Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4025

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 11 augustus 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs

beroep in het informatiewezen
vertaling
tolken
bedrijfskosten
ministerie

Chronologie

11/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/9/2009)
30/9/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4031
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4032
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4033
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4034
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4035
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4036
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4037
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4038
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4039
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4040

Vraag nr. 4-4025 d.d. 11 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Nogal wat overheidsdiensten maken veelvuldig gebruik van al dan niet beŽdigde vertalers/tolken.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. In welke diensten die onder uw voogdij staan en voor welke zaken wordt gebruik gemaakt van vertalers/tolken en wat is de wettelijke basis daarvoor?

2. Hoeveel keer werd door deze diensten in 2007 en 2008 gebruik gemaakt van een vertaler/tolk ?

3. Hoeveel hebben deze vertalers/tolken binnen deze diensten de overheid gekost in 2007 en 2008?

4. Hoeveel van deze kosten inzake tolk- en vertaaldiensten worden verder doorgerekend aan de gebruikers ervan?

Antwoord ontvangen op 30 september 2009 :

1. De dienst P&O4.1 maakt gebruik van vertalers voor het vertalen van lastenboeken, contracten en offertes. Er wordt gebruik gemaakt van een vertaalbureau indien het werk te omvangrijk en te gespecialiseerd is voor de vertaaldienst van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken, of wanneer de medewerkers van de vertaaldienst één van de twee talen niet machtig zijn.

De FOD Buitenlandse Zaken maakt gebruik van tolken tijdens conferenties en tijdens syndicale vergaderingen (verplicht bij wet).

2.-3. In 2007 en 2008 werd telkens vijf keer gebruik gemaakt van vertalers. In 2007 kostten deze verschillende vertaalopdrachten samen 6 226,45 euro, in 2008 was de gezamenlijke kostprijs 5 417,44 euro.

In 2007 werden drieëndertig opdrachten gegeven aan tolken voor de prijs van 57 305 euro. In 2008 waren er zesenveertig opdrachten voor de prijs van 44 530 euro.

4. Er werden geen kosten verder doorgerekend.