S. 2-321 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro
Marcel Colla   

medische research
genetisch gemodificeerd organisme
ongeboren vrucht
bio-ethiek
biotechnologie
klonen van mensen
bevruchting in vitro
proefneming met mensen
klonen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-321/1 2-321/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/2/2000
2-321/2 2-321/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/2/2000   Indiening Doc. 2-321/1 2-321/1 (PDF)
2/3/2000   Inoverwegingneming
2/3/2000   Verzending naar verenigde commissies: Just./Soc. Aang.
22/3/2001   Verzending naar een andere commissie: Bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
11/5/2001   Externe adviesaanvraag: Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
21/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-244 Hand. 2-244 (PDF)
  Commissie: Just./Soc. Aang.
2/3/2000   Verzending naar verenigde commissies
  Commissie: Bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
22/3/2001   Verzending naar een andere commissie
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
17/4/2001   Regeling der werkzaamheden
24/4/2001   Inschrijving op agenda
24/4/2001   Uiteenzetting
- door professor J.-J. Cassiman (Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de K.U. Leuven); - door professor J.-M. Debry ("Laboratoire de F.I.V. - Institut de morphologie pathologie Loverval").
8/5/2001   Inschrijving op agenda
8/5/2001   Hoorzitting met de professoren L. Cassiers, Y. Englert, P. Schotsmans en I. Liebaers, leden van het Raadgevend Comité voor de bio-ethiek.
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Algemene bespreking
22/5/2001   Inschrijving op agenda
22/5/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Niet behandeld
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Einde van de algemene bespreking
8/1/2002   Inschrijving op agenda
8/1/2002   Artikelsgewijze bespreking
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
5/3/2002   Inschrijving op agenda
5/3/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
15/3/2002   Inschrijving op agenda
15/3/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
10/6/2002   Inschrijving op agenda
10/6/2002   Bespreking
9/10/2002   Inschrijving op agenda
9/10/2002   Bespreking
- advies nr.18 van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek van 16 september 2002; - advies nr. 33.641/3 van de Raad van State van 18 september 2002.
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Bespreking
van de in eerste lezing aangenomen artikelen
21/10/2002   Inschrijving op agenda
21/10/2002   Bespreking
van de in eerste lezing aangenomen artikelen
23/10/2002   Inschrijving op agenda
23/10/2002   Bespreking
van de in eerste lezing aangenomen artikelen
23/10/2002   Vervallen
Vervallen ten gevolge van de aanneming van nr. 2-695/1
5/12/2002   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 27/11/2002
Commissie: Just./Soc. Aang.
Verzonden naar commissie  
Commissie: Bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
Vervallen 17/4/2001, 8/5/2001, 8/1/2002, 10/6/2002, 9/10/2002, 15/10/2002, 21/10/2002, 23/10/2002