S. 4-247 Dossierfiche K. 52-1630

Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving
Isabelle Durant    Vera Dua    Josy Dubiť    Freya Piryns   

internet
advies
administratieve rechtspraak
openbaarheid van het bestuur

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-247/1 4-247/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/10/2007
4-247/2 4-247/2 (PDF) Amendementen 10/11/2008
4-247/3 4-247/3 (PDF) Amendementen 25/11/2008
4-247/4 4-247/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/11/2008
4-247/5 4-247/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/11/2008
K. 52-1630/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/11/2008
K. 52-1630/2 Advies van de Raad van State 6/2/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2007   Indiening
Herindiening 3-95/1.
Doc. 4-247/1 4-247/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
20/11/2008   Inschrijving op agenda
27/11/2008   Algemene bespreking Hand. 4-50 Hand. 4-50 (PDF)
27/11/2008   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-50 Hand. 4-50 (PDF)
27/11/2008   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 4-50 Hand. 4-50 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
25/10/2007   Verzending naar commissie
11/3/2008   Inschrijving op agenda
11/3/2008   Niet behandeld
8/4/2008   Inschrijving op agenda
8/4/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
8/4/2008   Inleidende uiteenzetting door Isabelle Durant,
indiener van het wetsvoorstel
8/4/2008   Bespreking
27/5/2008   Inschrijving op agenda
27/5/2008   Hoorzitting met de heer R. Andersen, eerste voorzitter van de Raad van State
27/5/2008   Hoorzitting met de heer Ph. Bouvier, auditeur-generaal van de Raad van State
27/5/2008   Hoorzitting met de heer M. Van Damme, kamervoorzitter bij de Raad van State
27/5/2008   Hoorzitting met de heer J. Velaers, assessor bij de Raad van State
27/5/2008   Gedachtewisseling
10/6/2008   Inschrijving op agenda
10/6/2008   Bespreking
21/10/2008   Inschrijving op agenda
21/10/2008   Bespreking
18/11/2008   Inschrijving op agenda
18/11/2008   Bespreking
25/11/2008   Inschrijving op agenda
25/11/2008   Bespreking
25/11/2008   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
25/11/2008   Aanneming na amendering
25/11/2008   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 4-247/4 4-247/4 (PDF)
25/11/2008   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-247/5 4-247/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
27/11/2008   Overzending Doc. K. 52-1630/1
11/12/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 16/12/2008 nr. 67 Bijlage, p. 5
6/2/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 52-1630/2
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/11/2008
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 8/4/2008, 27/5/2008, 10/6/2008, 21/10/2008, 18/11/2008, 25/11/2008
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd