S. 4-257 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel
Isabelle Durant    Josy Dubié    Vera Dua    Freya Piryns   

mensenhandel
prostitutie
strafrecht
slachtoffer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
4-257/1 4-257/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/10/2007
4-257/2 4-257/2 (PDF) Amendementen 26/6/2008
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2007   Indiening
Herindiening 3-863/1.
Doc. 4-257/1 4-257/1 (PDF)
25/10/2007   Inoverwegingneming
25/10/2007   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
25/10/2007   Verzending naar commissie
21/5/2008   Inschrijving op agenda
21/5/2008   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
21/5/2008   Bespreking
25/6/2008   Inschrijving op agenda
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Frédéric Kurz, substituut-generaal, verantwoordelijke voor het expertisenetwerk inzake mensenhandel
25/6/2008   Hoorzitting met de heer Eric Van Der Sypt, federale magistraat
25/6/2008   Hoorzitting met mevrouw Sophie Jekeler, Fondation Samilia F.U.P.
25/6/2008   Hoorzitting met mevrouw Gunilla Ekberg, gewezen bijzonder adviseur bij de Zweedse regering voor de prostitutie en mensenhandel
25/6/2008   Gedachtewisseling
5/11/2008   Inschrijving op agenda
5/11/2008   Bespreking
19/11/2008   Inschrijving op agenda
19/11/2008   Gedachtewisseling
met de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie
7/5/2010   Einde behandeling
7/5/2010   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 21/5/2008, 25/6/2008, 5/11/2008, 19/11/2008

Kruispuntbank van de wetgeving