S. 3-97 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming
Clotilde Nyssens    René Thissen    Christian Brotcorne    Luc Paque   

DNA
afstamming
eerbiediging van het privé-leven
genetische genese
commercialisering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-97/1 3-97/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/7/2003
3-97/2 3-97/2 (PDF) Verslag namens de werkgroep 8/11/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1528/1 - 2002-2003 op 13 maart 2003.
Doc. 3-97/1 3-97/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
26/5/2004   Externe adviesaanvraag: Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Uitgesteld
18/5/2004   Inschrijving op agenda
18/5/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
18/5/2004   Commissie wenst extern advies: Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
10/5/2005   Inschrijving op agenda
10/5/2005   Bespreking
10/5/2005   Intern adviesaanvraag
De commissie wenst dat het advies van de werkgroep "Bioethiek" wordt ingewonnen
10/5/2005   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Bio-ethiek"
  Werkgroep "Bio-ethiek"
20/4/2005   Inschrijving op agenda
20/4/2005   Hoorzitting met professor Jean-Jacques Cassiman, diensthoofd van het Centrum Menselijke Erfelijkheid, KULeuven
10/5/2005   Verzending naar werkgroep
11/5/2005   Inschrijving op agenda
11/5/2005   Hoorzitting met professor Christine Verellen, kliniekhoofd, Unité de génétique médicale, UCL
11/5/2005   Hoorzitting met de heer Gerd Verschelden, universiteit Gent
22/6/2005   Inschrijving op agenda
22/6/2005   Hoorzitting met de heer Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijnstichting
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Uitgesteld
8/2/2006   Inschrijving op agenda
8/2/2006   Uitgesteld
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
19/4/2006   Bespreking
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Goedkeuring van het verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 3-97/2 3-97/2 (PDF)
8/11/2006   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beëindigd 18/5/2004, 10/5/2005
Werkgroep "Bio-ethiek"
Behandeling beëindigd 20/4/2005, 10/5/2005, 11/5/2005, 22/6/2005, 19/4/2006