S. 2-115 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek
Jacques Santkin    Myriam Vanlerberghe    Jean-FranÁois Istasse   

arbeidsbetrekking
burgerlijke rechtsvordering
stakingsrecht
dwangsom
jurisdictiebevoegdheid
tenuitvoerlegging van het vonnis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-115/1 2-115/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/10/1999
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/10/1999   Indiening Doc. 2-115/1 2-115/1 (PDF)
28/10/1999   Inoverwegingneming
28/10/1999   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
28/10/1999   Verzending naar commissie
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Poty
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Bespreking
21/3/2000   Inschrijving op agenda
21/3/2000   Hoorzitting vertegenwoordigers van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Uitgesteld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 26/1/2000, 29/2/2000, 21/3/2000