S. 1-845 Dossierfiche K. 49-1237

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coŲrdinatie inzake bioveiligheid
Regering J.-L. Dehaene II  

nationale uitvoeringsmaatregel
biotechnologie
genetisch gemodificeerd organisme
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1237/1 Wetsontwerp 16/10/1997
K. 49-1237/2 Amendement 2/12/1997
K. 49-1237/3 Verslag namens de commissie 15/12/1997
K. 49-1237/4 Tekst aangenomen door de commissie 15/12/1997
1-845/1 1-845/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/1/1998
1-845/2 1-845/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/1998
1-845/3 1-845/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/10/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1237/1
13/1/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 212, p. 7559)
15/1/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd
Handelingen nr. 215, p. 7670)
15/1/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/1/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-845/1 1-845/1 (PDF)
16/1/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/2/1998   Algemene bespreking Hand. 1-165 Hand. 1-165 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/1/1998   Verzending naar commissie
4/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
5/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1998   Bespreking
5/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
5/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie Doc. 1-845/3 1-845/3 (PDF)
11/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jacques D'Hooghe is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 1-845/2 1-845/2 (PDF)
19/2/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
14/7/1998   Bekendmaking (22773-22781)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/1/1998, 15/1/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 17/2/1998, 19/2/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 4/2/1998, 5/2/1998, 11/2/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/3/1998 14/7/1998, blz 22773-22781