S. 4-1225 Dossierfiche K. 52-2018

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Berni Collas    Sabine de Bethune    Philippe Monfils    Paul Wille    Philippe Mahoux    Myriam Vanlerberghe    Josť Daras    Philippe Moureaux    Isabelle Durant   

politiek verlof
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
onverenigbaarheid
ambtenaar
afgevaardigde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-1225/1 4-1225/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/3/2009
4-1225/2 4-1225/2 (PDF) Advies van de Raad van State 19/5/2009
4-1225/3 4-1225/3 (PDF) Amendementen 26/5/2009
4-1225/4 4-1225/4 (PDF) Verslag namens de commissie 26/5/2009
4-1225/5 4-1225/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 26/5/2009
K. 52-2018/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/5/2009
K. 52-2018/2 Amendement 23/6/2009
K. 52-2018/3 Verslag namens de commissie 25/6/2009
K. 52-2018/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/6/2009
K. 52-2018/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 2/7/2009
4-1225/6 4-1225/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 3/7/2009
4-1225/7 4-1225/7 (PDF) Amendementen 9/7/2009
4-1225/8 4-1225/8 (PDF) Verslag namens de commissie 9/7/2009
4-1225/9 4-1225/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 9/7/2009
4-1225/10 4-1225/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 16/7/2009
K. 52-2018/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 17/7/2009
K. 52-2018/7 Verslag namens de commissie 26/10/2009
K. 52-2018/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/11/2009
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2009   Indiening Doc. 4-1225/1 4-1225/1 (PDF)
19/3/2009   Inoverwegingneming
19/3/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/3/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van de Duitstalige Gemeenschap
21/4/2009   Externe adviesaanvraag: Raad van State
15/5/2009   Ontvangst extern advies: Raad van de Duitstalige Gemeenschap
19/5/2009   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 4-1225/2 4-1225/2 (PDF)
27/5/2009   Inschrijving op agenda
28/5/2009   Algemene bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
28/5/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-78 Hand. 4-78 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/3/2009   Verzending naar commissie
26/5/2009   Inschrijving op agenda
26/5/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Marcel Cheron, Patrik Vankrunkelsven
26/5/2009   Bespreking
26/5/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
26/5/2009   Aanneming na amendering
26/5/2009   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 4-1225/4 4-1225/4 (PDF)
26/5/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1225/5 4-1225/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/5/2009   Overzending Doc. K. 52-2018/1
25/6/2009   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 52-2018/3
25/6/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 105, p. 1-2
2/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 106, p. 74-75
Doc. K. 52-2018/5
2/7/2009   Aanneming na amendering door commissie
  [S3] Behandeling door Senaat
3/7/2009   Overzending Doc. 4-1225/6 4-1225/6 (PDF)
3/7/2009   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
9/7/2009   Inschrijving op agenda
15/7/2009   Algemene bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
15/7/2009   Artikelsgewijze bespreking Hand. 4-84 Hand. 4-84 (PDF)
16/7/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 4-86 Hand. 4-86 (PDF)
Doc. 4-1225/10 4-1225/10 (PDF)
3/7/2009   Verzending naar commissie
9/7/2009   Inschrijving op agenda
9/7/2009   Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Collignon
9/7/2009   Bespreking
9/7/2009   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
9/7/2009   Aanneming na amendering
9/7/2009   Vertrouwen rapporteur Doc. 4-1225/8 4-1225/8 (PDF)
9/7/2009   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 4-1225/9 4-1225/9 (PDF)
  [K4] Behandeling door Kamer
16/7/2009   Overzending Doc. K. 52-2018/6
26/10/2009   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 52-2018/7
12/11/2009   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 33-34
12/11/2009   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o1)
Integraal verslag nr. 120, p. 73-74
Doc. K. 52-2018/8
12/11/2009   Aanneming zonder amendering
12/11/2009   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/12/2009   Bekrachtiging en afkondiging
15/1/2010   Bekendmaking (1932)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/5/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 26/5/2009
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 25/6/2009, 2/7/2009
[S3] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/7/2009, 16/7/2009
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 9/7/2009
[K4] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/11/2009
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/12/2009 15/1/2010, blz 1932