S. 2-860 Dossierfiche K. 50-1322

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
Regering G. Verhofstadt I  

kosten van geneesmiddelen
volksgezondheid
geneesmiddel
sociale zekerheid
farmaceutische wetgeving
gezondheidsverzorging
remgeld
ziekteverzekering
verplegend personeel
verpleegkundige verzorging
kosten voor gezondheidszorg
gezondheidsinspectie
vaccinatie
toegang tot het beroepsleven
gezondheidsbeleid
strafsanctie
sociale begroting
farmaceutische nomenclatuur
farmaceutische industrie
eerbiediging van het privť-leven
geneeswijze
programmawet
dokter
beroep in de alternatieve geneeskunde
thuisverzorging
proefneming met mensen
nationale uitvoeringsmaatregel
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
vroedvrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1322/1 Wetsontwerp 28/6/2001
K. 50-1322/2 GecoŲrdineerde tekst 28/6/2001
K. 50-1322/3 Amendementen 3/7/2001
K. 50-1322/4 Amendementen 4/7/2001
K. 50-1322/5 Amendement 5/7/2001
K. 50-1322/6 Verslag namens de commissie 11/7/2001
K. 50-1322/7 Verslag namens de commissie 11/7/2001
K. 50-1322/8 Tekst aangenomen door de commissies 11/7/2001
K. 50-1322/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/7/2001
2-860/1 2-860/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/7/2001
2-860/2 2-860/2 (PDF) Amendementen 17/7/2001
K. 50-1322/10 Advies van de Raad van State 17/7/2001
K. 50-1322/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/7/2001
2-860/3 2-860/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2001
2-860/4 2-860/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/2001
2-860/5 2-860/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/7/2001
2-860/6 2-860/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
28/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1322/1
3/7/2001   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 144, p. 21-22 + nr. 145, p. 14-16 + p. 46-50
4/7/2001   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 146, p. 1-3
5/7/2001   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 148, p. 2-7 + nr. 149, p. 21-22
10/7/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
11/7/2001   Aanneming in comissies (geamendeerd) Doc. K. 50-1322/8
12/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 151, p. 21-40
12/7/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 151, p. 24-29
17/7/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1322/10
17/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 154, p. 1-46
17/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-2/o36)
Integraal verslag nr. 154, p. 46-48
Doc. K. 50-1322/11
17/7/2001   Aanneming na amendering door commissie
5/7/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/26 2-82/26 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/2001   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux, Jan Remans
10/7/2001   Bespreking
13/7/2001   Inschrijving op agenda
13/7/2001   Bespreking
13/7/2001   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
17/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-860/1 2-860/1 (PDF)
17/7/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 66.
17/7/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/7/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
19/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-141 Hand. 2-141 (PDF)
19/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o16) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
Doc. 2-860/6 2-860/6 (PDF)
17/7/2001   Verzending naar commissie
18/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux, Jan Remans
18/7/2001   Artikelsgewijze bespreking
18/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o2)
18/7/2001   Aanneming zonder amendering
18/7/2001   Goedkeuring verslag
goedgekeurd met 11 stemmen bij 2 onthoudingen
Doc. 2-860/3 2-860/3 (PDF)
19/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2001   Bekendmaking (29802-29818)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/7/2001, 17/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/7/2001, 13/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/7/2001 5 10/10/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 66.
Onderzoekstermijn (S1) 18/7/2001 20 25/10/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 1/9/2001, blz 29802-29818