Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10629

van Fauzaya Talhaoui (sp.a) d.d. 16 december 2013

aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken

Douanezaken - Directe vertegenwoordiging - Aanvragen - Aangiften - Cijfergegevens

douaneformaliteit
douaneharmonisatie
beroep in het douanewezen
douaneregelingen
officiŽle statistiek

Chronologie

16/12/2013 Verzending vraag
20/1/2014 Antwoord

Vraag nr. 5-10629 d.d. 16 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van mijn mondelinge vraag om uitleg nr. 5-4256 in de Senaatscommissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden, had ik graag volgende cijfermatige gegevens opgevraagd :

1) Kan de geachte minister mij laten weten hoeveel douane-expediteurs een aanvraag hebben ingediend tot directe vertegenwoordiging volgens de bestaande dienstinstructie, namelijk D.I.530.9 van circulaire D.D.312.592, sinds juli 2012?

2) Kan hij mij laten weten hoeveel douaneaangiften er zijn ingediend in het systeem van de directe vertegenwoordiging volgens de bestaande dienstinstructie, namelijk D.I.530.9 van circulaire D.D.312.592, sinds juli 2012 ?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2014 :

Sinds juli 2012 heeft mijn administratie 18 aanvragen voor directe vertegenwoordiging ontvangen en geregistreerd en werden er binnen datzelfde kader 27 916 douaneaangiften ingediend.