S. 2-280 Dossierfiche K. 50-695

Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen
Regering G. Verhofstadt I  

verzwarende omstandigheid
seksueel misdrijf
seksueel geweld
jongere
sociaal verweer
strafprocedure
kinderbescherming
kind
prostitutie
vrijheidsberoving
strafrecht
strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen
toegang tot de rechter
misdaad tegen de personen
strafsanctie
verzachtende omstandigheid
adoptie
kinderpornografie
seksuele verminking
voorwaardelijke invrijheidstelling
maatschappelijk werker
voorlopige hechtenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-280/1 2-280/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-280/2 2-280/2 (PDF) Amendementen 3/4/2000
2-280/3 2-280/3 (PDF) Amendementen 3/5/2000
2-280/4 2-280/4 (PDF) Amendementen 10/5/2000
2-280/5 2-280/5 (PDF) Verslag namens de commissie 24/5/2000
2-280/6 2-280/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/5/2000
2-280/7 2-280/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/5/2000
2-280/8 2-280/8 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2000
2-280/9 2-280/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 30/5/2000
K. 50-695/1 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 31/5/2000
2-280/10 2-280/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 31/5/2000
K. 50-695/2 Amendementen 21/6/2000
K. 50-695/3 Amendementen 4/7/2000
K. 50-695/4 Amendement 6/7/2000
K. 50-695/5 Amendementen 12/7/2000
K. 50-695/6 Amendement 13/9/2000
K. 50-695/7 Amendementen 18/9/2000
K. 50-695/8 Amendementen 11/10/2000
K. 50-695/9 Verslag namens de commissie 20/10/2000
K. 50-695/10 Tekst aangenomen door de commissie 20/10/2000
K. 50-695/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 26/10/2000
2-280/11 2-280/11 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 27/10/2000
2-280/12 2-280/12 (PDF) Amendementen 7/11/2000
2-280/13 2-280/13 (PDF) Verslag namens de commissie 10/11/2000
2-280/14 2-280/14 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 10/11/2000
2-280/15 2-280/15 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/11/2000
2-280/16 2-280/16 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer opnieuw geamendeerde ontwerp 16/11/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat) Doc. 2-280/1 2-280/1 (PDF)
25/1/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffiebulletin nr. 18, dd 25.1.2000 Zie Griffiebulletin nr. 18, dd 28.1.2000 - Addendum
25/1/2000   Verzending naar commissie: Justitie
25/5/2000   Inschrijving op agenda
30/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-49 Hand. 2-49 (PDF)
30/5/2000   Terugzending naar commissie: Justitie
30/5/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-280/7 2-280/7 (PDF)
31/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-50 Hand. 2-50 (PDF)
31/5/2000   Inschrijving op agenda
31/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o4) Hand. 2-50 Hand. 2-50 (PDF)
Doc. 2-280/10 2-280/10 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/1/2000   Verzending naar commissie
2/2/2000   Inschrijving op agenda
2/2/2000   Niet behandeld
3/4/2000   Amendementen nrs. 1 tot en met 23 Doc. 2-280/2 2-280/2 (PDF)
4/4/2000   Inschrijving op agenda
4/4/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
4/4/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
4/4/2000   Bespreking
25/4/2000   Inschrijving op agenda
25/4/2000   Hoorzitting mevrouw Michèle Hirsch, advocaat bij de balie van Brussel; de heer Francis Martens, psycholoog en antropoloog; mevrouw Catherine Marneffe, kinderpsychiater, vertegenwoordigster van de "Mouvement du Manifeste d'octobre 1998"; mevrouw Kahadidi
3/5/2000   Inschrijving op agenda
3/5/2000   Bespreking
3/5/2000   Amendementen nrs. 24 tot en met 49 Doc. 2-280/3 2-280/3 (PDF)
10/5/2000   Inschrijving op agenda
10/5/2000   Bespreking
10/5/2000   Amendementen nrs. 50 tot en met 75 Doc. 2-280/4 2-280/4 (PDF)
10/5/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o2)
10/5/2000   Aanneming na amendering
24/5/2000   Inschrijving op agenda
24/5/2000   Goedkeuring verslag
Eenparig (8 stemmen)
Doc. 2-280/5 2-280/5 (PDF)
24/5/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-280/6 2-280/6 (PDF)
30/5/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag
Amendementen nrs. 76 tot 78
Doc. 2-280/7 2-280/7 (PDF)
24/2/2000   Opschorting termijn
Convocatie POC
2/3/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+34 verlenging
Doc. 2-82/6 2-82/6 (PDF)
30/5/2000   Herverzending naar commissie
30/5/2000   Inschrijving op agenda
30/5/2000   Amendementen nrs. 76 tot en met 78 Doc. 2-280/7 2-280/7 (PDF)
30/5/2000   Bespreking
30/5/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o1)
30/5/2000   Aanneming na amendering
30/5/2000   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
30/5/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-280/9 2-280/9 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
31/5/2000   Overzending Doc. K. 50-695/1
20/10/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-695/9
26/10/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 80, p. 20-21
26/10/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 80, p. 29
Doc. K. 50-695/11
26/10/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
27/10/2000   Overzending Doc. 2-280/11 2-280/11 (PDF)
27/10/2000   Verzending naar commissie: Justitie
9/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
Nr. 79 op art. 33 - Vandenberghe
Doc. 2-280/15 2-280/15 (PDF)
16/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-77 Hand. 2-77 (PDF)
16/11/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-77 Hand. 2-77 (PDF)
16/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 2-78 Hand. 2-78 (PDF)
27/10/2000   Verzending naar commissie
7/11/2000   Inschrijving op agenda
7/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
7/11/2000   Bespreking
7/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
7/11/2000   Aanneming zonder amendering
De commissie stemt in met de tekst zoals hij door de Kamer van volksvertegenwoordigers werd teruggezonden
10/11/2000   Inschrijving op agenda
10/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-280/14 2-280/14 (PDF)
10/11/2000   Goedkeuring verslag
eenparig - 8 stemmen
Doc. 2-280/13 2-280/13 (PDF)
16/11/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/11/2000   Bekrachtiging en afkondiging
17/3/2001   Bekendmaking (8495-8510)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 30/5/2000, 31/5/2000
Commissie: Justitie
Geamendeerd 4/4/2000, 25/4/2000, 3/5/2000, 10/5/2000, 24/5/2000
Commissie: Justitie
Geamendeerd 30/5/2000
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/10/2000
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/11/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 7/11/2000, 10/11/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 13/1/2000 15 27/1/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Zie Griffiebulletin nr. 18, dd 25.1.2000 Zie Griffiebulletin nr. 18, dd 28.1.2000 - Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 26/1/2000 60 3/4/2000
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 26/1/2000 31
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+34 verlenging
Onderzoekstermijn (S1) 26/1/2000 65 2/6/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 26/1/2000 31 28/4/2000
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 6/11/2000 15 20/11/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/11/2000 17/3/2001, blz 8495-8510