Auteurs- en sprekersregister betreffende "Willame-Boonen Magdeleine" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1729 1-35 p. 1729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1927-1929 1-39 p. 1927-1929 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Kinshasa op 26 november 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en onze bijstand aan dat land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
De "dreigende" sluiting van 200 plaatselijke postkantoren (1-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De Belgische kinderen die ondanks de beslissing van een Belgische rechter in Kenia gehouden worden (Uitlevering van een Belgische ingezetene die een inbreuk pleegde op de Belgische wetgeving - Internationaal aanhoudingsbevel : niet-naleven van gerechtelijke Conventies) (1-1041)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-228
p. 6655 1-228 p. 6655 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De Hoge Raad voor Ambtenarenzaken      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-123
p. 3272-3273 1-123 p. 3272-3273 (PDF)
De bescherming van de verbruiker bij de aankoop van producten en diensten buiten de onderneming van de verkoper      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-107 COM
p. 827-829 1-107 COM p. 827-829 (PDF)
De campagne van mevrouw Bonino, Europees commissaris, in verband met de rechten van de vrouwen in Afghanistan (1-450)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5052-5053 1-170 p. 5052-5053 (PDF)
De computertechnische problemen bij de overgang naar het jaar 2000 (1-786)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-164
p. 4359-4360 1-164 p. 4359-4360 (PDF)
De criminaliteitscijfers in Brussel (1-498)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5283-5287 1-179 p. 5283-5287 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De eerste resultaten van de hervorming van het statuut van de NGO's en van hun medefinanciering (1-495)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-182
p. 5342-5345 1-182 p. 5342-5345 (PDF)
De financiering door de federale Staat van de vzw "Brussel Culturele Hoofdstad 2000" (1-647)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Van Rompuy, vice-eerste minister en minister van Begroting
1-133
p. 3570 1-133 p. 3570 (PDF)
De financiering van palliatieve zorgverlening (1-461)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-172
p. 5102-5104 1-172 p. 5102-5104 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De gevolgen van de onthullingen in het kader van "het onderzoek van het onderzoek" waartoe de zaken-Dutroux/Nihoul en Cools aanleiding hebben gegeven      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-68
p. 1757-1768 1-68 p. 1757-1768 (PDF)
De geweigerde verspreiding van de informatiebrochure Vlaanderen Vandaag via de Belgische ambassades      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenbroecke aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-11 COM
p. 80-81 1-11 COM p. 80-81 (PDF)
De huidige problemen van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn in BelgiŽ      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-8
p. 172-173 1-8 p. 172-173 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De mensonwaardige behandeling, onnodige opsluiting in veiligheidscellen en respectloze ondervragingstechnieken van verdachten tijdens hun voorarrest in Belgische gevangenissen      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Stemverklaringen van de heren Coveliers, Vandenberghe, mevrouw Willame-Boonen, de heren Lallemand, Verreycken, Boutmans, Desmedt en Loones en stemming over de gewone motie
1-51
p. 1189-1191 1-51 p. 1189-1191 (PDF)
De mensonwaardige toestanden in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De nationale overeenkomst tandartsen-ziekenfondsen (Organisaties die de tandartsen vertegenwoordigen - Verkiezingen - Besparingen) (1-1073)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-239
p. 6988-6989 1-239 p. 6988-6989 (PDF)
De nieuwe sigaretten met een zoete smaak (1-1086)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-242
p. 7069-7070 1-242 p. 7069-7070 (PDF)
De omzendbrief BA-97/22 van de Vlaamse minister Leo Peeters over het gebruik van de talen in de gemeentebesturen van het Nederlandse taalgebied (1-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De omzendbrief die minister Peeters van plan is te sturen aan de OCMW's van de Brusselse randgemeenten (1-771)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Dehaene, eerste minister
1-163
p. 4332-4333 1-163 p. 4332-4333 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijnen in het Belgisch recht (1-895)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-189
p. 5472-5473 1-189 p. 5472-5473 (PDF)
De ondertekening door BelgiŽ van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (Onderzoek op embryo's in vitro) (1-1052)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-235
p. 6873-6874 1-235 p. 6873-6874 (PDF)
De ontmanteling van een nieuw pedofilienetwerk      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-24
p. 534 1-24 p. 534 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De problemen bij het elektronisch stemmen (1-1169)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-269
p. 7779-7780 1-269 p. 7779-7780 (PDF)
De problemen naar aanleiding van de reprografie      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-43 COM
p. 314-316 1-43 COM p. 314-316 (PDF)
De renovatie en het asbestvrij maken van het Berlaymontgebouw (1-357)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-139
p. 3738-3744 1-139 p. 3738-3744 (PDF)
De samenlevingscontracten (1-392)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Dehaene, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Verdaging
1-142
p. 3798 1-142 p. 3798 (PDF)
   Bespreking
1-150
p. 3966-3968 1-150 p. 3966-3968 (PDF)
De sanering van het Berlaymontgebouw (1-363)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-139
p. 3738-3744 1-139 p. 3738-3744 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De situatie in Congo      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-128
p. 3392-3395 1-128 p. 3392-3395 (PDF)
De situatie in Kosovo (1-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De situatie in het gebied van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De sluiting van postkantoren (1-497)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De sluiting van postkantoren in de streek van Charleroi (1-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
De sociale normen in de internationale handel (Kinderarbeid)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-71 COM
p. 554-559 1-71 COM p. 554-559 (PDF)
De staat van een aantal beschermde gebouwen waarvoor de federale overheid bevoegd is (Kerk van Laken - Hotel Gresham, Koningsplein Brussel)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-92
p. 2451-2456 1-92 p. 2451-2456 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO) (1-442)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-166
p. 4433-4438 1-166 p. 4433-4438 (PDF)
De toepassing van de faciliteitenregeling (1-421)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-157
p. 4188-4193 1-157 p. 4188-4193 (PDF)
De toestand in AlbaniŽ      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2653-2654 1-100 p. 2653-2654 (PDF)
De toestand in AziŽ van april 1996 tot maart 1998 (FinanciŽle en monetaire crisis - Ontwikkelingssamenwerking - Buitenlandse handel) (1-855)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-855/1
p. 1-119 1-855/1 p. 1-119 (PDF)
  Debat
1-209
p. 6022-6034 1-209 p. 6022-6034 (PDF)
De toestand in Kosovo (1-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De toestand in Kosovo (NAVO, WEU) (1-549)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
De toestand in ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De toestand van de kinderen in de wereld in 1999 (UNICEF-verslag - Onderwijs - Alfabetisering - Kindsoldaten) (1-595)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-239
p. 7004-7005 1-239 p. 7004-7005 (PDF)
De toestand van de weeskinderen in de voormalige Oostbloklanden en in het bijzonder in Rusland (1-594)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-239
p. 7006-7007 1-239 p. 7006-7007 (PDF)
De tussen Fedis en de banken gesloten overeenkomst ter bevordering van elektronische betalingen en de gevolgen daarvan voor de kleine winkeliers (1-755)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-158
p. 4210-4211 1-158 p. 4210-4211 (PDF)
De uitlevering van PKK-leider ÷calan en de internationale monitoring bij verkiezingen in Turkije (1-618)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-249
p. 7209-7213 1-249 p. 7209-7213 (PDF)
De uitoefening van het kiesrecht door de Belgen in het buitenland (1-1135)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-256
p. 7404-7405 1-256 p. 7404-7405 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de sekte-enquÍtecommissie      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-109
p. 2969-2971 1-109 p. 2969-2971 (PDF)
De vergadering van de Wereldhandelsorganisatie te Singapore en haar doelstellingen op het vlak van handel en leefmilieu      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-71 COM
p. 554-559 1-71 COM p. 554-559 (PDF)
De vergoeding van fotokopieŽn van beschermde werken      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-77
p. 2069-2070 1-77 p. 2069-2070 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De voorbereiding van een nieuw koninklijk besluit betreffende de NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2625-2627 1-99 p. 2625-2627 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Willame-Boonen, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Rechtspositie van leden van een Gewest- of Gemeenschapsregering) (1-493)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering) (1-899)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 66 van de Grondwet (Vrij verkeer van de kamerleden op de verkeerswegen) (1-169)      
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van artikel 71 van de Grondwet (Vrij verkeer van de senatoren op de verkeerswegen) (1-170)      
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Beraadslaging
1-22
p. 487-489 1-22 p. 487-489 (PDF)
  Stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heren Erdman, Coveliers, Loones, Boutmans, Foret en Van Hauthem en eindstemming
1-23
p. 504-506 1-23 p. 504-506 (PDF)
Het Europees beleid ten aanzien van Kosovo (NAVO, WEU) (1-547)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
Het aantal onderzoeksrechters in het gerechtelijk arrondissement Leuven      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-103
p. 2822-2824 1-103 p. 2822-2824 (PDF)
Het afschaffen van het Hoog Comitť van Toezicht (1-725)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4153-4154 1-156 p. 4153-4154 (PDF)
Het arrest van het Europees Hof van Justitie van 28 april 1998 over de gezondheidszorg (Recht van elk Europees burger zich te laten verzorgen in een andere lid-staat en hiervoor terugbetaling te bekomen) (1-868)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-182
p. 5335-5336 1-182 p. 5335-5336 (PDF)
Het beheer van de federale culturele instellingen (Nationaal Orkest van BelgiŽ, Paleis voor Schone Kunsten, Koninklijke Muntschouwburg) (1-951)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-203
p. 5810-5811 1-203 p. 5810-5811 (PDF)
Het beheer van het Nationaal Orkest (1-813)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-172
p. 5086-5087 1-172 p. 5086-5087 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen (1-455)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Het in werking treden van de bepalingen betreffende de onbemande camera's in het wegverkeer (1-380)      
  Vraag om uitleg van de heer Foret aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-139
p. 3744 1-139 p. 3744 (PDF)
Het islamitische terrorisme (Iran en Soedan)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-29
p. 659-660 1-29 p. 659-660 (PDF)
Het jaarverslag 1996 van de Algemene Administratie van de Belastingen (Personeelstekort - Informatisering van de administratie) (1-410)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-158
p. 4229-4231 1-158 p. 4229-4231 (PDF)
Het jaarverslag van de ombudsman van de NMBS (1-806)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-169
p. 5029-5030 1-169 p. 5029-5030 (PDF)
Het lot van kinderen van gedetineerden      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-86
p. 2295-2296 1-86 p. 2295-2296 (PDF)
Het nieuwe beleid dat door De Post gevoerd wordt (Herstructureringsplan - Sluiting van postkantoren) (1-486)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-182
p. 5337-5342 1-182 p. 5337-5342 (PDF)
Het nieuwe koninklijk besluit betreffende de NGO's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2625-2627 1-99 p. 2625-2627 (PDF)
Het ontslag van de gouverneur van Brussel (Toegelaten Vlaams Blok-congres - Arrest Raad van State - Verordening van de gouverneur) (1-1008)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister van minister van Binnenlandse Zaken
1-218
p. 6331-6332 1-218 p. 6331-6332 (PDF)
Het racime in het leger (Gedrag van sommige paracommando's in SomaliŽ)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-126
p. 3329-3332 1-126 p. 3329-3332 (PDF)
Het stadsrenovatiebeleid (Niet-oprichten van de interministeriŽle conferentie waarvan sprake in de regeringsverklaring)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Dehaene, eerste minister
1-49
p. 1132-1133 1-49 p. 1132-1133 (PDF)
Het stemrecht voor EU-onderdanen en het Verdrag van Amsterdam (1-792)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening (1-453)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan mevrouw Bribosia-Picard, ontslagnemend senator
1-149
p. 3954-3955 1-149 p. 3954-3955 (PDF)
Munitiefabriek van Eldoret in Kenia (Buitenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2628 1-52 p. 2628 (PDF)
Munitiefabriek van Eldoret in Kenia (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3056 1-60 p. 3056 (PDF)
Niet-therapeutische experimenten op wilsonbekwame patiŽnten (Ethische vraagstukken - Raadgevend Comitť voor bio-ethiek - Ziekte van Alzheimer) (1-575)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-224
p. 6521-6523 1-224 p. 6521-6523 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 28 februari 1997 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-817)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-817/2
p. 1-3 1-817/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-154
p. 4098-4099 1-154 p. 4098-4099 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2į lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2į lid, 2į zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2į lid, art. 148, 2į lid, art. 150, art. 152, 3į lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, ßß 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Politieke toestand en door te voeren hervormingen (Hervorming van Politie en Justitie - Ontsnapping van Marc Dutroux - Vertrouwenscrisis bij de burger - Ontslag van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - Hoge Raad voor de Justitie)      
  Debat
1-184
p. 5371-5388 1-184 p. 5371-5388 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar ZaÔre en de toestand in ZaÔre en Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-59 COM
p. 480-486 1-59 COM p. 480-486 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het verzamelen van informatie over de problematiek van de sekten (1-264)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-264/1
p. 1-5 1-264/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2841-2847 1-104 p. 2841-2847 (PDF)
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Jonckheer, Boutmans, mevrouw Willame-Boonen, de heren Ceder, Destexhe, Coveliers, Loones, Caluwť en Mahoux
1-155
p. 4105-4109 1-155 p. 4105-4109 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS      
  Beraadslaging
1-28
p. 633-636 1-28 p. 633-636 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat (1-839)      
  Voorstel van de dames Willame-Boonen en Delcourt-PÍtre
1-839/1
p. 1-7 1-839/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een cel Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat (Nieuw opschrift : Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat) (1-643)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe en mevrouw Willame-Boonen
1-643/2
p. 1-2 1-643/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 13 van de heer Vandenberghe en mevrouw Willame-Boonen
1-643/4
p. 1-3 1-643/4 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het Reglement van de Senaat (Gelijktijdige vergaderingen van plenaire vergadering en commissie) (1-701)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
1-701/1
p. 1-3 1-701/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 57 van het Reglement van de Senaat (Misbruiken van het amenderingsrecht) (1-1158)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
1-1158/1
p. 1-2 1-1158/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering (Art. 125 Grondwet - Berechtingsprocedure - Kamer van inbeschuldigingstelling en Hof van beroep) (1-969)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Hotyat en mevrouw Willame-Boonen
1-969/4
p. 1-2 1-969/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-197
p. 5702-5705 1-197 p. 5702-5705 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis, ß5, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Vervanging in de Franse Gemeenschapsraad van een lid van de Waalse Gewestraad dat zijn eed heeft afgelegd in de Raad van de Duitstalige Gemeenschap : onverenigbaarheid)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-22
p. 489-491 1-22 p. 489-491 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de invoering van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van lid van een Gewestraad (1-712)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
1-712/1
p. 1-5 1-712/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Onderrichten van vakken in de tweede taal in het secundair onderwijs in de gemeenten met bijzonder taalstatuut - Duitstalig gebied - Werving van "native speakers") (1-793)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-793/1
p. 1-4 1-793/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-237/2
p. 2 1-237/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval (1-528)      
  Beraadslaging
1-94
p. 2496-2500 1-94 p. 2496-2500 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1219)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Willame-Boonen
1-1219/2
p. 1-2 1-1219/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Devolder, Hostekint en Mahoux, mevrouw Dua, de heren Ceder, Destexhe en Loones, mevrouw Willame Boonen, de heren Verreycken en Erdman en eindstemming
1-256
p. 7413-7414 1-256 p. 7413-7414 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1220)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1229)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-1245)      
  Algemene beraadslaging
1-255
p. 7372-7375 1-255 p. 7372-7375 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre (1-156)      
  Amendement nr 3 van de dames Bribosia-Picard en Willame-Boonen
1-156/3
p. 1 1-156/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens)      
  Beraadslaging
1-11
p. 239-244 1-11 p. 239-244 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder (1-466)      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde, wat het onderzoek op embryo's in vitro betreft (1-1055)      
  Stemverklaringen van de heren Foret, Boutmans, de dames Van der Wildt, Willame-Boonen en Nelis-Van Liedekerke en de heer Anciaux en eindstemming
1-211
p. 6152-6153 1-211 p. 6152-6153 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton (1-379)      
  Amendement nr 2 van de heer Hatry en mevrouw Willame-Boonen
1-379/3
p. 1 1-379/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl      
  Indiening, onmiddellijke inoverwegingneming en beraadslaging zonder voorafgaande verwijzing naar de bevoegde commissie
1-28
p. 621 1-28 p. 621 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-302/3
p. 1-9 1-302/3 p. 1-9 (PDF)
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-45
p. 1055-1068 1-45 p. 1055-1068 (PDF)
  Eindstemming, aangehouden stemmingen, stemverklaringen van de heren Foret, Hostekint, Goris, mevrouw Thijs, de heer Anciaux, de dames Willame-Boonen en Lizin
1-46
p. 1088-1090 1-46 p. 1088-1090 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging) (1-593)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen) (1-1325)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (1-1238)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid) (1-1299)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren (1-496)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking (Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking) (1-1309)      
  Algemene beraadslaging
1-268
p. 7768-7771 1-268 p. 7768-7771 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en aanvullend verslag
1-238
p. 6957-6964 1-238 p. 6957-6964 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Loones en Hotyat en van mevrouw Willame-Boonen
1-239
p. 6996-6998 1-239 p. 6996-6998 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Overmatige schuldenlast van particulieren : Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek, Wetboek der Registratierechten, hypotheekwet - Centrale voor kredieten Nationale Bank) (1-929)      
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Amendementen nrs 53 tot 55 van mevrouw Willame-Boonen
1-362/6
p. 1-2 1-362/6 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-362/8
p. 1-6 1-362/8 p. 1-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de euro (Wettelijk kader om de invoering van de euro in BelgiŽ conform de Europese reglementering en het nationaal overgangsplan mogelijk te maken : aanpassingen in de privť- en de overheidssector - Beslissingen en verordeningen van de Europese Raad) (1-1022)      
  Algemene beraadslaging
1-215
p. 6276-6285 1-215 p. 6276-6285 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Stemverklaring van de heer De Decker, mevrouw Willame-Boonen en de heren Loones en Jonckheer en stemming van het ontwerp
1-235
p. 6877-6878 1-235 p. 6877-6878 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Beslechting van fiscale geschillen - Gerechtelijk Wetboek) (1-967)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en aanvullend verslag van het geamendeerde ontwerp
1-238
p. 6957-6964 1-238 p. 6957-6964 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen (1-1398)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
   Afzonderlijke aanslag aan 16,5 % van vergoedingen toegekend aan de landbouwsector door de EG
1-1398/3
p. 2 1-1398/3 p. 2 (PDF)
  1-1398/3
p. 4-5 1-1398/3 p. 4-5 (PDF)
   Bedrijfsverliezen in verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid
1-1398/3
p. 3 1-1398/3 p. 3 (PDF)
  1-1398/3
p. 6 1-1398/3 p. 6 (PDF)
   Belasten van verdoken meerwinsten als geheime commissielonen
1-1398/3
p. 3 1-1398/3 p. 3 (PDF)
  1-1398/3
p. 5 1-1398/3 p. 5 (PDF)
  1-1398/3
p. 9-10 1-1398/3 p. 9-10 (PDF)
  1-1398/3
p. 10 1-1398/3 p. 10 (PDF)
   Belastingstelsel van bedrijfsleiders
1-1398/3
p. 2 1-1398/3 p. 2 (PDF)
  1-1398/3
p. 4 1-1398/3 p. 4 (PDF)
  1-1398/3
p. 7-9 1-1398/3 p. 7-9 (PDF)
  1-1398/3
p. 10 1-1398/3 p. 10 (PDF)
   Buitengewone bijdrage t.l.v. elektriciteitsproducenten
1-1398/3
p. 2 1-1398/3 p. 2 (PDF)
  1-1398/3
p. 4 1-1398/3 p. 4 (PDF)
  1-1398/3
p. 10 1-1398/3 p. 10 (PDF)
   Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen
1-1398/3
p. 3 1-1398/3 p. 3 (PDF)
  1-1398/3
p. 6 1-1398/3 p. 6 (PDF)
   Wetsontwerp betreffende de natuurrampen
1-1398/3
p. 6-7 1-1398/3 p. 6-7 (PDF)
  Mondeling verslag van mevrouw Willame-Boonen en algemene beraadslaging
1-270
p. 7809 1-270 p. 7809 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Fiscale bepalingen - Forfaitaire heffing op de elektriciteitsproducenten - Compenserende accijnsheffing op dieselvoertuigen
1-15
p. 333-334 1-15 p. 333-334 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-15
p. 325-339 1-15 p. 325-339 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990) (1-406)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-406/2
p. 1-15 1-406/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-76
p. 2034-2037 1-76 p. 2034-2037 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse bijstand inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, ondertekend te Algiers op 15 december 1991 (1-400)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-75
p. 2011-2012 1-75 p. 2011-2012 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oostenrijk inzake wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Internationaal Verdrag van 's Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gedaan te Wenen op 23 oktober 1989 (1-398)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-398/2
p. 1-4 1-398/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-75
p. 2010-2011 1-75 p. 2010-2011 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse erkenning van rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 7 maart en 12 oktober 1994 (1-428)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-428/2
p. 1-2 1-428/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van Gemengde Verdragen, ondertekend te Brussel op 8 maart 1994 (1-233)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-28
p. 621-623 1-28 p. 621-623 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 (1-903)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-190
p. 5491-5513 1-190 p. 5491-5513 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het intergouvernementeel akkoord over een gemeenschappelijke interpretatie van de protocollen met betrekking tot de monetaire associatie tussen BelgiŽ en Luxemburg vanaf de overgang naar de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, en houdende instemming met het erbij gevoegde uitvoeringsprotocol opgemaakt te Brussel op 23 november 1998 (1-1269)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-1269/2
p. 1-3 1-1269/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten : a) Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957; b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975; c) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 17 maart 1978; d) Akkoord tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de vereenvoudiging en de modernisering van de wijze van toezending van uitleveringsverzoeken, opgemaakt te San Sebastian op 26 mei 1989 (1-407)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-407/2
p. 1-48 1-407/2 p. 1-48 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-76
p. 2037-2039 1-76 p. 2037-2039 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : a) Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976; b) Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake de internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanboel op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989 (1-421)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-421/2
p. 1-4 1-421/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-75
p. 2013 1-75 p. 2013 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Amendement nr 14 van de dames Jeanmoye en Willame-Boonen
1-758/4
p. 1-2 1-758/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 38 van de dames Willame-Boonen, Jeanmoye en Delcourt-PÍtre
1-758/6
p. 1-2 1-758/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 39 van de dames Willame-Boonen en Jeanmoye
1-758/6
p. 2 1-758/6 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (1-520)      
  Beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-139
p. 3735-3737 1-139 p. 3735-3737 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Happart, mevrouw Van der Wildt, de heren Boutmans en Verreycken, mevrouw Dardenne, de heer Loones, de dames Willame-Boonen en Cantillon, de heren Staes en Foret, mevrouw Nelis-Van Liedekerke en eindstemming (Verwerping van de tekst aangenomen in commissie en dus goedkeuring van de tekst zoals overgezonden door de Kamer)
1-143
p. 3818-3819 1-143 p. 3818-3819 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Globale algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Procťdť van machtigingswetten - Fiscaal beleid - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn : rijksschuld - Modernisering van de sociale zekerheid - Behoud van het concurrentievermogen - Bevordering van de werkgelegenheid - Oprichting van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Modernisering van de sociale zekerheid - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-60
p. 1477-1480 1-60 p. 1477-1480 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112 (Kamer van notarissen - Tuchtprocedure) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt, met de artikelen 38, ß 5, 76, 1į, 78 tot 85 en 95 tot 112) (Zie ook doc. Senaat 1-1276) (1-1277)      
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7505-7515 1-259 p. 7505-7515 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikel 2 en over de amendementen
1-24
p. 522-528 1-24 p. 522-528 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering) (1-386)      
  Globale algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Procťdť van machtigingswetten - Fiscaal beleid - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn : rijksschuld - Modernisering van de sociale zekerheid - Behoud van het concurrentievermogen - Bevordering van de werkgelegenheid - Oprichting van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Modernisering van de sociale zekerheid - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-60
p. 1477-1480 1-60 p. 1477-1480 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Administratieve rechtscolleges : Vestigingsraad, Kamers van beroep van de beroepsinstituten, Raden van erkenning en Provinciale Raden van de Orde van Architecten) (1-827)      
  Amendement nr 23 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-827/3
p. 3 1-827/3 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 5997-6002 1-209 p. 5997-6002 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van federaal magistraat (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat) (1-447)      
  Hervatting van de beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-79
p. 2115-2127 1-79 p. 2115-2127 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Globale algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Procťdť van machtigingswetten - Fiscaal beleid - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn : rijksschuld - Modernisering van de sociale zekerheid - Behoud van het concurrentievermogen - Bevordering van de werkgelegenheid - Oprichting van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid - Modernisering van de sociale zekerheid - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen
1-60
p. 1477-1480 1-60 p. 1477-1480 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (Sociaalrechtelijke bescherming van agenten van kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) (1-1204)      
  Amendement nr 16 van de heer Weyts en mevrouw Willame-Boonen
1-1204/4
p. 3 1-1204/4 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Willame-Boonen
1-1204/4
p. 3-4 1-1204/4 p. 3-4 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-259
p. 7537-7539 1-259 p. 7537-7539 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld (Cel voor financiŽle informatieverwerking - Procureur des Konings - Nationale magistraten) (1-896)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-202
p. 5793-5799 1-202 p. 5793-5799 (PDF)
  1-202
p. 5799-5800 1-202 p. 5799-5800 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overmatige schuldenlast van gezinnen) (1-915)      
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968 (Druggebruik door bestuurders) (1-1241)      
  Verslag van mevrouw Willame-Boonen
1-1241/2
p. 1-7 1-1241/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-248
p. 7185-7186 1-248 p. 7185-7186 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Bewakingsondernemingen - Notarissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, accountants, vastgoedmakelaars - Casino's - Identificatie van de cliŽnten - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Fraude ten nadele van de EU : UCLAF; Europese samenwerking - Omzetting van Europees recht) (1-895)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-202
p. 5793-5799 1-202 p. 5793-5799 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendement nr 9 tot 12 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-1276/2
p. 5-7 1-1276/2 p. 5-7 (PDF)
  Amendement nr 42 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Lallemand
1-1276/5
p. 6-8 1-1276/5 p. 6-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-259
p. 7505-7535 1-259 p. 7505-7535 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van de verzekeringen (Onafhankelijkheid van verzekeringsmakelaars - Conformiteit van de producten aangeboden door verzekeringsondernemingen in vrije dienstverlening) (1-1076)      
  Amendement nr 9 van mevrouw Willame-Boonen
1-1076/5
p. 1-2 1-1076/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-242
p. 7071-7072 1-242 p. 7071-7072 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een terugkeerregeling voor personen van vreemde nationaliteit (1-936)      
  Over de inoverwegingneming
1-189
p. 5467 1-189 p. 5467 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 171bis betreffende de schijnhuwelijken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk) (1-512)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-244
p. 7110-7116 1-244 p. 7110-7116 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering (Onderzoeksrechter - Verzoek, uitgaande van de verdachte of van de burgerlijke partij, om inzage te krijgen in het dossier of om een onderzoeksdaad te stellen) (1-9)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-78
p. 2099-2105 1-78 p. 2099-2105 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen (1-1097)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen en de h. Ph. Charlier
1-1097/1
p. 1-10 1-1097/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen (bij de hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg - Gerechtelijk Wetboek) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten) (1-1235)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-249
p. 7200-7207 1-249 p. 7200-7207 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Amendement nr 172 van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-419/16
p. 7 1-419/16 p. 7 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-265
p. 7712-7716 1-265 p. 7712-7716 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Olivier, Vergote, Anciaux, Boutmans, Verreycken, Hotyat, Loones en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-270
p. 7836-7838 1-270 p. 7836-7838 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen (1-1062)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier en mevrouw Willame-Boonen
1-1062/1
p. 1-4 1-1062/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3, ß1, van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Voegen van de gecoŲrdineerde tekst van de te wijzigen bepalingen bij voorontwerpen van wet, decreet of ordonnantie) (1-838)      
  Voorstel van de dames Willame-Boonen en Delcourt-PÍtre
1-838/1
p. 1-3 1-838/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 52, ß1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Begin van de koopjesperiodes) (1-1118)      
  Voorstel van de heer Ph. Charlier en mevrouw Willame-Boonen
1-1118/1
p. 1-3 1-1118/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs (1-199)      
  Amendementen nrs 4 tot 8 van mevrouw Willame-Boonen
1-199/3
p. 1-3 1-199/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Versterking van de rechten van de burgerlijke partij in criminele zaken, op het moment dat het dossier werd toegestuurd aan de procureur-generaal - Recht van het Centrum zich burgerlijke partij te stellen) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 217 en tot invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering, en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding) (1-1111)      
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Coveliers, Erdman, Boutmans, Loones, Vandenberghe, Lallemand en mevrouw Willame-Boonen en eindstemming
1-231
p. 6726-6728 1-231 p. 6726-6728 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Amendement nr 45 van mevrouw Willame-Boonen, ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-417/13
p. 12 1-417/13 p. 12 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7252 1-251 p. 7246-7252 (PDF)
  1-251
p. 7267-7270 1-251 p. 7267-7270 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening)      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over de artikelen en stemming over artikel 1
1-28
p. 640-643 1-28 p. 640-643 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van de normen om te worden erkend als begeleidingsteam voor palliatieve zorg (1-1101)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-1101/1
p. 1-9 1-1101/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Verzoek om advies aan de Raad van State
1-95
p. 2527-2528 1-95 p. 2527-2528 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed (Onderhouds- of restauratiekosten) (1-288)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
1-288/1
p. 1-2 1-288/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-94
p. 2500-2504 1-94 p. 2500-2504 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 212 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Teruggave van de registratierechten wanneer iemand, omdat hij elders gaat werken, zijn huis verkoopt en vervolgens een ander huis koopt) (1-289)      
  Voostel van de heer Ph. Charlier en mevrouw Willame-Boonen
1-289/1
p. 1-3 1-289/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vrijwillige verkrijging van een buitenlandse nationaliteit) (1-1137)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen
1-1137/1
p. 1-4 1-1137/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Geven van vakken in de tweede taal in het secundair onderwijs in het gebied Brussel-Hoofdstad - Werving van "native speakers") (1-792)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen c.s.
1-792/1
p. 1-4 1-792/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden (Racistische belediging en laster - Racistische boodschappen op radio en televisie - Aanvullende straf van bekendmaking) (1-1155)      
  Voorstel van de dames Willame-Boonen en Delcourt-PÍtre
1-1155/1
p. 1-4 1-1155/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-614)      
  Subamendement nr 69 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Hotyat
1-614/4
p. 8-9 1-614/4 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 186 van mevrouw Willame-Boonen, ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-614/11
p. 7 1-614/11 p. 7 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7266 1-251 p. 7246-7266 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ßß 2 en 3, van de Grondwet (Vereenvoudigde procedure van instemming door de assemblees met internationale verdragen) (1-1293)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen en de heer Nothomb
1-1293/1
p. 1-4 1-1293/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999