S. 2-1549 Dossierfiche                  

Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt I  

strafverjaring
duurzame mobiliteit
persvrijheid
telefoon- en briefgeheim
Rekenhof (BelgiŽ)
postdienst
rechtstreeks gekozen kamer
Handvest van de rechten van de mens
Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
universele dienst
Internationaal Strafhof
magistraat
eenkamerstelsel
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
politie
herziening van de grondwet
rechten van het kind
wetgevende procedure
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
internationale rechtspraak
buitenlandse staatsburger
ontbinding van het Parlement
overheidsapparaat
doodstraf
verzoekschrift
duurzame ontwikkeling
bevoegdheid van het Parlement
evocatie
Koning en Koninklijke familie
rechten van het individu
referendum
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
rechtsvordering
parlementszitting
tweekamerstelsel
rechten van de mens
vonnis
tuchtprocedure
verkiesbaarheid
regionaal parlement
Duitstalige Gemeenschap
decentralisatie
gehandicapte
scheiding tussen kerk en staat
eerbiediging van het privť-leven
Eerste Kamer
lokale belasting
judiciŽle hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1549/1 2-1549/1 (PDF) Ontwerp tot verklaring herziening Grondwet 21/3/2003
2-1549/2 2-1549/2 (PDF) Amendementen 28/3/2003
2-1549/3 2-1549/3 (PDF) Verslag namens de commissie 2/4/2003
2-1549/4 2-1549/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 2/4/2003
2-1549/5 2-1549/5 (PDF) Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 3/4/2003
2-1549/6 2-1549/6 (PDF) Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie 4/4/2003
                                      
Chronologie
  Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/3/2003   Indiening Doc. 2-1549/1 2-1549/1 (PDF)
21/3/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie Doc. 2-1549/5 2-1549/5 (PDF)
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Amendementen op de tekst aangenomen door de commissie Doc. 2-1549/6 2-1549/6 (PDF)
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-286 Hand. 2-286 (PDF)
4/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-286 Hand. 2-286 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd
60 voorstellen van verklaring tot herziening van de grondwet zijn aangenomen
Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
4/4/2003   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
21/3/2003   Verzending naar commissie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Monfils, Ludwig Caluwť
26/3/2003   Bespreking
27/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Bespreking
Einde van de algemene bespreking
28/3/2003   Inschrijving op agenda
28/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd
28/3/2003   Aanneming na amendering
2/4/2003   Inschrijving op agenda
2/4/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1549/3 2-1549/3 (PDF)
2/4/2003   Tekst aangenomen Doc. 2-1549/4 2-1549/4 (PDF)
4/4/2003   Voorlegging door Senaat ter bekendmaking
10/4/2003   Bekendmaking (18319-18325)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Verklaring Herziening Grondwet, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 4/4/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 26/3/2003, 27/3/2003, 28/3/2003, 2/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2003, blz 18319-18325