Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lozie Frans" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwezigheid in commissievergaderingen van de Senaat (2-600)      
  Persoonlijk feit van de heer Van Quickenborne
2-85
p. 22 2-85 p. 22 (PDF)
  2-85
p. 25 2-85 p. 25 (PDF)
Afluisterpraktijken in het communicatieverkeer (Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-81)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Ambtenaren - Beroepsmobiliteit (Verlies van de voordelen van de carriŤreopbouw via interne examens) (2-1207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1644 2-34 p. 1644 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1770-1771 2-36 p. 1770-1771 (PDF)
Asielaanvragen - Problemen bij de behandeling van asielaanvragen (2-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1005 2-22 p. 1005 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1290-1292 2-27 p. 1290-1292 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie (doc. K. 50-815) (Recht van antwoord in de audiovisuele media) (2-808)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Verslag van de heren Istasse en Lozie
2-808/1
p. 1-13 2-808/1 p. 1-13 (PDF)
   Bespreking
2-137
p. 38-42 2-137 p. 38-42 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Verslag van de heer Lozie
2-1068/1
p. 1-28 2-1068/1 p. 1-28 (PDF)
Berekening pensioen - Invloed van de legerdienst (2-213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 255-256 2-7 p. 255-256 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis (2-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis in ons land (Preventieve slachting van schapen en geiten - Steun aan familiale bedrijven) (2-527)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 22-24 2-100 p. 22-24 (PDF)
De aanstelling van een adjunct-verbindingsofficier voor ItaliŽ, AlbaniŽ, Malta en Griekenland met standplaats Rome (Belgische politiediensten in het buitenland - Selectieprocedure - Statuut) (2-928)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-253
p. 77-81 2-253 p. 77-81 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
2-260
p. 45 2-260 p. 45 (PDF)
  2-260
p. 52 2-260 p. 52 (PDF)
De actie bombspotting op Kleine Brogel (Aanwezigheid van parlementsleden - Ordehandhaving - Belgische houding inzake kernwapens - Hypocriete geheimhouding) (2-569)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-107
p. 7-11 2-107 p. 7-11 (PDF)
De actie bombspotting op Kleine Brogel (Aanwezigheid van parlementsleden - Ordehandhaving - Belgische houding inzake kernwapens - Hypocriete geheimhouding) (2-570)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-107
p. 7-11 2-107 p. 7-11 (PDF)
De behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-578)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De beleidsmaatregelen naar aanleiding van de incidenten in Antwerpen na de recente aanslag op een jonge man van allochtone origine (Gewelddadige migrantenrellen in Borgerhout - Vorming van ordediensten en lokale gezagsdragers - Samenlevingscontracten - Preventiebeleid) (2-1149)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-247
p. 11-13 2-247 p. 11-13 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De betrokkenheid van politiemensen en een overleden onderzoeksrechter in Namen bij de uitlokking of het organiseren van een grootschalige BTW-fraude bij handel in gsm-toestellen (2-933)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-260
p. 8-11 2-260 p. 8-11 (PDF)
De controverse omtrent een mogelijke manipulatie van het onderzoek naar de X-getuigen in het dossier Neufch‚teau (Gerechtelijk onderzoek in de marge van het dossier Dutroux) (2-705)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 71-75 2-182 p. 71-75 (PDF)
De erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten (2-361)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De eventuele achterstand bij de Raad van State op het vlak van benoemingsbetwistingen (Verbindingsofficier te Washington - Commissaris bij de gerechtelijke politie) (2-494)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 63-65 2-125 p. 63-65 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (FinanciŽle en fiscale aspecten van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Hoorzitting met het college van procureurs-generaal - Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 2001 over de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ in 2000 - Uiteenzetting door de procureur des Konings te Brussel - Bespreking van het evaluatieverslag m.b.t. de wet van 10 juni 1998 over de telefoonaftap - Specifieke problemen) (2-425)      
  Eindverslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
2-425/2
p. 1-269 2-425/2 p. 1-269 (PDF)
   Bespreking
2-284
p. 24-31 2-284 p. 24-31 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
2-425/1
p. 1-125 2-425/1 p. 1-125 (PDF)
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De gevolgen van het gedrag van een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen voor het betrokken personeel (De heer Dutroux - Gedrag van manipulatie en intimidatie - Verwijzing naar het penitentiair complex van Brugge voor medische onderzoeken) (2-386)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 32-34 2-100 p. 32-34 (PDF)
De gevolgen van het transport van militair materieel via de haven van Zeebrugge voor de gezondheid van het havenpersoneel (Laden en lossen van Amerikaanse militaire schepen in de jaren 80 - Radioactief materiaal) (2-338)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-94
p. 62-64 2-94 p. 62-64 (PDF)
De gevolgen van het transport van militair materieel via de haven van Zeebrugge voor de gezondheid van het havenpersoneel (Laden en lossen van Amerikaanse militaire schepen in de jaren tachtig - Radioactief materiaal - Atoomboten - Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Straling) (2-469)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 32-33 2-90 p. 32-33 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (2-300)      
  Verslag van de dames Cornet d'Elzius en de Bethune en de heer Lozie
2-300/1
p. 1-183 2-300/1 p. 1-183 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren de Clippele, Verreycken, Lozie, Thissen en Wille en mevrouw Thijs
2-133
p. 5-8 2-133 p. 5-8 (PDF)
  2-133
p. 56-57 2-133 p. 56-57 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De leegloop bij de anticorruptiediensten (2-661)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 18-19 2-128 p. 18-19 (PDF)
De maatregelen die de eerste minister heeft aangekondigd naar aanleiding van zijn werkbezoek aan Charleroi ter bestrijding van de criminaliteit in de stad (2-927)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-193
p. 15-18 2-193 p. 15-18 (PDF)
De malaise bij het rijkswachtdistrict van Brussel (Tuchtprocedure - Malaise n.a.v. de gebeurtenissen rond de antenne-Neufch‚teau in het kader van het onderzoek Dutroux) (2-65)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-29
p. 65-72 2-29 p. 65-72 (PDF)
De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ (2-152)      
  Amendement nr 2 van de heer Lozie
2-152/3
p. 2 2-152/3 p. 2 (PDF)
De mond- en klauwzeerepidemie (2-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De naweeŽn van de ABOS-problemen voor hen die de problematiek aankaartten (Aan het licht brengen van wantoestanden door een inspecteur van FinanciŽn - Statuut van de inspecteurs van FinanciŽn) (2-186)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-65
p. 73-76 2-65 p. 73-76 (PDF)
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Rapport Jacqmin en rapport Maes) (2-470)      
  Bespreking
2-142
p. 54-68 2-142 p. 54-68 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De onaanvaardbare traagheid van de gerechtelijke procedures wegens slechte communicatie tussen het parket van Brussel en het parket-generaal van Brussel (Concreet gerechtelijk dossier - Fraude met visa in de Belgische ambassade van Sofia) (2-655)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 36-37 2-173 p. 36-37 (PDF)
De ontwikkelingen in de zogenaamde nevendossiers van het onderzoek Dutroux-Nihoul en consorten (X-dossiers - Verwijdering van rijkswachters van de onderzoekscel - Oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-40)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-22
p. 22-26 2-22 p. 22-26 (PDF)
De paspoorten- en visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De problemen bij de Civiele Bescherming (Statuut en personeelsformatie) (2-920)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-253
p. 74-76 2-253 p. 74-76 (PDF)
De procedure tot dringend beroep bij de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (Snelrechtprocedure voor de behandeling van de ontvankelijkheid van een asielaanvraag - IraniŽrs) (2-319)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-63
p. 7-10 2-63 p. 7-10 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De regeling voor de veiligheidscontracten vanaf 2001 (Preventie en hulpverlening in de drugsproblematiek) (2-159)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 58-61 2-59 p. 58-61 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De veiligheidscontracten (Prioriteiten : bestrijding van geweldpleging, jeugdcriminaliteit, hooliganisme en drugshandel) (2-149)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-30
p. 9-13 2-30 p. 9-13 (PDF)
De verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers (Niet-begeleide minderjarigen - Risico dat deze jongeren economisch of seksueel worden uitgebuit of in criminele netwerken verstrikt geraken) (2-505)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-127
p. 14-19 2-127 p. 14-19 (PDF)
De visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Lozie, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Een reeks benoemingen op het einde van de vorige zittingsperiode (Verlenging van het mandaat van onderzoeksrechter Langlois in Neufch‚teau [Misdaden van pedofiel Dutroux] - Verbindingsofficier te Washington - Commissaris bij de gerechtelijke politie) (2-5)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 52-55 2-6 p. 52-55 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-553)      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Gerechtelijk onderzoek - Voormalig strafrechtelijk dossier (Affaire-Di Rupo) (2-1894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2762-2763 2-52 p. 2762-2763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3338-3339 2-60 p. 3338-3339 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Verslag van mevrouw Nyssens en de heer Lozie
2-657/3
p. 1-45 2-657/3 p. 1-45 (PDF)
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 18 van de heer Lozie en mevrouw KaÁar
2-465/3
p. 5 2-465/3 p. 5 (PDF)
   Amendement nr 23 van de heer Lozie
2-465/3
p. 8 2-465/3 p. 8 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Bespreking
2-25
p. 22-39 2-25 p. 22-39 (PDF)
Het "Echelon"-spionageproject (Amerikaans project) (2-82)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk (2-70)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het asbestprobleem (2-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het justitiŽle gevolg dat werd gegeven aan het zogenaamde herlezingsdossier van de X-getuigen in het gerechtelijk onderzoek Dutroux-Nihoul (2-352)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 19-21 2-96 p. 19-21 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (2-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw De Schamphelaere en de heren Dallemagne, Lozie en Van Quickenborne over de aanbevelingen
2-42
p. 25-28 2-42 p. 25-28 (PDF)
  2-42
p. 29 2-42 p. 29 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Mensenhandel in de sport (Vermeende mensenhandel in het voetbal : verslag van hoorzittingen en aanbevelingen) (2-1132)      
  Verslag namens de subcommissie "Mensenhandel" aan de commissie Binnenlandse zaken en Administratieve Aangelegenheden uitgebracht door de heren Dedecker en Lozie
2-1132/1
p. 1-85 2-1132/1 p. 1-85 (PDF)
  Verslag van de heren Dedecker en Lozie
2-1132/2
p. 1-7 2-1132/2 p. 1-7 (PDF)
Militair domein "Vloethemveld" te Zedelgem - Overdracht - Bestemming (2-270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 306-307 2-8 p. 306-307 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  van een senator-opvolger voor het Franse kiescollege, ter vervanging van de heer Maystadt, ontslagnemend
   Verslag van de heer Lozie
2-24
p. 6 2-24 p. 6 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   Bescherming van de veiligheid van de voedselketen
2-116
p. 40 2-116 p. 40 (PDF)
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 42-43 2-116 p. 42-43 (PDF)
   Garanties voor de Franstaligen in de faciliteitengemeenten
2-116
p. 41 2-116 p. 41 (PDF)
   Waarborgen voor de Vlamingen in Brussel
2-116
p. 41-42 2-116 p. 41-42 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-1359)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Lozie en de dames de Bethune en Willame-Boonen
2-253
p. 51-52 2-253 p. 51-52 (PDF)
  2-253
p. 98-99 2-253 p. 98-99 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Algemene bespreking
   Federalisering van de sociale zekerheid
2-130
p. 8 2-130 p. 8 (PDF)
  2-130
p. 12-13 2-130 p. 12-13 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Beroepsinlevingsovereenkomsten - Bevordering van alternerend werken en leren - Belangenconflict
2-224
p. 11-12 2-224 p. 11-12 (PDF)
   Politiehervorming - Financiering
2-224
p. 13-14 2-224 p. 13-14 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-224
p. 9 2-224 p. 9 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Nagy en de heer Lozie
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/2
p. 2 2-600/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking van het wetsontwerp in zijn geheel
   Asielbeleid
2-85
p. 22-25 2-85 p. 22-25 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-85
p. 21 2-85 p. 21 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-87
p. 59 2-87 p. 59 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-87
p. 59 2-87 p. 59 (PDF)
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-87
p. 60 2-87 p. 60 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Verslag van de heer Lozie
2-989/7
p. 1-48 2-989/7 p. 1-48 (PDF)
   Aanstelling van een nieuwe leiding in de federale overheidsdiensten : managementfuncties en Copernicushervorming (Afschaffing van de graden van rang 17 en 16 - Jurisdictioneel beroep - Raad van State)
2-989/7
p. 2-3 2-989/7 p. 2-3 (PDF)
  2-989/7
p. 7-8 2-989/7 p. 7-8 (PDF)
  2-989/7
p. 12 2-989/7 p. 12 (PDF)
   Aanwijzing van een bijzonder rekenplichtige in meergemeentenzones (Lokale politie)
2-989/7
p. 17 2-989/7 p. 17 (PDF)
  2-989/7
p. 19 2-989/7 p. 19 (PDF)
  2-989/7
p. 24 2-989/7 p. 24 (PDF)
   Afschaffing van de vervangingsplicht bij loopbaanonderbreking
2-989/7
p. 4-5 2-989/7 p. 4-5 (PDF)
  2-989/7
p. 8-9 2-989/7 p. 8-9 (PDF)
   Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning tot invoering van een tijdelijk statuut in de administraties
2-989/7
p. 4 2-989/7 p. 4 (PDF)
   Eenmalige gegevensopslag, e-government en administratieve vereenvoudiging : mededeling en uitwisseling van gegevens tussen federale overheidsdiensten
2-989/7
p. 5-6 2-989/7 p. 5-6 (PDF)
  2-989/7
p. 9 2-989/7 p. 9 (PDF)
  2-989/7
p. 9-10 2-989/7 p. 9-10 (PDF)
  2-989/7
p. 11-12 2-989/7 p. 11-12 (PDF)
   Impact van de politiehervorming op de gemeentefinanciŽn
2-989/7
p. 18 2-989/7 p. 18 (PDF)
  2-989/7
p. 19 2-989/7 p. 19 (PDF)
  2-989/7
p. 20 2-989/7 p. 20 (PDF)
  2-989/7
p. 21-22 2-989/7 p. 21-22 (PDF)
  2-989/7
p. 22-24 2-989/7 p. 22-24 (PDF)
   Oprichting van een staatsdienst met afzonderlijk beheer, Fed+, belast met het ontwikkelen van culturele, ontspannende, vormende e.a. initiatieven voor federale ambtenaren
2-989/7
p. 6-7 2-989/7 p. 6-7 (PDF)
  2-989/7
p. 8-9 2-989/7 p. 8-9 (PDF)
  2-989/7
p. 9 2-989/7 p. 9 (PDF)
  2-989/7
p. 10 2-989/7 p. 10 (PDF)
   Politiehervorming en taalwetgeving - Aanwijzingen bij de centrale diensten van de federale politie en bij de algemene inspectie zonder taalkaders
2-989/7
p. 17 2-989/7 p. 17 (PDF)
  2-989/7
p. 18-19 2-989/7 p. 18-19 (PDF)
  2-989/7
p. 20 2-989/7 p. 20 (PDF)
  2-989/7
p. 24 2-989/7 p. 24 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Wijziging wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
2-989/7
p. 16-48 2-989/7 p. 16-48 (PDF)
   Uitbreiding toepassingsveld artikel 1, wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken : nieuwe federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en Federale Raad voor duurzame ontwikkeling
2-989/7
p. 3-4 2-989/7 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Overzicht van het verslag van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2-169
p. 7-11 2-169 p. 7-11 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
2-171
p. 15 2-171 p. 15 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Procťdť van programmawetten
2-256
p. 13-16 2-256 p. 13-16 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Amendement nr 3 van de heer Lozie
2-1549/2
p. 9 2-1549/2 p. 9 (PDF)
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Oprichting van een werkgroep "Dotaties" binnen de Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden      
  2-148
p. 57-58 2-148 p. 57-58 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Bespreking van het verslag
2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 26-27 2-7 p. 26-27 (PDF)
   Dioxinecrisis (Dioxines in veevoeder)
2-7
p. 26 2-7 p. 26 (PDF)
   Ethische problemen
2-7
p. 27 2-7 p. 27 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-7
p. 26 2-7 p. 26 (PDF)
   Mobiliteitsvraagstuk : openbaar vervoer en NMBS
2-7
p. 27 2-7 p. 27 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asiel- en migratiebeleid
2-73
p. 50 2-73 p. 50 (PDF)
   Belastinghervorming
2-73
p. 49 2-73 p. 49 (PDF)
   Plan duurzame mobiliteit
2-73
p. 49-50 2-73 p. 49-50 (PDF)
   Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-73
p. 50 2-73 p. 50 (PDF)
  2-73
p. 51 2-73 p. 51 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
2-233
p. 13 2-233 p. 13 (PDF)
   Catastrofale voedsel- en gezondheidssituatie in Afrika
2-233
p. 13 2-233 p. 13 (PDF)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-233
p. 15-16 2-233 p. 15-16 (PDF)
   Oprichting van een Kyoto-fonds
2-233
p. 14 2-233 p. 14 (PDF)
   Opstellen van de begroting 2003
2-233
p. 14 2-233 p. 14 (PDF)
  2-233
p. 14 2-233 p. 14 (PDF)
   Toestand in BosniŽ, Kosovo en MacedoniŽ
2-233
p. 13 2-233 p. 13 (PDF)
   Toestand in het Midden-Oosten
2-233
p. 13 2-233 p. 13 (PDF)
   Versterking van onze overheidsbedrijven - NMBS
2-233
p. 14 2-233 p. 14 (PDF)
   Voedselbewaking
2-233
p. 14 2-233 p. 14 (PDF)
   Wetgevend werk dat vůůr de verkiezingen nog moet worden afgerond
2-233
p. 16 2-233 p. 16 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 20-23 2-146 p. 20-23 (PDF)
Regionalisering ontwikkelingssamenwerking      
  2-90
p. 13-14 2-90 p. 13-14 (PDF)
Registers van de burgerlijke stand - Bevolkingsregisters - Openbaarheid van gegevens (2-232)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 302-303 2-8 p. 302-303 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Uitnodiging op een gemeenschappelijke vergadering Kamer/Senaat teneinde de parlementsleden in te lichten over de stand van zaken in Irak - Vertegenwoordiging van de Senaat : leden van de commissie Deelname aan buitenlandse zendingen versus andere vertegenwoordigers      
  2-279
p. 58-61 2-279 p. 58-61 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Verzoekschriften (2-225)      
  Lijst nr 6
2-225/1
p. 1-3 2-225/1 p. 1-3 (PDF)
  Lijst nr 7
2-225/2
p. 1-5 2-225/2 p. 1-5 (PDF)
  Lijst nr 8
2-225/3
p. 1-14 2-225/3 p. 1-14 (PDF)
  Lijst nr 9
2-225/4
p. 1-16 2-225/4 p. 1-16 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (2-1240)      
  Geheime stemming en uitslag van de stemming
2-223
p. 35-37 2-223 p. 35-37 (PDF)
  2-223
p. 37-38 2-223 p. 37-38 (PDF)
  2-223
p. 49-50 2-223 p. 49-50 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek van de verwijdering van twee speurders uit de Brusselse onderzoekscel "Neufch‚teau" (Zaak Dutroux, Nihoul en consoorten - Sexueel misbruik van kinderen - Nevendossiers : getuigen X - ondervragingen - verwijdering van speurders De Baets en Bille) (2-563)      
  Voorstel van de heer Lozie
2-563/1
p. 1-10 2-563/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de verantwoordelijkheden bij de moord op tien para's in Rwanda in april 1994 (Verzwijgen van een verslag opgesteld door het Belgisch leger) (2-333)      
  Voorstel van de heer Lozie
2-333/1
p. 1-3 2-333/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 95bis in het reglement van de Senaat ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (2-605)      
  Verslag namens het Bureau door de heer Lozie
2-605/3
p. 1-8 2-605/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-90
p. 39-41 2-90 p. 39-41 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren (Sport [Voetbal] - Studentenuitwisseling - Sector van de "au pairs" - Diplomatie - Tewerkstelling - Prostitutie) (2-694)      
  Advies van de subcommissie "Mensenhandel"
   Verslag van de heer Lozie
2-694/2
p. 1-5 2-694/2 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
2-137
p. 68-74 2-137 p. 68-74 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanwezigheid van terroristische organisaties op het Belgisch grondgebied en hun relatie met de georganiseerde misdaad (2-907)      
  Voorstel van de heer Lozie
2-907/1
p. 1-5 2-907/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793]) (2-1228)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen en de heer Lozie
2-1228/1
p. 1-3 2-1228/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Kongo gepleegd werden (2-1492)      
  Bespreking
2-281
p. 4-51 2-281 p. 4-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 39-41 2-142 p. 39-41 (PDF)
  2-142
p. 42-48 2-142 p. 42-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (2-1523)      
  Voorstel van de dames Nagy, Nyssens en Kestelijn-Sierens en de heren Cornil en Lozie
2-1523/1
p. 1-3 2-1523/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heer Lozie c.s.
2-316/1
p. 1-3 2-316/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Vraag om een debat over de mond- en klauwzeercrisis - Gezien de afwezigheid van de minister van Landbouw, opgeroepen voor een crisisvergadering, zal het debat plaatsvinden een week later in openbare commissievergadering      
  2-103
p. 74-76 2-103 p. 74-76 (PDF)
Vzw's - Publicatie bijlagen in het Belgisch Staatsblad - Achterstand (2-201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 238 2-7 p. 238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 537-538 2-12 p. 537-538 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten (De graden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader - De aanwerving - De benoemende overheid - De baremische loopbaan, de bevordering door verhoging in graad en de bevordering door overgang naar een hoger kader of niveau - Rechten en plichten - De basisregels van de evaluatie van de personeelsleden - Mandaten - De definitieve ambtsontheffing en de ambtsneerlegging - Gezondheidszorgen - Het recht op wedde en de gewaarborgde bezoldiging) (2-1102)      
  Verslag van de heer Lozie
2-1102/3
p. 1-15 2-1102/3 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Monfils, Mahoux, Dallemagne, Verreycken, Lozie en Van Quickenborne en mevrouw Nagy
2-18
p. 31-35 2-18 p. 31-35 (PDF)
  2-18
p. 51-52 2-18 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Eerste fase van de hervorming van de federale overheidsdiensten [Copernicusplan] : indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst, mobiliteit voor ambtenaren, invoering van mandaatfuncties in diverse overheidsdiensten - Wijziging wet 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken : voorrangsregel bij examens en vergelijkende examens - Wijziging wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken en wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsdiensten en van sommige instellingen van openbaar nut) (2-650)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Nagy en de heer Lozie
2-650/2
p. 4 2-650/2 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-240
p. 4-13 2-240 p. 4-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement (Wederinvoeren van de categorie kandidaat-opvolgers - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Parlement en de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven) (2-1282)      
  Verslag van de heer Lozie
2-1282/3
p. 1-7 2-1282/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Zie ook doc. 2-1219) (2-1563)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Remans, Mahoux, Colla en Lozie
2-288
p. 41-42 2-288 p. 41-42 (PDF)
  2-288
p. 82-83 2-288 p. 82-83 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Artt. 28 sexies, 61 ter, quater en quinquies, 131, ß 2, en 235 bis Wetboek van Strafvordering : verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling m.b.t. goederen; recht van inzage van het strafdossier; verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen - Gevolgen van nietigverklaring van bewijsmiddelen) (Art. 734bis Gerechtelijk Wetboek : [echt]scheidingsbemiddeling) (2-672)      
  Voorstel tot verdaging tot een volgende plenaire vergadering opdat de heer Vandenberghe zijn vragen kan stellen als de minister van Justitie zelf aanwezig kan zijn
2-119
p. 31-32 2-119 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Cumulatie van het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van gemeente- of OCMW-raadslid) (2-503)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 26-32 2-63 p. 26-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (Artikel 8, ß3, eerste lid - Buitenlandse onderdanen) (2-1196)      
  Terugzending naar commissie
2-262
p. 28-30 2-262 p. 28-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Aanpassing van de tuchtstraffen - Mogelijkheid voor de betrokkene om gehoord te worden - Creatie van een beroepsprocedure - Invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen - Aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak - Meer bewegingsvrijheid voor de hogere tuchtoverheid) (2-729)      
  Verslag van de heer Lozie
2-729/3
p. 1-12 2-729/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-112
p. 22-24 2-112 p. 22-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (Verbetering van de werking van het Vast Comitť P : mogelijkheid klachten door te verwijzen naar de overheden die instaan voor het intern toezicht ; beperken van het aanwenden van de dienst EnquÍtes door de gerechtelijke overheden) (2-1518)      
  Verslag van de heer Lozie
2-1518/3
p. 1-14 2-1518/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (Versterking van het interprofessioneel karakter van de representativiteit - Vakbondspremie - Vrijstelling van terugbetaling van de bezoldiging van vaste afgevaardigden) (2-960)      
  Verslag van de heer Lozie
2-960/3
p. 1-5 2-960/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-167
p. 5 2-167 p. 5 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-167
p. 5-7 2-167 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames De Schamphelaere en de Bethune en van de heren Lozie, Geens, Devolder en Verreycken
2-279
p. 49-51 2-279 p. 49-51 (PDF)
  2-279
p. 76 2-279 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Instrument waarmee de financiering van de KMO's aanzienlijk zal worden verbeterd) (2-1587)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-288
p. 8-10 2-288 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent) (2-833)      
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Eindstemming en stemverklaringen van de dames Nyssens en Nagy en de heren Mahoux, Vandenberghe, Verreycken, Lozie en Vankrunkelsven
2-29
p. 36-41 2-29 p. 36-41 (PDF)
  2-29
p. 81-82 2-29 p. 81-82 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (2-970)      
  Verslag van de heer Lozie en mevrouw Thijs
2-970/3
p. 1-10 2-970/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Positie van de federale procureur in de structuur van het openbaar ministerie - Taken en samenstelling van het federaal parket - Bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale parketten - Centralisering van gerechtelijke onderzoeken) (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de Raad van procureurs des Konings, van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-691)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 4-41 2-124 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Voorstel van de heer Lozie en mevrouw Nagy
2-548/1
p. 1-6 2-548/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Lozie
2-548/3
p. 1-3 2-548/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wetsvoorstel opgesteld door de commissie voor Institutionele Aangelegenheden, met toepassing van artikel 22-3 van het reglement van de Senaat) (2-1450)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (2-695)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-245
p. 4-31 2-245 p. 4-31 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (Lombardakkoord - Vertegenwoordiging van de Nederlandstalige en Franstalige groepen in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vertegenwoordiging van de taalgroepen in de politieraden van de Brusselse lokale politiezones) (2-740)      
  Voorstel van de dames Leduc en Vanlerberghe en van de heren Moureaux, Monfils, Galand, Lozie en Vankrunkelsven
2-740/1
p. 1-11 2-740/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (2-1225)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en van de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1225/1
p. 1-294 2-1225/1 p. 1-294 (PDF)
   Afwezigheid
2-1225/1
p. 69 2-1225/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 28-32 2-1225/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 27-28 2-1225/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
2-1225/1
p. 20-21 2-1225/1 p. 20-21 (PDF)
  2-1225/1
p. 133-138 2-1225/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
2-1225/1
p. 14 2-1225/1 p. 14 (PDF)
  2-1225/1
p. 39-50 2-1225/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
2-1225/1
p. 2-10 2-1225/1 p. 2-10 (PDF)
   Erfopvolging
2-1225/1
p. 18-19 2-1225/1 p. 18-19 (PDF)
  2-1225/1
p. 106-112 2-1225/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
2-1225/1
p. 19 2-1225/1 p. 19 (PDF)
  2-1225/1
p. 113-121 2-1225/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
2-1225/1
p. 69-91 2-1225/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
2-1225/1
p. 66-68 2-1225/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
2-1225/1
p. 104-106 2-1225/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
2-1225/1
p. 95-104 2-1225/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 32-39 2-1225/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
2-1225/1
p. 20 2-1225/1 p. 20 (PDF)
  2-1225/1
p. 129-133 2-1225/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
2-1225/1
p. 17-18 2-1225/1 p. 17-18 (PDF)
  2-1225/1
p. 91-95 2-1225/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
2-1225/1
p. 63-66 2-1225/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
2-1225/1
p. 21 2-1225/1 p. 21 (PDF)
  2-1225/1
p. 138-141 2-1225/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
2-1225/1
p. 13-14 2-1225/1 p. 13-14 (PDF)
  2-1225/1
p. 50-63 2-1225/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
2-1225/1
p. 19-20 2-1225/1 p. 19-20 (PDF)
  2-1225/1
p. 121-129 2-1225/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
2-1225/1
p. 10-12 2-1225/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Algemene bespreking
2-283
p. 13-24 2-283 p. 13-24 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Voorstel van de heer Lozie en mevrouw De Roeck
2-86/1
p. 1-19 2-86/1 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588) (2-12)      
  Vraag om uitstel van de bespreking door mevrouw De Schamphelaere daar de leden van de Senaat het verslag laattijdig zouden hebben gekregen
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, ß3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding op de identiteitskaart van de wijze waarop de echtscheiding is totstandgekomen - Verstoting - Vreemdelingen) (2-218)      
  Algemene bespreking
2-33
p. 21-24 2-33 p. 21-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 72, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet inzake de onverenigbaarheden (Onverenigbaarheid van het ambt van burgemeester of schepen met een mandaat van parlementslid) (2-304)      
  Voorstel van de heer Lozie en mevrouw De Roeck
2-304/1
p. 1-4 2-304/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Verkiezingslijsten : wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijk Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, Wet 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (2-354)      
  Voorstel van de heer Lozie c.s.
2-354/1
p. 1-4 2-354/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1173/1
p. 1-13 2-1173/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie (2-541)      
  Voorstel van mevrouw KaÁar en de heer Lozie
2-541/1
p. 1-8 2-541/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding van verstoting op identiteitsdocumenten : verbod) (2-324)      
  Amendement nr 1 van de heer Lozie c.s.
2-324/2
p. 1 2-324/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-33
p. 21-24 2-33 p. 21-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, ß1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ß1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten (2-411)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
2-63
p. 46-48 2-63 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Nagy en de heer Lozie
2-258/8
p. 1-2 2-258/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen een mandaat van Europees parlementslid en ťťn gemeentelijk uitvoerend ambt) (2-579)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nagy, Willame-Boonen en Nyssens en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Monfils en Morael
2-83
p. 25-28 2-83 p. 25-28 (PDF)
  2-83
p. 57-58 2-83 p. 57-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Nagy en de heer Lozie
2-119/3
p. 1-2 2-119/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 (Zeteltoekenning : invoering van het systeem-D'Hondt) (2-257)      
  Voorstel van de heren Lozie en Hordies
2-257/1
p. 1-2 2-257/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement (2-294)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad (2-193)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de cumulatie van het ambt van minister, staatssecretaris of regeringscommissaris met het ambt van burgemeester of schepen (2-668)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heer Lozie
2-668/1
p. 1-4 2-668/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswetgeving (Hergroepering kiesdistricten - Verruiming lijstenverbindingssysteem tot de hele provincie - Verdeling van de zetels over de districten) (2-296)      
  Voorstel van de heren Lozie en Morael
2-296/1
p. 1-17 2-296/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers (2-295)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering (Wegwerking van de verstoring van het financieel evenwicht tussen de lidstaten van de Vergadering en wegwerking van een aantal anomalieŽn) (2-843)      
  Voorstel van mevrouw Cornet d'Elzius en de heren Barbeaux, Devolder, Kelchtermans, Lozie en Poty
2-843/1
p. 1-9 2-843/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Samenstelling Comitť I - Functie van adjunct-hoofd van de Dienst EnquÍtes van het Comitť P - Datum voor indiening van de activiteitenverslagen - Benoeming van plaatsvervangende leden van het Comitť I door de Senaat) (2-439)      
  Verslag van de heer Lozie
2-439/2
p. 1-4 2-439/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-49
p. 35-36 2-49 p. 35-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792]) (2-1227)      
  Voorstel van mevrouw Willame-Boonen en de heer Lozie
2-1227/1
p. 1-3 2-1227/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren ("Dode hoek") (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocarchauffeurs te verbeteren) (2-630)      
  Voorstel tot terugzending
2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (2-131)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Voorstel van de heer Lozie
2-449/1
p. 1-14 2-449/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
X-dossier - Herlezing - Uitblijven van conclusies (Nevendossier van de zaak Dutroux-Nihoul en consoorten - Verwijdering van rijkswachters van de onderzoekscel) (2-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 903 2-20 p. 903 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999