Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Julien Uyttendaele

13 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1830 Julien Uyttendaele (PS) minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing  
  Grondwettelijk Hof - PrejudiciŽle vragen - Artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 over het Grondwettelijk Hof - Toepassing - Weigeringen - Hof van Cassatie - Raad van State - Cijfers - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2022) 23/11/2022
  Antwoord 22/12/2022
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1829
7-1829 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Grondwettelijk Hof - PrejudiciŽle vragen - Artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 over het Grondwettelijk Hof - Toepassing - Weigeringen - Hof van Cassatie - Raad van State - Cijfers - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2022) 23/11/2022
  Antwoord 6/12/2022
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1830
7-1757 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Gevangenissen - Drugs - Verslaving - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2022) 16/9/2022
  Antwoord 13/2/2023
7-1624 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Facultatief protocol van 18 december 2002 bij het verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie - Stand van zaken - Uitvoering - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
  Antwoord 16/6/2022
7-1623 Julien Uyttendaele (PS) staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Justitiepaleis - Bouwvallige toestand - Renovatie - Hoven, rechtbanken en griffies - Verhuizing naar private gebouwen - Huur en huurtermijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
  Antwoord 9/6/2022
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1622
7-1622 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Justitiepaleis - Bouwvallige toestand - Renovatie - Hoven, rechtbanken en griffies - Verhuizing naar private gebouwen - Huur en huurtermijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/6/2022) 11/5/2022
  Antwoord 17/5/2022
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-1623
7-1406 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Verdovende middelen - Inbreuken - Inbeslagnames - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/12/2021) 17/11/2021
  Antwoord 22/12/2021
7-1405 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Verdovende middelen - Opgelegde straffen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/12/2021) 17/11/2021
  Antwoord 22/12/2021
7-994 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee  
  Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Protocol nr. 16 -Ratificatie - Stand van zaken - Hoogste Belgische rechtscolleges - Aanwijzing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2021) 8/2/2021
  Antwoord 11/3/2021
7-870 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee  
  Coronacrisis - Justitie - Elementaire sanitaire maatregelen - Richtlijnen - Niet-verlenging tijdens de tweede golf - Justscan-systeem - Toegang (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2020) 24/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
7-92 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Justitiepaleis van Brussel - Gebouwen - Huur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/11/2019) 14/10/2019
  Antwoord 11/2/2020
7-2 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Verdovende middelen - Overtredingen - Straffen - Uitgesproken gevangenisstraffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/8/2019) 22/7/2019
  Antwoord 16/12/2019
7-1 Julien Uyttendaele (PS) vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen  
  Verdovende middelen - Overtredingen - Inbeslagnames
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/8/2019) 22/7/2019
  Antwoord 16/12/2019