S. 2-780 Dossierfiche K. 50-1352

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek
Martine Taelman   

magistraat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-780/1 2-780/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/6/2001
2-780/2 2-780/2 (PDF) Amendementen 20/6/2001
2-780/3 2-780/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/7/2001
K. 50-1352/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 13/7/2001
K. 50-1352/2 Verslag namens de commissie 19/7/2001
K. 50-1352/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/7/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/6/2001   Indiening Doc. 2-780/1 2-780/1 (PDF)
14/6/2001   Inoverwegingneming
14/6/2001   Verzending naar commissie: Justitie
5/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
12/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o15) Hand. 2-137 Hand. 2-137 (PDF)
  Commissie: Justitie
14/6/2001   Verzending naar commissie
20/6/2001   Inschrijving op agenda
20/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
20/6/2001   Bespreking
20/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o3)
20/6/2001   Aanneming zonder amendering
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/7/2001   Overzending Doc. K. 50-1352/1
17/7/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1352/2
18/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 156, p. 10
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 158, p. 42
Doc. K. 50-1352/3
19/7/2001   Aanneming zonder amendering
19/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
24/7/2001   Bekendmaking (24879)
27/7/2001   Erratum (25427)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/7/2001
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/6/2001, 10/7/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/7/2001 24/7/2001 , blz 24879
Errata
Op 27/7/2001 , blz 25427

Kruispuntbank van de wetgeving