S. 2-425 Dossierfiche                  

De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit  

belastingvlucht
gerechtelijk onderzoek
huiszoeking
misbruik van voorkennis
horecabedrijf
georganiseerde misdaad
Eurojust
wapenhandel
namaak
terrorisme
politie
politiŽle samenwerking (EU)
DNA
afgevaardigde
prostitutie
computerpiraterij
onroerendgoedmarkt
vrijheidsberoving
diefstal
voorhechtenis
politiŽle samenwerking
justitiŽle samenwerking
corruptie
Europees arrestatiebevel
economisch delict
handel in verdovende middelen
boetvaardige
edelsteen
kapitaalbeweging
naturalisatie
belastingovereenkomst
witwassen van geld
bijzondere commissie
hormoon
Europese fiscale samenwerking
handelsverkeer
openbaar ministerie
faillissement
fraude
fiscaal delict
bankgeheim
beroepsgeheim
Europol
zwarte handel
beslag op bezittingen
vleesindustrie
tabaksindustrie
aardolie-industrie
misdaadbestrijding
telefoon- en briefgeheim
toepassing van informatica
mensenhandel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-425/1 2-425/1 (PDF) Eerste tussentijds verslag 17/4/2001
2-425/2 2-425/2 (PDF) Eindverslag 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/11/1999   Indiening
18/11/1999   Samenstelling van de commissie
mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens (VLD), de heren Hugo Vandenberghe (CVP), Jean-FranÁois Istasse (PS), Jean-Pierre Malmendier (PRL-FDF-MCC), Wim Verreycken (Vl. Blok), Jacky Morael (Ecolo), Frans Lozie (Agalev), mevrouw Clotilde Nyssens (PSC)
18/11/1999   Verzending naar commissie: Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
3/5/2001   Inschrijving op agenda
10/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-111 Hand. 2-111 (PDF)
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
  Commissie: Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
18/11/1999   Verzending naar commissie
19/1/2000   Inschrijving op agenda
19/1/2000   Benoeming van het Bureau
de heer Hugo Vandenberghe, voorzitter de heer Jean-Pierre Malmendier, eerste ondervoorzitter mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens, tweede ondervoorzitster
19/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie, Jean-FranÁois Istasse
19/1/2000   Regeling der werkzaamheden
27/4/2000   Inschrijving op agenda
27/4/2000   Voorstelling jaarverslag 1999
Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ in 1998
11/5/2000   Inschrijving op agenda
11/5/2000   Bespreking jaarverslag 1999
jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ in 1998
11/5/2000   Regeling der werkzaamheden
8/6/2000   Inschrijving op agenda
8/6/2000   Hoorzitting met de heer Bart Van Lijsebeth, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
15/6/2000   Inschrijving op agenda
15/6/2000   Hoorzitting met de heer BenoÓt Dejemeppe, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
29/6/2000   Inschrijving op agenda
29/6/2000   Hoorzitting met mevrouw A. Bourguignont, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik
17/7/2000   Inschrijving op agenda
17/7/2000   Hoorzitting met de heer J. Soenen, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent
17/7/2000   Hoorzitting met de heer T. Marchandise, procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi
30/11/2000   Inschrijving op agenda
30/11/2000   Bespreking van het ontwerp van het eerste tussentijds verslag
7/12/2000   Inschrijving op agenda
7/12/2000   Bespreking van het ontwerp van het eerste tussentijds verslag
15/2/2001   Inschrijving op agenda
15/2/2001   Regeling der werkzaamheden
15/3/2001   Inschrijving op agenda
15/3/2001   Regeling der werkzaamheden
17/4/2001   Inschrijving op agenda
17/4/2001   Goedkeuring eerste tussentijds verslag
het eerste tussentijds verslag is eenparig goedgekeurd (5 stemmen)
Doc. 2-425/1 2-425/1 (PDF)
17/4/2001   Regeling der werkzaamheden
29/10/2002   Inschrijving op agenda
29/10/2002   Hoorzitting met mevrouw Christine Dekkers, procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Hoorzitting met de heer Serge Brammertz, federaal procureur
5/11/2002   Hoorzitting met de heer Frank Schins, procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
19/11/2002   Inschrijving op agenda
19/11/2002   Gedachtewisseling
met de heer Marc Verwilghen, minister van Justitie
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Hoorzitting met de heer Paul Degryse, procureur des Konings te Brussel
21/1/2003   Inschrijving op agenda
21/1/2003   Hoorzitting met de heer Koen Dassen, administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat
3/4/2003   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 10/5/2001, 3/4/2003
Commissie: Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
In behandeling 19/1/2000, 11/5/2000, 8/6/2000, 15/6/2000, 29/6/2000, 17/7/2000, 15/2/2001, 15/3/2001, 17/4/2001, 29/10/2002, 5/11/2002, 19/11/2002, 7/1/2003, 21/1/2003