S. 4-190 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een ß 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen
Josy Dubiť    Isabelle Durant    Josť Daras    Carine Russo   

internationaal strafrecht
uitlevering
strafprocedure

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-190/1 4-190/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/9/2007
4-190/2 4-190/2 (PDF) Amendementen 19/2/2008
4-190/3 4-190/3 (PDF) Advies van de Raad van State 7/7/2008
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/9/2007   Indiening
Herindiening 3-2027/1.
Doc. 4-190/1 4-190/1 (PDF)
9/10/2007   Inoverwegingneming
9/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
28/2/2008   Externe adviesaanvraag: Raad van State
7/7/2008   Ontvangst extern advies: Raad van State
Nr. 44.202/2 van 11.6.2008
Doc. 4-190/3 4-190/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
9/10/2007   Verzending naar commissie
19/2/2008   Inschrijving op agenda
19/2/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Tony Van Parys
19/2/2008   Inleidende uiteenzetting door Josy Dubiť,
indiener van het wetsvoorstel
26/2/2008   Inschrijving op agenda
26/2/2008   Commissie wenst extern advies: Raad van State
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 19/2/2008, 26/2/2008