Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Nele Jansegers

Nummer Senator Minister Datum
4-7508 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bureau voor Normalisatie - Taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Antwoord 3/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7507
4-7507 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Bureau voor Normalisatie - Taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7508
4-7491 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugvorderingen - Overzicht - Uitsplitsing van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5563
4-7490 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5546
4-7440 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Marokkaanse instanties - Controleactiviteiten - Rol van de Veiligheid van de Staat
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7284 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchtverkeersleiders - Overuren - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7283 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Dragen van een hoofddoek - Nota van de dienst Diversiteit - Conclusies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7282 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Begroting en Beheerscontrole - Dragen van een hoofddoek - Vorming betreffende het deontologisch kader - Standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7280 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor sociale zekerheid - Dragen van een hoofddoek - Bespreking door het Directiecomitť - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 25/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7279 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Dragen van een hoofddoek - Gemeenschappelijk standpunt van het College van voorzitters - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 25/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7261 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - Fedcom - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7260 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Opvangcentra - Aantallen - Medische behandelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7259 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole - Dragen van een hoofddoek - Overzicht - Vorming betreffende het deontologische kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7258 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Fedcom - Toepassing - Omzendbrief van 2†maart 2009 - Aanpassing van de richtlijnen - Rechtsonzekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7257 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - OfficiŽle documenten - Controle op de echtheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 17/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7256 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Controle van identiteitsdocumenten - Webstek www.checkdoc.be - Aantal opgespoorde gevallen van identiteitsfraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 17/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7255 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Fedcom - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 17/3/2010
  Antwoord 22/4/2010
4-7254 Nele Jansegers (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister - Dragen van een hoofddoek - Aanpassing van het arbeidsreglement - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 17/3/2010
  Antwoord 1/4/2010
4-7133 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatieaanvragen - Voorleggen van een identiteitsdocument - Ontvankelijkheidscriterium - Situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 6/5/2010
4-7128 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatieaanvragen - Controle van de documenten - Fraude - Inlichting van het parket en gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7126 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - PostPunten - Uitbating door gemeentebesturen - Beperkte rol
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 28/4/2010
4-7051 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen - Uitwijzingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7050 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale veiligheidsmonitor - Mededeling van criminaliteitscijfers - Lokale politiezones - Uitsplitsing per gemeente
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2010) 2/3/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-7030 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Bureau voor Normalisatie - Ontbreken van geldige taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/3/2010) 22/2/2010
  Antwoord 26/3/2010
4-6916 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Laattijdig voorleggen van de rekeningen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6915 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Rekenhof - Opmerkingen betreffende de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Laattijdige reactie van de bevoegde ministers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6914
4-6914 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Opmerkingen betreffende de Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Laattijdige reactie van de bevoegde ministers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6915
4-6913 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Voorschotten aan uitbetalingsinstellingen- Boekhoudkundige verwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6912
4-6912 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) - Voorschotten aan uitbetalingsinstellingen- Boekhoudkundige verwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6913
4-6911 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Onrechtmatige gunning van een opdracht - Procedures opgestart door benadeelde bedrijven Ė Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6910 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Directie Internationale Relaties - FinanciŽle dienst - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6909 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Buitenlandse patiŽnten - Financiering - Structurele maatregelen en oprichting van een taskforce
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 19/4/2010
4-6908 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Buitenlandse uitgaven en inkomsten - Rapportering over de internationale overeenkomsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-6907 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Directie Internationale Relaties - Beheer van de ontvangsten en uitgaven - Nieuwe informaticatoepassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6906 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Betaling van administratiekosten door Luxemburg aan BelgiŽ - Verrekening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6905 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Gebouw in Hasselt - Renovatiewerken - Voorstudie - Naleving van de regelgeving betreffende overheidsopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-6904 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Algemeen Beheerscomitť - Thesaurierapport - Onvolledigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6903 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Uitgaven - Geneeskundige verzorging zoals geregeld in internationale verdragen - Tekortkomingen in de boeking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6902 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Tijdelijk personeel - Interne controlemaatregelen - Bevoegdheidsbeperking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6901 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Onregelmatige gunningen -Systeem voor follow-up en rapportering - Andere maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6900 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  RIZIV - Renovatiewerken aan een gebouw - Gebrekkige follow-up van de facturatie - Onderzoek en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 15/4/2010
4-6899 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - RIZIV - Aanbevelingen - Aankoopprocedure en overheidsopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 9/2/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-6800 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Onleesbare nummerplaten - Controles - Inbreuken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Antwoord 24/3/2010
4-6799 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Interne taakverdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
4-6798 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Werking van het directoraat-generaal - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Antwoord 10/3/2010
4-6797 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Onbekende operatoren in de voedselketen - Identificatie - Databank BOOD
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Antwoord 9/3/2010
4-6694 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie - Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat - EnquÍte - Waardeinventaris
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010) 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6693
4-6693 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie - Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat - EnquÍte - Waardeinventaris
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010) 1/2/2010
  Antwoord 23/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6694
4-6692 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu - Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - EnquÍte van de Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat - Ontbreken van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010) 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6627 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid - Ontbreken van meerdere inventarissen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6626 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Raad voor vreemdelingenbetwistingen - Eenheid van rechtspraak - Taal van de dossiers - Projecten en criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6625 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Dossiers van asielzoekers - Taal van behandeling - Verdeling - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-6624 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Raad voor vreemdelingenbetwistingen - Annulatieberoepen en beroepen in volle rechtsmacht - Behandelingstermijn - Verschil tussen zaken in het Nederlands en in het Frans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6623 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Fraudebestrijding - Gegevens betreffende werkloosheid en ziekteverzekering - Kruising van gegevensbanken - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6622 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Dienst voor Klachtenbeheer - Aantal klachten en behandelingtermijn - Verbetering van de dienstverlening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6621 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Doorzenden van gegevens naar het Commissie voor de Inventaris van het Vermogen van de Staat - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 23/3/2010
4-6620 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Departement Volksgezondheid - Beheer van de activa - Procedureregels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 23/3/2010
4-6619 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Beheer van de activa - Procedureregels - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 30/3/2010
4-6618 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid - Inventaris van de activa - Ontbreken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 27/1/2010
  Antwoord 26/4/2010
4-6551 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie - Fotoapparatuur en computers - Oneigenlijk gebruik - Sancties en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2010) 20/1/2010
  Antwoord 12/4/2010
4-6317 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie (RJV) - Taalkaders - Evenwichtsverstoringen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6316 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedure - Screening van de curricula vitae - Afwijking van de diplomavereisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6315 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingsprocedures - Controle - Motivering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6314 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Functies in de human resources (HR) - Hoog aantal door decentralisatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 11/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6260 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4768
4-6218 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3748
4-6217 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3746
4-6195 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2776
4-6188 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2765
4-6169 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Huwelijksmigratie - Minimumleeftijd - Herziening van bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5048
4-6166 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4855
4-6165 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4853
4-6164 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4851
4-6163 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Acties in 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4849
4-6162 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4847
4-6161 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4845
4-6160 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4843
4-6157 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 4/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4766
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1546
4-6151 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Leuvense Sint-Michielskerk in 2006 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4522
4-6150 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2003 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4520
4-6149 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de kerk Saint-Christophe in 2006 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4518
4-6148 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Kerkbezetting van de Heilige Pastoor van Ars te Vorst in 2008 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4516
4-6147 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2007 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4512
4-6146 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Kerkbezettingen en hongerstakingen - Overzicht - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4510
4-6145 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de de campus van de VUB in 2009 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 10/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4508
4-6144 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2005 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4504
4-6137 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Begijnhofkerk - BeŽindiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3757
4-6136 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Hongerstaking - Onderzoek van de gezondheidstoestand - Artsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3756
4-6121 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielprocedure - Aanvragen zonder reisdocumenten, met verkeerde of vervalse documenten en met geldige documenten - Aantallen - Invloed op de ontvankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3463
4-6120 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - Verlaten van ons land - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3462
4-6116 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Opvang van personen afkomstig uit landen van de Europese Unie - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3237
4-6106 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Gezinshereniging - Kinderen uit polygame huwelijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2689
4-6097 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 18/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4765
4-6094 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 9/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4764
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1544
4-6029 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4761
4-6013 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Bureau voor normalisatie - Taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4611
4-5955 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3508
4-5939 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3112
4-5928 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2799
4-5926 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2737
4-5892 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4760
4-5762 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2441
4-5755 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 11/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4759
4-5740 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3736
4-5702 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4746
4-5645 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3733
4-5631 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onleesbare nummerplaten - Vervolging - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 25/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3229
4-5627 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Pro deo- advocaten - Tolken - Illegalen en asielzoekers -Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 29/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3102
4-5615 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2584
4-5606 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onrechtmatige hechtenissen - Onwerkzame hechtenissen - Aantallen - Schadevergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2557
4-5571 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4754
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1547
4-5565 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3735
4-5564 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Aanspraak op kinderbijslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 31/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3673
4-5563 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugvorderingen - Overzicht - Uitsplitsing van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 26/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3667
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7491
4-5551 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Dringende medische hulp aan illegalen - Hervorming - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 23/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3022
4-5546 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 26/3/2010
  Valt buiten de bevoegdheid 7/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2809
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-7490
4-5540 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 4/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4752
4-5518 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4854
4-5517 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4852
4-5516 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4850
4-5515 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Acties in 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4848
4-5514 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4846
4-5513 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4844
4-5512 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4842
4-5508 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4751
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1545
4-5498 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Leuvense Sint-Michielskerk in 2006 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4521
4-5497 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2003 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4519
4-5496 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de kerk Saint-Christophe in 2006 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4517
4-5495 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Kerkbezetting van de Heilige Pastoor van Ars te Vorst in 2008 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4515
4-5494 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Heilig Kruiskerk te Elsene in 2003 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4513
4-5493 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2007 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4511
4-5492 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Kerkbezettingen en hongerstakingen - Overzicht - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4509
4-5491 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de de campus van de VUB in 2009 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4507
4-5490 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Begijnhofkerk in 2008 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4505
4-5489 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2005 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 22/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4503
4-5460 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3732
4-5459 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Dimona en Dťclaration multifonctionnelle/Multifunctionele Aangifte (DMFA) - Werkgeversrepertorium - Tegenstrijdigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3671
4-5433 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2476
4-5422 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Huwelijksmigratie - Minimumleeftijd - Herziening van bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5047
4-5409 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Herkwalificatie 3/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4753
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1543
4-5385 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3730
4-5374 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3668
4-5361 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2416
4-5305 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 16/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4749
4-5298 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 16/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4698
4-5297 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Controledienst voor de Ziekenfondsen - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4697
4-5293 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4606
4-5291 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sint-Pietersziekenhuis te Brussel - Taalproblematiek - Personeel - Bewijs van kennis van de tweede taal (Selor)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 29/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4559
4-5243 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugbetalingen - Overzicht voor 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3029
4-5224 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Multiple sclerose - Tysabri - Terugbetaling - Rol van de magnetic resonance imaging (MRI) onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 29/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2335
4-5048 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Huwelijksmigratie - Minimumleeftijd - Herziening van bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009) 23/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5047
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1158
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6169
4-5047 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Huwelijksmigratie - Minimumleeftijd - Herziening van bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009) 23/11/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5048
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1158
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5422
4-4855 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4854
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6166
4-4854 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de campussen van de UCL, ULB en de VUB en een kerk in Gent in 2003
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4855
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5518
4-4853 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4852
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6165
4-4852 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Acties in de Koningsstraat in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4853
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5517
4-4851 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6164
4-4850 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Hongerstaking in het Klein Kasteeltje in 2006
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4851
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5516
4-4849 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Acties in 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4848
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6163
4-4848 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Acties in 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 26/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4849
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5515
4-4847 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4846
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6162
4-4846 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Sint-Bonifatiuskerk te Elsene in 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4847
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5514
4-4845 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4844
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6161
4-4844 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van gebouwen van Fedasil te Jumet 2005
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4845
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5513
4-4843 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4842
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6160
4-4842 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de ULB-gebouwen in 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4843
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5512
4-4841 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Screening van de curriculum vitae - Afwijken van de diplomavereisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4451
4-4840 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Controle en motivering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4450
4-4839 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fedasil - Human resources - Beleid - Nadelen van decentralisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4449
4-4779 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Labeling van elektrische huishoudapparaten - CO2-uitstoot - Geraamde effecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009) 15/10/2009
  Antwoord 18/11/2009
4-4778 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling - Studie over toegankelijkheid van producten en diensten - Resultaten en evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009) 15/10/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-4768 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6260
4-4767 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4766 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6157
4-4765 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6097
4-4764 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6094
4-4763 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4762 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 12/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4761 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6029
4-4760 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5892
4-4759 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5755
4-4758 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 18/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4757 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4756 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4755 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4754 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5571
4-4753 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5409
4-4752 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5540
4-4751 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5508
4-4750 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 19/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4749 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5305
4-4748 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4747 Nele Jansegers (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Antwoord 26/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4748
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4749
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4750
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4751
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4752
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4753
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4754
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4755
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4756
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4757
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4758
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4759
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4760
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4761
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4762
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4763
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4764
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4765
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4766
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4767
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4768
4-4746 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Speciaal regime - Toegang tot betaalzenders - Directieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/11/2009) 13/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5702
4-4700 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Taalkaders - Geldigheid - Verdeelsleutels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 7/10/2009
  Antwoord 21/10/2009
4-4699 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Inrichting van postpunten - Gemeentebesturen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 7/10/2009
  Antwoord 9/11/2009
4-4698 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5298
4-4697 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Controledienst voor de Ziekenfondsen - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009) 7/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5297
4-4612 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Personeel - Aanwerving van tweetaligen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Antwoord 19/10/2009
4-4611 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Bureau voor normalisatie - Taalkaders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6013
4-4609 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rijksdienst voor de Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Antwoord 31/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4608
4-4608 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rijksdienst voor de Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Antwoord 13/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4609
4-4607 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Antwoord 5/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4606
4-4606 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 30/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4607
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5293
4-4560 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  FOD Sociale Zekerheid - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-4559 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sint-Pietersziekenhuis te Brussel - Taalproblematiek - Personeel - Bewijs van kennis van de tweede taal (Selor)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009) 24/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5291
4-4522 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Leuvense Sint-Michielskerk in 2006 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4521
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6151
4-4521 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Leuvense Sint-Michielskerk in 2006 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4522
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5498
4-4520 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2003 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4519
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6150
4-4519 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2003 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4520
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5497
4-4518 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de kerk Saint-Christophe in 2006 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4517
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6149
4-4517 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de kerk Saint-Christophe in 2006 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4518
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5496
4-4516 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Kerkbezetting van de Heilige Pastoor van Ars te Vorst in 2008 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4515
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6148
4-4515 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Kerkbezetting van de Heilige Pastoor van Ars te Vorst in 2008 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4516
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5495
4-4514 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Heilig Kruiskerk te Elsene in 2003 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4513
4-4513 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Heilig Kruiskerk te Elsene in 2003 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4514
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5494
4-4512 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2007 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4511
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6147
4-4511 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2007 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4512
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5493
4-4510 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Kerkbezettingen en hongerstakingen - Overzicht - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4509
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6146
4-4509 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Kerkbezettingen en hongerstakingen - Overzicht - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4510
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5492
4-4508 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de de campus van de VUB in 2009 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4507
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6145
4-4507 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de de campus van de VUB in 2009 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4508
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5491
4-4506 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Begijnhofkerk in 2008 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4505
4-4505 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Begijnhofkerk in 2008 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4506
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5490
4-4504 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2005 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4503
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6144
4-4503 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Brusselse Miniemenkerk in 2005 - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 23/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4504
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5489
4-4451 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Screening van de curriculum vitae - Afwijken van de diplomavereisten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Antwoord 9/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4841
4-4450 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Fedasil - Selectie- en aanwervingprocedures - Controle en motivering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4840
4-4449 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Fedasil - Human resources - Beleid - Nadelen van decentralisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 18/9/2009
  Antwoord 8/10/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4839
4-3757 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegalen - Bezetting van de Begijnhofkerk - BeŽindiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6137
4-3756 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegalen - Hongerstaking - Onderzoek van de gezondheidstoestand - Artsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6136
4-3755 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Sociale Maribel - Dienstencheques - Cumulatieverbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3754 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Registratie - Werknemers in het kader van de dienstencheques
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-3753 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Activiteiten - Registratie - Administratieve last
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-3752 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Controlecyclus - Aanwerving van bijkomend personeel - Duur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-3751 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Uitwisselen van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 2/10/2009
4-3750 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Fiscale administratie - Uitwisseling van informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-3749 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstenchequesondernemingen - Administratieve sancties - Uitsplitsing per gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 21/9/2009
4-3748 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6218
4-3747 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 8/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3746 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6217
4-3745 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 10/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3744 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 12/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3743 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 27/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3742 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 14/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3741 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 24/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3740 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3739 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 3/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3738 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 31/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3737 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 9/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3736 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5740
4-3735 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5565
4-3734 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 30/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3733 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5645
4-3732 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5460
4-3731 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 3/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3730 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5385
4-3729 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 10/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3728 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 8/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3727
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3727 Nele Jansegers (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009) 3/7/2009
  Antwoord 14/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3728
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3729
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3730
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3731
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3732
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3733
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3734
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3735
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3736
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3737
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3738
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3739
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3740
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3743
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3744
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3745
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3746
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3747
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3748
4-3677 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie - Managementfuncties N-1 - Invulling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 28/7/2009
4-3676 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Functies N-2 en N-3 - Invulling - Opschorting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 24/7/2009
4-3675 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Interne audit - Uitvoering van de koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 - EnquÍte van het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 26/8/2009
4-3674 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisinvesteringen - Rapporten - Cijfers uitgesplitst per gewest - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 26/10/2009
4-3673 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Aanspraak op kinderbijslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5564
4-3672 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslagen - Uitbetaling - Administratiekosten - Doorrekenen naar de instellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 10/8/2009
4-3671 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dimona en Dťclaration multifonctionnelle/Multifunctionele Aangifte (DMFA) - Werkgeversrepertorium - Tegenstrijdigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3670
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5459
4-3670 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dimona en Dťclaration multifonctionnelle/Multifunctionele Aangifte (DMFA) - Werkgeversrepertorium - Tegenstrijdigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 24/8/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3671
4-3669 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Antwoord 11/9/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3668
4-3668 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Allochtone vrouwen - Achterlaten in het land van herkomst - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3669
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5374
4-3667 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugvorderingen - Overzicht - Uitsplitsing van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2009) 23/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5563
4-3588 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Stemmen bij volmacht - Procedure te volgen door de voorzitters
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009) 15/6/2009
  Antwoord 24/11/2009
4-3508 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3507
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-889
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5955
4-3507 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/6/2009) 27/5/2009
  Antwoord 4/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3508
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-889
4-3501 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mexicaanse griep - Keuze van het Sint-Pietersziekenhuis als noodcentrum - Taalproblematiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Antwoord 24/8/2009
4-3465 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Overmatig drankgebruik - Comadrinken - Minderjarigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 25/6/2009
4-3464 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenisstraffen - Land ver herkomst - Vrijwillig uitzitten van de straf
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Antwoord 1/7/2009
4-3463 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielprocedure - Aanvragen zonder reisdocumenten, met verkeerde of vervalse documenten en met geldige documenten - Aantallen - Invloed op de ontvankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6121
4-3462 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen - Verlaten van ons land - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6120
4-3426 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Opvangcentra - Incidenten - Aard en aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2009) 6/5/2009
  Antwoord 3/6/2009
4-3331 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  PDOS - Voorleggen van de rekeningen aan het rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 3/6/2009
4-3330 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  FEDASIL - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 7/5/2009
4-3327 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 18/6/2009
4-3275 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden - Toelichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009) 27/3/2009
  Antwoord 28/4/2009
4-3274 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden in de activiteitengroepen - Toelichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009) 27/3/2009
  Antwoord 28/4/2009
4-3239 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Onleesbare nummerplaten - Keuringscentra - Controle - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 17/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-3238 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Onleesbare nummerplaten - Controles - Inbreuken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 17/3/2009
  Antwoord 9/6/2009
4-3237 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Opvang van personen afkomstig uit landen van de Europese Unie - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 17/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6116
4-3229 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onleesbare nummerplaten - Vervolging - Veroordelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 17/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5631
4-3113 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3112
4-3112 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3113
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5939
4-3111 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 25/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3113
4-3102 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Pro deo- advocaten - Tolken - Illegalen en asielzoekers -Vergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5627
4-3098 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  De Post - Arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak T-388/03 - Gevolgen voor het bedrijf - Gevolgen voor de overheidsaandelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 27/3/2009
4-3095 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) - Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) - Beheer door twee rechtspersonen - Transparantie van de financiering, kostenverdeling en financiŽle rapportering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 25/2/2009
  Antwoord 2/4/2009
4-3036 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3035
4-3035 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 20/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3036
4-3030 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugbetalingen - Overzicht voor 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 16/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3029
4-3029 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Illegalen - Dringende medische zorgverstrekkingen - Terugbetalingen - Overzicht voor 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3030
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5243
4-3022 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Dringende medische hulp aan illegalen - Hervorming - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5551
4-3021 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Dringende medische hulp - Illegalen - Kosten voor 2007 - Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-3020 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Medische kosten bij dringende medische hulp - Illegalen - Optimalisatie - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-3019 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Medisch toerisme - Misbruik van de dringende medische hulp - Illegalen - Inspecteurs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 28/5/2009
4-2937 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Criminaliteit - Bendes - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 4/2/2009
  Antwoord 22/4/2009
4-2904 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Inwisseling tegen binnenlandse rijbewijzen - Gegevens 2007 en 2008 per gemeente - Percentage valse rijbewijzen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 28/1/2009
  Antwoord 31/3/2009
4-2903 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Inwisseling tegen een binnenlands rijbewijs - Gegevens 2008 - Terug inwisselen tegen een buitenlands rijbewijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 28/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
4-2886 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Aanbieden van vervalste rijbewijzen in het kader van omruiling - Melding aan de procureur des Konings - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 28/1/2009
  Antwoord 6/3/2009
4-2871 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  IsraŽlisch-Palestijns conflict - Oorlog in Irak - Betogingen in ons land - Schade - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 25/5/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2870
4-2870 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  IsraŽlisch-Palestijns conflict - Oorlog in Irak - Betogingen in ons land - Schade - Vervolgingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 10/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2871
4-2869 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2868
4-2868 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2869
4-2814 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Mensen zonder papieren - Bezettingen van gebouwen - Hongerstakingen - Aantallen sinds 1999
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 30/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2813
4-2813 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Mensen zonder papieren - Bezettingen van gebouwen - Hongerstakingen - Aantallen sinds 1999
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2814
4-2809 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Terugkeer en Emigratieprogramma van Asielzoekers vanuit BelgiŽ (REAB) - Mogelijke misbruiken - Onderzoek - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5546
4-2799 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 14/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5928
4-2793 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisinfrastructuur - Bouwkalender - Waals programma - Verdeelsleutels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 14/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-2779 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1850
4-2776 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1292
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6195
4-2765 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1848
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6188
4-2748 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1847
4-2742 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Opzegging van bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2204
4-2741 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Erkende buitenlandse rijbewijzen - Inruiling - Controle van de werkelijke vaardigheden - Herzien van internationale conventies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2203
4-2738 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voertuigen met diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen en ongevallen - Instructies voor politiemanschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2196
4-2737 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2195
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5926
4-2708 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 10/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-612
4-2703 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2200
4-2699 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2036
4-2694 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 18/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1843
4-2689 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gezinshereniging - Kinderen uit polygame huwelijken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1579
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6106
4-2658 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1842
4-2653 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1840
4-2639 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1839
4-2629 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2035
4-2621 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1837
4-2603 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1293
4-2584 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2197
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5615
4-2560 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 4/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1833
4-2557 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Onrechtmatige hechtenissen - Onwerkzame hechtenissen - Aantallen - Schadevergoedingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1793
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5606
4-2555 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Processen - Familie - Kosten voor opvang en verblijf (Assisenprocessen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1737
4-2552 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Achtergelaten baby's - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 27/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1639
4-2515 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-690
4-2509 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussels Airlines - Inflight Magazine - Advertentie van The Sensi Seed Bank (Cannabis)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 16/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-679
4-2476 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1834
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5433
4-2441 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1841
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5762
4-2431 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Reizigers met een handicap - Brussel Centraal - Oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1641
4-2430 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen  
  NMBS - Individueel vervoersplan voor gehandicapte reizigers - Stations die assistentie verlenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1640
4-2416 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2199
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5361
4-2415 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke voertuigen - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 15/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2198
4-2344 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisinvesteringen - Financiering - Beschikbaarheid van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2083
4-2336 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Multiple Sclerose-patiŽnten - Tysabri - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1962
4-2335 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multiple sclerose - Tysabri - Terugbetaling - Rol van de magnetic resonance imaging (MRI) onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1961
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5224
4-2334 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multiple sclerose - Behandeling - Indicatiestelling - Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1960
4-2321 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 19/8/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1831
4-2257 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Energiebesparende maatregelen - Investeringsaftrek - Limitatieve opsomming van verwarmingstoestellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1729
4-2238 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Omruiling van rijbewijzen - Akkoorden en conventies - Ontbrekende gebieden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 8/1/2009
  Antwoord 10/2/2009
4-2237 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Omruiling van rijbewijzen - Belgen met een buitenlands rijbewijs - Mogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 8/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
4-2204 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Opzegging van bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2742
4-2203 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Erkende buitenlandse rijbewijzen - Inruiling - Controle van de werkelijke vaardigheden - Herzien van internationale conventies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2741
4-2200 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2199
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2703
4-2199 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2200
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2416
4-2198 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Diplomatieke voertuigen - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2415
4-2197 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Voertuigen met een diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen - Ongevallen - Processen-verbaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2584
4-2196 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voertuigen met diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen en ongevallen - Instructies voor politiemanschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2738
4-2195 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009) 16/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2737
4-2083 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisinvesteringen - Financiering - Beschikbaarheid van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 28/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2344
4-2057 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 12/12/2008
4-2036 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2035
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2699
4-2035 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - Gebruik van opvangplaatsen voor daklozen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2036
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2629
4-1962 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Multiple Sclerose-patiŽnten - Tysabri - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008) 10/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2336
4-1961 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multiple sclerose - Tysabri - Terugbetaling - Rol van de magnetic resonance imaging (MRI) onderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008) 10/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2335
4-1960 Nele Jansegers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Multiple sclerose - Behandeling - Indicatiestelling - Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008) 10/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2334
4-1850 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2779
4-1849 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 17/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
4-1848 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2765
4-1847 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2748
4-1846 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 12/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
4-1845 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 28/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
4-1844 Nele Jansegers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Antwoord 17/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
4-1843 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2694
4-1842 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2658
4-1841 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1840
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2441
4-1840 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1837
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1838
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1839
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1841
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1842
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1843
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1844
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1845
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1846
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1847
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1848
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1849
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1850
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2653
4-1839 Nele Jansegers (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1829
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1830
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1831
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1832
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1833
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1834
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1835
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1836
Ook gesteld aan