Auteurs- en sprekersregister betreffende "Schouppe Etienne" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De Belgische industriŽle participatie bij defensiebestellingen (Economische compensaties - Aankoop- en informatieprocedure - OCCAR en AIRBUS Military - Programma A400M) (3-731)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-116
p. 9-11 3-116 p. 9-11 (PDF)
De Bergland Express (Internationale nachttreinen) (3-87)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 11-13 3-22 p. 11-13 (PDF)
De Post - Uit te betalen dividenden (3-3889)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5207-5208 3-58 p. 5207-5208 (PDF)
De aanmaningen die het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) aan luchtvaartmaatschappijen richt om administratieve geldboeten te betalen voor geluidshinder boven het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (3-1024)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-152
p. 23-25 3-152 p. 23-25 (PDF)
De bankbiljetten die door de Nationale Bank uit circulatie worden gehaald (3-233)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 45-46 3-56 p. 45-46 (PDF)
De dominante positie van Electrabel op de elektriciteitsmarkt (Te hoge prijzen voor elektriciteit) (3-422)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-81
p. 12-15 3-81 p. 12-15 (PDF)
De dringende bus-aan-busbedeling voor zaken van algemeen belang (De Post - Bedeling van niet-geadresseerd drukwerk - Hevig onweer in de streek rond Veurne op 3 juni 2005 - Rampenfonds) (3-743)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-119
p. 47-48 3-119 p. 47-48 (PDF)
De dure stroom voor Belgische ondernemingen (Maximumfactuur - Versterking van de interconnecties aan de zuidgrens - Opening van 25% van de productiecapaciteit voor andere marktactoren - Elektriciteitsbeurs) (3-326)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-60
p. 25-27 3-60 p. 25-27 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 7-8 3-113 p. 7-8 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 18-20 3-115 p. 18-20 (PDF)
De eenmalige niet-fiscale opbrengsten (Uitverkoop van bedrijven en activiteiten uit de overheidssector - Verkoop van aandelen van BIAC en van de activa van het pensioenfonds van BIAC - Toewijzing van de opbrengst aan het Zilverfonds - CREDIBE-operatie) (3-448)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-83
p. 6-9 3-83 p. 6-9 (PDF)
De ethische verantwoording van de speelformules die worden aangeboden door de Nationale Loterij (Oprichting van een verantwoord spelcomitť - Steun van de Nationale Loterij aan antigokverslavingsinitiatieven - Speelformules van het type Rapido) (3-1077)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-157
p. 34-35 3-157 p. 34-35 (PDF)
De exacte modaliteiten van overdrachten van wisselkoersresultaten van de Nationale Bank (aan de Staat - Voorziening voor wisselkoersverliezen) (3-225)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 46-52 3-56 p. 46-52 (PDF)
De fiscale geschenken van de Belgische Staat aan de eigenaars van luxeterreinwagens (Toepassing fiscaal regime "lichte vrachtauto") (3-196)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 66-69 3-51 p. 66-69 (PDF)
De fiscale gunstregeling voor wagens van personen met een handicap (Verlaagd BTW-tarief en vrijstelling van verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling) (3-255)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-60
p. 43-45 3-60 p. 43-45 (PDF)
De fiscale voordelen voor luxeterreinwagens (Belasting op de inverkeersstelling en verkeersbelasting - Fiscale definitie van het begrip "lichte vrachtwagen") (3-396)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-82
p. 44-46 3-82 p. 44-46 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst      
  Debat
3-190
p. 7-22 3-190 p. 7-22 (PDF)
De gevolgen van de toekenning van de AIV's (armoured infantry vehicle) aan de firma MOWAG (Klacht van het Finse defensiebedrijf Patria) (3-995)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-150
p. 30-31 3-150 p. 30-31 (PDF)
De hervormingen bij de Dienst Douane en Accijnzen te Antwerpen (Project Paperless - Gevolgen voor het personeel) (3-599)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-99
p. 31-33 3-99 p. 31-33 (PDF)
De invulling van de universele dienstverlening in ons land (Prijsevolutie, sinds de liberalisering, van gas, elektriciteit, vaste en mobiele telefonie, internet, kabeldistributie, post en water - Aardgasbeleid - Breedbandconnecties - Penetratiegraad van het PC-bezit) (3-259)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-57
p. 40-47 3-57 p. 40-47 (PDF)
De mislukte fusiegesprekken van Dexia en de rol van sommige regeringsleden bij deze gesprekken (Fusieplannen met de Italiaanse bank Sanpaolo IMI - Onwetendheid van de Belgische aandeelhouders, wijl ministers wel op de hoogte waren) (3-479)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 29-30 3-86 p. 29-30 (PDF)
De ontbinding van samenlevingsovereenkomsten en de huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht (Statistische gegevens) (3-737)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-118
p. 14-16 3-118 p. 14-16 (PDF)
De op te richten naamloze immobiliŽnvennootschap FEDIMMO (Verkoop van administratieve gebouwen via de verkoop van aandelen van de nog op te richten vennootschap - Fiscaal regime - Toegang tot de "data room" van de operatie - Overleg met de gewestregeringen) (3-1327)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-194
p. 37-40 3-194 p. 37-40 (PDF)
De opvolging van de militaire bestellingen en de economische compensaties voor de Belgische economie (Bestelling van transporttoestellen Airbus A400M - Begeleidingscomitť) (3-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 26-28 3-121 p. 26-28 (PDF)
De prefinanciering van de Liefkenshoekspoortunnel (Spoortoegang tot de Antwerpse haven - Duidelijkheid over de afspraken tussen het Vlaamse gewest en de NMBS) (3-203)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-43
p. 18-20 3-43 p. 18-20 (PDF)
De verhuizing van de diensten uit de Financietoren en de verkoop van een grote hoeveelheid bureaumeubelen (3-373)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-66
p. 16-17 3-66 p. 16-17 (PDF)
De voorwaarden voor de beursgang van Belgacom die werden opgelegd door de regering (Overheidsaandeel - Corporate governance - Pensioenfonds) (3-241)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-46
p. 13-15 3-46 p. 13-15 (PDF)
De wijzigingen aan het preferentiŽle baangebruik op de luchthaven van Brussel-Nationaal (3-665)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-110
p. 89-92 3-110 p. 89-92 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Schouppe, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
3-76
p. 5 3-76 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Schouppe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Managementfuncties - Selectiecommissies (3-5415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7554-7556 3-71 p. 7554-7556 (PDF)
Het akkoord over het spreidingsplan voor de nachtvluchten (Luchthaven Brussel-Nationaal) (3-98)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-26
p. 33-37 3-26 p. 33-37 (PDF)
Het beleid van de regering ten aanzien van de winsten gerealiseerd met de goud- en deviezenreserves van de Nationale Bank (Beschikbaarheid van bepaalde reserves voor een eventuele overdracht aan de Staat) (3-276)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 59-61 3-51 p. 59-61 (PDF)
Het negatief rapport van studiebureau GMI inzake het vennootschapsbestuur (Studie van onderzoeksbureau GovernanceMetrics International - Corporate governance - "Code-Lippens" voor niet-beursgenoteerde ondernemingen) (3-695)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 64-65 3-104 p. 64-65 (PDF)
Het personeelsbeleid binnen de FOD FinanciŽn (3-1376)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-200
p. 11-16 3-200 p. 11-16 (PDF)
Het strategisch energiebeleid van de regering (Kyoto-normen - Energieproductie - Steenkolencentrales - Alternatieve en hernieuwbare bronnen - Afstappen van kernenergie - Energiediversificatie - Energievoorziening - Elektriciteitsproducten) (3-188)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 65-69 3-47 p. 65-69 (PDF)
Het succes van de fiscale ruling voor vennootschappen (3-254)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-60
p. 40-43 3-60 p. 40-43 (PDF)
Het terugschroeven van de dotatie aan de NMBS (HST-Fin) (3-74)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-21
p. 14-16 3-21 p. 14-16 (PDF)
Het uitblijven van de volstorting van de kapitaalverhoging van de NMBS (3-45)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-19
p. 15-16 3-19 p. 15-16 (PDF)
Ministers en Staatssecretarissen - Medewerkers (Afschaffing van de ministeriŽle kabinetten - Personeelsbestand persoonlijke secretariaten, cellen beleidsvoorbereiding en beleidsraden van de minister - Begrotingen en installatiekosten - Experten) (3-417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 401 3-6 p. 401 (PDF)
Ministers en staatssecretarissen - Medewerkers (Afschaffing van de ministeriŽle kabinetten - Personeelsbestand persoonlijke secretariaten, cellen beleidsvoorbereiding en beleidsraden van de minister - Begrotingen en installatiekosten - Experten) (3-418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 393 3-6 p. 393 (PDF)
NMBS - Seinoverschrijdingen (3-5663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7809 3-73 p. 7809 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8318 3-77 p. 8318 (PDF)
NMBS - Station Zottegem (Reizigers) (3-5722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7811 3-73 p. 7811 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8491-8492 3-78 p. 8491-8492 (PDF)
Nationale Loterij - Personeelsbestand (3-3923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5208 3-58 p. 5208 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5709-5711 3-61 p. 5709-5711 (PDF)
Nationale Loterij - Speelformules - Omzet - Ethische verantwoording (Euromillions - Kansspelen - Loterijformules - Rapido) (3-4025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5441 3-60 p. 5441 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5712-5714 3-61 p. 5712-5714 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendement nr 11 van de heren Schouppe en Caluwť
   Biodiesel : vrijstelling energiebijdrage
3-137/2
p. 6 3-137/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heren Schouppe en Caluwť
   Vervanging van oude stookolie-installaties (Belastingvermindering)
3-137/2
p. 6 3-137/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heren Schouppe en Caluwť
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/2
p. 6-7 3-137/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heren Schouppe en Caluwť
   Afschaffing van de inschrijvingstaks voor voertuigen (Wet betreffende de politie op het wegverkeer, artikel 1)
3-137/2
p. 8-9 3-137/2 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heren Schouppe en Caluwť
   Belgacom : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de wet van 10 augustus 2001, artikel 3
3-137/2
p. 9 3-137/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heren Schouppe en Caluwť
   BIAC : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de programmawet van 30 december 2001, artikelen 157 en 158
3-137/2
p. 9 3-137/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heren Schouppe en Caluwť
   Verhoging van de energiebijdrage
3-137/2
p. 3-4 3-137/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 15 van de heren Schouppe en Caluwť
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/2
p. 7 3-137/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 17 van de heren Schouppe en Caluwť
   Verhoging van de taks op materiŽle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-137/2
p. 8 3-137/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 10 van de heren Schouppe en Caluwť
   Cliquetsysteem motorbrandstoffen : accijnsverhoging
3-137/2
p. 4-6 3-137/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendement nr 27 van de heren Schouppe en Caluwť, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Verhoging van de energiebijdragen van de accijnzen op motorbrandstoffen : budgettaire evaluatie door het Rekenhof
3-137/7
p. 3-4 3-137/7 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 20 van de heren Schouppe en Caluwť, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-137/7
p. 1-2 3-137/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Aanpassing van de energiebijdrage - Protocol van Kyoto - Aanzetten van gezinnen om over te schakelen van huisbrandolie naar aardgas
3-9
p. 18-19 3-9 p. 18-19 (PDF)
   Begrotingscontrole
3-9
p. 18 3-9 p. 18 (PDF)
   Stijging van de fiscale druk
3-9
p. 18 3-9 p. 18 (PDF)
  3-9
p. 19 3-9 p. 19 (PDF)
   Verhoging van de taks op materiŽle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-9
p. 19-20 3-9 p. 19-20 (PDF)
   Verslechtering van de sociaal-economische toestand
3-9
p. 17-18 3-9 p. 17-18 (PDF)
   Vervanging van oude stookolie-installaties (Belastingvermindering)
3-9
p. 19 3-9 p. 19 (PDF)
  3-9
p. 20 3-9 p. 20 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Begrotingscontrole
3-10
p. 25-26 3-10 p. 25-26 (PDF)
   Variabilisering van de energieprijzen
3-10
p. 31-32 3-10 p. 31-32 (PDF)
   Verhoging van de taks op materiŽle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-10
p. 28-29 3-10 p. 28-29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-10
p. 33-35 3-10 p. 33-35 (PDF)
  Accijnsverhoging : datum van inwerkingtreding
3-12
p. 17-18 3-12 p. 17-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 71 van de heer Schouppe
   Verjaring roerende en bedrijfsvoorheffing
3-424/2
p. 50-51 3-424/2 p. 50-51 (PDF)
  Amendement nr 72 van de heer Schouppe
   Premies voor nacht- en ploegenarbeid (Inkomstenbelasting)
3-424/2
p. 51 3-424/2 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 73 van de heer Schouppe
   Reconversie en selectieve ondersteuning van de economische activiteit en van de investeringen : openbare investeringsmaatschappijen ; reconversievennootschappen ; bevoorrechte aandelen zonder stemrecht ; Fonds voor industriŽle vernieuwing
3-424/2
p. 52-61 3-424/2 p. 52-61 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Schouppe
   Verhoging investeringsaftrek (Artikel 302 WIB92) (Natuurlijke personen en KMO)
3-424/2
p. 61-62 3-424/2 p. 61-62 (PDF)
  Amendement nr 75 van de heer Schouppe
   Participatiefonds : jaarverslag
3-424/2
p. 62 3-424/2 p. 62 (PDF)
  Amendement nr 84 van de heer Schouppe
   Aftrekbaarheid van beroepsmatige restaurantkosten gedaan tijdens buitenlandse zakenreizen
3-424/2
p. 66-67 3-424/2 p. 66-67 (PDF)
   Vergunningsrecht voor het verstrekken van sterke drank
3-424/2
p. 66-67 3-424/2 p. 66-67 (PDF)
  Amendement nr 89 van de heer Schouppe
   BTW-verlaging in de horecasector
3-424/2
p. 69-70 3-424/2 p. 69-70 (PDF)
   Niet-aftrekbaarheid van gewestbelastingen en milieuheffingen
3-424/2
p. 70-71 3-424/2 p. 70-71 (PDF)
  Amendement nr 90 van de heer Schouppe
   Collectieve schuldenregeling (Minnelijke aanzuiveringsregeling : kwijtschelding van fiscale en parafiscale schulden (Artikel 1675/10 Gerechtelijk Wetboek) - Goedkeuring van het plan
3-424/2
p. 71-73 3-424/2 p. 71-73 (PDF)
  Amendement nr 91 van de heren Schouppe, De Clerck en Van Peel
   Heffing op het vervoer van gas ter compensatie van de verliezen van de gemeenten t.g.v. de herstructurering van de aardgasmarkt
3-424/2
p. 73-74 3-424/2 p. 73-74 (PDF)
  Amendement nr 92 van de heer Schouppe
   Woon-werkverkeer : verplichting voor de werkgevers om de gegevens over de woonwerkverplaatsingen van de werknemers door te geven
3-424/2
p. 74-75 3-424/2 p. 74-75 (PDF)
  Amendementen nrs 69 en 70 van de heer Schouppe
   NMBS : splitsing tussen spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder
3-424/2
p. 49-50 3-424/2 p. 49-50 (PDF)
  Amendementen nrs 76 tot 81 van de heer Schouppe
   Dienst voor alimentatievorderingen
3-424/2
p. 63-65 3-424/2 p. 63-65 (PDF)
  Amendementen nrs 82 en 83 van de heer Schouppe
   Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting
3-424/2
p. 66 3-424/2 p. 66 (PDF)
  Amendementen nrs 85 tot 88 van de heer Schouppe
   Milieuheffingen en -boni - Recycleerbare verpakkingen
3-424/2
p. 67-69 3-424/2 p. 67-69 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Economisch beleid - Economische toestand
3-30
p. 6-7 3-30 p. 6-7 (PDF)
  3-30
p. 9 3-30 p. 9 (PDF)
   Fiscaal beleid
3-30
p. 6 3-30 p. 6 (PDF)
  3-30
p. 7-8 3-30 p. 7-8 (PDF)
  3-30
p. 8 3-30 p. 8 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
3-30
p. 6 3-30 p. 6 (PDF)
  3-30
p. 7-8 3-30 p. 7-8 (PDF)
  3-30
p. 8 3-30 p. 8 (PDF)
   NMBS : Herstructurering - Splitsing tussen spooronderneming en infrastructuurbeheerder
3-30
p. 5 3-30 p. 5 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 4-6 3-30 p. 4-6 (PDF)
   Verlaging werkgeversbijdragen
3-30
p. 6 3-30 p. 6 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-30
p. 6-7 3-30 p. 6-7 (PDF)
   Werkloosheidspeil
3-30
p. 6-7 3-30 p. 6-7 (PDF)
   Zelfstandigenbeleid
3-30
p. 8 3-30 p. 8 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-31
p. 67-82 3-31 p. 67-82 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Algemene bespreking
   Herstructurering NMBS
3-67
p. 15-16 3-67 p. 15-16 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-67
p. 13 3-67 p. 13 (PDF)
   Sociaal-economisch beleid van de regering
3-67
p. 13-14 3-67 p. 13-14 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Economisch beleid - Economische toestand
3-30
p. 6-8 3-30 p. 6-8 (PDF)
  3-30
p. 9 3-30 p. 9 (PDF)
   Fiscaal beleid
3-30
p. 6 3-30 p. 6 (PDF)
  3-30
p. 7-8 3-30 p. 7-8 (PDF)
  3-30
p. 8 3-30 p. 8 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
3-30
p. 6 3-30 p. 6 (PDF)
  3-30
p. 7-8 3-30 p. 7-8 (PDF)
  3-30
p. 8 3-30 p. 8 (PDF)
   NMBS : Herstructurering - Splitsing tussen spooronderneming en infrastructuurbeheerder
3-30
p. 5 3-30 p. 5 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 4-6 3-30 p. 4-6 (PDF)
   Verlaging werkgeversbijdragen
3-30
p. 6 3-30 p. 6 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-30
p. 6-7 3-30 p. 6-7 (PDF)
   Werkloosheidspeil
3-30
p. 6-7 3-30 p. 6-7 (PDF)
   Zelfstandigenbeleid
3-30
p. 8 3-30 p. 8 (PDF)
Openbare sector - Pensioenen - Perequatie op basis van de verloning (3-6957)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9837-9838 3-88 p. 9837-9838 (PDF)
Overheidsbedrijven - Externe adviesopdrachten (NMBS, De Post, Belgacom, BIAC en Nationale Loterij) (3-262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 198-199 3-3 p. 198-199 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 634-635 3-10 p. 634-635 (PDF)
Overheidsbedrijven.- Externe adviesopdrachten (NMBS, De Post, Belgacom, BIAC en Nationale Loterij) (3-263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 184-185 3-2 p. 184-185 (PDF)
Protest tegen de afwezigheid in plenaire vergadering van ministers om te antwoorden op mondelinge vragen en vragen om uitleg      
  3-121
p. 26-27 3-121 p. 26-27 (PDF)
  3-121
p. 27 3-121 p. 27 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Begroting in evenwicht
3-79
p. 40-41 3-79 p. 40-41 (PDF)
   Economisch draagvlak waarop de begroting is gesteund
3-79
p. 39-43 3-79 p. 39-43 (PDF)
   Gebrek aan respect van de regering voor de Senaat
3-79
p. 39 3-79 p. 39 (PDF)
   Inning van een sociale bijdrage op de bedrijfswagens
3-79
p. 42 3-79 p. 42 (PDF)
   Stijging van de werkloosheid
3-79
p. 39 3-79 p. 39 (PDF)
  3-79
p. 40 3-79 p. 40 (PDF)
   Verzwaring van de lasten voor de bedrijven
3-79
p. 42 3-79 p. 42 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Lastenverlagingen
3-6
p. 40-41 3-6 p. 40-41 (PDF)
  3-6
p. 43 3-6 p. 43 (PDF)
   Meer middelen voor De Post
3-6
p. 43 3-6 p. 43 (PDF)
   NMBS - Overname van de schuld
3-6
p. 42-43 3-6 p. 42-43 (PDF)
   Probleem van de nachtvluchten
3-6
p. 43 3-6 p. 43 (PDF)
   Regionaal vervoer
3-6
p. 43 3-6 p. 43 (PDF)
   Toestand van de overheidsfinanciŽn
3-6
p. 41 3-6 p. 41 (PDF)
  3-6
p. 43 3-6 p. 43 (PDF)
   Veilig stellen van de pensioenen
3-6
p. 41 3-6 p. 41 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Budgettair beleid
3-16
p. 20-22 3-16 p. 20-22 (PDF)
   Evolutie van de tewerkstelling
3-16
p. 20 3-16 p. 20 (PDF)
   Overname van het pensioenfonds van Belgacom
3-16
p. 22 3-16 p. 22 (PDF)
  3-16
p. 22 3-16 p. 22 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en tot uitbreiding van de fiscale bevoegdheid van de gewesten inzake de vennootschapsbelasting (Korting op de vennootschapsbelasting in Vlaanderen - Fiscale autonomie van de gewesten - Versterking van de economie - EMU) (3-458)      
  Voorstel van de heer Schouppe
3-458/1
p. 1-6 3-458/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de invoering van sportcheques (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques) (3-706)      
  Verslag van de heren Schouppe en Willems
3-706/1
p. 1-49 3-706/1 p. 1-49 (PDF)
Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (Omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" - Modernisering van het wettelijk kader voor instellingen voor collectieve belegging - Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Wijziging wet 4 december 1990 betreffende de financiŽle transacties en de financiŽle markten) (3-609)      
  Amendementen nrs 14 tot 20 van de heer Schouppe
3-609/2
p. 8-11 3-609/2 p. 8-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij (Verplichting van de kredietinstellingen, en de andere instellingen betrokken bij de behandeling en afgifte aan het publiek van biljetten en muntstukken, valse biljetten en muntstukken in te leveren bij de bevoegde dienst van de federale politie, dewelke ze voorlegt aan de bij de Nationale Bank en de Koninklijke Munt opgerichte Nationale Analysecentra - Administratieve boetes - Recht van onderzoek van de Nationale Bank en de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Zie ook doc. 3-445) (3-446)      
  Amendement nr 1 van de heer Schouppe c.s.
3-446/2
p. 1 3-446/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 (3-363)      
  Algemene bespreking
3-35
p. 18-25 3-35 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-18
p. 33-53 3-18 p. 33-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte (3-427)      
  Amendementen nrs 1 tot 21 van de heren Schouppe en Hugo Vandenberghe
3-427/2
p. 1-14 3-427/2 p. 1-14 (PDF)
  Verslag van mevrouw Crombť-Berton en de heer Schouppe
3-427/3
p. 1-38 3-427/3 p. 1-38 (PDF)
  Algemene bespreking
3-34
p. 4-27 3-34 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel (3-333)      
  Verslag van de heer Schouppe
3-333/2
p. 1-10 3-333/2 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
3-25
p. 5-20 3-25 p. 5-20 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de CBFA, van de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles) (Instellingen voor collectieve belegging [ICB] : omzetting richtlijnen "Beheervennootschappen van ICB's en Prospectussen" en "Producten" ; modernisering van het wettelijk kader) (3-610)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Schouppe
3-610/2
p. 1-3 3-610/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij (Beroep tegen sancties uitgesproken tegen kredietinstellingen en andere instellingen betrokken bij de behandeling van en afgifte aan het publiek van biljetten en muntstukken - Zie ook doc. 3-446) (3-445)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Schouppe c.s.
3-445/2
p. 1-2 3-445/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Omzetting richtlijn 2003/55/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een meerjarentariefsysteem, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1160)      
  Amendementen nrs 5 tot 15 van de heer Schouppe
3-1160/2
p. 6-9 3-1160/2 p. 6-9 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Amendement nr 8 van de heren Steverlynck en Schouppe
3-1112/2
p. 5 3-1112/2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting richtlijn 2003/54/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1161)      
  Amendementen nrs 22 tot 31 van de heer Schouppe
3-1161/2
p. 21-24 3-1161/2 p. 21-24 (PDF)
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Voorwaarden inzake facturering - Elektronische facturering - Omzetting EG-richtlijn) (3-423)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heren Schouppe en Thissen
3-423/2
p. 1-7 3-423/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-38
p. 37-44 3-38 p. 37-44 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Schouppe
3-38
p. 55 3-38 p. 55 (PDF)
  3-38
p. 73 3-38 p. 73 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen (Wijziging programmawet 5 augustus 2003 die het zogenaamde cliquetsysteem invoerde) (3-1389)      
  Voorstel van de heren Steverlynck en Schouppe
3-1389/1
p. 1-2 3-1389/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (3-1649)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune en de heren Schouppe en Steverlynck c.s.
3-1649/1
p. 1-10 3-1649/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verbod op de al dan niet rechtstreekse financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen) (3-834)      
  Algemene bespreking
3-118
p. 37-43 3-118 p. 37-43 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (3-2088)      
  Voorstel van de dames de Bethune, Tindemans en De Schamphelaere en de heer Schouppe
3-2088/1
p. 1-17 3-2088/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting (3-1139)      
  Voorstel van de heer Schouppe c.s.
3-1139/1
p. 1-38 3-1139/1 p. 1-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Verslag van de heren Galand en Schouppe
3-872/5
p. 1-33 3-872/5 p. 1-33 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 17 van de heren Steverlynck en Schouppe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-872/7
p. 1-4 3-872/7 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-87
p. 43-55 3-87 p. 43-55 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-87
p. 55-60 3-87 p. 55-60 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Schouppe
3-87
p. 62-63 3-87 p. 62-63 (PDF)
  3-87
p. 76-77 3-87 p. 76-77 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken (Wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 [Beperking van het vernietigingscontentieux tot reglementaire bepalingen en overheveling van de bevoegdheid voor beroepen tegen beslissingen met individuele strekking naar de gewone rechtbanken - Toelaatbaarheid van cassatieberoepen bij de Raad - Overheveling van leden van de Raad naar de gewone rechtbanken - Ontnemen aan de Raad van het vreemdelingencontentieux] - Wijziging Gerechtelijk Wetboek [Wedde van de overgehevelde raadsheren - Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om individuele rechtshandelingen van bestuurlijke overheden te vernietigen - Kortgeding tegen bestuurshandelingen met individuele draagwijdte - Vorderingen in nietigverklaring] - Wijziging van de vreemdelingenwet [Invoering van een Raad voor Vreemdelingen, die in vluchtelingenzaken de beslissingen van het Commissariaat voor de vluchtelingen en de staatlozen hervormt of vernietigt - Opheffing van de Vaste Beroepscommissie voor de vluchtelingen]) (3-1670)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Beke, Schouppe, Steverlynck, Van den Brande en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Thijs
3-1670/1
p. 1-62 3-1670/1 p. 1-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloodsheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering (Huwelijksneutraal maken van de belasting op vervangingsinkomens [Decumul]) (3-198)      
  Verslag van de heer Schouppe
3-198/2
p. 1-6 3-198/2 p. 1-6 (PDF)
  Stemming over de conclusie van de commissie en stemverklaring van de heer Schouppe
3-49
p. 33-34 3-49 p. 33-34 (PDF)
  3-49
p. 39-40 3-49 p. 39-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9 van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal (KMO's - Autofinancieringsaftrek - Onbeschikbaarheid van het bedrag van de aftrek - Vennootschapsbelasting) (3-1468)      
  Voorstel van de heren Steverlynck en Schouppe
3-1468/1
p. 1-3 3-1468/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-146
p. 77 3-146 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst FinanciŽn (Compensatie voor de derving door de gemeenten ingevolge de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt) (3-702)      
  Algemene bespreking
3-96
p. 38-45 3-96 p. 38-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot renten en pensioenen van buitenlandse oorsprong (3-495)      
  Amendement nr 1 van de heren Brotcorne en Schouppe
3-495/2
p. 1-4 3-495/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof ("tot de dag voor de terechtzitting") (3-318)      
  Verslag van de heer Schouppe
3-318/2
p. 1-2 3-318/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (Recht van de pleegouders om zelf te beslissen in dagelijkse of dringende aangelegenheden - Recht van inspraak van de pleegouders - Ouderlijk gezag - Jeugdrechtbank) (3-1772)      
  Voorstel van de dames De Schamphelaere en de Bethune en de heren Beke, Van den Brande en Schouppe
3-1772/1
p. 1-15 3-1772/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers (Fiscale aftrekbaarheid van de verliezen en vrijstelling van roerende voorheffing - Artikelen 2, 117 en 264bis [nieuw] WIB1992) (3-653)      
  Verslag van de heer Schouppe
3-653/2
p. 1-10 3-653/2 p. 1-10 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999