S. 2-300 Dossierfiche                  

De hervorming van de politiediensten
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

politie
maatschappelijk of themadebat
ASTRID
Algemene Nationale Gegevensbank (Politie)
openbare veiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-300/1 2-300/1 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Indiening
12/1/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-131 Hand. 2-131 (PDF)
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-11/o9) Hand. 2-133 Hand. 2-133 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/1/2000   Verzending naar commissie
12/1/2000   Inschrijving op agenda
12/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius, Sabine de Bethune, Frans Lozie
12/1/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
12/1/2000   Gedachtewisseling
13/6/2000   Inschrijving op agenda
13/6/2000   Hoorzitting met de heer Antoine Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
13/6/2000   Gedachtewisseling
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Hoorzitting met de heer Fransen, commissaris-generaal van de federale politie over de organisatie van de federale politie.
30/1/2001   Regeling der werkzaamheden
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Gedachtewisseling
met de heren A. Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, en M. Verwilghen, minister van Justitie, over "Het Nationaal Veiligheidsplan"
13/2/2001   Hoorzitting met de heren De Troch, Warny en Van Thielen, directeurs-generaal bij de federale politie
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Hoorzitting met de heer Van de Vloedt, Vaste secretaris voor het Preventiebeleid
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Hoorzitting met de heer Raoul Carlier, directeur-generaal van de n.v. A.S.T.R.I.D.
13/3/2001   Inschrijving op agenda
13/3/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
13/3/2001   Gedachtewisseling
20/3/2001   Inschrijving op agenda
20/3/2001   Hoorzitting met de gewestministers bevoegd voor Binnenlandse Zaken van respectievelijk het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Gewest
over de financiŽle en andere implicaties van de politiehervorming voor het gemeentebeleid
20/3/2001   Hoorzitting met de burgemeesters van de stad Antwerpen en van de gemeente Gerpinnes
over de financiŽle en andere implicaties van de politiehervorming voor het gemeentebeleid
20/3/2001   Hoorzitting met de hoofdpolitiecommissaris van de stad Brussel
over de financiŽle en andere implicaties van de politiehervorming voor het gemeentebeleid
20/3/2001   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Verenigingen van Vlaamse, Waalse en Brusselse Steden en Gemeenten
over de financiŽle en andere implicaties van de politiehervorming voor het gemeentebeleid
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Lezing van het verslag
17/4/2001   Bespreking
van de besluiten en aanbevelingen
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Uitgesteld
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Goedkeuring van de besluiten en de aanbevelingen
De besluiten en de aanbevelingen zijn goedgekeurd met 4 stemmen bij 7 onthoudingen
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Beslissing om de bespreking te heropenen
De commissie heeft eenparig beslist de bespreking te heropenen
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Aanneming van de besluiten en de aanbevelingen
De aanbevelingen zijn aangenomen met 11 stemmen bij 1 onthouding
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 9 stemmen bij 2 onthoudingen
28/6/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, de Minister van Justitie en aan de Minister van Binnenlandse Zaken.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/6/2001
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/1/2000, 13/6/2000, 30/1/2001, 13/2/2001, 20/2/2001, 6/3/2001, 13/3/2001, 20/3/2001, 17/4/2001, 19/6/2001