Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Fauzaya Talhaoui

14 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11300 Fauzaya Talhaoui (sp.a) minister van Justitie  
  het onderwijs binnen de gevangenismuren
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4905
5-10629 Fauzaya Talhaoui (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Douanezaken - Directe vertegenwoordiging - Aanvragen - Aangiften - Cijfergegevens
  Verzending vraag 16/12/2013
  Antwoord 20/1/2014
5-10626 Fauzaya Talhaoui (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van de tussenafstand voor vrachtwagens op snelwegen
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 27/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4391
5-10625 Fauzaya Talhaoui (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de geautomatiseerde vaststelling van overtredingen van het inhaalverbod door vrachtwagens
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4390
5-10624 Fauzaya Talhaoui (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  de overtredingen van vrachtwagenchauffeurs
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4389
5-10620 Fauzaya Talhaoui (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 25/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10619
5-10619 Fauzaya Talhaoui (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  het toenemend aantal gezinnen dat een beroep moet doen op de sociale leverancier
  Verzending vraag 20/12/2013
  Antwoord 2/1/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3874
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10620
5-9359 Fauzaya Talhaoui (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De mogelijkheid om budgetmeters gespreid over twaalf maanden op te laden
  Verzending vraag 19/6/2013
  Antwoord 3/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3639
5-6261 Fauzaya Talhaoui (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De ondersteuning van de initiatieven van de vierde pijler van de ontwikkelingssamenwerking
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2152
5-6260 Fauzaya Talhaoui (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De houding van de Indiase overheid ten opzichte van buitenlandse ngo's
  Verzending vraag 15/5/2012
  Antwoord 24/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2151
5-6229 Fauzaya Talhaoui (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012 - Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Omzendbrief - Onduidelijkheden
  Verzending vraag 9/5/2012
  Antwoord 22/6/2012
5-6130 Fauzaya Talhaoui (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De inperking van de vrije meningsuiting in Turkije
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 9/5/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2008
5-5874 Fauzaya Talhaoui (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Migratie - Statistische gegevens - Periode 2008-2010
  Verzending vraag 15/3/2012
  Antwoord 2/4/2012
5-5767 Fauzaya Talhaoui (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De stand van zaken rond gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen in 2012
  Verzending vraag 1/3/2012
  Antwoord 13/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1927