Auteurs- en sprekersregister betreffende "D'Hooghe Jacques" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Afstand tussen ziekenhuizen die een fusie of een groepering aangaan      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2779-2780 1-55 p. 2779-2780 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2908 1-57 p. 2908 (PDF)
AnciŽnniteitstoeslag aan oudere werklozen (1-1428)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4651 1-88 p. 4651 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-95
p. 5011 1-95 p. 5011 (PDF)
Bestaansminimum - Samenwonenden      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2169 1-44 p. 2169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2328 1-46 p. 2328 (PDF)
Controleurs eerste klasse bij de Algemene Eetwareninspectie - Statuut en loopbaanmogelijkheden      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2482 1-49 p. 2482 (PDF)
De "werkloosheidsvallen" en de te nemen maatregelen (Stimuleren van de werkbereidheid : contraproductieve maatregelen - Inkomensgarantie deeltijdsen - Verhoogde kinderbijslag - Beslag - Samenwonende werklozen - Minimumloon) (1-446)      
  Vraag om uitleg van de heer Olivier aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-166
p. 4439-4440 1-166 p. 4439-4440 (PDF)
De afbakening van de telefoonzones bij Belgacom      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-73
p. 1950-1951 1-73 p. 1950-1951 (PDF)
De behandeling van het laagradioactief afval (1-686)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-142
p. 3784-3785 1-142 p. 3784-3785 (PDF)
De berging van laagradioactief afval (1-425)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
De bescherming van de rechten van een cliŽnt in relatie tot een kredietinstelling      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-93
p. 2463-2465 1-93 p. 2463-2465 (PDF)
De crisis in de tuinbouwsector      
  Vraag om uitleg van de heer Vergote aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Stemverklaringen van de heren Vergote, Anciaux en D'Hooghe en stemming over de motie
1-10
p. 229-231 1-10 p. 229-231 (PDF)
De financiering van de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-13
p. 288-289 1-13 p. 288-289 (PDF)
De herziening van de verpleegdagprijs van de ziekenhuizen      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-108
p. 2918-2919 1-108 p. 2918-2919 (PDF)
De invoering van de euro en de gevolgen voor de ondernemerswereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-41 COM
p. 290-296 1-41 COM p. 290-296 (PDF)
De maatstaf voor de BTW-heffing inzake de verkoop van goederen met kortingbonnen      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-77
p. 2072 1-77 p. 2072 (PDF)
De nieuwe tarieven bij Belgacom ten gevolge van de gewijzigde geografische zone-indeling      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Verdaging
1-125
p. 3312 1-125 p. 3312 (PDF)
   Bespreking
1-128
p. 3366-3367 1-128 p. 3366-3367 (PDF)
De normen voor de bijzondere erkenning van geÔntegreerde diensten voor psychiatrische thuiszorg (1-998)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-216
p. 6301-6302 1-216 p. 6301-6302 (PDF)
De onjuiste berekeningswijze van de bonificatie voor voorafbetalingen in de personenbelasting (1-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3463-3464 1-67 p. 3463-3464 (PDF)
De oprichting in BelgiŽ van een Centrum voor verdwenen kinderen (1-626)      
  Bespreking van de aanbevelingen
1-118
p. 3170-3172 1-118 p. 3170-3172 (PDF)
  1-118
p. 3174-3179 1-118 p. 3174-3179 (PDF)
De organisatie van de dringende medische hulpverlening      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-26 COM
p. 188-192 1-26 COM p. 188-192 (PDF)
De politie over het wegverkeer inzake het gebruik van in-line skates (skeelers)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Peeters, staatssecretatis voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-56
p. 1333-1334 1-56 p. 1333-1334 (PDF)
De presentiegelden van rechters in handelszaken (1-1150)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-260
p. 7563-7564 1-260 p. 7563-7564 (PDF)
De rol van de regionale ziekenhuizen in de gezondheidszorg      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-4
p. 49-50 1-4 p. 49-50 (PDF)
De staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor patiŽnten met zware pathologische verschijnselen en chronische aandoeningen (1-1414)      
  Verslag over de hoorzittingen namens de commissie door de heer D'Hooghe
1-1414/1
p. 1-264 1-1414/1 p. 1-264 (PDF)
De veiligheid in het luchtverkeer      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-101
p. 2721-2722 1-101 p. 2721-2722 (PDF)
De verzekeringsregeling van het gebruik van skeelers/in-line skates      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-57
p. 1367-1368 1-57 p. 1367-1368 (PDF)
De werking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
De werking van de justitiehuizen (1-873)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-183
p. 5363-5364 1-183 p. 5363-5364 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer D 'Hooghe, gecoŲpteerd senator
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
FinanciŽle regeling van werknemers tewerkgesteld bij een OCMW in het kader van artikel 60, ß 7      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-30
p. 1447 1-30 p. 1447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1553 1-31 p. 1553 (PDF)
Gebeurtenissen in commissie      
  Persoonlijk feit van de heer D'Hooghe
1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Herziening van artikel 59 van de Grondwet (Parlementaire onschendbaarheid) (1-363)      
  Bespreking van de tekst opnieuw geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-95
p. 2518-2527 1-95 p. 2518-2527 (PDF)
Het Europees stabiliteitspact en de richtsnoeren voor de begroting op middellange termijn      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57 COM
p. 462-471 1-57 COM p. 462-471 (PDF)
Het collectief ontslag van de Raad voor de Mededinging (1-661)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-137
p. 3668-3669 1-137 p. 3668-3669 (PDF)
Het onderscheppen door de Verenigde Staten van e-mail, telefoon- en faxverkeer binnen Europa (Elektronisch spionagesysteem Echelon) (1-795)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-167
p. 4448-4449 1-167 p. 4448-4449 (PDF)
Het tijdstip van de inwerkingtreding van de wet betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-655)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-135
p. 3639-3640 1-135 p. 3639-3640 (PDF)
Houding Belgacom voor regularisatie contracten      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2618-2619 1-52 p. 2618-2619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3122-3123 1-61 p. 3122-3123 (PDF)
Internationale reserveringen - Dienstverlening aan de treinreizigers in de regio Vlaamse Ardennen      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1801 1-37 p. 1801 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1982 1-40 p. 1982 (PDF)
  Bul. 1-46
p. 2315-2316 1-46 p. 2315-2316 (PDF)
Laagradioactief afval (1-429)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-158
p. 4232-4237 1-158 p. 4232-4237 (PDF)
Luxemburgs fraudecircuit      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1343 1-28 p. 1343 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1403-1405 1-29 p. 1403-1405 (PDF)
Medische-hulpverlening bij een tragisch ongeval op de E17      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-14
p. 706-709 1-14 p. 706-709 (PDF)
Parkeerplaats voor in beslag genomen voertuigen te Oudenaarde      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1803 1-37 p. 1803 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-38
p. 1883-1884 1-38 p. 1883-1884 (PDF)
Postassignaties - Uitbetaling aan handelingsonbekwame mentaal gehandicapte personen zonder wettelijke vertegenwoordiger      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2217-2218 1-45 p. 2217-2218 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2350-2351 1-47 p. 2350-2351 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1952-1953 1-40 p. 1952-1953 (PDF)
Problematiek van de NMBS (Investeringsplan, herstructureringsplan, HST) (1-464)      
  Bespreking
1-80
p. 2139-2157 1-80 p. 2139-2157 (PDF)
Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997) (1-702)      
  Bespreking van het voorstel van resolutie
1-128
p. 3373-3375 1-128 p. 3373-3375 (PDF)
  1-128
p. 3376-3381 1-128 p. 3376-3381 (PDF)
Staking van de Raad voor de Mededinging      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-84
p. 2241-2249 1-84 p. 2241-2249 (PDF)
Toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten (1-1041)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-74
p. 3872-3873 1-74 p. 3872-3873 (PDF)
Toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten (Oorlogsinvaliden) (1-1050)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3894-3895 1-75 p. 3894-3895 (PDF)
Voogdijregels in het kader van de verlengde minderjarigheid      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1802-1803 1-37 p. 1802-1803 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3087-3088 1-60 p. 3087-3088 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen (Wetsvoorstellen m.b.t. aangelegenheden voor dewelke samenwerkingsvormen zijn bepaald o.m. in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989) (1-388)      
  Voorstel van de heren Caluwť en D'Hooghe
1-388/1
p. 1-8 1-388/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek (1-546)      
  Verslag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer D'Hooghe
1-546/3
p. 1-96 1-546/3 p. 1-96 (PDF)
Vormingspremie voor contractuelen bij de fiscale administratie (1-555)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3053 1-60 p. 3053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3300-3301 1-64 p. 3300-3301 (PDF)
Weinig hoffelijke uitlatingen van de heer D'Hooghe      
  Persoonlijk feit van de heer Hatry
1-251
p. 7245 1-251 p. 7245 (PDF)
Welk gevolg de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie denken te geven aan de verschillende rapporten over de hervorming van de politiestructuur      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3424-3435 1-129 p. 3424-3435 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendementen nrs 8, 9 en 57 van de heer D'Hooghe
1-966/5
p. 1-2 1-966/5 p. 1-2 (PDF)
  1-966/5
p. 29 1-966/5 p. 29 (PDF)
  Amendementen nrs 124 en 125 van de heer D'Hooghe
1-966/9
p. 1-2 1-966/9 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Overmatige schuldenlast van particulieren : Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek, Wetboek der Registratierechten, hypotheekwet - Centrale voor kredieten Nationale Bank) (1-929)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-929/5
p. 1-66 1-929/5 p. 1-66 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.) (1-362)      
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de euro (Wettelijk kader om de invoering van de euro in BelgiŽ conform de Europese reglementering en het nationaal overgangsplan mogelijk te maken : aanpassingen in de privť- en de overheidssector - Beslissingen en verordeningen van de Europese Raad) (1-1022)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-1022/2
p. 1-28 1-1022/2 p. 1-28 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-215
p. 6276-6285 1-215 p. 6276-6285 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de financiering van het HST-project (1-530)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-530/4
p. 1-49 1-530/4 p. 1-49 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-96
p. 2545-2556 1-96 p. 2545-2556 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de juridische eerste- en tweedelijnsbijstand (Betere rechtshulp voor maatschappelijk minder gegoede groepen - Pro deo-systeem) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand) (1-970)      
  Amendement nr 2 van de heer D'Hooghe
1-970/3
p. 1-2 1-970/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heer D'Hooghe c.s.
1-970/4
p. 9 1-970/4 p. 9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (Niet conventionele praktijken : homeopathie, osteopathie, chiropraxie, acupunctuur e.a.; oprichten van een Paritaire Commissie en van Kamers; registratie) (1-1310)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer D'Hooghe
1-1310/2
p. 3 1-1310/2 p. 3 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-262
p. 7624-7626 1-262 p. 7624-7626 (PDF)
  1-262
p. 7626-7629 1-262 p. 7626-7629 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Beslechting van fiscale geschillen - Gerechtelijk Wetboek) (1-967)      
  Amendement nr 9 van de heer D'Hooghe
1-967/5
p. 1-2 1-967/5 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers (1-862)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-862/2
p. 1-8 1-862/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-169
p. 5027-5029 1-169 p. 5027-5029 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Strategische consolidatie van Belgacom en privatisering - Privatisering van de openbare kredietsector
1-15
p. 333 1-15 p. 333 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-15
p. 325-339 1-15 p. 325-339 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coŲrdinatie inzake bioveiligheid (Doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen - Omzetting van Europese richtlijnen) (1-845)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-845/2
p. 1-2 1-845/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-165
p. 4410 1-165 p. 4410 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Verslag van de heer D'Hooghe namens de commissie voor de Economische Aangelegenheden
   Geneesmiddelenprijs
1-188/4
p. 1-7 1-188/4 p. 1-7 (PDF)
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Geneesmiddelenprijs
1-14
p. 318 1-14 p. 318 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-14
p. 304-318 1-14 p. 304-318 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-814)      
  Verslag van de heren D'Hooghe en Santkin
   Afschaffing van het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
1-814/3
p. 13 1-814/3 p. 13 (PDF)
   Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
1-814/3
p. 22-23 1-814/3 p. 22-23 (PDF)
   Bevordering van de tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers
1-814/3
p. 49-50 1-814/3 p. 49-50 (PDF)
  1-814/3
p. 56-57 1-814/3 p. 56-57 (PDF)
   Chronische ziekten
1-814/3
p. 22 1-814/3 p. 22 (PDF)
   Dringende geneeskundige hulpverlening
1-814/3
p. 49 1-814/3 p. 49 (PDF)
  1-814/3
p. 51-53 1-814/3 p. 51-53 (PDF)
   Ereloonsupplementen in ziekenhuizen
1-814/3
p. 16-20 1-814/3 p. 16-20 (PDF)
  1-814/3
p. 59-65 1-814/3 p. 59-65 (PDF)
   Farmaceutische specialiteiten
1-814/3
p. 16 1-814/3 p. 16 (PDF)
   Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
1-814/3
p. 11-12 1-814/3 p. 11-12 (PDF)
  1-814/3
p. 12 1-814/3 p. 12 (PDF)
   Forfaitaire betaling van geneesmiddelen verstrekt in een ziekenhuis
1-814/3
p. 14 1-814/3 p. 14 (PDF)
   Grensarbeiders : bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage
1-814/3
p. 13 1-814/3 p. 13 (PDF)
   Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven
1-814/3
p. 24-28 1-814/3 p. 24-28 (PDF)
   Inkomen van een ongeschoolde arbeider, werkloze en bestaansminimumtrekker : vergelijking
1-814/3
p. 54-56 1-814/3 p. 54-56 (PDF)
  1-814/3
p. 57 1-814/3 p. 57 (PDF)
   Opmerkingen van de Raad van State
1-814/3
p. 9-10 1-814/3 p. 9-10 (PDF)
   Palliatieve verzorging - Multidisciplinaire begeleidingsequipes
1-814/3
p. 14-16 1-814/3 p. 14-16 (PDF)
   Regels tot wijziging van de statuten van ziekenfondsen
1-814/3
p. 24 1-814/3 p. 24 (PDF)
   Responsabilisering van de ziekenfondsen
1-814/3
p. 29 1-814/3 p. 29 (PDF)
   Sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij
1-814/3
p. 13-14 1-814/3 p. 13-14 (PDF)
   Statuut van de ziekenhuisgeneesheer
1-814/3
p. 20-22 1-814/3 p. 20-22 (PDF)
   Tehuizen en ziekenhuisdiensten van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden
1-814/3
p. 30 1-814/3 p. 30 (PDF)
   Terugvorderingsrecht van het Fonds voor Arbeidsongevallen
1-814/3
p. 10-11 1-814/3 p. 10-11 (PDF)
   Wijzigingen van de wetgeving m.b.t. de tegemoetkomingen aan gehandicapten
1-814/3
p. 49 1-814/3 p. 49 (PDF)
  1-814/3
p. 53-54 1-814/3 p. 53-54 (PDF)
   Ziekenfondsen die een dienst geneeskundige verzorging voor zelfstandigen hebben opgericht
1-814/3
p. 28-29 1-814/3 p. 28-29 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Plafonnering van de ereloonsupplementen in ziekenhuizen - Financiering van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven - FinanciŽle verantwoordelijkheid van ziekenfondsen - Functionele scheiding tussen ziekenfondsen, enerzijds, en verzekeringen en banken, anderzijds - Financiering van de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve zorg - Heffing op de omzet van farmaceutische bedrijven - Chronische ziekten - Dringende geneeskundige hulpverlening : vervoer per helikopter en MUG - Toelagen aan minder-validen - Bevordering van de tewerkstelling van bestaansminimumtrekkers
1-165
p. 4390-4392 1-165 p. 4390-4392 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
1-167
p. 4484-4488 1-167 p. 4484-4488 (PDF)
Wetsontwerp houdende sommige sociale bepalingen (1-815)      
  Verslag van de heren Santkin en D'Hooghe
1-815/2
p. 1 1-815/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Kinderbijslag in geval van echtscheiding en voor geplaatste kinderen
1-165
p. 4408 1-165 p. 4408 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Procťdť van kaderwetten - Omvang van de overheidsschuld - Monetair beleid - Economisch beleid - Nieuwe belastingen - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid - Belasting op bits
1-65
p. 1637-1639 1-65 p. 1637-1639 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (1-775)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-775/3
p. 1-21 1-775/3 p. 1-21 (PDF)
   Bestrijding van belastingfraude in de telecommunicatiesector door invoering van afwijkende regels betreffende de plaatsbepaling van telecommunicatiediensten voor BTW (Omzetting Europese richtlijn)
1-775/3
p. 5 1-775/3 p. 5 (PDF)
  1-775/3
p. 6-7 1-775/3 p. 6-7 (PDF)
   Bijzondere aanslag ten laste van elektriciteitsproducenten - Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-775/3
p. 5 1-775/3 p. 5 (PDF)
  1-775/3
p. 7-11 1-775/3 p. 7-11 (PDF)
   Consolidering financiŽle overheidsactiva (Europees stelsel van Economische Rekeningen)
1-775/3
p. 11 1-775/3 p. 11 (PDF)
   Dichter bij elkaar brengen van de ondersteuningsinstrumenten van de buitenlandse handel : leningen van Staat tot Staat en Copromex
1-775/3
p. 12-14 1-775/3 p. 12-14 (PDF)
   Oprichting van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie
1-775/3
p. 16-20 1-775/3 p. 16-20 (PDF)
   Organisatie van de openbare kredietsector - Fortis AG en ASLK
1-775/3
p. 12 1-775/3 p. 12 (PDF)
  1-775/3
p. 14-15 1-775/3 p. 14-15 (PDF)
   Prijs van de elektriciteit voor de gezinnen
1-775/3
p. 7-8 1-775/3 p. 7-8 (PDF)
   Reconversie en vrijwillig vertrek van Belgacom-personeel
1-775/3
p. 2-4 1-775/3 p. 2-4 (PDF)
   Rol van de Nationale Delcrederedienst
1-775/3
p. 13-14 1-775/3 p. 13-14 (PDF)
   Taks op aflevering van effecten aan toonder
1-775/3
p. 4-5 1-775/3 p. 4-5 (PDF)
  1-775/3
p. 5-6 1-775/3 p. 5-6 (PDF)
  Algemene beraadslaging (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Overzicht van het commissieverslag
1-145
p. 3860-3867 1-145 p. 3860-3867 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Bezuinigingen in de gezondheidszorg - Generische geneesmiddelen - Inplantaten en prothesen - Sociale franchise en WIGW - Medische echelonnering - Samenwerking tussen ziekenhuizen - Regionale ziekenhuizen
1-63
p. 1535 1-63 p. 1535 (PDF)
  1-63
p. 1535-1536 1-63 p. 1535-1536 (PDF)
Wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke bepaling van artikel 1ter en artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagde tarieven in de bouwsector) (1-801)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer D'Hooghe
1-157
p. 4185-4186 1-157 p. 4185-4186 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (Sociaalrechtelijke bescherming van agenten van kredietinstellingen, beursvennootschappen en verzekeringsondernemingen) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst) (1-1204)      
  Amendement nr 9 van de heer D'Hooghe c.s.
1-1204/3
p. 1-2 1-1204/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer D'Hooghe c.s.
1-1204/4
p. 2 1-1204/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer D'Hooghe c.s.
1-1204/4
p. 4-5 1-1204/4 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overmatige schuldenlast van gezinnen) (1-915)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-915/2
p. 1 1-915/2 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-194
p. 5578-5586 1-194 p. 5578-5586 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Migratiebeleid) (1-311)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Migratiebeleid) (1-310)      
  Algemene beraadslaging
1-54
p. 1244-1255 1-54 p. 1244-1255 (PDF)
  1-54
p. 1256-1262 1-54 p. 1256-1262 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (1-342)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-342/8
p. 1-90 1-342/8 p. 1-90 (PDF)
  Algemene beraadslaging
1-69
p. 1795-1797 1-69 p. 1795-1797 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie (Hervorming van het reglementaire kader van de telecommunicatiesector - Ombudsdienst voor telecommunicatie [Belgacom ,BIPT] - Kwaadwillige telefoonoproepen - Opdrachten van openbare dienst van Belgacom - Liberalisering van de telecommunicatiemarkt - Openbare veiligheid - Bevoegdheden van het BIPT - Raadgevend Comitť - Openbare telecommunicatiedienst - Spraaktelefoondienst - Huurlijnen - Mobiele diensten [GSM] - Bescherming van de gebruikers - Open Network Provision - Eerlijke mededinging - Telefoongidsen - Privacy - Post) (1-808)      
  Algemene beraadslaging
1-154
p. 4076-4080 1-154 p. 4076-4080 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (Rechtsvordering tot vergoeding van schade volgend uit een (quasi) delictuele fout : art. 26 van de wet van 17 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artt. 2262, 2262bis (nieuw) en 2263 van het Burgerlijk Wetboek) (1-883)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer D'Hooghe
1-883/2
p. 1-2 1-883/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de valutadatum van bankverrichtingen (1-312)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer D'Hooghe c.s.
1-312/2
p. 1-4 1-312/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 10 en 20 van de heer D'Hooghe
1-312/3
p. 1 1-312/3 p. 1 (PDF)
  1-312/3
p. 4 1-312/3 p. 4 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-104
p. 2849-2858 1-104 p. 2849-2858 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings (Hervorming van de gerechtelijke organisatie - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering) (1-1066)      
  Amendement nr 14 van de heer D'Hooghe
1-1066/3
p. 7-8 1-1066/3 p. 7-8 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor de kredietinstellingen om duidelijke informatie te verstrekken over de debetrente op de bij hen geopende rekeningen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen) (1-676)      
  Amendement nr 10 van de heer D'Hooghe
1-676/7
p. 3-4 1-676/7 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 151 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, inzake de belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten (Werkloosheidsuitkeringen met anciŽnniteitstoeslag voor oudere werklozen) (1-1129)      
  Voorstel van de heren D'Hooghe en Moens
1-1129/1
p. 1-3 1-1129/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel (Casino's en andere spelinrichtingen - Vervanging van de wet van 24 oktober 1902)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (1-419)      
  Advies namens de commissie voor de Sociale aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Nelis-Van Liedekerke en de heer D'Hooghe
1-419/8
p. 1-6 1-419/8 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 147 tot 152 van de heren Weyts en D'Hooghe
1-419/15
p. 2-4 1-419/15 p. 2-4 (PDF)
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-419/17
p. 1-272 1-419/17 p. 1-272 (PDF)
  1-419/24
p. 1-20 1-419/24 p. 1-20 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-214
p. 6239-6270 1-214 p. 6239-6270 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Amendement nr 14 van de heer D'Hooghe
1-417/6
p. 2 1-417/6 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-417/10
p. 1 1-417/10 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 33 tot 44 van de heer D'Hooghe, ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-417/13
p. 1-12 1-417/13 p. 1-12 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-417/16
p. 1 1-417/16 p. 1 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-237
p. 6923-6924 1-237 p. 6923-6924 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7252 1-251 p. 7246-7252 (PDF)
  1-251
p. 7267-7270 1-251 p. 7267-7270 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Raadgevend Comitť voor het Ouderenbeleid (1-1094)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
1-1094/1
p. 1-12 1-1094/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Amendementen nrs 18 en 30 van de heren Ph. Charlier en D'Hooghe
1-679/4
p. 2 1-679/4 p. 2 (PDF)
  1-679/4
p. 6 1-679/4 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-215/2
p. 1-23 1-215/2 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Daklozen) (1-284)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-284/1
p. 1-5 1-284/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heer D'Hooghe
1-284/6
p. 2-4 1-284/6 p. 2-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß1, 1į, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Serviceflatgebouw en woningcomplex met dienstverlening) (1-414)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
1-414/1
p. 1-4 1-414/1 p. 1-4 (PDF)
   Intrekking
1-247
p. 7163-7164 1-247 p. 7163-7164 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 60 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61-1 en 61-2 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten) (Verminderd registratierecht van 6 % in geval van aankoop van een bescheiden woning - Inschrijving in het register van burgerlijke stand van de gemeente waar het onroerend goed is gelegen) (1-290)      
  Verslag van de heer D'Hooghe
1-290/3
p. 1-10 1-290/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-166
p. 4421-4423 1-166 p. 4421-4423 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 265, tweede lid, en 265, ß2, tweede en derde lid, en tot invoeging van een artikel 265bis in de nieuwe gemeentewet (Schorsings- en vernietigingsbesluiten van de toezichthoudende overheid : termijn) (1-173)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-173/1
p. 1-3 1-173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Amendement nr 62 van de heren D'Hooghe en Caluwť
1-236/3
p. 33 1-236/3 p. 33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat de wetenschappelijke raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft (RIZIV) (1-1201)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-1201/1
p. 1-5 1-1201/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heren D'Hooghe en Chantraine
1-1201/2
p. 1-3 1-1201/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7440-7443 1-257 p. 7440-7443 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten (Gemeente- en provinciepersoneel) (1-956)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-956/1
p. 1-8 1-956/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-257
p. 7431-7433 1-257 p. 7431-7433 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (Afhankelijkheidsverzekering) (1-1100)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
1-1100/1
p. 1-11 1-1100/1 p. 1-11 (PDF)
   Intrekking
1-247
p. 7163-7164 1-247 p. 7163-7164 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-614)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-614/1
p. 1-20 1-614/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 16 van de heer D'Hooghe
1-614/3
p. 1-7 1-614/3 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heren D'Hooghe en Weyts
1-614/4
p. 8 1-614/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen 62 tot 66 van de heren D'Hooghe en Weyts
1-614/4
p. 5-7 1-614/4 p. 5-7 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 61 van de heer D'Hooghe
1-614/4
p. 4-5 1-614/4 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 74 en 75 van de heer D'Hooghe
1-614/4
p. 10 1-614/4 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 103 tot 105 van de heer D'Hooghe
1-614/5
p. 21-22 1-614/5 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 110 tot 118 van de heer D'Hooghe
1-614/5
p. 24-28 1-614/5 p. 24-28 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 94 van de heer D'Hooghe
1-614/5
p. 2-12 1-614/5 p. 2-12 (PDF)
  Amendementen nrs 159 tot 167 van de heer D'Hooghe c.s.
   Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging
1-614/7
p. 1-4 1-614/7 p. 1-4 (PDF)
  Verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-614/8
p. 1-337 1-614/8 p. 1-337 (PDF)
  Amendementen nrs 174 tot 185 van de heer D'Hooghe, ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering
1-614/11
p. 1-6 1-614/11 p. 1-6 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heren Hotyat en D'Hooghe
1-614/14
p. 1-43 1-614/14 p. 1-43 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-237
p. 6923-6924 1-237 p. 6923-6924 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-251
p. 7246-7266 1-251 p. 7246-7266 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Chronisch zieken : medisch materiaal - Voetverzorging) (1-786)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-786/1
p. 1-8 1-786/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer D'Hooghe c.s.
1-786/2
p. 1-4 1-786/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector : uitbreiding van de maatregel) (1-308)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-308/1
p. 1-5 1-308/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer D'Hooghe
1-308/2
p. 1-4 1-308/2 p. 1-4 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
1-75
p. 2007-2008 1-75 p. 2007-2008 (PDF)
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
   Intrekking
1-247
p. 7163-7164 1-247 p. 7163-7164 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagde tarieven in de bouwsector) (1-680)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe c.s.
1-680/1
p. 1-8 1-680/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen (Kraaminrichtingen en pediatriediensten) (1-957)      
  Voorstel van de heer D'Hooghe
1-957/1
p. 1-7 1-957/1 p. 1-7 (PDF)
   Intrekking
1-247
p. 7163-7164 1-247 p. 7163-7164 (PDF)
Wijze van uitbetaling van de tegemoetkomingen aan gehandicapten (KB van 6 juli 1987) - Ernstig mentaal gehandicapte      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1781-1782 1-36 p. 1781-1782 (PDF)
Witwasoperaties mee te delen aan de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2077-2079 1-42 p. 2077-2079 (PDF)
Zijn verklaringen en de voorgestelde maatregelen betreffende het verloop van rally's      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Onderzoek van de motie en van het amendement
1-21 COM
p. 156-159 1-21 COM p. 156-159 (PDF)
Zwakke positie van BelgiŽ in de internationale vergelijking van het studieniveau van de actieve bevolking (1-929)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3685-3686 1-71 p. 3685-3686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-84
p. 4437-4438 1-84 p. 4437-4438 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999