Fauzaya Talhaoui - sp.a
 
Geboren te Beni-Chiker (Marokko) op 1 november 1969

Licentiate in de rechten (UIA)

Wetenschappelijk onderzoeker

1999-2003 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1999-2003 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
2004-2007 : gecoöpteerd senator
2004-2007 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2007-2018 : gemeenteraadslid (Antwerpen)
2011-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 8 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/7/1999-10/4/2003 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Kamer
8/7/2004-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
8/7/2004-10/9/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
8/7/2004-10/9/2004 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
8/7/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/8/2004-10/9/2004 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
10/9/2004-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
10/9/2004-2/5/2007 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
10/9/2004-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
11/10/2011-28/4/2014 Lid Parlementair Comitť belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
19/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
19/10/2011-26/11/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
19/10/2011-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
19/10/2011-20/12/2011 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
19/10/2011-10/1/2012 Lid Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
19/10/2011-26/11/2012 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
19/10/2011-28/4/2014 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/12/2011-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
20/12/2011-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
7/3/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Nieuwe indicatoren voor economische prestaties, sociale vooruitgang, levenskwaliteit en geluk"
13/11/2012-28/4/2014 Lid Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
21/11/2012-28/4/2014 Voorzitter Werkgroep "Ontwikkelingssamenwerking - Post 2015 MDG"
26/11/2012-15/10/2013 Lid Commissie voor de Justitie
26/11/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
9/10/2013-28/4/2014 Voorzitter Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/10/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie