Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vanlerberghe Myriam" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De betoging van de logopedisten en de vrees dat leer- en spraakstoornissen straks niet meer worden terugbetaald (2-246)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 20-23 2-45 p. 20-23 (PDF)
De borstkankerscreening in BelgiŽ (2-183)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De georganiseerde opsporing van borstkanker en de financiering ervan (2-178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De gevolgen van weigering van betaling van lidgelden aan de Orde van geneesheren (2-45)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-13
p. 12-14 2-13 p. 12-14 (PDF)
De mogelijke stopzetting van terugbetaling van logopediesessies door de ziekteverzekering (2-248)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 20-23 2-45 p. 20-23 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De problematiek van de georganiseerde opsporing van borstkanker (2-196)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problematiek van de opsporing van borstkanker (2-192)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De problemen rond de strijd tegen borstkanker en meer bepaald de opsporing ervan (2-191)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De systematische opsporing van borstkanker (2-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Vanlerberghe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Het bewaren van stamcellen uit het navelstrengbloed van een baby op zijn of haar naam (Navelstrengbloedbank Cryocell - Herziening wet 5 juli 1994 - Solidariteit inzake gezondheidszorg) (2-405)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanlerberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 15-16 2-83 p. 15-16 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het georganiseerd screenen naar borstkanker in BelgiŽ (2-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-60
p. 4-23 2-60 p. 4-23 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Bepaling van de afschrijfbare waarde van een gebouw met grond - Ontvanger der registratie (2-1848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2618-2619 2-50 p. 2618-2619 (PDF)
  Bul. 2-58
p. 3156-3157 2-58 p. 3156-3157 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3921-3924 2-70 p. 3921-3924 (PDF)
Rechten van het kind (Voorbereiding van de buitengewone zitting van de Verenigde Naties over de kinderrechten die van 19 tot 21 september 2001 in New York zal worden gehouden - Rechten van het kind op federaal niveau : kinderen en hun familie, kinderen en justitie, migratie- en asielbeleid t.o.v. kinderen, misbruik en uitbuiting van kinderen, kinderen versus verkeersveiligheid, kinderen en hun gezondheid - Jaarlijks verslag) (2-725)      
  Bespreking
2-139
p. 16-46 2-139 p. 16-46 (PDF)
Rechten van slachtoffers (2-1275)      
  Verslag namens de werkgroep "Rechten van slachtoffers" uitgebracht door de dames KaÁar en Vanlerberghe
2-1275/1
p. 1-129 2-1275/1 p. 1-129 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Nood aan een sociaal Europa
2-7
p. 23 2-7 p. 23 (PDF)
   Oprichting van een parlementscommissie voor politieke vernieuwing
2-7
p. 23 2-7 p. 23 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   "Maximale gezondheidsfactuur" voor langdurige zieken
2-73
p. 41 2-73 p. 41 (PDF)
   Beter op elkaar afstemmen van gezins- en beroepsleven
2-73
p. 41 2-73 p. 41 (PDF)
   Financiering palliatieve zorgverlening
2-73
p. 41 2-73 p. 41 (PDF)
   Psychiatrie voor kinderen en jongeren
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Sanering van de schuld
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Vergoeding van dure medische hulpmiddelen
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Verhoging van bepaalde uitkeringen
2-73
p. 41 2-73 p. 41 (PDF)
   Zilverfonds
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale hervorming
2-146
p. 16 2-146 p. 16 (PDF)
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 14 2-146 p. 14 (PDF)
  2-146
p. 17 2-146 p. 17 (PDF)
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-146
p. 15-16 2-146 p. 15-16 (PDF)
   Internationale groeivertraging - Groeicijfer in aanmerking genomen voor de begroting 2002 - Begrotingsevenwicht - Beperkte marges
2-146
p. 14-15 2-146 p. 14-15 (PDF)
   Invoering van het bindend referendum
2-146
p. 16 2-146 p. 16 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 16 2-146 p. 16 (PDF)
   Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
2-146
p. 16 2-146 p. 16 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-146
p. 17 2-146 p. 17 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen (Regeling waarbij de federale instellingen of administraties aan de gemeenschapsinstellingen of -administratie meedelen welke belastingplichtigen beantwoorden aan de criteria voor het toekennen van een studiebeurs) (2-1465)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe en Leduc
2-1465/1
p. 1-5 2-1465/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Voorstel van mevrouw Laloy c.s.
2-869/1
p. 1-4 2-869/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Voorstel van de heren Galand, Monfils, Kelchtermans, Cornil, Maertens en Thissen en de dames Leduc en Vanlerberghe
2-751/1
p. 1-4 2-751/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-320/1
p. 1-2 2-320/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1063)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Vanlerberghe en de heer Ramoudt
2-1061/2
p. 1-3 2-1061/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
2-522/3
p. 1-145 2-522/3 p. 1-145 (PDF)
   "Activeren" van de bestaansminimumtrekkers naar de arbeidsmarkt toe
2-522/3
p. 5 2-522/3 p. 5 (PDF)
   "Responsabilisering" van de sociale parastatalen : personeelsstatuut
2-522/3
p. 34 2-522/3 p. 34 (PDF)
  2-522/3
p. 35 2-522/3 p. 35 (PDF)
   Aanpassing van de wetgeving inzake de SIS-kaart
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 38 2-522/3 p. 38 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Aanpassing van de wijze van gegevensmededeling door de Technische cel aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Minimale klinische gegevens)
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 45 2-522/3 p. 45 (PDF)
   Afschaffing van de dienstencheques voor schilder- en behangwerken
2-522/3
p. 13 2-522/3 p. 13 (PDF)
  2-522/3
p. 15 2-522/3 p. 15 (PDF)
  2-522/3
p. 19 2-522/3 p. 19 (PDF)
   Arbeidsduur in het bouwbedrijf
2-522/3
p. 11 2-522/3 p. 11 (PDF)
   Armoedebestrijding
2-522/3
p. 7 2-522/3 p. 7 (PDF)
   Automatische correctiemechanismen bij begrotingsoverschrijding in de ziekteverzekering
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Bijzonder solidariteitsfonds
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 38-39 2-522/3 p. 38-39 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Bijzondere machten
2-522/3
p. 4 2-522/3 p. 4 (PDF)
  2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
   Doorstromingsprogramma's (Uitoefening van niet-ingevulde collectieve behoeften) - Doorstromingscontracten
2-522/3
p. 11 2-522/3 p. 11 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek
2-522/3
p. 31-32 2-522/3 p. 31-32 (PDF)
  2-522/3
p. 36-37 2-522/3 p. 36-37 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
  2-522/3
p. 45-46 2-522/3 p. 45-46 (PDF)
   Federale werkgelegenheidsprogramma's - Plannen plus 1, plus 2, plus 3
2-522/3
p. 8 2-522/3 p. 8 (PDF)
  2-522/3
p. 15 2-522/3 p. 15 (PDF)
  2-522/3
p. 19 2-522/3 p. 19 (PDF)
   Financiering van de Dienst Geneesmiddelenonderzoek - Retributies van de apothekers
2-522/3
p. 27 2-522/3 p. 27 (PDF)
  2-522/3
p. 30 2-522/3 p. 30 (PDF)
   Financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring
2-522/3
p. 24-25 2-522/3 p. 24-25 (PDF)
   Geneeskundige hulp voor asielzoekers
2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Generische geneesmiddelen
2-522/3
p. 38 2-522/3 p. 38 (PDF)
   Heffing op het omzetcijfer van farmaceutische producten
2-522/3
p. 25 2-522/3 p. 25 (PDF)
  2-522/3
p. 27 2-522/3 p. 27 (PDF)
  2-522/3
p. 29 2-522/3 p. 29 (PDF)
  2-522/3
p. 34 2-522/3 p. 34 (PDF)
  2-522/3
p. 38 2-522/3 p. 38 (PDF)
  2-522/3
p. 39 2-522/3 p. 39 (PDF)
  2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Kinderbijslagstelsel van niet-beschermde lokale mandatarissen
2-522/3
p. 34 2-522/3 p. 34 (PDF)
  2-522/3
p. 39 2-522/3 p. 39 (PDF)
   Klinische biologie : begrotingsmaatregel
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
   Loopbaanonderbreking voor politiek mandaat op gemeentelijk niveau
2-522/3
p. 13 2-522/3 p. 13 (PDF)
  2-522/3
p. 15 2-522/3 p. 15 (PDF)
  2-522/3
p. 20 2-522/3 p. 20 (PDF)
   Maatregelen m.b.t. de activiteitsgraad in de openbare sector (Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning) : uitstapmogelijkheden e.a.
2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 40 2-522/3 p. 40 (PDF)
  2-522/3
p. 45-46 2-522/3 p. 45-46 (PDF)
   Minimale klinische gegevens en privacy
2-522/3
p. 33 2-522/3 p. 33 (PDF)
  2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Nieuwe werkgelegenheidsinstrumenten
2-522/3
p. 5-13 2-522/3 p. 5-13 (PDF)
   Omzetting van de Europese richtlijn m.b.t. het patent op het menselijk wezen
2-522/3
p. 27 2-522/3 p. 27 (PDF)
  2-522/3
p. 30-31 2-522/3 p. 30-31 (PDF)
   Omzetting van de ouderdoms- en weduwerenten in een eenmalig kapitaal (Werknemerspensioenen)
2-522/3
p. 32 2-522/3 p. 32 (PDF)
   Opheffing van het onderscheid tussen de statuten van arbeider en bediende
2-522/3
p. 14 2-522/3 p. 14 (PDF)
   Oprichting van twee begrotingsfondsen in het kader van de sociale Maribel : Fonds voor de ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingsinstellingen en Fonds voor de andere werkgevers van de overheidssector
2-522/3
p. 11 2-522/3 p. 11 (PDF)
   Organiek Fonds voor geneesmiddelen
2-522/3
p. 25 2-522/3 p. 25 (PDF)
  2-522/3
p. 26-27 2-522/3 p. 26-27 (PDF)
  2-522/3
p. 29-30 2-522/3 p. 29-30 (PDF)
   Overdracht van officina
2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 42 2-522/3 p. 42 (PDF)
   Overheidspensioenen : federale bevoegdheid versus bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten - Onderwijzend personeel
2-522/3
p. 31-32 2-522/3 p. 31-32 (PDF)
  2-522/3
p. 36 2-522/3 p. 36 (PDF)
  2-522/3
p. 40-42 2-522/3 p. 40-42 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Overheidspensioenen : toekenning van een leeftijdsbijslag, stimulans om langer te werken
2-522/3
p. 31 2-522/3 p. 31 (PDF)
  2-522/3
p. 36-37 2-522/3 p. 36-37 (PDF)
  2-522/3
p. 40-42 2-522/3 p. 40-42 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Overheidspensioenen : toekenning van een pensioencomplement voor beroepen met hoge werkbelasting
2-522/3
p. 31 2-522/3 p. 31 (PDF)
  2-522/3
p. 36 2-522/3 p. 36 (PDF)
  2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 40-42 2-522/3 p. 40-42 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-522/3
p. 3-5 2-522/3 p. 3-5 (PDF)
   Rol van de Senaat als reflectiekamer
2-522/3
p. 3-5 2-522/3 p. 3-5 (PDF)
   Sociaal en fiscaal statuut van de kunstenaars
2-522/3
p. 37 2-522/3 p. 37 (PDF)
  2-522/3
p. 42 2-522/3 p. 42 (PDF)
   Sociale economie : subsidies van de Europese Commissie en OCMW
2-522/3
p. 6 2-522/3 p. 6 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op pensioenen
2-522/3
p. 32-33 2-522/3 p. 32-33 (PDF)
   Statuut van au pair-jongeren (Statuut van dienstbode)
2-522/3
p. 11 2-522/3 p. 11 (PDF)
  2-522/3
p. 14-15 2-522/3 p. 14-15 (PDF)
  2-522/3
p. 18-19 2-522/3 p. 18-19 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-522/3
p. 3-4 2-522/3 p. 3-4 (PDF)
  2-522/3
p. 4 2-522/3 p. 4 (PDF)
   Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
2-522/3
p. 6 2-522/3 p. 6 (PDF)
  2-522/3
p. 6 2-522/3 p. 6 (PDF)
   Terbeschikkingstelling : wetgeving - Moeilijk te plaatsen werknemers ter beschikking stellen van gebruikers met het oog op hun herinschakeling op de arbeidsmarkt - Invoeginterim en bedrijven voor uitzendarbeid
2-522/3
p. 7 2-522/3 p. 7 (PDF)
  2-522/3
p. 7-8 2-522/3 p. 7-8 (PDF)
  2-522/3
p. 8-10 2-522/3 p. 8-10 (PDF)
  2-522/3
p. 13 2-522/3 p. 13 (PDF)
  2-522/3
p. 14 2-522/3 p. 14 (PDF)
  2-522/3
p. 16-18 2-522/3 p. 16-18 (PDF)
  2-522/3
p. 20-23 2-522/3 p. 20-23 (PDF)
   Verhoogde kinderbijslag voor chronisch zieke kinderen - Kanker
2-522/3
p. 39 2-522/3 p. 39 (PDF)
  2-522/3
p. 44 2-522/3 p. 44 (PDF)
   Wetgeving inzake publiciteit voor geneesmiddelen
2-522/3
p. 27 2-522/3 p. 27 (PDF)
  2-522/3
p. 29-30 2-522/3 p. 29-30 (PDF)
   Wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 : opvraging van gegevens over psychiatrische patiŽnten bij ziekenhuizen en privacy
2-522/3
p. 24 2-522/3 p. 24 (PDF)
  2-522/3
p. 26 2-522/3 p. 26 (PDF)
  2-522/3
p. 29 2-522/3 p. 29 (PDF)
   Wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 : zware medische apparatuur
2-522/3
p. 23 2-522/3 p. 23 (PDF)
  2-522/3
p. 25-26 2-522/3 p. 25-26 (PDF)
  2-522/3
p. 28 2-522/3 p. 28 (PDF)
   Wijziging wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen : omzetting van de richtlijn "Bewijs van de arbeidsverhouding"
2-522/3
p. 12 2-522/3 p. 12 (PDF)
   Wijzigingen aan de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen
2-522/3
p. 34-35 2-522/3 p. 34-35 (PDF)
  2-522/3
p. 40 2-522/3 p. 40 (PDF)
  2-522/3
p. 45 2-522/3 p. 45 (PDF)
   Winstmarges van de apotheken
2-522/3
p. 38 2-522/3 p. 38 (PDF)
  2-522/3
p. 43 2-522/3 p. 43 (PDF)
  Algemene bespreking
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 19 2-67 p. 19 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2-1080)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 38-43 2-205 p. 38-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag (Zie ook doc Senaat nr 1-1008) (2-358)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
2-358/2
p. 1-3 2-358/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen, de voorzitter en leden van het bureau van de districtsraden en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter) (2-608)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Vanlerberghe en de heer Remans
2-608/2
p. 1-3 2-608/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de dames Leduc en Vanlerberghe, op de tekst aangenomen door de commissie
2-608/5
p. 1 2-608/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1064)      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van titel III van het tweede deel van boek III van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de structuren van de balie en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis) (Herstructurering tengevolge de oprichting van twee afzonderlijke instellingen binnen het kader van de balie : de "Confťrence des barreaux francophones et germanophone" en de Vereniging van Vlaamse balies - Bijzondere regeling betreffende de advocaten bij het Hof van Cassatie - Oprichting van een overlegorgaan : de Federale Raad van de Balies) (2-619)      
  Amendement nr 44 van mevrouw Vanlerberghe
2-619/2
p. 17 2-619/2 p. 17 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Voorstel van de heer Mahoux, mevrouw Leduc, de heer Monfils en de dames Vanlerberghe, Nagy en De Roeck
2-244/1
p. 1-11 2-244/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw Vanlerberghe cs.
2-244/4
p. 8 2-244/4 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 220, 223, 224 en 226 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-244/12
p. 26 2-244/12 p. 26 (PDF)
  2-244/12
p. 27-28 2-244/12 p. 27-28 (PDF)
  2-244/12
p. 29 2-244/12 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 571 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-244/18
p. 43-44 2-244/18 p. 43-44 (PDF)
  Amendementen nrs 648 en 650 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-244/19
p. 18 2-244/19 p. 18 (PDF)
  2-244/19
p. 19 2-244/19 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 673 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-244/20
p. 7 2-244/20 p. 7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (Voorspellend genetisch onderzoek - Aids) (2-20)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-20/1
p. 1-8 2-20/1 p. 1-8 (PDF)
  Addendum
2-20/2
p. 1 2-20/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 10 en 12 van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-20/3
p. 1-4 2-20/3 p. 1-4 (PDF)
  2-20/3
p. 5 2-20/3 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-241
p. 25-30 2-241 p. 25-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen (Bescherming van de gezondheid en vrijwaring van het recht op toegang tot arbeid - Misbruik van genetische testen en HIV-testen) (2-116)      
  Voorstel van mevrouw Vanlerberghe
2-116/1
p. 1-10 2-116/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-241
p. 25-30 2-241 p. 25-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe, Nagy, De Roeck en Leduc en de heren Mahoux en Monfils
2-246/1
p. 1-8 2-246/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 27 van mevrouw Vanlerberghe c.s.
2-246/2
p. 18 2-246/2 p. 18 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-10/1
p. 1-10 2-10/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden (Mobbing) (2-419)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-419/1
p. 1-7 2-419/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (2-1225)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en van de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1225/1
p. 1-294 2-1225/1 p. 1-294 (PDF)
   Afwezigheid
2-1225/1
p. 69 2-1225/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 28-32 2-1225/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 27-28 2-1225/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
2-1225/1
p. 20-21 2-1225/1 p. 20-21 (PDF)
  2-1225/1
p. 133-138 2-1225/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
2-1225/1
p. 14 2-1225/1 p. 14 (PDF)
  2-1225/1
p. 39-50 2-1225/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
2-1225/1
p. 2-10 2-1225/1 p. 2-10 (PDF)
   Erfopvolging
2-1225/1
p. 18-19 2-1225/1 p. 18-19 (PDF)
  2-1225/1
p. 106-112 2-1225/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
2-1225/1
p. 19 2-1225/1 p. 19 (PDF)
  2-1225/1
p. 113-121 2-1225/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
2-1225/1
p. 69-91 2-1225/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
2-1225/1
p. 66-68 2-1225/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
2-1225/1
p. 104-106 2-1225/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
2-1225/1
p. 95-104 2-1225/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 32-39 2-1225/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
2-1225/1
p. 20 2-1225/1 p. 20 (PDF)
  2-1225/1
p. 129-133 2-1225/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
2-1225/1
p. 17-18 2-1225/1 p. 17-18 (PDF)
  2-1225/1
p. 91-95 2-1225/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
2-1225/1
p. 63-66 2-1225/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
2-1225/1
p. 21 2-1225/1 p. 21 (PDF)
  2-1225/1
p. 138-141 2-1225/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
2-1225/1
p. 13-14 2-1225/1 p. 13-14 (PDF)
  2-1225/1
p. 50-63 2-1225/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
2-1225/1
p. 19-20 2-1225/1 p. 19-20 (PDF)
  2-1225/1
p. 121-129 2-1225/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
2-1225/1
p. 10-12 2-1225/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck, de heer Monfils, de dames Vanlerberghe en Nagy, de heer Mahoux en mevrouw Leduc
2-245/1
p. 1-6 2-245/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte overlijden van een zuigeling (Wiegendood) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en om medisch onverklaarbare redenen overlijden van een kind van minder dan ťťn jaar) (2-409)      
  Verslag van mevrouw Vanlerberghe
2-409/4
p. 1-26 2-409/4 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
2-160
p. 4-11 2-160 p. 4-11 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1173/1
p. 1-13 2-1173/1 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (2-115)      
  Voorstel van de heren Santkin en Istasse en van mevrouw Vanlerberghe
2-115/1
p. 1-7 2-115/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999