voor financiŽle doorzichtigheid
2-221
p. 16-17 2-221 p. 16-17 (PDF)
   Referentiebedragen voor verstrekkingen bij standaardprocedures
2-221
p. 16 2-221 p. 16 (PDF)
   Werking van de multipartite structuur betreffende het ziekenhuisbeleid
2-221
p. 16 2-221 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Verslag van de heren Barbeaux en Remans
2-860/3
p. 1-53 2-860/3 p. 1-53 (PDF)
   Brugfunctie tussen vroedkundige en algemene verpleegkunde
2-860/3
p. 17 2-860/3 p. 17 (PDF)
  2-860/3
p. 19-20 2-860/3 p. 19-20 (PDF)
   Controle a posteriori door een adviserend geneesheer voor bepaalde farmaceutische specialiteiten
2-860/3
p. 10 2-860/3 p. 10 (PDF)
   Correcties in het domein van de klinische biologie en de medische beeldvorming
2-860/3
p. 13 2-860/3 p. 13 (PDF)
   Extra vergoeding voor de geÔntegreerde diensten van thuiszorg
2-860/3
p. 14-15 2-860/3 p. 14-15 (PDF)
   FinanciŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
2-860/3
p. 9 2-860/3 p. 9 (PDF)
  2-860/3
p. 14 2-860/3 p. 14 (PDF)
  2-860/3
p. 15 2-860/3 p. 15 (PDF)
   Kostenbeheersing inzake geneesmiddelen
2-860/3
p. 2-14 2-860/3 p. 2-14 (PDF)
   Nood aan recente en correcte medische gegevens
2-860/3
p. 5 2-860/3 p. 5 (PDF)
   Onafhankelijk optreden van de deskundigen in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/3
p. 8 2-860/3 p. 8 (PDF)
   Onafhankelijkheid van het fundamenteel medisch onderzoek
2-860/3
p. 10 2-860/3 p. 10 (PDF)
  2-860/3
p. 15 2-860/3 p. 15 (PDF)
   Oprichting van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/3
p. 2-3 2-860/3 p. 2-3 (PDF)
  2-860/3
p. 6 2-860/3 p. 6 (PDF)
   Overleg met de farmaceutische industrie
2-860/3
p. 7 2-860/3 p. 7 (PDF)
   Probleem van het tekort aan verpleegkundigen
2-860/3
p. 17-18 2-860/3 p. 17-18 (PDF)
   Procedure bij de prijszetting en de terugbetalingstarieven inzake geneesmiddelen
2-860/3
p. 4-5 2-860/3 p. 4-5 (PDF)
  2-860/3
p. 9-10 2-860/3 p. 9-10 (PDF)
  2-860/3
p. 11 2-860/3 p. 11 (PDF)
   Promotiebeleid van de farmaceutische bedrijven
2-860/3
p. 11-12 2-860/3 p. 11-12 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-860/3
p. 21-22 2-860/3 p. 21-22 (PDF)
   Terugbetaling van geneesmiddelen
2-860/3
p. 7 2-860/3 p. 7 (PDF)
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-860/3
p. 16 2-860/3 p. 16 (PDF)
  2-860/3
p. 18-19 2-860/3 p. 18-19 (PDF)
  2-860/3
p. 20 2-860/3 p. 20 (PDF)
   Uitoefening van het beroep van zorgkundige - Verdeling van de bevoegdheden
2-860/3
p. 20-21 2-860/3 p. 20-21 (PDF)
   Verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie bij budgettaire overschrijding
2-860/3
p. 3-4 2-860/3 p. 3-4 (PDF)
  2-860/3
p. 8-9 2-860/3 p. 8-9 (PDF)
  2-860/3
p. 13 2-860/3 p. 13 (PDF)
  2-860/3
p. 13-14 2-860/3 p. 13-14 (PDF)
  2-860/3
p. 15 2-860/3 p. 15 (PDF)
   Vertegenwoordiging van de farmaceutische industrie met raadgevende stem in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/3
p. 8 2-860/3 p. 8 (PDF)
  2-860/3
p. 8 2-860/3 p. 8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-141
p. 45-53 2-141 p. 45-53 (PDF)
   Extra vergoeding voor de geÔntegreerde diensten van thuiszorg
2-141
p. 46 2-141 p. 46 (PDF)
   Terugbetaling van geneesmiddelen
2-141
p. 45 2-141 p. 45 (PDF)
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-141
p. 46 2-141 p. 46 (PDF)
  2-142
p. 6-26 2-142 p. 6-26 (PDF)
   Algemene doelstelling van het gezondheidsbeleid
2-142
p. 9-10 2-142 p. 9-10 (PDF)
   Brugfunctie tussen de vroedkundige en algemene verpleegkundige
2-142
p. 21-23 2-142 p. 21-23 (PDF)
   Extra vergoeding voor de geÔntegreerde diensten van thuiszorg
2-142
p. 11-12 2-142 p. 11-12 (PDF)
  2-142
p. 25-26 2-142 p. 25-26 (PDF)
   Nood aan recente en correcte medische gegevens
2-142
p. 11 2-142 p. 11 (PDF)
   Wegen van de gezondheidseconomische invalshoek op het geneesmiddelenbeleid
2-142
p. 10 2-142 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-967)      
  Algemene bespreking
   Behandeling van buitenlandse patiŽnten in Belgische ziekenhuizen
2-163
p. 15 2-163 p. 15 (PDF)
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen
2-163
p. 14 2-163 p. 14 (PDF)
   Installatie van zorgcircuits vanuit ziekenhuizen
2-163
p. 14-15 2-163 p. 14-15 (PDF)
   Relatie ziekenhuisartsen-ziekenhuisbeheerders
2-163
p. 14 2-163 p. 14 (PDF)
   Thuiszorg
2-163
p. 14-15 2-163 p. 14-15 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering
2-163
p. 13-14 2-163 p. 13-14 (PDF)
  2-163
p. 16 2-163 p. 16 (PDF)
   Ziekenhuisfinanciering : betrouwbaarheid van de basisgegevens (Minimale klinische gegevens : MKG, AP-DRG)
2-163
p. 13 2-163 p. 13 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Remans en Barbeaux
2-164
p. 52-53 2-164 p. 52-53 (PDF)
  2-164
p. 92-93 2-164 p. 92-93 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  Verslag van de heer Remans
2-229/3
p. 1-38 2-229/3 p. 1-38 (PDF)
   "Evidence based medicine"
2-229/3
p. 23 2-229/3 p. 23 (PDF)
   "Managed care"
2-229/3
p. 24 2-229/3 p. 24 (PDF)
   Bijzonder Solidariteitsfonds
2-229/3
p. 7 2-229/3 p. 7 (PDF)
   Controle a posteriori van het voorschriftgedrag
2-229/3
p. 21 2-229/3 p. 21 (PDF)
   Controle op de daadwerkelijke levering van geneesmiddelen
2-229/3
p. 20-21 2-229/3 p. 20-21 (PDF)
   Controle op de ziekenfondsen
2-229/3
p. 24-25 2-229/3 p. 24-25 (PDF)
   Echelonnering van de gezondheidszorg
2-229/3
p. 12-13 2-229/3 p. 12-13 (PDF)
  2-229/3
p. 18-19 2-229/3 p. 18-19 (PDF)
   Forfaitaire geneeskunde - Pathologiefinanciering
2-229/3
p. 12-13 2-229/3 p. 12-13 (PDF)
  2-229/3
p. 17 2-229/3 p. 17 (PDF)
  2-229/3
p. 18 2-229/3 p. 18 (PDF)
   Heffing op farmaceutische producten
2-229/3
p. 22 2-229/3 p. 22 (PDF)
   Informatie en transparantie van de informatie - Gekoppelde klinische en financiŽle gegevens - Farmanet
2-229/3
p. 9 2-229/3 p. 9 (PDF)
  2-229/3
p. 16-17 2-229/3 p. 16-17 (PDF)
  2-229/3
p. 18 2-229/3 p. 18 (PDF)
   Pathologiefinanciering
2-229/3
p. 23-24 2-229/3 p. 23-24 (PDF)
   Rol van de lokale kwaliteitsgroepen (LOK) en accrediteringsforfaits
2-229/3
p. 19 2-229/3 p. 19 (PDF)
   Sociale identiteitskaart
2-229/3
p. 9-10 2-229/3 p. 9-10 (PDF)
  2-229/3
p. 11 2-229/3 p. 11 (PDF)
  2-229/3
p. 20 2-229/3 p. 20 (PDF)
   Uitbreiding van de Voorzorgskassen van apothekers, geneesheren en tandartsen tot alle medische hulpverleners
2-229/3
p. 22 2-229/3 p. 22 (PDF)
   Uitgaven in de geneesmiddelensector - Prijs van de geneesmiddelen
2-229/3
p. 10-12 2-229/3 p. 10-12 (PDF)
  2-229/3
p. 21 2-229/3 p. 21 (PDF)
   Verslag-Peers over de gezondheidszorg
2-229/3
p. 18 2-229/3 p. 18 (PDF)
   Wetenschappelijke Raad van het Riziv : doorlichting van de nomenclatuur
2-229/3
p. 8-9 2-229/3 p. 8-9 (PDF)
  2-229/3
p. 17 2-229/3 p. 17 (PDF)
   Ziekteverzekering : begrotingsmaatregelen (groeinorm en correctiemechanismen)
2-229/3
p. 5-7 2-229/3 p. 5-7 (PDF)
  2-229/3
p. 13-15 2-229/3 p. 13-15 (PDF)
   Ziekteverzekering : vereenvoudiging van structuren en procedures
2-229/3
p. 7-8 2-229/3 p. 7-8 (PDF)
  2-229/3
p. 20 2-229/3 p. 20 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Bijzonder Solidariteitsfonds
2-19
p. 5 2-19 p. 5 (PDF)
   FinanciŽle sanering van de ziekteverzekering
2-19
p. 4-6 2-19 p. 4-6 (PDF)
   Uitgaven in de geneesmiddelensector
2-19
p. 5 2-19 p. 5 (PDF)
   Ziekenhuisbeleid
2-19
p. 5 2-19 p. 5 (PDF)
  2-19
p. 5 2-19 p. 5 (PDF)
  2-19
p. 6 2-19 p. 6 (PDF)
   Ziekteverzekering : begrotingsmaatregelen (groeinorm en correctiemechanisme)
2-19
p. 4 2-19 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Algemene beraadslaging
   Alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren
2-19
p. 20-21 2-19 p. 20-21 (PDF)
   Arbeidsduurvermindering
2-19
p. 21 2-19 p. 21 (PDF)
   Startbaanovereenkomst : toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt; verplichting voor de werkgevers jongeren aan te werven; vermindering werkgeversbijdragen (Rosetta-plan)
2-19
p. 21-22 2-19 p. 21-22 (PDF)
   Uitzendarbeid
2-19
p. 21 2-19 p. 21 (PDF)
   Vermindering werkgeversbijdragen
2-19
p. 20 2-19 p. 20 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Zie ook doc. 2-1219) (2-1563)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Remans, Mahoux, Colla en Lozie
2-288
p. 41-42 2-288 p. 41-42 (PDF)
  2-288
p. 82-83 2-288 p. 82-83 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen (Hervorming van de wetgeving op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden [zie ook doc. 2-637]) (2-636)      
  Verslag van de heer Remans
2-636/3
p. 1-8 2-636/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-99
p. 4-7 2-99 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Partners van hetzelfde geslacht die een huishouden vormen) (2-338)      
  Algemene bespreking
2-40
p. 29-33 2-40 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter) (2-608)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Vanlerberghe en de heer Remans
2-608/2
p. 1-3 2-608/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie : inning van een bijdrage voor aangegeven dagen economische werkloosheid) (2-452)      
  Verslag van de heer Remans
2-452/3
p. 1-9 2-452/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
2-59
p. 36-37 2-59 p. 36-37 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Verslag van de heer Remans
2-321/2
p. 1 2-321/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Verslag van de heer Remans
2-726/2
p. 1 2-726/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Verslag van de heer Remans
2-114/2
p. 1 2-114/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Verslag van de heer Remans
2-686/2
p. 1 2-686/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid (voor iemand die toegestane beroepsarbeid verricht en onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt) (2-428)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Remans
2-428/2
p. 2 2-428/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Remans
2-428/3
p. 1-6 2-428/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Amendementen nrs 40, 41 en 60 van de heer Remans
2-244/5
p. 7 2-244/5 p. 7 (PDF)
  2-244/5
p. 20 2-244/5 p. 20 (PDF)
  Amendementen nrs 105 en 106 van de heer Remans c.s.
2-244/7
p. 3-4 2-244/7 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 418 van de heren Geens en Remans
2-244/16
p. 68 2-244/16 p. 68 (PDF)
  Amendementen nrs 578 tot 580 van de heer Remans c.s.
2-244/18
p. 47 2-244/18 p. 47 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de occasionele tewerkstelling in de horecasector (Werkgevers die kunnen gebruik maken van de regeling - Werknemers die kunnen worden tewerkgesteld - Verplichte Dimona-aangifte [RSZ] - Verschuldigde socialezekerheidsbijdragen - Fiscale gunstregime - Controle werkgever en werknemer) (2-1247)      
  Voorstel van de heer Remans
2-1247/1
p. 1-8 2-1247/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Amendement nr 31 van de heer Remans c.s.
2-246/2
p. 20 2-246/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 62 van de heer Remans c.s.
2-246/3
p. 14 2-246/3 p. 14 (PDF)
  Verslag van de heren Galand en Remans
2-246/5
p. 1-207 2-246/5 p. 1-207 (PDF)
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-155
p. 34-38 2-155 p. 34-38 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking) (2-474)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt (2-486)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Verslag van de heer Remans
2-87/2
p. 1 2-87/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Amendementen nrs 10 tot 14 van de heer Remans
2-695/2
p. 9-12 2-695/2 p. 9-12 (PDF)
  Amendementen nrs 45 tot 54 van de heer Remans
2-695/4
p. 2-6 2-695/4 p. 2-6 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Remans
2-695/5
p. 10 2-695/5 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 70 van de heren Vankrunkelsven en Remans
2-695/5
p. 11 2-695/5 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 73 tot 79 van de heer Remans
2-695/6
p. 3-7 2-695/6 p. 3-7 (PDF)
  Amendementen nrs 124 en 130 van de heer Remans
2-695/7
p. 24 2-695/7 p. 24 (PDF)
  2-695/7
p. 26-28 2-695/7 p. 26-28 (PDF)
  Verslag van de heer Remans
2-695/12
p. 1-213 2-695/12 p. 1-213 (PDF)
  Amendement nr 240 van de heren Remans en Vankrunkelsven, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 31 2-695/17 p. 31 (PDF)
  Amendementen nrs 179 tot 209, 245 tot 261, 282 en 283 van de heer Remans, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 5-18 2-695/17 p. 5-18 (PDF)
  2-695/17
p. 33-41 2-695/17 p. 33-41 (PDF)
  2-695/17
p. 47 2-695/17 p. 47 (PDF)
  Verslag van de bespreking in tweede lezing van de heer Remans
2-695/18
p. 1-66 2-695/18 p. 1-66 (PDF)
  Amendementen nrs 285 tot 317 van de heer Remans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/20
p. 1-12 2-695/20 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 49, 179, 184, 185, 190, 191, 194, 197, 200, 201, 206 en 240 van de heer Remans, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-695/20
p. 12-13 2-695/20 p. 12-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-245
p. 4-31 2-245 p. 4-31 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Remans
2-247
p. 56-65 2-247 p. 56-65 (PDF)
  2-247
p. 86-106 2-247 p. 86-106 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames van Kessel, Nyssens en De Roeck en de heren Mahoux, Monfils, Remans, Colla, Vandenberghe en Vankrunkelsven
2-249
p. 35-40 2-249 p. 35-40 (PDF)
  2-249
p. 68 2-249 p. 68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Amendementen nrs 15 tot 23, 32 en 36 tot 38 van de heer Remans
2-409/3
p. 2-3 2-409/3 p. 2-3 (PDF)
  2-409/3
p. 7 2-409/3 p. 7 (PDF)
  2-409/3
p. 8-9 2-409/3 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 39 en 60 van de heren Destexhe en Remans
2-409/3
p. 9 2-409/3 p. 9 (PDF)
  2-409/3
p. 14 2-409/3 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 65 van de heer Remans
2-409/9
p. 1 2-409/9 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 69 tot 72 van de heer Remans, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-409/12
p. 1-2 2-409/12 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-263
p. 23-31 2-263 p. 23-31 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking (Tweede behandeling)
2-263
p. 31-34 2-263 p. 31-34 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Verslag van de heer Remans
2-716/2
p. 1 2-716/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Verslag van de heer Remans
2-92/2
p. 1 2-92/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel om de verstrekking van tabak aan jongeren te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden) (2-1350)      
  Algemene bespreking
2-279
p. 44-47 2-279 p. 44-47 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek (Blinden, slechtzienden of tetraplegiepatiŽnten vergezeld van geleidehonden) (2-739)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw Van Riet en de heer Remans
2-739/2
p. 1-3 2-739/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-149
p. 4-35 2-149 p. 4-35 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-155
p. 25-34 2-155 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de arbeidsactiviteit (Vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen gebonden aan een specifieke en meetbare inspanning om het voorkoombaar arbeidsverzuim optimaal te beheersen) (2-1212)      
  Voorstel van de heer Remans
2-1212/1
p. 1-20 2-1212/1 p. 1-20 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie) (2-492)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (Identieke behandeling van de wettelijke samenwonenden en de gehuwden inzake arbeidsongevallen) (2-1613)      
  Voorstel van de heer Remans
2-1613/1
p. 1-3 2-1613/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 487 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (Mogelijkheid voor iedere eigenaar die het nodig vindt om een herziening van het kadastraal inkomen van zijn goed te vragen na een termijn van tien jaar) (2-1082)      
  Voorstel van de heren de Clippele en Remans
2-1082/1
p. 1-3 2-1082/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Ziekteverzuimbeleid - Rol van de arbeidsgeneesheer teneinde de reÔntegratie van die werknemers mogelijk te maken en de nodige maatregelen te treffen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden) (2-1617)      
  Voorstel van de heer Remans
2-1617/1
p. 1-3 2-1617/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 35 van de gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering met het oog op de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting (2-1334)      
  Voorstel van de heer Remans c.s.
2-1334/1
p. 1-4 2-1334/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (Opheffing van de begrenzing van de toegelaten arbeid voor de langstlevende echtgenoot) (2-1399)      
  Verslag van de heer Remans
2-1399/3
p. 1-6 2-1399/3 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999