Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laloy Marie-Josť" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Achtste conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Rome, 20-21 november 2003 (Gelijkheid man-vrouw in het toekomstig Europees verdrag tot vaststelling van een Europese grondwet - Wetgevend beleid inzake gelijkheid van kansen in het uitgebreide Europa [verloning, ouderschapsverlof, verenigen van privť- en beroepsleven, genderdiscriminatie] - Gelijkheid man-vrouw in de politiek, m.n. in de samenstelling van het Europees Parlement) (3-9)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Laloy
3-9/1
p. 1-14 3-9/1 p. 1-14 (PDF)
Alimentatiefonds - Instelling (Financieel op gang brengen van het Fonds) (3-375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 317 3-5 p. 317 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 539-540 3-8 p. 539-540 (PDF)
Bilaterale samenwerking - Partnerlanden - Keuze (Beperking van het aantal concentratielanden - Intrekking Bangladesh) (3-556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 487-488 3-7 p. 487-488 (PDF)
Colombia - Schendingen van de mensenrechten (Veiligheid van militanten en organisaties die de mensenrechten verdedigen) (3-5542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7621 3-72 p. 7621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10608-10609 3-90 p. 10608-10609 (PDF)
DNA-gegevensbank "Criminalistiek" - Opvragen en registreren van de gegevens - Van verkrachting verdachte personen (3-1014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1259 3-21 p. 1259 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-22
p. 1344-1345 3-22 p. 1344-1345 (PDF)
De Westelijke Sahara na het ontslag van VN-vertegenwoordiger James Baker (Conflict tussen Marokko en Algerije) (3-388)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-70
p. 13-14 3-70 p. 13-14 (PDF)
De aangekondigde sluiting van 41 stationsloketten door de NMBS (3-440)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-83
p. 9-10 3-83 p. 9-10 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel (Wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland - Bekrachtiging Europees Verdrag 197 - Gemengd verdrag - Duits beleid inzake prostitutie) (3-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-162
p. 7-10 3-162 p. 7-10 (PDF)
De campagne "peeceefobie" (Sensibiliseringscampagne voor frequenter en veiliger computer- en internetgebruik - Sexistische gehalte van de campagne "Ginette") (3-893)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 45-49 3-139 p. 45-49 (PDF)
De erkenning van fibromyalgie als specifiek syndroom (Chronische spierpijn) (3-251)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 22-24 3-47 p. 22-24 (PDF)
De financiering van de ontmoetingsruimten (Bemiddeling inzake familierechtelijke geschillen) (3-20)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-14
p. 10-11 3-14 p. 10-11 (PDF)
De gevolgen van de vrijmaking van de postdiensten (Behoud van de universele dienstverlening - Financiering - Tariefverhoging - Rampzalige gevolgen voor de werknemers) (3-1249)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-185
p. 25-27 3-185 p. 25-27 (PDF)
De kosten verbonden aan de financiŽle transfers door migranten naar hun land van oorsprong (Fiscale stimulans - Financiering van de ontwikkeling) (3-346)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-62
p. 11-12 3-62 p. 11-12 (PDF)
De maatregelen die door sommige werkgevers worden genomen om zwangere werkneemsters ertoe aan te zetten een deel van het zwangerschapsverlof op te nemen vůůr de geboorte van het kind (Misbruik, bv. in de fastfoodsector) (3-289)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-55
p. 11-13 3-55 p. 11-13 (PDF)
De omstandigheden waarin mensen worden opgesloten in de gesloten centra en over de misbruiken van de Dienst Vreemdelingenzaken (Bijzondere gevallen) (3-1288)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-190
p. 42-44 3-190 p. 42-44 (PDF)
De publiciteit van de Dienst voor Alimentatievorderingen en de oprichting van een evaluatiecommissie (3-739)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-118
p. 28-30 3-118 p. 28-30 (PDF)
De raadpleging door de NMBS van de gemeenten inzake de activiteiten van de kleine stations die met sluiting worden bedreigd (3-524)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-92
p. 25-26 3-92 p. 25-26 (PDF)
De rechten van de uitzendkrachten (Uitzendarbeid in de ondernemingen - Loonvoorwaarden - Bescherming van de arbeidskracht - Verbetering van het statuut) (3-1314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 11-13 3-193 p. 11-13 (PDF)
De storting van voorschotten door de Dienst voor Alimentatievorderingen (Begrotingskredieten - Invordering bij de schuldeisers) (3-420)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-81
p. 10-12 3-81 p. 10-12 (PDF)
De terugbetaling van de geneesmiddelen die worden voorgeschreven voor de behandeling van hyperactiviteit (Erkenning van het hyperkinetisch syndroom bij kinderen - ADHD) (3-365)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-66
p. 19-23 3-66 p. 19-23 (PDF)
De uitwijzing van een Mongoolse journaliste en haar zoon (Houding Dienst Vreemdelingenzaken) (3-908)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-140
p. 33-35 3-140 p. 33-35 (PDF)
De volledige operationaliteit van de Dienst voor Alimentatievorderingen (3-626)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-102
p. 11-12 3-102 p. 11-12 (PDF)
De werking van de interministeriŽle cel die belast is met ontvoeringen door ouders (3-1070)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 47-50 3-157 p. 47-50 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Laloy, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een eventueel verzoek van de Amerikaanse regering inzake de niet-uitlevering van Amerikaanse burgers aan het Internationaal Strafhof (Tegenkanting van de Verenigde Staten - Vrijwaring van de integriteit van het statuut van Rome - Standpunt Europese Unie) (3-838)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-132
p. 12-13 3-132 p. 12-13 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Hervorming - Individuele socialezekerheidsuitkering (3-6423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9121 3-84 p. 9121 (PDF)
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Hervorming - Individuele socialezekerheidsuitkering (Moeilijkheden voor het behoud van de financiering van de kinderopvang op federaal niveau) (3-6423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8892-8893 3-81 p. 8892-8893 (PDF)
Gemeenteraadsverkiezingen - Stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen - Inschrijvingsprocedure - Informatiecampagne bij de betrokken bevolking (3-4204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5586-5587 3-61 p. 5586-5587 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5819-5820 3-62 p. 5819-5820 (PDF)
Het Rijksarchief voor Waals-Brabant (Lokalisering : Louvain-la-Neuve versus Pťronnes-lez-Binche) (3-117)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-31
p. 17-18 3-31 p. 17-18 (PDF)
Het informeren van klanten van luchtvaartmaatschappijen over de veiligheid van de vliegtuigen (Vliegtuigramp van Sharm el-Sheikh - Toegang tot de databanken) (3-152)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-38
p. 31-33 3-38 p. 31-33 (PDF)
Het omstandigheidsverlof voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (3-554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-96
p. 7-8 3-96 p. 7-8 (PDF)
Het opschorten van de ontwikkelingsprojecten in Palestina (Overwinning van Hamas [terroristische organisatie] bij de Palestijnse parlementsverkiezingen) (3-978)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
Het proces tegen Marwane Barghouti (in IsraŽl - IsraŽlisch-Palestijns probleem) (3-276)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 7-8 3-59 p. 7-8 (PDF)
Het statuut van Kosovo (3-582)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-98
p. 43-45 3-98 p. 43-45 (PDF)
Het statuut van de brigadecommissarissen (Verbindingsofficieren gedetacheerd bij de gouverneurs teneinde hen bij te staan inzake veiligheid en politie - Uitgaven ten laste van de provincies) (3-105)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-28
p. 15-16 3-28 p. 15-16 (PDF)
Irak - Sturen van Turkse troepen (buiten een VN-mandaat - Vrees van de Kurdische bevolking in Irak - Gebrek aan overleg met Europa - Belgisch diplomatiek standpunt) (3-372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 315 3-5 p. 315 (PDF)
Narcolepsie en hypersomnia - Behandeling - Evaluatie - Informatie (Syndroom gekenmerkt door onbedwingbare neiging tot slapen) (3-6136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8680-8681 3-80 p. 8680-8681 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-9
p. 17 3-9 p. 17 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Dedecker en Thissen en van de dames Lizin, Durant, de T'Serclaes, de Bethune en Laloy
3-12
p. 20-23 3-12 p. 20-23 (PDF)
  3-12
p. 31 3-12 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-742/3
p. 1-7 3-742/3 p. 1-7 (PDF)
   Aanvulling artikelen 96 en 119 Vennootschapswet m.b.t. de elementen die het beheersrapport betreffende de jaarrekeningen en de geconsolideerde rekeningen dienen te omvatten (Omzetting EG-richtlijn)
3-742/3
p. 2-3 3-742/3 p. 2-3 (PDF)
   Interpretatie artikel 2244 Burgerlijk Wetboek, inzake inkomstenbelastingen : bevel (Stuiting van de verjaring)
3-742/3
p. 5 3-742/3 p. 5 (PDF)
   Kritiek op het procťdť van programmawetten
3-742/3
p. 5 3-742/3 p. 5 (PDF)
   Wijziging wet 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen : bevoegdheden van de leden van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de officieren van gerechtelijke politie (Huiszoeking)
3-742/3
p. 3-4 3-742/3 p. 3-4 (PDF)
   Wijziging wet 27 juni 1921 betreffende vzw's teneinde grote vzw's te onderwerpen aan een stelsel van controle van de rekeningen gegrond op dat van de vennootschappen (Wet 2 mei 2002)
3-742/3
p. 3 3-742/3 p. 3 (PDF)
  3-742/3
p. 4-5 3-742/3 p. 4-5 (PDF)
  3-742/3
p. 6-7 3-742/3 p. 6-7 (PDF)
Pensioenen - Overheidssector - Cumulatie van inkomsten (3-4871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6407 3-65 p. 6407 (PDF)
Pensioenen - Overheidssector - Cumulatie van inkomsten (Overschrijding van de inkomensgrens - Terugbetaling) (3-4872)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6649 3-67 p. 6649 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7570-7571 3-71 p. 7570-7571 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Gezinsbeleid
3-6
p. 16 3-6 p. 16 (PDF)
   Opstarten van het Alimentatiefonds
3-6
p. 16 3-6 p. 16 (PDF)
Reis van de minister naar IsraŽl in januari 2004 - Intenties (Twijfel over een ontmoeting met de Palestijnse leiders) (3-442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 457 3-7 p. 457 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de inachtneming van het internationaal recht door IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit en ertoe strekkend de beide partijen te steunen in hun vredesinspanningen (3-1421)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
3-1421/1
p. 1-6 3-1421/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker (3-792)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Laloy, de heer Van den Brande, mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-190
p. 29-30 3-190 p. 29-30 (PDF)
  3-190
p. 79-80 3-190 p. 79-80 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de scheidingsmuur tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden in CisjordaniŽ (3-640)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
3-640/1
p. 1-3 3-640/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-1633)      
  Voorstel van de dames Laloy en Zrihen
3-1633/1
p. 1-6 3-1633/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolť en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Laloy c.s.
3-1341/3
p. 1-2 3-1341/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-153
p. 36-37 3-153 p. 36-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de deportatie van de Tsjetsjenen door Stalin in 1944 als een misdaad tegen de menselijkheid en tot erkenning van de noodzaak van een politieke oplossing van het huidige Russisch-Tsjetsjeense conflict (3-600)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
3-600/1
p. 1-5 3-600/1 p. 1-5 (PDF)
Wereldgezondheidsorganisatie - Taiwan - Kandidaatstelling waarnemer - Belgisch standpunt (o.a. voorkoming van epidemieŽn) (3-1011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1266 3-21 p. 1266 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-26
p. 1617 3-26 p. 1617 (PDF)
Wereldgezondheidsorganisatie - Taiwan - Kandidaatstelling waarnemer - Belgisch standpunt (o.a. voorkoming van epidemiŽn) (3-1010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1277 3-21 p. 1277 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden (3-524)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-524/2
p. 1-4 3-524/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Relatie tussen de gedetineerde en de vrije samenleving - Rationalisering van de bestaande strafuitvoeringsmodaliteiten - Bevoegdheidsverdeling tussen minister en strafuitvoeringsrechtbank - Positie van het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering - Door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten en procedure - Strafuitvoeringsmodaliteiten toegekend op rechterlijk niveau - Procedures voor de strafuitvoeringsrechter en voor de strafuitvoeringsrechtbank - Opheffing van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers - Opheffing wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1128)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1128/7
p. 1-68 3-1128/7 p. 1-68 (PDF)
  3-1128/10
p. 1-15 3-1128/10 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-743/3
p. 1-6 3-743/3 p. 1-6 (PDF)
   Procedure voor benoeming van magistraten (Proces-verbaal van het onderhoud met de kandidaten : Hoge Raad voor de Justitie ; wijziging artikel 259ter Gerechtelijk Wetboek)
3-743/3
p. 2 3-743/3 p. 2 (PDF)
  3-743/3
p. 3-5 3-743/3 p. 3-5 (PDF)
   Wijziging wet 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken (Verlenging)
3-743/3
p. 2-3 3-743/3 p. 2-3 (PDF)
  3-743/3
p. 5-6 3-743/3 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht (Wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering : verval van de strafvordering - Wijziging wet 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten - Verplichting voor de werkgever het vonnis ter kennis te brengen van de betrokken werknemers - Zie ook doc. 3-1755) (3-1756)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1756/3
p. 1-7 3-1756/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie (Permanent mechanisme voor toezicht op en coŲrdinatie, evaluatie en follow-up van het beleid) (3-1537)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1537/2
p. 1-8 3-1537/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-156
p. 35-36 3-156 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 (3-767)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-767/2
p. 1-3 3-767/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie (3-1570)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1570/2
p. 1-6 3-1570/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-156
p. 35-36 3-156 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (Wijziging KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen : visum van diploma's; tandheelkundigen; contingentering van kinesitherapeuten) (3-710)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-710/2
p. 1-7 3-710/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (bij de rechtbanken van eerste aanleg gevestigd in de zetel van het rechtsgebied van een hof van beroep, ter vervanging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Gespecialiseerde rechters - Rol van het openbaar ministerie - Multidisciplinaire kamers - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Opheffing wet 18 maart 1998 en KB's 10 augustus 1998, 28 januari 1999 en 25 februari 1999 betreffende de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1127)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1127/5
p. 1-101 3-1127/5 p. 1-101 (PDF)
  3-1127/8
p. 1-5 3-1127/8 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-124
p. 8-15 3-124 p. 8-15 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Amendement nr 99 van de heer Mahoux, mevrouw Laloy en de heer Koninckx
3-1889/3
p. 34-35 3-1889/3 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen) (3-1720)      
  Amendement nr 14 van mevrouw Laloy c.s.
3-1720/2
p. 6 3-1720/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Laloy en de heer Hugo Vandenberghe
3-1720/2
p. 7 3-1720/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Derde toegangsweg tot de magistratuur : mondeling evaluatie-examen) (3-976)      
  Verslag van de dames Laloy en Talhaoui
3-976/4
p. 1-44 3-976/4 p. 1-44 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering (Uitbreiding van het aanbod inzake bemiddeling in het kader van een strafprocedure [Alternatief voor de zogenaamde "klassieke strafrechtspleging"]) (3-1184)      
  Verslag van de heer Laloy
3-1184/3
p. 1-30 3-1184/3 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
3-116
p. 14-17 3-116 p. 14-17 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix (Informatisering van de rechtspleging - Informatiesysteem Phenix - Doelstellingen : interne en externe communicatie vereist voor de werking van de justitie ; beheer en bewaring van de dossiers ; invoering van een nationale rol ; aanleggen van een gegevensbank voor de rechtspraak ; opmaken van statistieken en bijstand bij het beheer en het bestuur van de hoven en rechtbanken - Machtiging aan de Koning - Bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer ervan - Structuur : oprichting van drie organen, een beheerscomitť, een toezichtscomitť en een comitť van gebruikers) (3-1163)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Laloy en de heer Cornil
3-1163/2
p. 1-2 3-1163/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teineinde de dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken (3-1162)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1162/3
p. 1-9 3-1162/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 287ter van het Gerechtelijk Wetboek (Voorlopig gedeeltelijk buiten werking stellen van de evaluatieprocedure van het personeel van griffies en parketten, in afwachting van een vernieuwing ervan) (3-734)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-734/2
p. 1-3 3-734/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de procureur des Konings inzake identificatie van de gebruiker van een IP-adres - Rechtstreekste toegang van de CTIF, de Centrale Technische Interceptiefacilitie van de geÔntegreerde politiedienst, tot de klantenbestanden van de operatoren) (3-1824)      
  Amendement nr 4 van mevrouw Laloy en de heer Mahoux
3-1824/2
p. 3 3-1824/2 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 627, 6į, van het Gerechtelijk Wetboek (Uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake de interneringsprocedures voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke [Gebruik der talen]) (3-396)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-396/2
p. 1-2 3-396/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en tot wijzigiging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering (Soevereine beslissing van de onderzoeksrechter tot invrijheidstelling - Wijzigingen in de procedure van het hoger beroep - Versterking van het toezicht op langdurig gerechtelijke onderzoeken - Vereenvoudiging van de regeling van de rechtspleging - Beperking van de maandelijkse controle van de voorlopige hechtenis - Duur van de vrijheid onder voorwaarden - Sancties op de niet naleving van vormvoorschriften) (3-1100)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1100/2
p. 1-28 3-1100/2 p. 1-28 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, van artikel 606 van het Wetboek van strafvordering en van de artikelen 12 en 30 van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie) (Wijziging wet 8 april 1965 : herstelgerichte maatregelen van bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg ; rechtswaarborgen voor de minderjarige - Wijziging Wetboek van Strafvordering : plaatsing, in geval van een uithandengeving, in een gesloten federaal centrum voor minderjarigen - Wijziging Strafwetboek : geen levenslange opsluiting of hechtenis voor minderjarigen ; toerekening van voorlopige plaatsingsmaatregelen op de duur van de vrijheidsstraffen) (3-1313)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1313/5
p. 1-11 3-1313/5 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Nieuwe bevoegdheden van de procureur des Konings, uitbreiding van de waaier van maatregels waarover de jeugdrechter beschikt, meer rechtszekerheid bij plaatsing in een opvoedingsafdeling, objectiveren van situaties die aanleiding kunnen geven tot een plaatsing in een gemeenschapsinstelling en toekenning van bijkomende rechten aan de ouders die tegelijk meer worden geresponsabiliseerd - Procedure van de uithandengeving) (3-1312)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1312/7
p. 1-81 3-1312/7 p. 1-81 (PDF)
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek, Strafwetboek, Wetboek van successierechten en Wetboek van internationaal privaatrecht - Zie ook doc. 3-1793) (3-1792)      
  Amendementen nrs 2 tot 32 en 38 tot 40 van de heer Mahoux en mevrouw Laloy
3-1792/3
p. 1-11 3-1792/3 p. 1-11 (PDF)
  3-1792/3
p. 14-15 3-1792/3 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1138/4
p. 1-30 3-1138/4 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (3-1707)      
  Amendementen nrs 40 en 41 van de heer Mahoux en mevrouw Laloy
3-1707/3
p. 11-12 3-1707/3 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht (Instellen, in de schoot van de rechtbank van eerste aanleg en van het hof van beroep, van een gespecialiseerde correctionele kamer, die kennis neemt van inbreuken op het sociaal strafrecht - Instellen van een rechtsvordering ten gunste van het arbeidsauditoraat - Depenalisering - Zie ook doc. 3-1756) (3-1755)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1755/2
p. 1-24 3-1755/2 p. 1-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 285bis van hetzelfde Wetboek (Weddeverhoging en herwaardering van het vakantiegeld) (3-1247)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1247/2
p. 1-14 3-1247/2 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieŽn van personen (Invoering van een nieuwe verzwarende omstandigheid in het Strafwetboek gelet op de vaststelling dat lichamelijk geweld toeneemt tegen personen die in de uitoefening van hun bediening verplicht zijn contact te hebben met het publiek teneinde noodzakelijke opdrachten van collectief belang te vervullen) (3-1791)      
  Amendement nr 6 van mevrouw Laloy
3-1791/2
p. 3 3-1791/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Laloy en de heer Willems
3-1791/2
p. 4 3-1791/2 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken (wanneer bij een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of de aanvullende protocollen zijn geschonden - Hof van Cassatie) (3-1769)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1769/3
p. 1-30 3-1769/3 p. 1-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering (Informatiesysteem Phenix : informatisering van de rechtspleging - Aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek en het strafprocesrecht aan de elektronische procesvoering - Gelijkwaardigheid van het papieren en het elektronische document - Elektronische handtekening - Opdrachten van het beheerscomitť en het toezichtscomitť van Phenix - Opdracht en verantwoordelijkheid van de dienstverlener belast met het verzenden van betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen of andere elektronische gerechtelijke mededelingen - Instellen van een nationale rol, op grond waarvan aan elke zaak een nummer wordt toegekend voor het gehele Rijk - Verlenen aan het parket en de onderzoeksrechter van de bevoegdheid te beslissen over de drager van het dossier, te weten elektronische of papieren - Zie ook doc. nr 3-1741) (3-1742)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1742/2
p. 1-9 3-1742/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (Uitgangsvergunning - Systematisch penitentiair verlof - Medische verzorging buiten de strafinrichting - Onderbreking van de strafuitvoering - Beperkte hechtenis - Plaatsing buiten de strafinrichting - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtsmiddelen) (3-759)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-759/2
p. 1 3-759/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap (Invoering in Boek I van het Burgerlijk Wetboek van een Titel IX bis "Zorgouderschap" - Toewijzing bij rechterlijke beslissing van het zorgouderschap aan een andere persoon dan de ouder - Ouderlijk gezag - Successierechten - Voogdij - Bevoegdheid inzake huisvesting van het kind - Vrederechter - Jeugdrechtbank) (3-1934)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
3-1934/1
p. 1-7 3-1934/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Amendementen nrs 32 en 33 van mevrouw Laloy
3-450/2
p. 15-16 3-450/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 37 tot 75 van de heer Mahoux en mevrouw Laloy
3-450/3
p. 1-31 3-450/3 p. 1-31 (PDF)
  Amendementen nrs 453 tot 455 van de heer Mahoux en mevrouw Laloy
3-450/18
p. 1-3 3-450/18 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Laloy en de heer Willems
   Delen I, II en III
3-450/20
p. 1-1162 3-450/20 p. 1-1162 (PDF)
  Algemene bespreking
3-135
p. 4-17 3-135 p. 4-17 (PDF)
  3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken (Strijd tegen seksuele delinquentie) (3-1363)      
  Voorstel van de dames Laloy en Leduc
3-1363/1
p. 1-11 3-1363/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering (Informatie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat - Voorwaarden welke het slachtoffer wenst toegepast te zien)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-927/2
p. 1 3-927/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg (Zowel in het kader van de algemene geneeskunde als in de pediatrie - De terugkeer naar huis - De teams voor thuiszorg - De voortgangscontrole en de beŽindiging van de thuiszorg - Wijzigingen in de ziekteverzekering) (3-34)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
3-34/1
p. 1-7 3-34/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars (Ontvoering door ťťn van de ouders en gezinsbemiddeling : opzetten van bemiddelingsmechanismen als de uitoefening van het ouderlijk gezag te maken heeft met "het buitenland") (3-35)      
  Voorstel van de dames Laloy en Bouarfa
3-35/1
p. 1-9 3-35/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 88bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde langdurig werklozen vrij te stellen van de gemeentelijke controle (3-224)      
  Voorstel van de dames Bouarfa en Laloy
3-224/1
p. 1-3 3-224/1 p. 1-3 (PDF)
  Intrekking
3-118
p. 79 3-118 p. 79 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming (3-97)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-97/2
p. 1-30 3-97/2 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen teneinde de warenhuizen te verplichten gratis toiletten ter beschikking te stellen van hun klanten (3-1246)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
3-1246/1
p. 1-2 3-1246/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft (3-229)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
3-229/1
p. 1-3 3-229/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek (Doodslag gepleegd om diefstal te vergemakkelijken - Opheffing van de automatische tenlastelegging van de verzwarende omstandigheid van doodslag aan alle deelnemers aan de diefstal) (3-1286)      
  Voorstel van de heer Cheffert c.s.
3-1286/1
p. 1-4 3-1286/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 478 van het Gerechtelijk Wetboek (Advocaten bij het Hof van Cassatie : leeftijdsgrens) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie) (3-308)      
  Verslag van mevrouw Laloy
3-308/2
p. 1-5 3-308/2 p. 1-5 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Laloy, na terugzending door de plenaire vergadering
3-308/8
p. 1-52 3-308/8 p. 1-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (3-28)      
  Voorstel van mevrouw Laloy en de heer Mahoux
3-28/1
p. 1-5 3-28/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (In overeenstemming brengen van het afstammingsrecht met de principes van gelijkheid en non-discriminatie - Erkenning - Betwisting van vaderschap bij feitelijke scheiding - Rechtsvordering tot onderzoek naar het vaderschap - Overspelig kind) (3-29)      
  Voorstel van mevrouw Laloy en de heer Mahoux
3-29/1
p. 1-10 3-29/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Begeleiding van en hulp aan vreemdelingen) (3-70)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Laloy
3-70/1
p. 1-13 3-70/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, teneinde de gegevens inzake orgaandonatie en inzake de bloedgroep op te slaan op de elektronische identiteitskaart (3-1203)      
  Voorstel van mevrouw Laloy
3-1203/1
p. 1-4 3-1203/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (Wijziging van de procedureregels teneinde de indiening van een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten te vergemakkelijken) (3-128)      
  Voorstel van mevrouw Laloy en de heer Poty
3-128/1
p. 1-5 3-128/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999