Nele Jansegers - Vlaams Belang
 
Geboren te Aalst op 17 oktober 1965

Licentiate in de geschiedenis (UGent)

Gewezen parlementair medewerkster

2000-2004 : provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
2004-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2007-2012 : gemeenteraadslid (Aalst)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
14/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
14/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
14/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
14/7/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
20/7/2004-2/5/2007 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
24/2/2005-2/5/2007 Lid Bijzondere commissie "Globalisering"
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden