Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Zakia Khattabi

25 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11380 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Verdwijning - Vervanging door twee diensten - CoŲrdinatie - Bevoegdheden - Vrijwillige detacheringen - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 10/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11379 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  GeÔntegreerd en integraal strafrechtelijk beleid - Dienst voor het strafrechtelijk beleid - Afschaffing - Visie - Kadernota - Voorzitterschap van het College van procureurs-generaal
  Verzending vraag 10/4/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11324 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De rol van de NMBS in de afwerking van het richtschema voor de Zuidwijk
  Verzending vraag 3/4/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1407
5-11263 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  de gelijkstelling van de studieperiode van een zelfstandige in hoofdberoep
  Verzending vraag 19/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4851
5-11096 Zakia Khattabi (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het verslag van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het federale plan "gender mainstraiming"
  Verzending vraag 12/2/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4577
5-10980 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Europees Hof voor de Rechten van de Mens Veroordeling van BelgiŽ - Aantal - Onderwerp
  Verzending vraag 27/1/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-9633 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  de Moslimexecutieve
  Verzending vraag 19/7/2013
  Antwoord 20/8/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3865
5-9493 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  De rol van de getuigen bij een euthanasieverzoek
  Verzending vraag 5/7/2013
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3637
5-9446 Zakia Khattabi (Ecolo) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Guinee - Migratie naar BelgiŽ - Ontradingscampagne
  Verzending vraag 1/7/2013
  Antwoord 31/7/2013
5-9183 Zakia Khattabi (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije
  Verzending vraag 5/6/2013
  Antwoord 31/10/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3460
5-9019 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  De gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 18/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3461
5-9014 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Het elektronisch toezicht voor veroordeelden tot een straf van minder dan drie jaar
  Verzending vraag 13/5/2013
  Antwoord 3/6/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3342
5-8503 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  De nationale Mensenrechtencommissie
  Verzending vraag 14/3/2013
  Antwoord 15/4/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3117
5-7683 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  De overbrenging van gevangenen van Vorst naar de gevangenis van Andenne
  Verzending vraag 11/1/2013
  Antwoord 18/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2834
5-7206 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  De oprichting van een onafhankelijke controle-instantie inzake mensenrechten
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2529
5-7126 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Artikel 216bis van het Wetboek van Strafvordering - Verruimd verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (VVSBG) - Toepassing - Cijfers
  Verzending vraag 5/10/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-7125 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Gevangenis van Vorst - Europees Comitť ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (CPT) - Bezoek van april 2012 - Verslag - Bekendmaking
  Verzending vraag 5/10/2012
  Antwoord 26/7/2013
5-6823 Zakia Khattabi (Ecolo) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragen - Vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking - Bescherming erkend door Belgie - Cijfers
  Verzending vraag 26/7/2012
  Antwoord 30/8/2012
5-6288 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Het taalexamen "artikel 5" voor magistraten bij Selor
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 5/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2145
5-4113 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-568
5-2691 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  De modernisering van de DNA-analyse in strafzaken
  Verzending vraag 12/7/2011
  Antwoord 19/10/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1030
5-2676 Zakia Khattabi (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  De strijd tegen discriminatie bij aanwerving
  Verzending vraag 4/7/2011
  Antwoord 26/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1106
5-2508 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  De problemen inzake de begroting en het functioneren van het Brussels Steuncentrum
  Verzending vraag 10/6/2011
  Antwoord 26/7/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-901
5-665 Zakia Khattabi (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Attesten van "geen huwelijksbeletsel" - Toekenning - Weigering - Marokko en TunesiŽ - Cijfers - Voorontwerp van wet van de vorige regering - Vooruitgang
  Verzending vraag 27/12/2010
  Antwoord 24/2/2011
5-568 Zakia Khattabi (Ecolo) minister van Justitie  
  Belgische Commissie voor de Mensenrechten - Oprichting - Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties - Omstandig advies - Beschikbaarheid
  Verzending vraag 16/12/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4113