Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4345

van Yves Buysse (Vlaams Belang) d.d. 9 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Belgen in het buitenland - Stemrecht - Stemmen op papier - Alternatief

Belgen in het buitenland
stemrecht van Belgen in het buitenland
kiesrecht
stemming
stemming per brief
landelijke verkiezing

Chronologie

9/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/10/2009)
30/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4345 d.d. 9 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In mijn schriftelijke vraag nr. 4-1387 informeerde ik bij de voorganger van de geachte minister naar de evolutie in de voorstellen ter verbetering van het stemmen per brief door landgenoten die in het buitenland wonen en zich hebben ingeschreven als kiezer voor de federale verkiezingen. In de praktijk bleek immers dat voor een aantal kiezers de tijd te kort was om hun stembrief tijdig aan het stembureau te bezorgen, waardoor hun stem verloren ging.

In het antwoord van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken werd gesteld dat het departement Buitenlandse Zaken de alternatieven voor het briefstemmen onderzocht. Onder andere werd gedacht aan elektronische oplossingen, waarbij zowel de juridische als de technische aspecten zouden worden onderzocht.

Kan de geachte minister mij melden of er ondertussen reeds conclusies zijn getrokken en in welke richting de voorstellen gaan? Zeker gezien de kans op vervroegde federale verkiezingen, lijkt het mij niet verstandig om deze kwestie op de lange baan te schuiven.

Antwoord ontvangen op 30 september 2009 :

De termijn waarin het hele eigenlijke verkiezingsverloop moet verwezenlijkt worden, is geregeld door artikel 46 van de Grondwet. De termijn van veertig dagen is ruim genoeg voor de organisatie van de verkiezingen in België, maar is uiterst kort voor deze waaraan de in het buitenland wonende landgenoten deelnemen. Het artikel 46 is niet vatbaar verklaard voor herziening.

Zoals mijn voorganger al meedeelde, onderzoekt mijn administratie alternatieven die de stembusgang vlotter moeten laten verlopen.

Een van deze alternatieven is de stemming via het internet. Het onderzoek naar de daarvoor in het buitenland gebruikte technieken is vrijwel afgerond. Voor het ogenblik wordt nagegaan of en hoe lessen kunnen getrokken worden uit de buitenlandse ervaringen. Ook de budgettaire implicatie wordt nog verder onderzocht.

Uiteraard zal de regering niet nalaten aan het Parlement de gepaste wetsontwerpen voor te leggen.