Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ramoudt Didier" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aalmoezeniers - Lekenconsulenten - Functieprofielen (2-1670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2372 2-46 p. 2372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2959-2960 2-54 p. 2959-2960 (PDF)
Aanwerving van personeel - Maximumleeftijd - Verbod - Evaluatie (2-547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 638 2-14 p. 638 (PDF)
Asielcentra - Educatief sociaal toerisme (Verblijfsmogelijkheden voor niet-vluchtelingen in het centrum Zon en Zee te Westende) (2-2371)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3386 2-61 p. 3386 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3529-3530 2-63 p. 3529-3530 (PDF)
Auteursrechten - Vergoedingen voor het kopiŽren van werken - Toepassing - Controle (Vennootschap Reprobel) (2-466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 506-507 2-12 p. 506-507 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 722-724 2-16 p. 722-724 (PDF)
Belgacom - Teleboetieks - Telefoonnummers beschouwd als privť (2-922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1273-1274 2-27 p. 1273-1274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1541 2-31 p. 1541 (PDF)
Beroepspiloten - Opleiding - Hoge kosten - Uitwerken van een regeling (2-1227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1693-1694 2-35 p. 1693-1694 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3287-3288 2-59 p. 3287-3288 (PDF)
Bestrijding hooliganisme - Afluisteren van mobiele telefoongesprekken - Privacywet (Europees Kampioenschap voetbal) (2-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 507 2-12 p. 507 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 645 2-14 p. 645 (PDF)
Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen (2-919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1258 2-27 p. 1258 (PDF)
Busreizen naar of door Duitsland - BTW-heffingen (2-920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1272 2-27 p. 1272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1712-1713 2-35 p. 1712-1713 (PDF)
Cafťs en tavernes - Lijst van lichte maaltijden waarvoor de afgifte van een BTW-briefje niet vereist is - Streekgerechten (2-916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1272 2-27 p. 1272 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2014-2015 2-40 p. 2014-2015 (PDF)
Casino's - Drempelverlagende acties (Democratisering cliŽnteel versus bestrijding gokverslaving) (2-1645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2299-2300 2-45 p. 2299-2300 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2958-2959 2-54 p. 2958-2959 (PDF)
Centrum voor Landbouweconomie - Opdracht - Studiewerk m.b.t. visserij (2-204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 237-238 2-7 p. 237-238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 308-309 2-8 p. 308-309 (PDF)
Controle van motorfietsen op geluids- en milieuhinder door de uitlaten - Gebruik van sonometers (2-886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1261-1262 2-27 p. 1261-1262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1766-1767 2-36 p. 1766-1767 (PDF)
Criminologen - Tewerkstelling in de strafrechtbanken (o.m. als strafrechter) (2-637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 795 2-18 p. 795 (PDF)
De Post - Bedeling van politieke informatiebladen (Zelfklever "geen reclame aub" - Verschil tussen reclame en informatie) (2-1861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2720-2721 2-51 p. 2720-2721 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2819-2820 2-52 p. 2819-2820 (PDF)
De Post - Tijdschrift Texto (Publicatie naar het personeel toe - Kostprijs) (2-2412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3467-3468 2-62 p. 3467-3468 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3552-3553 2-63 p. 3552-3553 (PDF)
De RSZ-schulden van rusthuizen en voetbalploegen (Schuld van het rusthuis Berkenhof) (2-925)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-193
p. 8-10 2-193 p. 8-10 (PDF)
De Regie der Gebouwen (Renovatie van de kantoorgebouwen van de federale overheid en het cultuurhistorisch patrimonium) (2-281)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-83
p. 37-39 2-83 p. 37-39 (PDF)
De achterstallige RSZ-bijdragen van voetbalclubs (2-51)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-23
p. 59-64 2-23 p. 59-64 (PDF)
De concessies voor windmolenparken aan de kust (Studiereis naar Kopenhagen) (2-944)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-199
p. 17-19 2-199 p. 17-19 (PDF)
De drinkwaterprijs in Vlaanderen (2-249)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-46
p. 30-31 2-46 p. 30-31 (PDF)
De koppelverkoop in de bouwsector (Verkoop van bouwgrond door een projectontwikkelaar met bouwverplichting - Grondspeculatie - Scheeftrekking van de vrije mededinging - Keuze van aannemer en architect - Handelspraktijken) (2-731)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-187
p. 79-82 2-187 p. 79-82 (PDF)
De maatregelen tegen de geluidshinder voor de luchthaven van Zaventem en hun toepasbaarheid op de regionale luchthavens (2-75)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-32
p. 37-40 2-32 p. 37-40 (PDF)
De medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever ingeval van overtredingen inzake het vrachtvervoer over de weg (2-240)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 20-23 2-46 p. 20-23 (PDF)
De mogelijke aankoop van een opleidingsschip voor de zeevisserij (Gemeenschappelijk patrouillevaartuig - Invetering - Samenwerking met Nederland) (2-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-137
p. 28-29 2-137 p. 28-29 (PDF)
De nieuwe wet op de kansspelen (Toepasbaarheid van de wet) (2-687)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 26-28 2-137 p. 26-28 (PDF)
De organisatie van de Belgische hulpverlening naar aanleiding van het zinken van de olietanker Prestige voor de Spaans-Portugese kust (Keuze van het materieel - Arbeidsomstandigheden van militairen en civiele bescherming) (2-1186)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 13-15 2-253 p. 13-15 (PDF)
De overdracht van ondergewaardeerde activa van de NMBS aan ABX (Goederenvervoer over de weg - Waardering van de ABX-activa - Ontwikkeling van de ABX-holding - Overdracht door de NMBS aan ABX van de site op het Brussels Klein Eiland) (2-989)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-206
p. 12-14 2-206 p. 12-14 (PDF)
De resultaten van de conferentie van Marrakech over de klimaatverandering en over de uitvoering van het Protocol van Kyoto (Reductie van uitstoot van gassen die het broeikaseffect veroorzaken - Koolstofemissies) (2-611)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-162
p. 50-55 2-162 p. 50-55 (PDF)
De situatie in de visserijsector (Discriminatie qua tewerkstelling, bezoldigingssysteem, sociaal statuut - Afvloeiing naar de bagger- en sleepvaart : fiscale gunstmaatregelen - Toestemming van de Europese Commissie om dergelijke maatregelen ook voor de visserijsector te doen gelden) (2-493)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-94
p. 12-13 2-94 p. 12-13 (PDF)
De slachtofferhulp bij ongevallen in de visserijsector (Reactie op de schipbreuk van een Belgisch vissersvaartuig voor de Engelse kust - Omkadering slachtoffers en hun naasten - Vissersfonds) (2-1055)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-218
p. 53-54 2-218 p. 53-54 (PDF)
De teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen (Beslissing van het Vlaamse Gewest - Vertraging in de uitvoering) (2-1124)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-241
p. 24-25 2-241 p. 24-25 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten bij de wet op de kansspelen (Bescherming van de jongeren - Operationeel maken van de kansspelencommissie) (2-359)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-74
p. 12-13 2-74 p. 12-13 (PDF)
De uitzonderingsmaatregelen voor de reissector voor wat de elektronische handel betreft (Regel van de zeven dagen bedenktijd - EG-richtlijn) (2-545)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-103
p. 22-23 2-103 p. 22-23 (PDF)
De voorafbetaalde GSM-kaarten als handig werkmiddel voor de kleine en grote criminaliteit (Problemen voor politie- en parketdiensten om een link te leggen naar een persoon) (2-564)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 23-25 2-107 p. 23-25 (PDF)
De werking van de Onderzoeksraad voor de zeevaart (2-142)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-49
p. 37-40 2-49 p. 37-40 (PDF)
De windmolens in landbouwzones (en in zee) (2-882)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-188
p. 25-26 2-188 p. 25-26 (PDF)
De windmolens voor de Belgische kust (2-847)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-178
p. 15-17 2-178 p. 15-17 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Dierlijke vetproducten.- Stijgende import en export (Werking van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) (2-1568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2197-2200 2-43 p. 2197-2200 (PDF)
Douanekantoor Nieuwpoort - Mogelijke sluiting - Gevolgen (2-203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 240 2-7 p. 240 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-9
p. 377-378 2-9 p. 377-378 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Ramoudt, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Erkenning NGO's - Criteria - Gesubsidieerde projecten (2-378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 433-434 2-10 p. 433-434 (PDF)
Ernstig zieke kinderen - Zorgverlof (2-2436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3526-3527 2-63 p. 3526-3527 (PDF)
Examencentra rijexamen - Toenemende agressie (2-94)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 57-58 2-2 p. 57-58 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 138-140 2-4 p. 138-140 (PDF)
Explosief materiaal - Opsporing - Ontmijningsdienst van het leger (2-164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 202 2-6 p. 202 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 259 2-7 p. 259 (PDF)
Facturen - Harmonisering en modernisering - Nieuwe Europese richtlijn 2001/115/EG (2-1908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2766-2767 2-52 p. 2766-2767 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3719 2-66 p. 3719 (PDF)
Federale verkeerspolitie - Snelheidscontroles - Vaststellingen vanop de pechstrook (2-1964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2844-2845 2-53 p. 2844-2845 (PDF)
Foorreizigers - Vennootschappen (rechtspersonen) - Niet-erkenning door gemeenten (Discriminatie bij het toekennen van standplaatsen op kermissen) (2-454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 535-536 2-12 p. 535-536 (PDF)
Fout berekende wedde - RSZ en bedrijfsvoorheffing - Terugvordering (van het bruto i.p.v. het nettobedrag - Personeelslid Vlaamse gemeenschap) (2-2759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3986-3987 2-71 p. 3986-3987 (PDF)
Fysieke wervings-testen - Onmogelijkheid tot herkansing (Selectie vrijwilligers - Tijdelijke medische ongeschiktheid) (2-669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 847 2-19 p. 847 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 917-918 2-20 p. 917-918 (PDF)
GSM-gebruik in het verkeer - Voetgangers, fietsers en bromfietsers (Verkeersveiligheid) (2-2753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3955 2-71 p. 3955 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4062-4063 2-73 p. 4062-4063 (PDF)
Gebouwen - Verkoop - Effectieve opname in het kohier der onroerende voorheffing (2-1088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1466-1467 2-30 p. 1466-1467 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3482-3483 2-62 p. 3482-3483 (PDF)
Geregeld en ongeregeld vervoer van personen over de weg - Controles - Inbreuken (o.a. "De Lijn") (2-923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1258 2-27 p. 1258 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1480 2-30 p. 1480 (PDF)
Geriatrische patiŽnten - Hospitalisatieverzekering (Niet gedekt risico) (2-2508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3594 2-64 p. 3594 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3723-3724 2-66 p. 3723-3724 (PDF)
Gevangenissen - Informatisering (2-166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203 2-6 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 261-262 2-7 p. 261-262 (PDF)
Groene energie en de windmolenparken op zee (Kuststreek) (2-768)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 24-26 2-161 p. 24-26 (PDF)
Haar recente voorstellen inzake de zwakke weggebruiker (Responsabilisering van de automobilisten en "deresponsabilisering" van fietsers en voetgangers) (2-1239)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-270
p. 12-15 2-270 p. 12-15 (PDF)
Het ABX-dossier (Dochterbedrijf van NMBS : goederenvervoer over de weg - Vernietigend verslag van Team Consult - Foute weergave van de financiŽle situatie door de heer Schouppe, gedelegeerd bestuurder) (2-887)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 15-16 2-184 p. 15-16 (PDF)
Het aanbrengen van een vignet op wagens die voldoen aan de wettelijke verplichting inzake de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid (2-1129)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-243
p. 32-33 2-243 p. 32-33 (PDF)
Het chippen van paarden (2-423)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Uitstel van de mondelinge vraag
2-84
p. 57 2-84 p. 57 (PDF)
Het contract tussen Sabena en Swissair (Contract afgesloten in 1995 : benoeming voorzitter raad van bestuur en beslissingsmacht - Oorzakelijk verband met het teloorgaan van Sabena) (2-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-168
p. 30-31 2-168 p. 30-31 (PDF)
Het invoeren van een systeem van licenties voor basketbalploegen naar analogie met het systeem van de voetbalbond (Achterstallen inzake RSZ en bedrijfsvoorheffing) (2-631)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-122
p. 28-29 2-122 p. 28-29 (PDF)
Het licentiaatsdiploma criminologie, de opleiding "privť-detective", de opleiding "politie" en de opleiding "bewakings- en beveiligingsmanagement" (Op elkaar afstemmen van de opleidingen) (2-262)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 26-28 2-47 p. 26-28 (PDF)
Het licentiesysteem voor basketbalploegen (Voorschriften inzake infrastructuur - Naleven van de RSZ-voorschriften) (2-811)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-172
p. 14-16 2-172 p. 14-16 (PDF)
Het lossen van de "mestboot" Nona zonder toestemming van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Herinvoer van dierlijk mest tengevolge een ontschepingsverbod in Rusland - Fytosanitair certificaat) (2-1269)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-275
p. 29-31 2-275 p. 29-31 (PDF)
Het opstarten van de procedure voor de teruggave van belastingen op ontspanningstoestellen (Vertraging in de uitvoering) (2-1201)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 10 2-264 p. 10 (PDF)
Hoeves - Uitbaten van beenhouwerijen - Zonevreemde bedrijven (2-764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1042-1043 2-22 p. 1042-1043 (PDF)
Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing - Achterstand (Normen waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen - Werking van de Commissie voor gelijkwaardigheid en afwijking - Behandeling van de dossiers) (2-819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1134-1135 2-24 p. 1134-1135 (PDF)
Home Fabiola (oud militair hospitaal) te Oostende - Toestand - Bestemming (2-120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-4
p. 156-157 2-4 p. 156-157 (PDF)
Hoog Comitť van Toezicht - Eventuele afschaffing - Gevolgen (2-177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 204 2-6 p. 204 (PDF)
Hopteelt - Sector in moeilijkheden - Steunmaatregelen (2-356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 373-375 2-9 p. 373-375 (PDF)
Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge - Uitbating van een eigen reisbureau (Commercieel karakter - Negatieve impact op de reguliere werkgelegenheid) (2-2473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3593-3594 2-64 p. 3593-3594 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3670-3671 2-65 p. 3670-3671 (PDF)
Hotel- en Toerismeschool Spermalie te Brugge - Uitbating van een eigen reisbureau (Commercieel karakter - Negatieve impact op de reguliere werkgelegenheid) (2-2457)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3565 2-64 p. 3565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3641-3642 2-65 p. 3641-3642 (PDF)
Identificatie politionele diensten - Legitimatiebewijzen - Eenvormigheid (2-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 505-506 2-12 p. 505-506 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 922-923 2-20 p. 922-923 (PDF)
Kerkgebouwen - Organisatie van evenementen - BTW- en SABAM-plicht (Muziekconcerten met een commercieel karakter) (2-1569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2184 2-43 p. 2184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2715-2716 2-51 p. 2715-2716 (PDF)
Kerkgebouwen - Organisatie van evenementen - BTW- en SABAM-plicht (Muziekconcerten met een commercieel karakter) (2-1570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2177-2178 2-43 p. 2177-2178 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2534-2535 2-48 p. 2534-2535 (PDF)
Kilometerstand van voertuigen - Beteugeling van bepaalde vormen van bedrog - Wet van 12 maart 2000 - Praktische haalbaarheid (2-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 899-900 2-20 p. 899-900 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4051-4052 2-73 p. 4051-4052 (PDF)
Laboratoria voor klinische biologie - Nieuwe kwaliteitscriteria - Overgangsperiode (2-385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Question avec rťponse
Bul. 2-11
p. 464-467 2-11 p. 464-467 (PDF)
Landmeters-experten - Eedaflegging (Erkenning van diploma's) (2-1132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1519 2-31 p. 1519 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2273 2-44 p. 2273 (PDF)
Landmeters-experten - Statuut - MinisteriŽle werkgroep (2-1077)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1499-1500 2-30 p. 1499-1500 (PDF)
Landmeters-experten - Statuut - MinisteriŽle werkgroep - Belangenvermenging bij ambtenaren van het kadaster (2-868)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1269 2-27 p. 1269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3480-3481 2-62 p. 3480-3481 (PDF)
Liberalisering van de postsector in Europa - Gebruik van kruissubsidiŽring voor het verwerven van concurrentiŽle activiteiten in de niet-universele dienst - Rol van de NMBS en ABX (Mededeling van de Europese Commissie - Verbod staatssteun te gebruiken om het actieterrein op de vrije markt uit te breiden - Pakjesbezorging door ABX, dochterfirma van de NMBS) (2-1049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1321-1322 2-28 p. 1321-1322 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2312-2313 2-45 p. 2312-2313 (PDF)
Lozing van kerosine in zee - Gevolgen voor het milieu - Vervolging van de vervuiler (Vliegtuigen) (2-402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 446-447 2-11 p. 446-447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 675-676 2-15 p. 675-676 (PDF)
Luchtvaart - Alcoholtest piloten (2-482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 591-592 2-13 p. 591-592 (PDF)
Mijnen uit de Tweede Wereldoorlog - Opruiming - Aanbesteding (2-104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 105 2-3 p. 105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 149 2-4 p. 149 (PDF)
Mijnen uit de Tweede Wereldoorlog - Opruiming - Aanbesteding (2-105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-3
p. 115-116 2-3 p. 115-116 (PDF)
Militair vakantiecentrum Lombardsijde - Statuut - Exploitatievoorwaarden (2-465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 503-504 2-12 p. 503-504 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 599-600 2-13 p. 599-600 (PDF)
Militaire rechtbanken - Eventuele afschaffing (2-555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 680-681 2-15 p. 680-681 (PDF)
Modulair vervoer - Belgische verkeerssituatie - Studie - Eventuele invoering (Wegvervoer - Vermindering van de verkeerscongestie en afremming van de aantasting van het milieu) (2-2754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3955-3956 2-71 p. 3955-3956 (PDF)
Naamloze vennootschappen - Benoeming - Gebruik familienamen - Verbod de n.v. met de naam van een vennoot aan te duiden - Art. 27, Boek I, Titel IX Wetboek van koophandel (2-636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 794-795 2-18 p. 794-795 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1239 2-26 p. 1239 (PDF)
Ongevallen met fietsers - Veiligheidsmaatregelen - Balans (2-484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 569 2-13 p. 569 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 671-672 2-15 p. 671-672 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1248/4
p. 1-49 2-1248/4 p. 1-49 (PDF)
   Afschaffing van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer : Nationaal Instituut voor de Statistiek
2-1248/4
p. 9 2-1248/4 p. 9 (PDF)
   Bedrijfskapitaal van de vzw Sociale Dienst van het ministerie van Economische Zaken
2-1248/4
p. 8 2-1248/4 p. 8 (PDF)
  2-1248/4
p. 11 2-1248/4 p. 11 (PDF)
   Controle op handelingen gesteld in de diamantsector
2-1248/4
p. 9-10 2-1248/4 p. 9-10 (PDF)
  2-1248/4
p. 11-12 2-1248/4 p. 11-12 (PDF)
   Door Belgacom verschuldigde onroerende voorheffing
2-1248/4
p. 5 2-1248/4 p. 5 (PDF)
  2-1248/4
p. 7 2-1248/4 p. 7 (PDF)
   Mogelijkheid voor BIAC om terreinen van Brussel-Nationaal luchthaven te kopen
2-1248/4
p. 13 2-1248/4 p. 13 (PDF)
  2-1248/4
p. 14-15 2-1248/4 p. 14-15 (PDF)
   Politiehervorming - Overdracht van gebouwen
2-1248/4
p. 5 2-1248/4 p. 5 (PDF)
   Politiemacht treinbegeleiders
2-1248/4
p. 19-20 2-1248/4 p. 19-20 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen (Sociale verzekering in geval van faillissement - Sociale bijdragen - Nieuwe opdracht van het Participatiefonds)
2-1248/4
p. 2-3 2-1248/4 p. 2-3 (PDF)
   Spoorvervoer - Machtiging van de Koning tot omzetting van Europese richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de spoorwegen - Bestuursorganen van de NMBS
2-1248/4
p. 17-19 2-1248/4 p. 17-19 (PDF)
   Statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ
2-1248/4
p. 10-11 2-1248/4 p. 10-11 (PDF)
  2-1248/4
p. 12 2-1248/4 p. 12 (PDF)
   Tax Shelter (Fiscale aftrekbaarheid van de vennooschapswinsten geÔnvesteerd in audiovisuele werken)
2-1248/4
p. 4 2-1248/4 p. 4 (PDF)
  2-1248/4
p. 8 2-1248/4 p. 8 (PDF)
   Technische verbeteringen van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen
2-1248/4
p. 20-21 2-1248/4 p. 20-21 (PDF)
   Termijnsverlenging voor een statuutaanpassing van Belgacom - UMTS licenties
2-1248/4
p. 13 2-1248/4 p. 13 (PDF)
  2-1248/4
p. 15-17 2-1248/4 p. 15-17 (PDF)
   Terugbetaling van de Maribelsteun door bedrijven
2-1248/4
p. 5 2-1248/4 p. 5 (PDF)
   Wijziging wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen : bevoegdheidsmachtiging van ambtenaren
2-1248/4
p. 13 2-1248/4 p. 13 (PDF)
  2-1248/4
p. 15 2-1248/4 p. 15 (PDF)
   Wijzigingen BTW-wetboek : gebouwen en met de grond verbonden bouwwerken
2-1248/4
p. 5 2-1248/4 p. 5 (PDF)
  2-1248/4
p. 6-7 2-1248/4 p. 6-7 (PDF)
   Wijzigingen wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Bestuursorganen - Naleving van de etische code door informatiedienstenverleners via Internet - Elektronische aangetekende zendingen)
2-1248/4
p. 13 2-1248/4 p. 13 (PDF)
  2-1248/4
p. 13-14 2-1248/4 p. 13-14 (PDF)
   Zeescheepvaart - Fiscale voordelen om de herinvlagging van Belgische schepen te stimuleren
2-1248/4
p. 4 2-1248/4 p. 4 (PDF)
  2-1248/4
p. 5-6 2-1248/4 p. 5-6 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Controle op handelingen gesteld in de diamantsector
2-224
p. 30 2-224 p. 30 (PDF)
   Door Belgacom verschuldigde onroerende voorheffing
2-224
p. 30 2-224 p. 30 (PDF)
   Mogelijkheid voor BIAC om terreinen van Brussel-Nationaal luchthaven te kopen
2-224
p. 31 2-224 p. 31 (PDF)
   Politiemacht treinbegeleiders
2-224
p. 30 2-224 p. 30 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-224
p. 30 2-224 p. 30 (PDF)
   Tax Shelter (Fiscale aftrekbaarheid van de vennootschapswinsten geÔnvesteerd in audiovisuele werken)
2-224
p. 30 2-224 p. 30 (PDF)
   Terugbetaling van de Maribelsteun door bedrijven
2-224
p. 31 2-224 p. 31 (PDF)
   Zeescheepvaart - Fiscale voordelen om de herinvlagging van Belgische schepen te stimuleren
2-224
p. 30 2-224 p. 30 (PDF)
Ontwikkeling oosteroever haven Oostende - Aanwezigheid van militaire installaties (2-163)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 223 2-6 p. 223 (PDF)
Overheidsdiensten - Klantvriendelijkheid (2-921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1264 2-27 p. 1264 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1377-1378 2-28 p. 1377-1378 (PDF)
Particuliere slachtingen - Keurmerken (2-1281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1831-1832 2-37 p. 1831-1832 (PDF)
Particuliere slachtingen - Parallel vleescircuit (Risico's voor de volksgezondheid) (2-1050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1371 2-28 p. 1371 (PDF)
Pensioenberekening van legertandartsen - Gelijkstelling studiejaren (2-475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 525 2-12 p. 525 (PDF)
Personenwagens - Keuring - Aantal effectief afgelegde kilometers als criterium (Probleem van intensief gebruikte wagens) (2-851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1205 2-26 p. 1205 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1478-1480 2-30 p. 1478-1480 (PDF)
Personenwagens - Ontbreken van BA-autoverzekeringen (2-1066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1335 2-28 p. 1335 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-29
p. 1407 2-29 p. 1407 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1785-1786 2-36 p. 1785-1786 (PDF)
Personenwagens - Ontbreken van autoverzekeringen (2-1067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1338 2-28 p. 1338 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1443-1444 2-29 p. 1443-1444 (PDF)
Provinciale verkeerspolitie - Motoren- en wagenpark- Aanpassing - Controle op de primaire en secundaire wegen (Verkeersveiligheid) (2-1669)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2362 2-46 p. 2362 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2882-2883 2-53 p. 2882-2883 (PDF)
RSZ-bijdrage - Voordelen in natura (Drankvergoedingen voor werknemers) (2-624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-18
p. 809-811 2-18 p. 809-811 (PDF)
Reiskosten - Werkgeverstegemoetkomingen - Aanpassing aan de index (2-1928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2742-2743 2-52 p. 2742-2743 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3047-3048 2-56 p. 3047-3048 (PDF)
Reissector - Garantiefondsen - Beroepsverenigingen van reisbureau's die optreden als verzekeraar en bemiddelaar (Garantieverplichting t.a.v. de reiziger - Nietigheid van de verzekeringsovereenkomsten afgesloten door niet-toegelaten verzekeraars of aangeboden door niet-toegelaten bemiddelaars) (2-857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1212-1213 2-26 p. 1212-1213 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1543-1545 2-31 p. 1543-1545 (PDF)
Rijbewijs - Fraude (2-1069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1786-1787 2-36 p. 1786-1787 (PDF)
Rijbewijs - Fraude (Rijden zonder rijbewijs of zonder verzekering) (2-1068)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1326-1327 2-28 p. 1326-1327 (PDF)
Rijbewijs - Fraude (Rijden zonder rijbewijs of zonder verzekering) (2-622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 789 2-18 p. 789 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1161-1162 2-25 p. 1161-1162 (PDF)
Rijbewijs - Fraude (Rijden zonder rijbewijs of zonder verzekering) (2-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 794 2-18 p. 794 (PDF)
  Bul. 2-28
p. 1331 2-28 p. 1331 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-29
p. 1407 2-29 p. 1407 (PDF)
Rijbewijs - Hernieuwing (Foto) (2-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 103 2-3 p. 103 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 140 2-4 p. 140 (PDF)
Rijbewijs met punten - Jongeren (2-546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 627-628 2-14 p. 627-628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-21
p. 957-958 2-21 p. 957-958 (PDF)
Rijscholen versus vrije praktische rijopleiding voor jonge bestuurders (Effect bij ongevallen) (2-2437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3520 2-63 p. 3520 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3787-3788 2-68 p. 3787-3788 (PDF)
Rookgedrag van de Belgen - Evoluties - Vertaling in het beleid (Omzetting van de Europese richtlijn van 5 juni 2001) (2-1824)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2626-2628 2-50 p. 2626-2628 (PDF)
Rookverbod in bepaalde openbare plaatsen - Toepassing KB van 15 mei 1990 - Controle (Horeca-sector - Eetwareninspectie (2-458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Question avec rťponse
Bul. 2-12
p. 517-518 2-12 p. 517-518 (PDF)
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen - Aankoop van bouwgronden door investeerders - Monopolievorming rond verkavelen en bouwen (2-893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1302-1303 2-27 p. 1302-1303 (PDF)
SABAM - Feesten en fuiven - Tariefverhoging (2-1805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-49
p. 2593-2595 2-49 p. 2593-2595 (PDF)
Scheepvaartreglement - Bediening van de sluizen - Toezicht door de politie - Toepassing (2-1142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1518 2-31 p. 1518 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2070-2071 2-41 p. 2070-2071 (PDF)
Scheepvaartreglement - Bedieningstijden van de sluizen (Politionele toezicht) (2-1140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1517 2-31 p. 1517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1570-1571 2-32 p. 1570-1571 (PDF)
Slagerijen en beenhouwerijen - Erkenning en inrichtingsvoorwaarden - Koninklijk besluit van 30 december 1992 (2-855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1223-1224 2-26 p. 1223-1224 (PDF)
Sportvliegtuigen - Landingsverbod op militaire vliegvelden (2-1271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1782 2-36 p. 1782 (PDF)
Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - VeiligheidscoŲrdinatoren (Arbeidsongevallen - Administratieve verplichtingen - Bouwprijs) (2-2236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3165-3168 2-58 p. 3165-3168 (PDF)
Veilingen - Gebruik van houten containers - Volksgezondheid (2-176)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 199 2-6 p. 199 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 300-301 2-8 p. 300-301 (PDF)
Vervoer van zaken over de weg - Medeaansprakelijkheid van verladers bij verlies van lading (Inbreuken gepleegd door bestuurders en vervolgingsbeleid) (2-453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 499 2-12 p. 499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 589-590 2-13 p. 589-590 (PDF)
Vervoerskosten werknemers - Werkgeversbijdrage abonnementen NMBS - Fiscale behandeling (2-449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 507-508 2-12 p. 507-508 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 650 2-14 p. 650 (PDF)
Visserij - Economische studies - Resultaten (2-625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 777-778 2-17 p. 777-778 (PDF)
Vliegtuigen - Lozen van kerosine - Veiligheidsrisico's (2-765)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 995-996 2-22 p. 995-996 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1115-1116 2-24 p. 1115-1116 (PDF)
Voertuigen - Retroflecterende kentekenplaten (Kentekenplaten naar Europese afmetingen - Europees symbool) (2-2425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3462 2-62 p. 3462 (PDF)
Voetbalclubs - Achterstallen bedrijfsvoorheffing (2-377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 400 2-10 p. 400 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 553 2-12 p. 553 (PDF)
Voetbalclubs - RSZ-bijdragen (Achterstallen) (2-95)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 62 2-2 p. 62 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-5
p. 176-177 2-5 p. 176-177 (PDF)
Voetbalploegen - Licenties - Maatregelen (2-1965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2848 2-53 p. 2848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3175-3177 2-58 p. 3175-3177 (PDF)
Voorlopig rijbewijs - Foto (2-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 103 2-3 p. 103 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 141 2-4 p. 141 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat (Omzetting van een schriftelijke vraag in een vraag om uitleg bij overschrijding van de antwoordtermijn) (2-330)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Dedecker
2-330/1
p. 1-2 2-330/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-448/1
p. 1-269 2-448/1 p. 1-269 (PDF)
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ramoudt, Caluwť, Malcorps en Hordies
2-122
p. 43-44 2-122 p. 43-44 (PDF)
  2-122
p. 48 2-122 p. 48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verkeerspolitie (Mobiliteitsbeleid - Opvoeren van de verkeerscontrole) (2-1028)      
  Voorstel van de heer Ramoudt c.s.
2-1028/1
p. 1-3 2-1028/1 p. 1-3 (PDF)
Vzw's - Controle door de overheid - Verslagen (Openbaar ministerie) (2-393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 449 2-11 p. 449 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 721-722 2-16 p. 721-722 (PDF)
Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte (2-167)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 198-199 2-6 p. 198-199 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2954-2955 2-54 p. 2954-2955 (PDF)
Weduwen van militairen en invaliden - Pensioen - Aanpassing aan de levensduurte (2-168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 201 2-6 p. 201 (PDF)
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Privatisering - Wijziging van het juridisch statuut - Arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en haar personeel) (2-825)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-825/3
p. 1-20 2-825/3 p. 1-20 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen (Belastingvrijstelling op voorwaarde dat wordt herbelegd in ecologische voertuigen) (2-1340)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1340/3
p. 1-5 2-1340/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Vanlerberghe en de heer Ramoudt
2-1061/2
p. 1-3 2-1061/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-215
p. 30-32 2-215 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van ... met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) (Zie ook doc. 2-1393) (2-1392)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1392/3
p. 1 2-1392/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 4-7 2-254 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Amendementen nrs 43 en 47 van mevrouw Taelman en de heer Ramoudt
2-280/3
p. 13 2-280/3 p. 13 (PDF)
  2-280/3
p. 14-15 2-280/3 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-522/4
p. 1-24 2-522/4 p. 1-24 (PDF)
   De Post : universele dienst en geliberaliseerde markt - Omzetting EG-richtlijn - Compensatiefonds
2-522/4
p. 10-14 2-522/4 p. 10-14 (PDF)
   Fonds voor de beperking van de milieuoverlast in de omgeving van luchthaven Brussel-Nationaal (Geluidsoverlast)
2-522/4
p. 6 2-522/4 p. 6 (PDF)
  2-522/4
p. 6-6 2-522/4 p. 6-6 (PDF)
  2-522/4
p. 7-7 2-522/4 p. 7-7 (PDF)
  2-522/4
p. 8-8 2-522/4 p. 8-8 (PDF)
   Fonds voor de verbetering van de controle- en inspectiemiddelen van de luchtvaart
2-522/4
p. 5 2-522/4 p. 5 (PDF)
  2-522/4
p. 6-8 2-522/4 p. 6-8 (PDF)
   Gebouwenfonds van het departement Buitenlandse Zaken : uitbreiding tot onderhoudswerken en huur van gebouwen
2-522/4
p. 19-20 2-522/4 p. 19-20 (PDF)
   Niet-recuperatie van voorschotten en leningen betaald in het kader van de wetten betreffende het herstel van oorlogsschade
2-522/4
p. 6 2-522/4 p. 6 (PDF)
  2-522/4
p. 9-10 2-522/4 p. 9-10 (PDF)
   Opheffing van een bepaling in de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven : leeftijdsgrens voor leden van raden van bestuur
2-522/4
p. 10 2-522/4 p. 10 (PDF)
  2-522/4
p. 14-19 2-522/4 p. 14-19 (PDF)
   Overheveling van de militaire luchthaven van Melsbroek naar Brustem
2-522/4
p. 9-9 2-522/4 p. 9-9 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-522/4
p. 3-4 2-522/4 p. 3-4 (PDF)
   Werkingskosten van de Commissie voor regulering van de elektriciteit en het gas
2-522/4
p. 4-5 2-522/4 p. 4-5 (PDF)
   Wijziging wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten : EG/internationale samenwerking / militaire opdrachten - Internationale samenwerkingsprogramma's
2-522/4
p. 20-23 2-522/4 p. 20-23 (PDF)
  Algemene bespreking
   De Post : universele dienst en geliberaliseerde markt ; oprichting compensatiefonds
2-67
p. 29-30 2-67 p. 29-30 (PDF)
   Fonds voor de beperking van de milieuoverlast in de omgeving van luchthaven Brussel-Nationaal
2-67
p. 28 2-67 p. 28 (PDF)
   Fonds voor de verbetering van de controle- en inspectiemiddelen van de luchtvaart
2-67
p. 28 2-67 p. 28 (PDF)
   Organiek gebouwenfonds van het departement Buitenlandse Zaken
2-67
p. 31 2-67 p. 31 (PDF)
   Terugvordering van voorschotten en leningen inzake oorlogsschade
2-67
p. 29 2-67 p. 29 (PDF)
   Werkingskosten van de Commissie voor regulering van de elektriciteit en het gas
2-67
p. 28 2-67 p. 28 (PDF)
   Wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven : leeftijdsgrens voor leden van de raad van bestuur
2-67
p. 29 2-67 p. 29 (PDF)
  2-67
p. 30-31 2-67 p. 30-31 (PDF)
   Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten : EG/internationale samenwerking/militaire opdrachten
2-67
p. 31 2-67 p. 31 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Verslag van de heer Ramoudt en mevrouw Kestelijn-Sierens
2-1402/3
p. 1-57 2-1402/3 p. 1-57 (PDF)
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Raadgevend Comitť voor de telecommunicatie en Raadgevend Comitť voor de postdiensten) (Zie ook doc. 2-1392) (2-1393)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1393/3
p. 1-14 2-1393/3 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-254
p. 4-7 2-254 p. 4-7 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Algemene bespreking
2-175
p. 35-39 2-175 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp tot het verlenen van de titel van advocaat-generaal aan het lid van het openbaar ministerie dat BelgiŽ in de Eurojust-eenheid vertegenwoordigt en tot regeling van zijn financiŽle toestand (2-1220)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1220/2
p. 1-5 2-1220/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Verslag van de heer Ramoudt
   Alternatieve straffen - Strafbemiddeling
2-347/3
p. 13 2-347/3 p. 13 (PDF)
  2-347/3
p. 14 2-347/3 p. 14 (PDF)
  2-347/3
p. 15 2-347/3 p. 15 (PDF)
  2-347/3
p. 19 2-347/3 p. 19 (PDF)
  2-347/3
p. 22 2-347/3 p. 22 (PDF)
  2-347/3
p. 24 2-347/3 p. 24 (PDF)
  2-347/3
p. 26 2-347/3 p. 26 (PDF)
  2-347/3
p. 32-33 2-347/3 p. 32-33 (PDF)
  2-347/3
p. 36-37 2-347/3 p. 36-37 (PDF)
  2-347/3
p. 63 2-347/3 p. 63 (PDF)
  2-347/3
p. 64 2-347/3 p. 64 (PDF)
  2-347/3
p. 79-80 2-347/3 p. 79-80 (PDF)
   Bekrachtiging wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft (Vereenvoudigingsprocedure - Integratie van migranten)
2-347/3
p. 23 2-347/3 p. 23 (PDF)
  2-347/3
p. 30-31 2-347/3 p. 30-31 (PDF)
  2-347/3
p. 40-41 2-347/3 p. 40-41 (PDF)
   Bestraffing van daden van racisme
2-347/3
p. 42 2-347/3 p. 42 (PDF)
  2-347/3
p. 45-46 2-347/3 p. 45-46 (PDF)
  2-347/3
p. 54 2-347/3 p. 54 (PDF)
   Gebrek aan magistraten en vermindering van de achterstand in gerechtszaken te Brussel
2-347/3
p. 11 2-347/3 p. 11 (PDF)
  2-347/3
p. 15 2-347/3 p. 15 (PDF)
  2-347/3
p. 16 2-347/3 p. 16 (PDF)
  2-347/3
p. 19 2-347/3 p. 19 (PDF)
  2-347/3
p. 21-22 2-347/3 p. 21-22 (PDF)
  2-347/3
p. 46-50 2-347/3 p. 46-50 (PDF)
  2-347/3
p. 64 2-347/3 p. 64 (PDF)
   Hooliganisme : bestraffing
2-347/3
p. 5 2-347/3 p. 5 (PDF)
  2-347/3
p. 13 2-347/3 p. 13 (PDF)
  2-347/3
p. 25 2-347/3 p. 25 (PDF)
  2-347/3
p. 30 2-347/3 p. 30 (PDF)
  2-347/3
p. 37 2-347/3 p. 37 (PDF)
  2-347/3
p. 39 2-347/3 p. 39 (PDF)
  2-347/3
p. 40 2-347/3 p. 40 (PDF)
  2-347/3
p. 44-45 2-347/3 p. 44-45 (PDF)
  2-347/3
p. 51 2-347/3 p. 51 (PDF)
  2-347/3
p. 52 2-347/3 p. 52 (PDF)
  2-347/3
p. 56 2-347/3 p. 56 (PDF)
  2-347/3
p. 60 2-347/3 p. 60 (PDF)
  2-347/3
p. 64 2-347/3 p. 64 (PDF)
  2-347/3
p. 74-75 2-347/3 p. 74-75 (PDF)
   Overbevolking in de gevangenissen
2-347/3
p. 13 2-347/3 p. 13 (PDF)
  2-347/3
p. 15 2-347/3 p. 15 (PDF)
  2-347/3
p. 25-26 2-347/3 p. 25-26 (PDF)
  2-347/3
p. 46-47 2-347/3 p. 46-47 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-347/3
p. 10-11 2-347/3 p. 10-11 (PDF)
  2-347/3
p. 11-12 2-347/3 p. 11-12 (PDF)
  2-347/3
p. 16-17 2-347/3 p. 16-17 (PDF)
  2-347/3
p. 19 2-347/3 p. 19 (PDF)
  2-347/3
p. 20 2-347/3 p. 20 (PDF)
  2-347/3
p. 20-21 2-347/3 p. 20-21 (PDF)
  2-347/3
p. 26 2-347/3 p. 26 (PDF)
  2-347/3
p. 27 2-347/3 p. 27 (PDF)
  2-347/3
p. 38 2-347/3 p. 38 (PDF)
  Verslag van de heer Ramoudt + Bijlagen
2-347/3
p. 1-180 2-347/3 p. 1-180 (PDF)
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof (Algemene regels inzake begroting en boekhouding voor de gefedereerde entiteiten - Uitvoering van artikel 50, ß2, van de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (2-1551)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1551/2
p. 1-3 2-1551/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (Oprichting van een Zilverfonds om reserves aan te leggen die toelaten tussen 2010 en 2030 de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels t.g.v. de vergrijzing te betalen - Jaarlijkse opstelling van een zilvernota door de regering) (2-850)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-850/3
p. 1-19 2-850/3 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
2-141
p. 26-39 2-141 p. 26-39 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek (Internationale, supranationale of buitenlandse opdracht van magistraten) (2-1261)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1261/3
p. 1-7 2-1261/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, ß 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Vergoedingen van iemand die het slachtoffer van een blijvende arbeidsongeschiktheid werd en die geen beroepsinkomsten derft) (2-286)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-286/4
p. 1-12 2-286/4 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-56
p. 4-5 2-56 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-348/3
p. 1-6 2-348/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Amendement nr 2 van de heren Ramoudt en Van Quickenborne
2-1567/2
p. 2 2-1567/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1567/3
p. 1-7 2-1567/3 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Amendementen nrs 37 en 38 van de heer Ramoudt en mevrouw Taelman
2-283/4
p. 1-2 2-283/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 305 van de heer Ramoudt en mevrouw Taelman
2-283/14
p. 2-3 2-283/14 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Ramoudt
2-283/16
p. 1-187 2-283/16 p. 1-187 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Nietigheid van het beding luidens hetwelk de koper van bouwgrond verplicht wordt een aannemingsovereenkomst te sluiten - Wet Breyne) (2-1279)      
  Amendement nr 1 van de heer Ramoudt
2-1279/2
p. 1-4 2-1279/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 12 van de heer Ramoudt
2-1279/5
p. 1-8 2-1279/5 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de administratiefrechtelijke afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer (Verkeersovertredingen - Inning van de geldboeten - Beboeting via een administratieve procedure) (2-756)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
2-756/1
p. 1-17 2-756/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-10/2
p. 1-2 2-10/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen (2-1306)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Ramoudt
2-1306/2
p. 1-3 2-1306/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen (2-157)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Ramoudt
2-157/2
p. 1-2 2-157/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het sociaal statuut van de zeevisser (2-821)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Maertens
2-821/1
p. 1-18 2-821/1 p. 1-18 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heren Ramoudt en Maertens
2-821/2
p. 1-6 2-821/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 77 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Verkoop op afstand : uitzondering voor de reissector - EG-richtlijn) (2-162)      
  Voorstel van de heer Ramoudt c.s.
2-162/1
p. 1-3 2-162/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43ter in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met betrekking tot de motorrijders in groep (Verlening van een statuut aan de zogenaamde "marshals", begeleiders van motorgroepen) (2-814)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
2-814/1
p. 1-2 2-814/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Ramoudt
2-814/2
p. 1-2 2-814/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg (2-67)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-67/2
p. 1-6 2-67/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid uitgaven voor aankoop van ICT-hardware) (2-996)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
2-996/1
p. 1-3 2-996/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden) (Mengsels of cocktails met sterke dranken) (2-1109)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-1109/3
p. 1-9 2-1109/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 4-6 2-244 p. 4-6 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ramoudt en Van Quickenborne
2-247
p. 55-56 2-247 p. 55-56 (PDF)
  2-247
p. 86 2-247 p. 86 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek (Schorsing tijdens de vakantie van de termijnen voor benoeming of aanwijzing van magistraten) (2-780)      
  Verslag van de heer Ramoudt
2-780/3
p. 1-7 2-780/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrekbaarheid van beroepsmatig gedane restaurantkosten) (2-595)      
  Voorstel van de heer Ramoudt c.s.
2-595/1
p. 1-3 2-595/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Ramoudt
2-595/2
p. 1-2 2-595/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (Garantie voor de koper of bouwheer : openstellen van het gunstregime van de 5 %-waarborg voor de bouwpromotoren met controle door een systeem van "erkende revisoren") (2-822)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
2-822/1
p. 1-14 2-822/1 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Ramoudt
2-822/2
p. 1-3 2-822/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wegcode, wat de verkeersregels voor fietsers betreft (Verbod op de rijbaan naast elkaar te rijden) (2-1606)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
2-1606/1
p. 1-2 2-1606/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (Verminderd kijk- en luistergeld) (2-325)      
  Voorstel van de heren Ramoudt en Dedecker
2-325/1
p. 1-4 2-325/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel (Opheffing nationaliteitsvoorwaarde [EU]) (2-438)      
  Voorstel van de heer Ramoudt c.s.
2-438/1
p. 1-2 2-438/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Opheffing nationaliteitsvoorwaarde [EU]) (2-437)      
  Voorstel van de heer Ramoudt c.s.
2-437/1
p. 1-2 2-437/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren ("Dode hoek") (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocarchauffeurs te verbeteren) (2-630)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Ramoudt, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-630/3
p. 1-2 2-630/3 p. 1-2 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verplichte keuring voor motorfietsen betreft, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen (Verplichte periodieke technische controle voor de motorfietsen) (2-813)      
  Voorstel van de heer Ramoudt
2-813/1
p. 1-9 2-813/1 p. 1-9 (PDF)
Zandwinning - Vergunningen - Afhandeling van de aanvragen (2-2471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3592-3593 2-64 p. 3592-3593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3668-3669 2-65 p. 3668-3669 (PDF)
Zandwinning op zee - Onderzoek - Vergoeding (2-2472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3593 2-64 p. 3593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3669-3670 2-65 p. 3669-3670 (PDF)
Zelfstandige reisleiders - BTW-plicht (2-1567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2183-2184 2-43 p. 2183-2184 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2422-2424 2-46 p. 2422-2424 (PDF)
Zijn beleidsvisie inzake bescherming van de kustvisserij (Tongvisserij binnen de driemijlzone - Kleine kustvissers versus zwaardere eurokotters - Massale overname van vaartuigen door Nederlandse reders) (2-43)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-24
p. 39-45 2-24 p. 39-45 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999