Auteurs- en sprekersregister betreffende "Buysse Yves" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Police-on-web" - Aantal klachten - Uitbreiding - Extra faciliteiten - Timing (4-4053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4053
"Police-on-web" - Aantal klachten - Uitbreiding - Extra faciliteiten - Timing (4-5974)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5974
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1977
Accijnzen - Vrijstelling voor diplomaten van het betalen van taksen op motorbrandstof (4-1388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1388
Agentschap 112 - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3332)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3332
Agentschap 112 - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3333
Algemene nationale gegevensbank (ANG) - Drieledige identificatie - Tekortkomingen (4-7091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7091
Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Omkadering - Personeel - SubsidiŽring (4-4286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4286
Arrestaties - Gebruik van kabelbinders in plaats van handboeien - Klachten (4-6469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6469
Asiel- en migratiebeleid - RepatriŽringsopdrachten - Lokale en regionale politie - Rol (4-3791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-3791
Asiel- en migratiebeleid - RepatriŽringsopdrachten - Lokale en regionale politie - Rol (4-3792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3792
Asiel- en migratiebeleid - RepatriŽringsopdrachten - Lokale en regionale politie - Rol (4-6138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6138
Belastingaangiften - Programma Taxi - Problemen - Maatregelen (4-3865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3865
Belastingaangiften - Programma Taxi - Problemen - Maatregelen (4-5166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5166
Belastingambtenaren - Detachering bij de politie - Aantallen - Resultaten - Kostprijs (4-4185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4185
Belastingambtenaren - Detachering bij de politie - Evaluatie (4-4184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4184
Belgen in het buitenland - Stemmen per briefwisseling - Meer efficiŽnte organisatie (4-4343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4343
Belgen in het buitenland - Stemrecht - Stemmen op papier - Alternatief (4-4345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4345
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van de heer Yves Buysse tot derde ondervoorzitter van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Beroepsziekte - Invaliden en uitkeringsgerechtigden (4-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1541
Bewoners van de gesloten centra - Doorsturen naar gevangenissen (4-1563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1563
Bewoners van de gesloten centra - Doorsturen naar gevangenissen (4-2688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2688
Bijzondere Inspectie Diensten - Politiediensten - Gezamenlijke acties - Opvolging en evaluatie (4-7481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7481
Boedapest - Belgische ambassade - Ontbreken van de vlag van de Vlaamse Gemeenschap (4-3453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3453
Borden voor verkiezingsaffiches - Ter beschikking stelling door gemeenten - Verplichting (4-6518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6518
Bouw van het nieuwe vluchtelingencentrum - Luchthaven van Zaventem - Stand van zaken (4-6523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6523
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-4623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4623
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-4624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4624
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-5692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5692
Brandstofdiefstal - Meldingen - Vervolgingen (4-6014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6014
Brandweermannen - Basisopleiding - Training - Aantal uren (4-1763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1763
Buitenlandse bezoldigde sportbeoefenaars - Belastingvoordeel (4-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1594
Civiele veiligheid - Nucleaire alarmsirenes - Controle - Frequentie en resultaten (4-4626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4626
Civiele veiligheid - Nucleaire alarmsirenes - Controle - Frequentie en resultaten (4-6015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6015
De Post - Productiviteit - Aantal werknemers - Afwezigheden door ziekte (4-4344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4344
De Post - Verkiezingsdrukwerk - Vaste data - Herneming van het systeem (4-2235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
SV 4-2235
De besteding van de retributies betaald aan de Directie Private Veiligheid (door bewakingsfirma's, alarminstallateurs e.a. - Fonds voor de bewakingsondernemingen) (4-838)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 54-55 4-71 p. 54-55 (PDF)
De beŽdiging van treinbegeleiders (4-1424)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 78-80 4-111 p. 78-80 (PDF)
De blijvende illegalenproblematiek in Oostende en Zeebrugge (Cijfers - Samenwerking met Frankrijk - Klachten van het treinpersoneel) (4-1022)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 77-80 4-83 p. 77-80 (PDF)
De communicatie van de onderrichtingen in verband met de verkiezingen van 7 juni (Mogelijkheid om de naam van de echtgenote op de kieslijst te vermelden) (4-768)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 27-29 4-76 p. 27-29 (PDF)
De effecten van de sensibilisering van de studenten secundair onderwijs voor het beroep verpleegkunde (Evaluatie van de promotiecampagne) (4-1020)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 68-69 4-83 p. 68-69 (PDF)
De forse stijging van het aantal Spaanse steunaanvragers van Marokkaanse origine (Misbruik - OCMW - Antwerpen) (4-891)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-89
p. 27-29 4-89 p. 27-29 (PDF)
De functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde (Verschillende taken en verpleegkundige prestaties voor elk opleidingsniveau) (4-1021)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 69-70 4-83 p. 69-70 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Stand van zaken invoeren nieuwe hulpverleningszones - Inschakelen gepensioneerde commandanten - Dotaties - Begeleidingscommissie) (4-926)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 67-68 4-78 p. 67-68 (PDF)
De inzet van kynologenhulpverleningsteams (Inzetten van speurhonden bij zoekacties naar slachtoffers en vermisten) (4-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-93
p. 35-36 4-93 p. 35-36 (PDF)
De nachtpermanenties van de spoorwegpolitie in Gent en Brugge (Gevolgen van de beurtelingse permanentie) (4-672)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-66
p. 29-30 4-66 p. 29-30 (PDF)
De personeelsbezetting in de afdeling verhoogde veiligheid van de Brugse gevangenis (4-234)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-25
p. 23-24 4-25 p. 23-24 (PDF)
De problematiek van illegalen in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende (PolitiŽle maatregelen om het probleem in te dijken) (4-248)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 74-76 4-26 p. 74-76 (PDF)
De rellen in de Brusselse gemeenten en de veiligheid van de politiediensten (Allochtone jongeren en straatbendes) (4-969)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-99
p. 52-54 4-99 p. 52-54 (PDF)
De representativiteit van de Veiligheidsmonitor (EnquÍte naar de bevindingen van de burger omtrent buurtproblemen, onveiligheidsgevoel, slachtofferschap en werking van de politie - Methodologie) (4-1457)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 63-65 4-112 p. 63-65 (PDF)
De werking van de arrondissementele informatiekruispunten (voor de verwerking en analyse van bestuurlijke en gerechtelijke informatie - Ondersteunende dienst samengesteld uit leden van de federale en lokale politie - Directie van de operationele politionele informatie, CGO - Aanbevelingen van het Comitť P) (4-1509)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-114
p. 77-79 4-114 p. 77-79 (PDF)
Defensie - Prestaties aan derden - Criteria (4-2087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-2087
Defensie - Prestaties aan derden - Criteria (4-2635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2635
Defensie - Uitvoering van werkstraffen - Aantal veroordeelden - Inzetting (4-4629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4629
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-2706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2706
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-293
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-5911)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5911
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-599
Directoraten-generaal Vreemdelingenzaken, Preventie en Veiligheid - Crisiscentrum - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6521
Drugscontroles in het verkeer (Aanpassing van de drugstests) (4-258)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 48-52 4-27 p. 48-52 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Yves Buysse, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Een classificatiesysteem van en onderzoek naar levenloos geboren kinderen (4-1462)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 49-51 4-112 p. 49-51 (PDF)
Elektronisch stemmen - Schermen met kandidaten - Voorziene presentatie voor de verkiezingen van juni 2009 (4-2224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-2224
Eurodac - Toegang voor de politiediensten (4-4182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4182
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Belgen die in het buitenland verblijven - Beperkte deelname - Redenen (4-3789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
SV 4-3789
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Belgen die in het buitenland verblijven - Beperkte deelname - Redenen (4-3790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3790
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Belgen die in het buitenland verblijven - Beperkte deelname - Redenen (4-5968)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5968
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Verkiesbaarheid van Europeanen afkomstig uit een andere Lidstaat - Keuze van de taalaanhorigheid (4-2225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-2225
Europese wetgeving op de chemische stoffen - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH)-verordening - Controle op de naleving (4-6462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6462
Europese wetgeving op de chemische stoffen - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH)-verordening - Controle op de naleving (4-6463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6463
Eventuele verkoop van de Oesterparking aan de stad Brugge (Overdracht van grond door de NMBS aan de stad Brugge, om er de Beurshalle te bouwen) (4-1159)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-94
p. 79-80 4-94 p. 79-80 (PDF)
FOD Binnenlandse Zaken - Opbouw geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof (4-291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-291
FOD Binnenlandse Zaken - Opbouw geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof (4-597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-597
FOD Binnenlandse Zaken - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3337
FOD Economie - Taalgebruik - Particulieren die in het Nederlandse taalgebied wonen (4-4627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4627
FOD Economie - Taalgebruik - Particulieren die in het Nederlandse taalgebied wonen (4-5881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5881
FOD FinanciŽn - Intranet - Taalgebruik (4-7529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7529
FOD Personeel en Organisatie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3335)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3335
FOD Personeel en Organisatie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-5772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5772
Fedasil - Begrotingsboekhouding (4-1356)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1356
Fedasil - Doorgeefsubsidies (4-1357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1357
Fedasil - Jaarlijkse inventaris (4-1360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1360
Fedasil - Rekeningen (4-1358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1358
Fedasil - Reservefonds (4-1361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1361
Fedasil - Samenwerking met de Regie der Gebouwen (4-1359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1359
Fedasil - Te grote reserves (4-1362)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1362
Fedasil - Verrichtingen voor orde (4-1363)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1363
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Personeelsprobleem - Werknemers van niveau A en B - Maatregelen (4-3828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-3828
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Personeelsprobleem - Werknemers van niveau A en B - Maatregelen (4-5164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5164
Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie (FOD P&O) - Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT) - Activa - Onvolledig inventaris (4-6517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-6517
Federale gerechtelijke politie - Onderzoekscapaciteit - Sectie Criminele Informatie - Informantenwerking (4-7018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7018
Federale gerechtelijke politie van het arrondissement Brugge - Begeleidingstraject inzake waardebepaling en cultuurverandering - Aanbevelingen - Organisatie in andere arrondissementen (4-6468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6468
Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken - Uitvoering van werkstraffen - Aantallen - Functies en diensten (4-4628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4628
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken (4-4743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4743
Federale overheidsdiensten - Werkstraffen - Stand van zaken (4-5701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5701
Federale politie - Databank ViCLAS - Kosten - Personeelsbezetting (Violent Crime Linkage System) (4-1791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1791
Federale politie - In beslag genomen voertuigen - Mogelijkheid om als dienstvoertuig te kunnen gebruiken (4-1258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1258
Federale politie - In beslag genomen voertuigen - Mogelijkheid om als dienstvoertuig te kunnen gebruiken (4-1259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1259
Federale politie - Inzetting van visueel gehandicapte personen - Evaluatie (4-3834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3834
Federale politie - Inzetting van visueel gehandicapte personen - Evaluatie (4-5969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5969
Federale politie - Meten van de prestaties - European Foundation for Quality Management-model (4-7477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7477
Federale politie - Nationale en arrondissementele tapkamers - Inzet van blinden en slechtzienden - Evaluatie van de proefperiode (4-249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-249
Federale politie - Nationale en arrondissementele tapkamers - Inzet van blinden en slechtzienden - Evaluatie van de proefperiode (4-590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-590
Federale politie - Procedure voor het beheer van de activa - Aanpassing aan de nieuwe structuren - Maatregelen (4-6519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6519
Federale politie - Verschillende toezichtorganen - Sluiten van overeenkomsten (4-7483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7483
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Subsidies (4-1389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1389
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Drietalige mededelingen in toeristische centra - Aantallen - Meldingen (4-3833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3833
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-4497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4497
Gedetineerden - Tewerkstelling in werkplaatsen - Aantallen - Vraag van derden (4-5685)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5685
Gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel - Brandstichting en rellen van eind augustus 2008 - Schade - Kosten (4-6522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-6522
Gesloten instelling - Bouw - Moeilijk beheersbare Vreemdelingen - Stand van zaken (4-3898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-3898
Gevangenis van Brugge - Gedetineerden - Verwerking van kunstmest - Risico's (4-3103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3103
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-3506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3506
Gevangenissen - Aantal gevangenen - Aantal penitentiaire beambten - Verhouding (4-5641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5641
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-4645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4645
Gevangenissen - Afdelingen hoge veiligheid - Aantal gedetineerden (4-5697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5697
Gevangenissen - Methadongebruik (4-4643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4643
Gevangenissen - Methadongebruik (4-5695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5695
Globaal medisch dossier (4-296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-296
Globaal medisch dossier (4-536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-536
Globaal medisch dossier (GMD) - Informatiecampagne - Evaluatie (4-3831)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3831
Globaal medisch dossier (GMD) - Registraties - Aantallen - Leeftijden (4-3830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3830
Herziening van artikel 72 van de Grondwet (Afschaffing van het begrip "senatoren van rechtswege" : kinderen van de Koning) (4-859)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse, Joris Van Hauthem en Hugo Coveliers
4-859/1
p. 1-2 4-859/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3į, en 69, 3į van de Grondwet (Verlaging van de verkiesbaarheidsvoorwaarde voor Senaat en Kamer tot 18 jaar) (4-1435)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Hugo Coveliers en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1435/1
p. 1-2 4-1435/1 p. 1-2 (PDF)
Het Verkeersveiligheidsfonds (Daling van de beschikbare middelen van het Fonds - Verdeling onder de gewesten op basis van de plaats van de vaststelling van de overtredingen) (4-458)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 79-81 4-47 p. 79-81 (PDF)
Het grensoverschrijdend spoorverkeer tussen Rijsel en Brugge/Oostende enerzijds en Antwerpen anderzijds (Reizigersvervoer) (4-1117)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 64-65 4-93 p. 64-65 (PDF)
Het onderzoek naar de effecten van bewakingscamera's op de ophelderingsgraad van misdrijven (Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit) (4-839)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 52-54 4-71 p. 52-54 (PDF)
Het statuut van de brandweerlui (Stand van zaken in het kader van de brandweerhervorming) (4-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 65-66 4-78 p. 65-66 (PDF)
Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg (4-7012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7012
Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg (4-7013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7013
Inlichtingendiensten - Politiediensten - Gerechtelijke overheid - Uitwisseling van informatie (4-7470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7470
Inlichtingendiensten - Politiediensten - Gerechtelijke overheid - Uitwisseling van informatie (4-7471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7471
Internationale voetbalwedstrijden - Geweldplegingen - Busvervoer - Tweede busbestuurder (4-4235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4235
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4264
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4265
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-4266
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4267
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4268
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4269
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4270
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4271
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4272
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4273
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4274
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4275
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4276
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4277
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4278
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4279)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4279
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4280)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4280
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-4281
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4282
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4283
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4284)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4284
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-4285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4285
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-5535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5535
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-5788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5788
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-5866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5866
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-6246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6246
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privť-gebruik - Reglementering (4-6257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6257
Justitie - Personeel - Inzetting visueel gehandicapte personen (4-3832)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-3832
Kieswet - Strafinrichtingen - Volmachten voor gevangenen (4-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1377
Koemelkallergie - Onderzoeken - Terugbetaling (4-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1619
Koemelkallergie - Onderzoeken - Terugbetaling (4-2313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2313
Koemelkallergie - Onderzoeken - Terugbetaling (4-5220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5220
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-2710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2710
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-3290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3290
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-429
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-617
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-2711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2711
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-3291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3291
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-430
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-618
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-2709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2709
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-3289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3289
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-428
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-616
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-2712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2712
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-3292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-3292
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-431
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-619
Leden van motorbendes - Criminele feiten - Inventarisatie (4-6515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6515
Leden van motorbendes - Criminele feiten - Inventarisatie (4-6516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6516
Leger - Personeelstekort - Paracommando's - Bezettingsgraad (4-2037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2037
Lokale politiediensten - Laterale samenwerking - Verbetering (4-7095)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7095
MUG-interventiewagen - Begrip ďprioritair voertuigĒ (4-1392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1392
MUG-interventiewagen - Begrip ďprioritair voertuigĒ (4-1393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1393
Marokko - Deportatie van christelijke welzijnsmedewerkers - Reactie van BelgiŽ (4-7543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7543
Militair domein Ryckevelde - Brandoefeningen - Aantallen - Andere locaties (4-4208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4208
Militairen - Terugbetaling van de studiekosten (4-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1548
Militairen - Terugbetaling van de studiekosten - Vrijstellingen - Opsplitsing per taalaanhorigheid (4-2053)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2053
Militairen - Terugvordering van de studiekosten - Stand van zaken van de effectieve terugbetalingen (4-2045)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2045
Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs (4-4186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4186
Minderjarigen - Delinquentie - Ouderstages - Resultaten - Kostprijs (4-5661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5661
Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen (4-7086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7086
Misdrijven - Ophelderinggraad - Ontbreken van cijfergegevens - Redenen (4-7087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7087
NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop (4-1578)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1578
NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop (4-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1602
NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop (4-2427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2427
NMBS - Grond bij het station in Brugge - Verkoop (4-2429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2429
NMBS - Plaatsen van camera's in 51 stations (4-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1596
NMBS - Rechtstreekse treinverbinding tussen Brugge en Zaventem (4-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
SV 4-2234
NMBS - Reizigers die illegaal in het land verblijven - Uitschrijven van ďnulticketsĒ (4-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1556
NMBS - Speciale tarieven - Massa-manifestaties (4-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1555
NMBS - Speciale tarieven - Massa-manifestaties (4-2425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2425
NMBS - Speciale tarieven voor specifieke evenementen of manifestaties (4-1394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1394
NMBS - Technische problemen - Inzetting van bussen en taxi's - Kosten (4-4496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4496
NMBS - Technische problemen - Inzetting van bussen en taxi's - Kosten (4-5797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5797
NMBS - Treinbegeleider - Vaststelling van tuberculose - Opvolging (4-339)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-339
NMBS - Treinen - Plaatsen van camera's (4-1595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1595
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Boetes - Terugbetaling - Criteria (4-3796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3796
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fietsenstallingen - Diefstallen (4-4728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4728
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Fietsenstallingen - Diefstallen (4-5806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5806
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Oostende - Privťbewakingsfirma - Evaluatie - Kostprijs (4-3895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3895
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personeel - Ziekteverzuim - Evolutie (4-3867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3867
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse sneltrein Aarschot-Brussel - Gebrek aan zitplaatsen - Maatregelen (4-6699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6699
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rechtstreekse sneltrein Aarschot-Brussel - Gebrek aan zitplaatsen - Maatregelen (4-7014)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7014
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegdepot Oostende - Maatregelen (Illegalen) (4-4048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4048
Niet-verzekerde voertuigen (Stijging van het aantal bestuurders zonder verzekering - Oprichting van de Veridass-gegevensbank die de gegevens van de verzekeringsmaatschappijen koppelt aan de gegevens van de DIV - Oprichting van een "authentieke bron voertuigen" via het project Mobivis) (4-463)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 81-83 4-47 p. 81-83 (PDF)
Onrustwekkende verdwijningen - Ontsnappingen - Opsporing - Gebruik van snelle communicatiemiddelen - GSM - MMS (4-4016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4016
Onrustwekkende verdwijningen - Ontsnappingen - Opsporing - Gebruik van snelle communicatiemiddelen - GSM - MMS (4-4017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4017
Openbare orde - Bedreigingen en geweld ten aanzien van hulpverleners (4-4642)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4642
Openbare orde - Bedreigingen en geweld ten aanzien van hulpverleners (4-6018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6018
Orgaan voor de CoŲrdinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Parallelle informatie en cross-checks - Vrijgemaakt budget (4-7472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7472
Orgaan voor de CoŲrdinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Parallelle informatie en cross-checks - Vrijgemaakt budget (4-7473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7473
Oud munitiedepot Vloethemveld - Kunstwerken - Bescherming - Klassering (4-308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-308
Overheid - Spionagepogingen - Oprichting nieuwe overheidsdienst - Bescherming (4-1792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1792
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Rompuy, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-4019
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4020
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4021
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4022
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4023
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   dossier afgesloten
SV 4-4024
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4025
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-4026
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4027)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4027
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4028
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4029)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-4029
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4030)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-4030
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4031)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-4031
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4032)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-4032
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4033
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-4034
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4035
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-4036
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4037
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 4-4038
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4039
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4040
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-5261
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5467
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanhengel, vice-eersteminister en minister van Begroting
   Antwoord
SV 4-5531
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5658
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-5862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5862
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-6244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6244
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-6252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6252
Overheidsportaal Fisconetplus - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Verbreken van onderhoudscontract (4-4234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4234
Overheidsportaal Fisconetplus - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Verbreken van onderhoudscontract (4-5174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-5174
Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten (4-4233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4233
Overheidsportaal Justel - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Kosten (4-5662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5662
POD Maatschappelijke Integratie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-3336
Penitentiair centrum Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Personeelsformatie (4-4646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4646
Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging (4-4644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4644
Penitentiair centrum van Brugge - Afdeling Hoge Veiligheid - Beschadiging (4-5696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5696
Politie - Inschakeling van minderjarige informanten (4-1618)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1618
Politie - Inschakeling van minderjarige informanten (4-2228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2228
Politie - Toepassing van de taalwetten (4-4641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4641
Politie - Toepassing van de taalwetten (4-6017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6017
Politie - Vacatures - Moeilijke invulling (4-4640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4640
Politie - Vacatures - Moeilijke invulling (4-6016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6016
Politiediensten - Aanwervingen - Competentieprofielen (4-7484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7484
Politiediensten - Aanwervingen - Promotieactiviteiten - Lacunes (4-7478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7478
Politiediensten - Algemene nationale gegevensbank (ANG) - Gebruik van afzonderlijke databanken - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (4-7092)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7092
Politiediensten - Autopolitie en de autosnelwegpolitie - Personeelstekort - Maatregelen (4-7098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7098
Politiediensten - Bestuurlijke directeurs-coŲrdinators (DirCo) - Taakomschrijving - Verantwoordelijkheid in het kader van de geÔntegreerde werking (4-7097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7097
Politiediensten - Betaalde opleiding - Meerdere zittijden - Criteria gebruikt tijdens de selectieproeven (4-7093)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7093
Politiediensten - Feeding Information System (FEEDIS) - Integrated System for the Local Police (ISLP) - Eenvormigheid en efficiŽntie (4-7088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7088
Politiediensten - Feeding Information System (FEEDIS) - Integrated System for the Local Police (ISLP) - Toename van de datastromen - Eventuele capaciteitsproblemen (4-7089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7089
Politiediensten - Geweldbeheersing - Opstellen van een uniform reglement - Schrijven van een cursus (4-7480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7480
Politiediensten - Informantenwerking - AVALON-project - Stand van zaken (4-7016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7016
Politiediensten - Informantenwerking - Opleiding - Verbetering (4-7021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7021
Politiediensten - Interventies - Termijnen - Stijging van het aantal klachten (4-7099)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7099
Politiediensten - Manifestaties - Inzetten van honden - Ontbreken van een wettelijk kader (4-7479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7479
Politiediensten - Netwerk en databanken - Beveiliging - Toegang tot het internet (4-7100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7100
Politiediensten - Niet-reglementaire bewapening - Incidenten - Oorzaken (4-7094)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7094
Politiediensten - Opleiding geweldsbeheersing - Werking van het Pedagogisch Comitť, de werkgroepen en het strategisch platform (4-7476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7476
Politiediensten - Profid-systeem (Toegang tot bankgegevens) (4-1545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1545
Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Informatiepositie - Werking (4-7019)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7019
Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Integratie van de vroegere undercoverteams - Maatregelen (4-7020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7020
Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Onvoldoende anonieme voertuigen en nummerplaten - Vergoeding van kleine onkosten (4-7015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7015
Politiediensten - Sectie Criminele Informatie - Veiligheid van informanten - Verbetering (4-7017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7017
Politiediensten - Selectie van politiemensen - Psychologische aspecten (4-7482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7482
Politievoertuigen - Aankoop - Leasing - Voor- en nadelen van deze formules (4-7275)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7275
Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden) (4-262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-262
Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden) (4-593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-593
Politiezones - Onverenigbaarheden - Preventie van mogelijke belangenvermenging (Burgemeester en politieraadsleden) (4-93)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-93
Prijzenobservatorium - Oprichting - Takenpakket (4-1550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1550
Prijzenobservatorium - Oprichting - Takenpakket (4-1551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1551
Rellen met Turkse jongeren in Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek - Gerechtelijk onderzoeken (4-1364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1364
Rookverbod - Werkvloer - Overtredingen - Sancties (4-1796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1796
Rookverbod - Werkvloer - Overtredingen - Sancties (4-2474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2474
Rotavirus - Vaccin - Aantallen - Communicatie (4-3793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3793
Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden (4-4181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 4-4181
Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden (4-5268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5268
Scheepvaartpolitie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Onvoldoende controles - Lange interventietijden (4-7022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7022
Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking (4-7008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-7008
Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking (4-7009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7009
Sectie Criminele Informatie - Administratie der douane en accijnzen - Informantenwerking - Samenwerking (4-7010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7010
Selor - Procedures - Inning van aan derden gefactureerde diensten - Verantwoording bestellingen en facturen (4-271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-271
Selor - Rekenhof - Tekortkomingen in de boekhouding (4-272)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-272
Spoorwegpolitie - Gent en Brugge - Ziekteverzuim - Organisatie van de nachtdiensten (4-7277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7277
Staatsveiligheid - Onderzoek naar federale parlementsleden - Waarschuwingsnota voor de minister van Justitie - Aantallen en opvolging (4-6814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6814
Stad Komen-Waasten - Webstek (4-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-108
Stad Komen-Waasten - Webstek (4-263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-263
Station Brugge - "Kamgebouw" - Bestemming (4-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1597
Station Brugge - "Kamgebouw" - Bestemming (4-2428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2428
Station Brugge - "Kamgebouw" - Bestemming (4-4049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4049
Station van Oostende - Spoorwegpolitie - Interventieploeg - Versterking van de aanwezigheid (4-7276)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7276
Stembureau - Neutrale zone - Precieze richtlijnen (4-6520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6520
Tax shelter - Investeringen in sportinfrastructuur (4-1593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1593
Tax shelter - Resultaten (4-1592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1592
Tax shelter - Resultaten (4-2254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2254
Tax shelter - Uitbreiding naar de erfgoedsector (4-1591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1591
Tax shelter - Uitbreiding naar de erfgoedsector - Stand van zaken (4-3141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3141
Turkije - Arrestatie van christenen (4-1794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1794
Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen (4-1240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1240
Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen (4-2680)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2680
Turkse staatsburgers - Asielaanvragen - Aantallen (4-6103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6103
Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst (4-6512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6512
Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst (4-6513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6513
Valse parfums - In beslag genomen flesjes - Landen van herkomst (4-6514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6514
Vaste comitťs van toezicht op de politiediensten of de inlichtingendiensten - Onderzoeksgeheim - "Overruling"-systeem (4-7468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7468
Vaste comitťs van toezicht op de politiediensten of de inlichtingendiensten - Onderzoeksgeheim - "Overruling"-systeem (4-7469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7469
Verkeersboetes opgelopen door Belgen in het buitenland - Taalgebruik (4-4050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4050
Verkeersboetes opgelopen door Belgen in het buitenland - Taalgebruik (4-4051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   dossier afgesloten
SV 4-4051
Verkeersboetes opgelopen door Belgen in het buitenland - Taalgebruik (4-6059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6059
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-4712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4712
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-4713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-4713
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-5699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5699
Verkeersboetes opgelopen in het buitenland - Taalgebruik door de buitenlandse administratieve overheden (4-6025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6025
Verkeersveiligheid - Afrit van de E40 in Jabbeke - Onvoldoende overnachtingplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs - Maatregelen (4-6700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 4-6700
Verkeersveiligheid - Drugsgebruik - Controles - Speekseltest - Invoering (4-7452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7452
Verkeersveiligheid - Drugsgebruik - Controles - Speekseltest - Invoering (4-7453)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7453
Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle inbreng - Lokale en regionale entiteiten - Verzamelen van gegevens (4-1756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1756
Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle inbreng - Lokale en regionale entiteiten - Verzamelen van gegevens (4-1757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1757
Verkeersveiligheidsfonds - FinanciŽle inbreng - Lokale en regionale entiteiten - Verzamelen van gegevens (4-1758)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1758
Verkiezingen - Onderzoek naar het gebruik van volmachten - Inhoud - Vergelijking met vorige verkiezingen (4-4183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4183
Verkiezingen - Stemming per briefwisseling - Belgen in het buitenland (4-1386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1386
Verkiezingen - Stemming per briefwisseling - Belgen in het buitenland (4-1387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1387
Verkiezingen van 7 juni 2009 - Landgenoten die in een andere Europese Lidstaat verblijven - Uitoefening van het stemrecht - Registratie (4-3788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3788
Verkiezingen van 7 juni 2009 - Volmachtformulieren - Verplicht gebruik (4-3787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3787
Verpleegkunde - Omscholingsproject 600 - Resultaten (4-3829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3829
Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigering door de ouders - Vervolgingen (4-3795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-3795
Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigering door de ouders - Vervolgingen (4-5646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-5646
Verplichte inenting tegen kinderverlamming (poliomyelitis) - Weigeringen door de ouders - Aantallen (4-3794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3794
Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk (4-893)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Karim Van Overmeire en Freddy Van Gaever en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-893/1
p. 1-6 4-893/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (4-990)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse
4-990/1
p. 1-4 4-990/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen (4-1591)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder, Yves Buysse, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1591/1
p. 1-4 4-1591/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten (Wijzigingen van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van de gewone wet van 16 april 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, van het Kieswetboek, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese parlement, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, van de provinciewet, van de provinciekieswet, van de nieuwe gemeentewet, van de gemeentekieswet, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren) (Zie ook doc. 4-1018 en 4-1020) (4-1019)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1019/1
p. 1-9 4-1019/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten (Wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, van het Kieswetboek, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, van de nieuwe gemeentewet, van de gemeentekieswet, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het koninklijk besluit van 26 september 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren) (Zie ook doc. 4-1018 en 4-1019) (4-1020)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1020/1
p. 1-7 4-1020/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ (Zie ook doc. 4-1019 en 4-1020) (4-1018)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1018/1
p. 1-13 4-1018/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen (4-1024)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1024/1
p. 1-3 4-1024/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren (De schorsingsbesluiten van de vicegouverneur kunnen enkel worden opgeheven bij een met redenen omkleed besluit van, al naargelang het geval, de Brusselse Hoofdstedelijke regering of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Zie ook doc. Senaat 4-1299) (4-1300)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1300/1
p. 1-3 4-1300/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heer Yves Buysse
4-1592/1
p. 1-2 4-1592/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de geleidelijke afschaffing van de zogenaamde "ministeriŽle kabinetten" te bewerkstelligen (4-1106)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse
4-1106/1
p. 1-8 4-1106/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk (4-455)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-455/1
p. 1-35 4-455/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken (via de allernieuwste communicatie- en informatiemiddelen) (4-618)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Jurgen Ceder, Hugo Coveliers en Yves Buysse
4-618/1
p. 1-4 4-618/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-860/1
p. 1-4 4-860/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle artikelen van de Grondwet) (4-1772)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Hugo Coveliers, Freddy Van Gaever en Karim Van Overmeire en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1772/1
p. 1-18 4-1772/1 p. 1-18 (PDF)
Vreemdelingenwetgeving - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve boetes (4-1449)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1449
Vreemdelingenwetgeving - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve boetes (4-2684)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2684
Vrijwillige brandweer - Opleiding - Flexibiliteit van de werkgevers - Overleg en maatregelen (4-4287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4287
Wegenpolitie - Controles inzake illegale immigratie - Interceptievoertuigen - Uitrusting en verdeling (4-7096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7096
Werkgroep "radicalisering in de gevangenissen" - Activiteit - Samenstelling - Initiatieven (4-4207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-4207
Werkloosheidsuitkeringen - Weigering van een outplacementaanbod - Sancties (4-3797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-3797
Werkloze migranten - Vertrekpremies (4-1800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1800
Werkloze migranten - Vertrekpremies (4-2693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2693
Werkloze migranten - Vertrekpremies (4-6109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6109
Wet van 10†april†1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Toepassing (4-292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-292
Wet van 10†april†1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Toepassing (4-598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-598
Wet van 23†december†2005 betreffende het generatiepact - Outplacement - Overtreding - Boetes (4-1546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1546
Wet van 23†december†2005 betreffende het generatiepact - Outplacement - Overtreding - Boetes (4-2467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2467
Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - Embargoprocedure - Gebruik - Stijging (4-7090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7090
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Regionale verkiezingen : de digitale transmissie van de processen-verbaal; het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus; de nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming; de inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - Federale verkiezingen : de aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau, de door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen, de versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven en de organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus - De schorsing van het kiesrecht na een strafwettelijke veroordeling) (4-1253)      
  Amendement nr 1 van de heer Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1253/2
p. 1-2 4-1253/2 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-70
p. 13-15 4-70 p. 13-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een aritkel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen (Gelaatverhullende gewaden) (4-1304)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1304/1
p. 1-4 4-1304/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, houdende regeling van de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad (Burgemeersters en schepenen - Bewijs van de kennis van beide landstalen) (4-653)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-653/1
p. 1-8 4-653/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek (Verwerving van de Belgische nationaliteit - De uitholling van het nationaliteitsbeginsel een halt toeroepen en in ere herstellen van het ius sanguinis - Strenger maken van de voorwaarden voor naturalisatie - Invoering van een burgerschapsproef teneinde de mate van integratie van de kandidaat-staatsburger na te gaan - Beperking van de gevallen van meervoudige nationaliteit - Verlies van de Belgische nationaliteit - Wijziging artikelen 569 en 628 en opheffing artikel 604 Gerechtelijk Wetboek : verkrijging van de nationaliteit door verklaring van het bezit van de staat van Belgisch staatsburger - Wijziging artikel 634 Wetboek van strafvordering - Wijziging van de besluitwet van 12 oktober 1918 betreffende het verblijf der vreemdelingen, van de wet van 5 februari 1947 houdende het statuut van de buitenlandse politieke gevangenen, van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens misdrijven tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd, van de wet van 21 juni 1960 houdende statuut van de militairen die tijdens de oorlog 1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-BrittanniŽ gediend hebben, van de wet van 30 maart 1962 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit ten gevolge van de besluitwet van 20 juni 1945, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der Luchtvaart - Opheffing van het Wetboek van de Belgische nationaliteit - Vervanging in de wetsbepalingen van het woord "nationaliteit" door "staatsburgerschap") (4-1023)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1023/1
p. 1-43 4-1023/1 p. 1-43 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ß 2, vierde lid, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van de leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezciht betreft af te schaffen (4-671)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-671/1
p. 1-2 4-671/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein (Enkel talen van de Europese Unie) (4-1415)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-1415/1
p. 1-4 4-1415/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden ("Individuele" regularisatieaanvragen - Discretionaire bevoegdheid van de minister in geval van buitengewone omstandigheden - Aanvraag bij de burgemeester - Illegale vreemdelingen) (4-1632)      
  Voorstel van de heren Jurgen Ceder en Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1632/1
p. 1-6 4-1632/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (4-197)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Freddy Van Gaever, Karim Van Overmeire, Jurgen Ceder en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-197/1
p. 1-15 4-197/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (4-243)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse, Jurgen Ceder, Karim Van Overmeire, Freddy Van Gaever en Hugo Coveliers en de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers
4-243/1
p. 1-6 4-243/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft (4-1285)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1285/1
p. 1-7 4-1285/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden voor de gezinshereniging (4-666)      
  Voorstel van de dames Anke Van dermeersch en Nele Jansegers en de heer Yves Buysse
4-666/1
p. 1-17 4-666/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde (18 jaar) (4-1433)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem, Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Nele Jansegers
4-1433/1
p. 1-2 4-1433/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1229)      
  Voorstel van mevrouw Nele Jansegers en de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem
4-1229/1
p. 1-6 4-1229/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten (en tot opheffing van KB 3 mei 1999 houdende erkenning van het Executief van de Moslims) (4-1025)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-1025/1
p. 1-9 4-1025/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft (4-1284)      
  Voorstel van de heer Yves Buysse en de dames Nele Jansegers en Anke Van dermeersch
4-1284/1
p. 1-11 4-1284/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren (Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tweetaligheidsvereiste - Uitbreiding toepassing van de wetten : ziekenhuisverenigingen, politiezones, OCMW, contractueel personeel en private ziekenvervoer - Verscherping van het toezicht op de naleving van de taalwetten : strafrechtelijke sanctie, verplichte doorsturing van de besluiten die het gebruik van talen betreffen en uitbreiding van de voogdijbevoegdheid van de vice-gouverneur en van zijn schorsende bevoegdheid) (4-1299)      
  Voorstel van de heren Joris Van Hauthem en Yves Buysse en mevrouw Nele Jansegers
4-1299/1
p. 1-15 4-1299/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt (Nieuwe verdeelsleutel) (4-959)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-959/1
p. 1-9 4-959/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" (Uitbreiding van het begrip "wettige zelfverdediging" tot de bescherming van goederen) (4-615)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Hugo Coveliers en mevrouw Anke Van dermeersch
4-615/1
p. 1-6 4-615/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten voor alle BTW-plichtigen (4-1438)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Freddy Van Gaever en Yves Buysse
4-1438/1
p. 1-4 4-1438/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten (Ook voor private aangelegenheden die niets met beroepsbezigheden te maken hebben) (4-1367)      
  Voorstel van mevrouw Anke Van dermeersch en de heren Freddy Van Gaever en Yves Buysse
4-1367/1
p. 1-2 4-1367/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 (Eentaligheid van de taalgebieden - met uitzondering van Brussel-Hoofdstad - ook op het vlak van de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt) (4-616)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-616/1
p. 1-7 4-616/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen (Functionele tweetaligheid van de ambtenaren) (4-1754)      
  Voorstel van de heren Yves Buysse en Joris Van Hauthem en mevrouw Nele Jansegers
4-1754/1
p. 1-5 4-1754/1 p. 1-5 (PDF)
Zonnepanelen - Risico's voor brandweerlui (4-3897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3897
Zonnepanelen - Risico's voor brandweerlui (4-5971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-5971
Zorgprogramma voor de geriatrische patiŽnt - Referentieverpleegkundige - Koninklijk besluit van 29†januari†2007 - Notie van "opleiding" en "bijzondere ervaring in de geriatrische zorg" (4-248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-248
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999