Auteurs- en sprekersregister betreffende "Durant Isabelle" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
De Europese doelstellingen inzake CO2-reductie en de productie van hernieuwbare energie (en standpunt van België) (4-80)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-12
p. 26-28 4-12 p. 26-28 (PDF)
De agenda van de regering voor het einde van de zittingsperiode (Beslissing van de regering over de asielkwestie tijdens het parlementair reces - Regeling van werkzaamheden) (4-867)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
4-83
p. 10-12 4-83 p. 10-12 (PDF)
De beheerscontracten van de NMBS (Energiebeleid, energiebesparing en productie van duurzame energie - Spoorwegmuseum op de site van het station van Schaarbeek) (4-219)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-24
p. 32-35 4-24 p. 32-35 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De dreiging om de gevangenis van Vorst te laten verzegelen (door het Toezicht op het Welzijn op het Werk om de werknemers te beschermen tegen vallende stenen wegens de staat van verval van het gebouw - Onbewoonbaarheid van lokalen - Renovatiewerken aan de gevangenissen in het algemeen) (4-618)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
4-62
p. 8-9 4-62 p. 8-9 (PDF)
De evenementen van gisteren en van deze nacht bij de Dienst Vreemdelingenzaken en het Justitiepaleis (Betoging van mensen zonder papieren - Aanhouding betogers - Politieexcessen - Beleid inzake regularisatie) (4-264)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-27
p. 33-36 4-27 p. 33-36 (PDF)
De problematiek van het eergerelateerd geweld in België (4-379)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Isabelle Durant
4-379/1
p. 1-68 4-379/1 p. 1-68 (PDF)
De regularisatie van mensen zonder papieren (4-697)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Zie actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
De schorsing van de heer Koekelberg (Commissaris-generaal van de federale politie - Reden van de maatregel - Relatie tussen de minister en de commissaris-generaal) (4-756)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-75
p. 15-16 4-75 p. 15-16 (PDF)
De versoepeling van het wapenembargo tegen de DRC (Democratische Republiek Congo - Resolutie van de Veiligheidsraad) (4-141)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-16
p. 28-29 4-16 p. 28-29 (PDF)
De voorbereiding van een « duurzaam » Europees voorzitterschap (Doelstellingen en verwezenlijkingen) (4-784)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-77
p. 30-33 4-77 p. 30-33 (PDF)
Democratische Republiek Congo (DRC) - Nationaal park Virunga - Bescherming - Belgische initiatieven (4-3132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-3132
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Isabelle Durant, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (4-246)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié
4-246/1
p. 1-3 4-246/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-Hélène Crombé-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpérée en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Het Belgische standpunt aangaande de manier waarop de voorzitter van de Europese Commissie moet worden aangewezen (Onmiddellijke aanwijzing of uitstel tot na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon) (4-822)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister en aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlansde Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 18-19 4-80 p. 18-19 (PDF)
Het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Hoorzitting met de heer Javier Solana, Hoge vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid [GBVB] van de Europese Unie) (4-1062)      
  Hoorzitting met de heer Javier Solana
4-7 COM
p. 3-21 4-7 COM p. 3-21 (PDF)
Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en de noden van de verenigingen (4-402)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-37
p. 26-27 4-37 p. 26-27 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het statuut van de onthaalmoeders (Evaluatie regeringsbelofte over volwaardig werknemersstatuut - Nationale betoging) (4-678)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 39-41 4-66 p. 39-41 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Honger- en dorststakingen en de beloftes van de regering inzake regularisatie (Asielzoekers) (4-413)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-38
p. 33-35 4-38 p. 33-35 (PDF)
Hulde (2008-2009)      
  aan mevrouw Isabelle Durant n.a.v. haar vertrek uit de Senaat
4-83
p. 11 4-83 p. 11 (PDF)
Instituut voor Oorlogsinvaliden - Rusthuis van Ukkel (4-1263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1263
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Luchtvaartstewards en -stewardessen - Pensioenen - Discriminaties (4-1557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1557
Luchtvaartstewards en -stewardessen - Pensioenen - Discriminaties (4-2606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2606
Luchtvaarttechnici - Licenties – Toekenning - Criteria (4-2989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-2989
NMBS - Autoslaaptreinen - Opnieuw in circulatie brengen (4-395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-395
NMBS - Autoslaaptreinen - Opnieuw in circulatie brengen (4-713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-713
Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) (4-1137)      
  Verslag van de dames Isabelle Durant en Nele Lijnen
4-1137/2
p. 1-15 4-1137/2 p. 1-15 (PDF)
Ontslag van senatoren (2008-2009)      
  mevrouw Isabelle Durant (vervangen door de heer Benoit Hellings)
4-86
p. 7 4-86 p. 7 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Verwijzing van een reeks problemen naar het sociaal overleg
4-23
p. 28-29 4-23 p. 28-29 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Conflict in de Gazastrook
4-56
p. 43-44 4-56 p. 43-44 (PDF)
   Probleem van de mensen zonder papieren
4-56
p. 43-44 4-56 p. 43-44 (PDF)
   Rampzalige toestand in de Democratische Republiek Congo
4-56
p. 43-44 4-56 p. 43-44 (PDF)
Roetfilters (Probleem van volksgezondheid - Uitrusting van de voertuigen) (4-158)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen
4-17
p. 25-26 4-17 p. 25-26 (PDF)
SABENA - Pensioen - Stewards - Stewardessen - Leeftijd - Aantal dienstjaren - Verschillen - Discriminatie (4-3007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-3007
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties (Fractie waarvan een lid of een component veroordeeld is op grond van de anti-racismewet van 30 juli 1981 of de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het negationisme - Partijfinanciering) (4-188)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Josy Dubié, Marcel Cheron en José Daras
4-188/1
p. 1-2 4-188/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege (4-189)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Marcel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-189/1
p. 1-5 4-189/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat (4-259)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua, Freya Piryns en Carine Russo en de heren Marchel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-259/1
p. 1-10 4-259/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriële kabinetten (Herstel van het evenwicht tussen de machten in de gewesten en gemeenschappen - Versterking van de controlemacht van de gewest- en gemeenschapsparlementen) (4-191)      
  Voorstel van mevrouw Isabelle Durant en de heer Josy Dubié
4-191/1
p. 1-6 4-191/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpérée
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden (4-253)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-253/1
p. 1-4 4-253/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Opname van dwingende sociale bedingen en milieubedingen - Heronderhandeling van de overeenkomsten) (4-260)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant en Freya Piryns
4-260/1
p. 1-3 4-260/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Birma (4-327)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Vera Dua, Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubié
4-327/1
p. 1-3 4-327/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Isabelle Durant en Miet Smet en de heren Alain Destexhe, Paul Wille en Philippe Mahoux
4-1373/1
p. 1-4 4-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Israëlisch-Palestijns conflict (4-1119)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Vera Dua, Isabelle Durant, Freya Piryns en Carine Russo
4-1119/1
p. 1-9 4-1119/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomité (Bekendmaking van de agenda's en de beslissingen van het Overlegcomité en van de Interministeriële Conferenties - Informatie-uitwisseling over de werking van het Overlegcomité) (4-256)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié
4-256/1
p. 1-7 4-256/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers (4-248)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-248/1
p. 1-3 4-248/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade (Lozing van giftig afval door het bedrijf Union Carbide in Indië, 1984 - Wegwerken van de besmetting - Aansprakelijkheid van Dow Chemical Company en uitsluiting van overheidsopdrachten) (4-252)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-252/1
p. 1-3 4-252/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Anne Delvaux, Isabelle Durant, Christine Defraigne, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Freya Piryns
4-228/1
p. 1-9 4-228/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Bespreking
4-20
p. 42-52 4-20 p. 42-52 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune, de heer François Roelants du Vivier, de dames Margriet Hermans, Olga Zrihen en Marleen Temmerman, de heer Jean-Paul Procureur, de dames Isabelle Durant en Miet Smet en de heer Alain Destexhe
4-1071/1
p. 1-10 4-1071/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal (Anticonceptiemethode "hormonaal intra-uterien systeem") (4-873)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman en Nahima Lanrjri, van de heer Patrik Vankrunkelsven en van mevrouw Isabelle Durant
4-873/1
p. 1-10 4-873/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nele Jansegers en Isabelle Durant
4-78
p. 52-54 4-78 p. 52-54 (PDF)
  4-78
p. 72-73 4-78 p. 72-73 (PDF)
Voorstel van resolutie om België aan te zetten tot een verbod op de verkoop en het gebruik van technische instrumenten om kinderen en jongeren te verjagen (o.a. de Mosquito) (4-642)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Nahima Lanjri en Isabelle Durant en de heren Jean-Jacques De Gucht en Geert Lambert
4-642/1
p. 1-2 4-642/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in België (Nationaal plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen - Preventie- en sensibiliseringsmaatregelen - Juridische en overige maatregelen - Gedwongen huwelijken) (4-678)      
  Verslag van de dames Sabine de Bethune en Isabelle Durant
4-678/2
p. 1-6 4-678/2 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Verslag van de dames Marleen Temmerman en Isabelle Durant
4-533/3
p. 1-62 4-533/3 p. 1-62 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere financiële ondersteuning van mucoviscidosepatiënten (Erkenning van een sociaal statuut, op basis van diagnosestelling in een mucoviscidosereferentiecentrum, waaraan automatisch financiële en sociale voordelen gekoppeld worden - Verhoogde tegemoetkoming ongeacht gezins- en werkstiuatie - Maximumfactuur - Deeltijdse inkomensvervangende en integratietetegemoetkomingen aan patiënten die alleen een deeltijdse job aankunnen) (4-1014)      
  Voorstel van de dames Vera Dua en Isabelle Durant
4-1014/1
p. 1-4 4-1014/1 p. 1-4 (PDF)
Voortgangsverslag van de Europese Commissie over de strategie voor duurzame ontwikkeling 2007 (4-479)      
  Advies aan de Europese Commissie
   Verslag van de heer Patrik Vankrunkelsven en mevrouw Isabelle Durant
4-479/1
p. 1-71 4-479/1 p. 1-71 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Reglementering van de verkiezingsprocedure alsook regels betreffende de samenstelling en de werking van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk) (4-413)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Isabelle Durant
4-413/2
p. 1-4 4-413/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-483)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Isabelle Durant
   Overname van de verplichting van het wettelijk kapitalisatiestelsel voor de pensioenen door de RSZ en het Globaal Beheer van de sociale zekerheid
4-483/2
p. 2-4 4-483/2 p. 2-4 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Isablle Durant
   Moratorium op regularisatieweigeringen en uitwijzingen
4-483/2
p. 6-7 4-483/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Isabelle Durant
   Nieuwe Europese subsidies bestemd voor acties inzake immigratie - Verbod kinderen op te sluiten in gesloten centra
4-483/2
p. 5-6 4-483/2 p. 5-6 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heer Philippe Moureaux en mevrouw Isabelle Durant
4-9
p. 97-99 4-9 p. 97-99 (PDF)
  4-9
p. 103-104 4-9 p. 103-104 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 71-73 4-9 p. 71-73 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage (4-491)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-491/2
p. 1-6 4-491/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Bepaling van de specifieke procedureregels van toepassing op sommige gerechtelijke beroepen welke kunnen worden ingediend in het kader van de verkiezingsprocedure) (4-414)      
  Verslag van de dames Christiane Vienne en Isabelle Durant
4-414/2
p. 1 4-414/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-7
p. 6-9 4-7 p. 6-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendement nr 69 van de dames Carine Russo en Isabelle Durant
4-1053/5
p. 1 4-1053/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Verplichting rekening te houden met duurzame ontwikkeling en mensenrechten) (4-250)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-250/1
p. 1-4 4-250/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Amendement nr 40 van mevrouw Isabelle Durant
4-825/3
p. 1 4-825/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 45 van mevrouw Isabelle Durant c.s.
4-825/3
p. 3 4-825/3 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek (Blinden, slechtzienden of tetraplegiepatiënten vergezeld van geleidehonden) (4-245)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-245/1
p. 1-4 4-245/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds (Personenbelasting) (4-258)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heren José Daras en Josy Dubié
4-258/1
p. 1-9 4-258/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Financiering van de ontwikkelingslanden - Oprichting van het Solidariteitsfonds voor ontwikkeling - Heffing t.v.v. dit fonds) (4-254)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-254/1
p. 1-8 4-254/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen) (Zie ook doc. 4-681) (4-77)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 28-31 4-53 p. 28-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 342bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje (waarin weergave van de plichten die voortvloeien uit de afstamming en de bepalingen m.b.t. het ouderlijk gezag) (4-187)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heer Josy Dubié
4-187/1
p. 1-3 4-187/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (4-257)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-257/1
p. 1-5 4-257/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen (aan de persoon met Belgische nationaliteit wiens uitlevering gevraagd wordt - Verplichte inlichting over het bestaan en de herkomst van het verzoek alsook de motieven die het in de ogen van het verzoekende land verantwoorden) (4-190)      
  Voorstel van de heren Josy Dubié en José Daras en de dames Isabelle Durant en Carine Russo
4-190/1
p. 1-4 4-190/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 32-35 4-53 p. 32-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot regulering van het medisch aanbod (Kadaster van de medische praktijken - Decentralisatie van de zorgaanbodbehoeften via oprichting van subregionale gezondheidscommissies, die samenwerken met de Planningscommissie - Wijziging KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen) (4-192)      
  Voorstel van mevrouw Isabelle Durant en de heren Marcel Cheron en Josy Dubié
4-192/1
p. 1-11 4-192/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie (Bescherming tegen een willekeurige beoordeling door de RVA van hun beschikbaarheid op de arbeidsmarkt of van hun inspanningen om werk te zoeken) (4-251)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-251/1
p. 1-3 4-251/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische Coöperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" (4-255)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-255/1
p. 1-14 4-255/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, José Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling - Procedure inzake duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) (4-249)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-249/1
p. 1-5 4-249/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (4-247)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy Dubié
4-247/1
p. 1-4 4-247/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Isabelle Durant en de heer José Daras
4-247/2
p. 1 4-247/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Francis Delpérée en mevrouw Isabelle Durant
4-247/3
p. 1-2 4-247/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-50
p. 37-40 4-50 p. 37-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheid van de vrederechter en van de rechtbank van eerste aanleg om kennis te nemen van de vordering om, ingeval het onmogelijk is in het kader van de procedure tot gezinshereniging, een akte van de burgerlijke stand voor te leggen, deze te vervangen door een akte van bekendheid (Aanvulling artt. 569 en 628 Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 4-77) (4-681)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 28-31 4-53 p. 28-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank) (Harmonisering) (4-330)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 57-60 4-30 p. 57-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht ten aanzien van rechterlijke overheden strafbaar te stellen (Politieke ethiek - Scheiding der machten) (4-186)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant en Carine Russo en de heren Marcel Cheron, José Daras en Josy Dubié
4-186/1
p. 1-4 4-186/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen (Alcoholische dranken) (4-530)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Joris Van Hauthem en Richard Fournaux en van mevrouw Isabelle Durant
4-32
p. 47-48 4-32 p. 47-48 (PDF)
  4-32
p. 76-77 4-32 p. 76-77 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999