S. 1-1022 Dossierfiche K. 49-1509

Wetsontwerp betreffende de euro
Regering J.-L. Dehaene II  

Europese Centrale Bank
nationale uitvoeringsmaatregel
derde fase van de EMU
euro

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1509/1 Wetsontwerp 27/4/1998
K. 49-1509/2 Amendementen 12/5/1998
K. 49-1509/3 Verslag namens de commissie 13/5/1998
K. 49-1509/4 Amendementen 14/5/1998
K. 49-1509/5 Amendementen 18/5/1998
K. 49-1509/6 Amendement 20/5/1998
K. 49-1509/7 Verslag namens de commissie 2/6/1998
K. 49-1509/8 Verslag namens de commissie 2/6/1998
K. 49-1509/9 Verslag namens de commissie 2/6/1998
K. 49-1509/10 Tekst aangenomen door de commissies 2/6/1998
K. 49-1509/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/6/1998
1-1022/1 1-1022/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/6/1998
1-1022/2 1-1022/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/10/1998
1-1022/3 1-1022/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/10/1998
1-1022/4 1-1022/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/10/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/4/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1509/1
10/6/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 253, p. 8933-8939)
11/6/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+121/-13/o5)
(Handelingen nr. 254, p. 8967)
Doc. K. 49-1509/11
11/6/1998   Aanneming na amendering
6/5/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/30 1-82/30 (PDF)
6/5/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/30 1-82/30 (PDF)
12/6/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1022/1 1-1022/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/6/1998   Uitoefening evocatierecht
17/6/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/10/1998   Inschrijving op agenda plenaire
27/10/1998   Algemene bespreking Hand. 1-215 Hand. 1-215 (PDF)
29/10/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-216 Hand. 1-216 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/6/1998   Verzending naar commissie
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
7/7/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van FinanciŽn
7/7/1998   Bespreking
Algemene bespreking.
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   De vergadering is afgelast.
13/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/10/1998   Bespreking
Voortzetting en einde van de bespreking
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
14/10/1998   Beslissing schriftelijk verslag
21/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/10/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1022/3 1-1022/3 (PDF)
21/10/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de h. Jacques D'Hooghe is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 1-1022/2 1-1022/2 (PDF)
2/7/1998   Opschorting termijn
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
9/7/1998   Hervatting termijn
29/10/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/10/1998   Bekrachtiging en afkondiging
10/11/1998   Bekendmaking (36529-36538)
14/1/1999   Erratum (1029)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 27/10/1998, 29/10/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 7/7/1998, 13/10/1998, 14/10/1998, 21/10/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/6/1998 5 17/6/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 166
Onderzoekstermijn (S1) 18/6/1998 45 20/10/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/6/1998 31
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 18/6/1998 38 12/11/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/6/1998 31 27/10/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/10/1998 10/11/1998, blz 36529-36538
Errata
Op 14/1/1999, blz 1029