S. 1-676 Dossierfiche K. 49-1317

Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen
Francis Poty    Francy Van der Wildt    Philippe Charlier   

bankdeposito
rente
consumentenvoorlichting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-676/1 1-676/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/6/1997
1-676/2 1-676/2 (PDF) Amendementen 5/11/1997
1-676/3 1-676/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/11/1997
1-676/4 1-676/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 5/11/1997
1-676/5 1-676/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 4/12/1997
K. 49-1317/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/1997
K. 49-1317/2 Amendementen 3/2/1998
K. 49-1317/3 Amendementen 10/2/1998
K. 49-1317/4 Amendementen 17/2/1998
K. 49-1317/5 Verslag namens de commissie 10/3/1998
K. 49-1317/6 Tekst aangenomen door de commissie 10/3/1998
K. 49-1317/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/3/1998
K. 49-1317/8 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 19/3/1998
K. 49-1317/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-676/6 1-676/6 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 27/3/1998
1-676/7 1-676/7 (PDF) Amendementen 22/4/1998
1-676/8 1-676/8 (PDF) Verslag namens de commissie 6/5/1998
1-676/9 1-676/9 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/5/1998
1-676/10 1-676/10 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 14/5/1998
K. 49-1317/10 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 15/5/1998
K. 49-1317/11 Amendementen 27/5/1998
K. 49-1317/12 Aanvullend verslag 2/6/1998
K. 49-1317/13 Tekst aangenomen door de commissie 2/6/1998
K. 49-1317/14 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/6/1998
K. 49-1317/15 Aanvullend verslag 23/6/1998
K. 49-1317/16 Tekst aangenomen door de commissie 23/6/1998
K. 49-1317/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 2/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
20/6/1997   Indiening voorstel Doc. 1-676/1 1-676/1 (PDF)
17/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
17/7/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/11/1997   Inschrijving op agenda plenaire
3/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
3/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-144 Hand. 1-144 (PDF)
4/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-145 Hand. 1-145 (PDF)
Doc. 1-676/5 1-676/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/7/1997   Verzending naar commissie
5/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
5/11/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-676/2 1-676/2 (PDF)
5/11/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-676/2 1-676/2 (PDF)
5/11/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-676/2 1-676/2 (PDF)
5/11/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-676/2 1-676/2 (PDF)
5/11/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-676/2 1-676/2 (PDF)
5/11/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-676/2 1-676/2 (PDF)
5/11/1997   Bespreking
5/11/1997   Artikelsgewijze bespreking
5/11/1997   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-676/3 1-676/3 (PDF)
5/11/1997   Vertrouwen rapporteur
5/11/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-676/4 1-676/4 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
5/12/1997   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1317/1
18/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 231, p. 8204)
19/3/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 233, p. 8264-8265)
Doc. K. 49-1317/8
26/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+88/-0/o43)
(Handelingen nr. 235, p. 8320)
Doc. K. 49-1317/9
26/3/1998   Aanneming na amendering
11/3/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/27 1-82/27 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
27/3/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-676/6 1-676/6 (PDF)
27/3/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/5/1998   Inschrijving op agenda plenaire
14/5/1998   Algemene bespreking Hand. 1-186 Hand. 1-186 (PDF)
14/5/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd
Opnieuw geamendeerd
Hand. 1-186 Hand. 1-186 (PDF)
Doc. 1-676/10 1-676/10 (PDF)
27/3/1998   Verzending naar commissie
2/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/4/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Robert Hotyat
2/4/1998   Bespreking
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
22/4/1998   Beslissing schriftelijk verslag
22/4/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-676/7 1-676/7 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-676/7 1-676/7 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-676/7 1-676/7 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-676/7 1-676/7 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-676/7 1-676/7 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-676/7 1-676/7 (PDF)
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-676/9 1-676/9 (PDF)
6/5/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-676/8 1-676/8 (PDF)
20/4/1998   Opschorting termijn
convocatie
22/4/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/29 1-82/29 (PDF)
23/4/1998   Hervatting termijn
  [K4] Tweede en definitieve behandeling door Kamer
15/5/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1317/10
10/6/1998   Bespreking
(handelingen nr. 253, p. 8940-8941)
10/6/1998   Terugzending naar commissie
(handelingen nr. 253, p. 8941)
1/7/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 259, p. 9101-9102)
2/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-1/o28)
(Handelingen nr. 260, p. 9173)
Doc. K. 49-1317/17
2/7/1998   Aanneming zonder amendering
2/7/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging Doc. K. 49-1317/17
14/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
18/9/1998   Bekendmaking (30341-30343)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 3/12/1997, 4/12/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 5/11/1997
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 18/3/1998, 19/3/1998, 26/3/1998
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 14/5/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/4/1998, 22/4/1998, 6/5/1998
[K4] Tweede en definitieve behandeling door Kamer
Aangenomen 10/6/1998, 1/7/1998, 2/7/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 6/12/1997 60 19/2/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 6/12/1997 81 23/3/1998
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 28/3/1998 15 27/4/1998
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S2) 28/3/1998 8
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S2) 28/3/1998 23 15/5/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S2) 28/3/1998 8 30/4/1998
Overzending aan Kamer voor de tweede maal Onderzoekstermijn (K2) 16/5/1998 15 1/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/7/1998 18/9/1998, blz 30341-30343