Mondelinge vraag nr. 5-1407

5-1407 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/4/2014
  de rol van de NMBS in de afwerking van het richtschema voor de Zuidbuurt
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11324